Τουριστικός Συνοδός
#ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τουριστικός Συνοδός

Τουριστικός Συνοδός

ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS, το καλύτερο Τουριστικών Επαγγελμάτων, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Τουριστικός Συνοδός (Tour Leader). Οι Σπουδές Τουριστικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ(TOUR LEADER) ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΞΕΝΑΓΟΣ.

Οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS, το καλύτερο Τουριστικών Επαγγελμάτων, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Τουριστικός Συνοδός (Tour Leader). Οι Σπουδές Τουριστικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

 • Ο Τουριστικός Συνοδός (Tour Leader) είναι ο επαγγελματίας ο οποίος αναλαμβάνει τη συνοδεία οργανωμένων ομάδων τουριστών σε τουριστικούς προορισμούς του εξωτερικού και του εσωτερικού και ασχολείται με το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συνοδεία τους.
 • Προσλαμβάνεται από ταξιδιωτικά γραφεία και διοργανωτές ομαδικών ταξιδιών, tour operators, αλλά και από τουριστικά γραφεία εισερχόμενου τουρισμού στους τόπους προορισμού ανάλογα με τη ζήτηση, την εποχικότητα και τον όγκο δραστηριοτήτων του τουριστικού πρακτορείου είτε σε μόνιμη βάση είτε με σύμβαση έργου, σύμφωνα με τις υπηρεσίες που προσφέρει στο τουριστικό πρακτορείο.
 • Η υπηρεσία που παρέχει είναι καθοριστική, ώστε να χαρακτηριστεί ένα ταξίδι επιτυχημένο και ο διοργανωτής ως «ειδικός» στον χώρο των ομαδικών οργανωμένων ταξιδιών.

Ο τομέας δραστηριοτήτων του Τουριστικού Συνοδού αφορά τους εξής δύο τομείς:

Α) Τη συνοδεία του γκρουπ και τις υποχρεώσεις προς τους συμμετέχοντες πελάτες, οι οποίες ξεκινούν από τη χώρα προέλευσης των τουριστών. Ο κύριος όγκος εργασίας λαμβάνει χώρα στον τόπο προορισμού και ολοκληρώνεται με την επιστροφή και τη λήξη του ταξιδιού.

Β) Τις δραστηριότητες που απορρέουν από την ιδιότητα του «Τουριστικού Συνοδού» ως tour leader, ως εκπροσώπου του ταξιδιωτικού γραφείου στον τόπο προορισμού. Αυτό σημαίνει ότι διεκπεραιώνει ζητήματα και διαδικασίες που αφορούν τη σχέση του γραφείου με προμηθευτές τουριστικών υπηρεσιών στον τόπο προορισμού.

Οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS, το καλύτερο Τουριστικών Επαγγελμάτων, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Τουριστικός Συνοδός (Tour Leader). Οι Σπουδές Τουριστικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Τα 10 Σημεία Υπεροχής του ΙΕΚ PRAXIS

 1. Δυναμική Ομάδα Εκπαιδευτών με πλούσια διδακτική και επαγγελματική εμπειρία.
 2. Νέα “state of the art” υπερσύγχρονα κτήρια με εύκολη πρόσβαση
 3. Τμήματα 15 Ατόμων με hands on προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 4. Παρέχονται  Βιβλία & Σημειώσεις χωρίς extra χρέωση σε έντυπη μορφή για όλα τα μαθήματα και στολή εργασίας.
 5. Τμήματα σε όλες τις εκπαιδευτικές βάρδιες (Πρωινά, Μεσημεριανά και Απογευματινά τμήματα) σε Αθήνα και Χαλκίδα.
 6. Εκπαιδευτικά προγράμματα πιστοποιημένα από Ευρωπαϊκό Φορέα Πιστοποίησης GC, σε συνεργασία με την NOCN
 7. Δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, σε κορυφαίες συνεργαζόμενες σχολές.
 8. Οργανωμένο Γραφείο Σταδιοδρομίας (Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος, Ημέρες Καριέρας και Ατομικός σύμβουλος σπουδών). Γνωρίστε τον σύμβουλο σας. Ένας σύμβουλος αντιστοιχεί σε 4 τμήματα κτάρτισης για την απόλυτη εξυπηρέτηση του κάθε Σπουδαστή.
 9. Φροντιστηριακά μαθήματα για την απόκτηση Κρατικού Διπλώματος επιπέδου 5 αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, το ΑΣΕΠ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 10. Οι Δεσμεύσεις μας σε όλα τα παραπάνω δίνονται γραπτώς και υπογεγραμμένα στους υποψήφιους σπουδαστές, ενώ η αίτηση εγγραφής δεν περιλαμβάνει εκπλήξεις και “ψιλά γράμματα”

Οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS, το καλύτερο Τουριστικών Επαγγελμάτων, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Τουριστικός Συνοδός (Tour Leader). Οι Σπουδές Τουριστικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Δωρεάν το 5ο εξάμηνο της Πρακτικής Άσκησης

 • Το 5ο εξάμηνο φοίτησης προσφέρεται Χωρίς Extra Χρέωση στους σπουδαστές, με Εξασφάλιση Πρακτικής για όλους σε δυναμικές επιχειρήσεις κάθε κλάδου.

