#ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

#Σεμινάριο ΕΦΕΤ- Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων


 • Τύπος ΣεμιναρίουWebinar
 • ΠόληΑθήνα - Χαλκίδα - Αλιβέρι
 • Ωράριο Αθήνα17:00-21:15
 • Ωράριο Χαλκίδα17:00-21:15
 • Ωράριο Αλιβέρι17:00-21:15
 • Διάρκεια10 ώρες
 • Συχνότητα2 συναντήσεις * 5 ώρες
 • Τιμή50.00€

Aναβαθμίστε τις γνώσεις σας στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων με το Σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ) από το ΙΕΚ PRAXIS. On Line εξ αποστάσεως παρακολούθηση – Συνεχείς ενάρξεις.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (Υπουργική Απόφαση 14708/10-08-2007 και ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007), οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, επεξεργασία, μεταφορά και εμπορία τροφίμων υποχρεούνται να προβούν στην κατάρτιση όλου του προσωπικού τους που ασχολείται με τη διαχείριση αυτών.
Σύμφωνα με αυτήν την υποχρέωση, κάθε άτομο που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα μέσω οποιασδήποτε λειτουργίας θα πρέπει να λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση. Η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει την εξοικείωση με τις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και την εφαρμογή των απαραίτητων προτύπων και προδιαγραφών στην καθημερινή πρακτική.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσους ασχολούνται με τη διαχείριση τροφίμων σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω εργασίες: προετοιμασία, επεξεργασία, κατασκευή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, κυκλοφορία και πώληση ή παροχή τους.

Είναι επίσης απαραίτητο για υπεύθυνους επιχειρήσεων που έχουν σχέση με την αλυσίδα διατροφής (π.χ. εταιρίες συμβουλευτικών υπηρεσιών, εταιρίες παγίδευσης ζώων, κατασκευαστές εξοπλισμού, εταιρείες συσκευασίας κ.α.).

Στο Σεμινάριο ΕΦΕΤ- Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων θα μάθετε

Στο Σεμινάριο ΕΦΕΤ θα μάθετε:

Εισαγωγή στην ασφάλεια

Η ασφάλεια προιόντων