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Παρέχεται πλήρες σετ Βιβλίων ή Βιβλιοδετημένων Επιστημονικών Σημειώσεων (εκδόσεις ΙΕΚ PRAXIS) σε έντυπη μορφή  για όλα τα μαθήματα της ειδικότητας.

Σεμινάρια της ειδικότητας Χωρίς Extra Χρέωση

 • Οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν Χωρίς Extra Χρέωση Σεμινάρια Εξειδίκευσης και Παρουσιάσεις από Ειδικούς.

Μαθήματα Επιπλέον Ξένων Γλωσσών & Η/Υ καθώς και Προετοιμασία για Πιστοποιήσεις

 • Το ΙΕΚ PRAXIS προσφέρει χωρίς χρέωση  σε όλους τους σπουδαστές του μαθήματα επιπλέον ξένων γλωσσών, με επιλογή ανάμεσα σε: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ρωσσικά
 • Προσφέρονται επίσης δωρεάν μαθήματα Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής (Η/Υ)
 • Επιβάρυνση υπάρχει μόνον για τα εξέταστρα που καταβάλλονται στους αντίστοιχους φορείς πιστοποίησης πχ ACTA, GLOBAL CERT, NOCN, VELLUM, TOEIC, CITY & GUILDS κλπ)

Προγράμματα σε προνομιακές τιμές

 • Κατά την διάρκεια των σπουδών: 50% έκπτωση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα
 • Μετά την αποφοίτηση: 30% έκπτωση για τα σεμινάρια ή για παρακολούθηση άλλης ειδικότητας ΙΕΚ.

Γραφείο Σταδιοδρομίας

 • Σεμινάρια: 1) Σύνταξης βιογραφικού, 2) Προετοιμασίας για συνέντευξη εργασίας, 3) Ενεργητικών Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας
 • Διοργάνωση Ημερών Καριέρας (Career Days)
 • Εξασφάλιση Πρακτικής Άσκησης για όλους τους σπουδαστές με ευθύνη της σχολής
 • Προώθηση βιογραφικού σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
 • Κλείσιμο ραντεβού για συνέντευξη

Υποστήριξη Εύρεσης Κατοικίας

 • Για τους καταρτιζόμενους από επαρχία, αλλά και για κάθε σπουδαστή μας, παρέχεται αποτελεσματική υποστήριξη για την εύρεση κατοικίας

Οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS, το καλύτερο Τουριστικών Επαγγελμάτων, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Τουριστικός Συνοδός (Tour Leader). Οι Σπουδές Τουριστικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Η ειδικότητα του «Τουριστικού Συνοδού» έχει ευρεία ζήτηση στον κλάδο του τουρισμού. Ο κλάδος του τουρισμού θεωρείται από τους πλέον αναπτυσσόμενους και δυναμικούς κλάδους στην ελληνική οικονομία.

Οι φορείς, ιδιωτικοί και δημόσιοι, στους οποίους μπορεί να απασχοληθεί ο Τουριστικός Συνοδός είναι οι εξής:

 • Το Υπουργείο Τουρισμού και οι επιβλέποντες φορείς
 • Τα τουριστικά γραφεία
 • Οι ξενοδοχειακές μονάδες
 • Οι εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων
 • Οι αεροπορικές εταιρείες
 • Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες
 • H Εκκλησία της Ελλάδος και οι Ιερές Μητροπόλεις

Τέλος, ο Τουριστικός Συνοδός μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας

Οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS, το καλύτερο Τουριστικών Επαγγελμάτων, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Τουριστικός Συνοδός (Tour Leader). Οι Σπουδές Τουριστικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

 • Οι επιμέρους ενότητες στοχεύουν στη συστηματική οργάνωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους.
 • Πιο συγκεκριμένα, για την ειδικότητα «Τουριστικός Συνοδός (Tour Leader)», διακρίνουμε τις παρακάτω ενότητες προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων:

 

(α) «Συνοδεία και παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες»

(β) «Εκπροσώπηση τουριστικού γραφείου στον τόπο προορισμού»

(γ) «Οργάνωση του τουριστικού πακέτου»

(δ) «Οργάνωση και διοίκηση τουριστικής επιχείρησης»

(ε) «Διαχείριση έκτακτων καταστάσεων κινδύνου και ατυχήματος»

Οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS, το καλύτερο Τουριστικών Επαγγελμάτων, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Τουριστικός Συνοδός (Tour Leader). Οι Σπουδές Τουριστικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Ο Τουριστικός Συνοδός ασκεί ενδεικτικά τις παρακάτω αρμοδιότητες και καθήκοντα:

 • Υποστηρίζει τις εκδρομές οργανωμένων ομάδων τουριστών στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό σχεδιάζοντας και οργανώνοντας το τουριστικό ταξίδι κατόπιν διεξαγωγής έρευνας αγοράς και συνοδεύοντας τις ομάδες στους τουριστικούς προορισμούς.
 • Συνεργάζεται με προμηθευτές τουριστικών προϊόντων που συμμετέχουν στη σύνθεση του τουριστικού πακέτου, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, επιχειρήσεις μίσθωσης τουριστικών λεωφορείων, αεροπορικές/ακτοπλοϊκές εταιρείες.
 • Εξηγεί καθημερινά το ημερήσιο πρόγραμμα του τόπου προορισμού και φροντίζει για την πιστή τήρησή του.
 • Λύνει απορίες, δίνει συμβουλές για διάφορα πρακτικά θέματα (αγορά αγαθών, επισκέψεις, τόποι ενδιαφέροντος, φαγητό, διασκέδαση, αθλητικές δραστηριότητες, αξιοθέατα) και διαχειρίζεται παράπονα και δυσκολίες που προκύπτουν.
 • Ενημερώνει τους τουρίστες που συνοδεύει για τις προαιρετικές εκδρομές και άλλες δραστηριότητες και διευθετεί τις συμμετοχές.
 • Συγκεντρώνει πληροφορίες και υλικό σχετικά με την περιοχή όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά.
 • Διαχειρίζεται έκτακτα περιστατικά, εφαρμόζοντας βασικούς κανόνες πρώτων βοηθειών και υγιεινής αλλά και τυχόν συγκρούσεις και διαφωνίες που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διαμονή στον τουριστικό προορισμό.
 • Ελέγχει αν τηρούνται οι συμφωνίες των παρόχων-προμηθευτών για τις υπηρεσίες που έχουν αναλάβει.
 • Διευθετεί τα ομαδικά vouchers με τις προμηθεύτριες εταιρείες.
 • Συντάσσει καθημερινά γραπτή αναφορά (report) προς το τουριστικό γραφείο, με το πρόγραμμα της ημέρας (όπως αυτό υλοποιήθηκε) και τις τυχόν παραλείψεις-τροποποιήσεις από μέρους των προμηθευτών.

Οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS, το καλύτερο Τουριστικών Επαγγελμάτων, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Τουριστικός Συνοδός (Tour Leader). Οι Σπουδές Τουριστικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

 • Αρχές Τουρισμού
 • Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικού Πρακτορείου
 • Οργάνωση και Δομή Ξενοδοχειακών Μονάδων
 • Στοιχεία Θρησκειολογίας
 • Τεχνική Επικοινωνίας – Επιχειρηματικότητα
 • Τουριστική Γεωγραφία
 • Τουριστικό Δίκαιο
 • Είδη Ταξιδιωτικών Μεταφορών
 • Μεθοδολογία Πληροφόρησης και Επικοινωνίας
 • Συστήματα Κρατήσεων
 • Αγγλικά
 • Γαλλικά
 • Γραμματειακή Υποστήριξη
 • Στοιχεία Ιστορίας
 • Υγιεινή – Παροχή Πρώτων Βοηθειών
 • Χρήση Ταξιδιωτικών Οδηγών
 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Εξυπηρέτηση Πελατών – Τεχνικές Πωλήσεων
 • Σχεδιασμός και Προώθηση Τουριστικών Πακέτων
 • Ψυχαγωγία (Animation)
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS, το καλύτερο Τουριστικών Επαγγελμάτων, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Τουριστικός Συνοδός (Tour Leader). Οι Σπουδές Τουριστικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Τουριστικός Συνοδός (Tour Leader)

Video από την ειδικότητα

Τα νέα της ειδικότητας

Οι Απόφοιτοί μας

Επαγγελματική Επιτυχία στην πράξη
Διαβάστε όλα τα

#SuccessStories

των Αποφοίτων της Ειδικότητας

#Σχετικά Σεμινάρια PRAXIS

Εταιρικές Συνεργασίες

Αναπτύσσουμε Εταιρικές Συνεργασίες και με αυτές εξασφαλίζουμε την Πρακτική Άσκηση ΟΛΩΝ των καταρτιζομένων μας και προωθούμε αποτελεσματικά στην απασχόληση τους αποφοίτους μας, με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας.

GRECOTEL
HILTON
GRAND BRITAGNE
REGENCY CASINO
PALMARIVA Hotel
THERME PLATISTOMOU
ASTIR PALACE
KINSTERNIA
ACROTERA ROSA LUXURY SUITES
GRACE HOTEL SANTORINI
St GEORGE
AIROTEL STRATOS VASSILIKOS
image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US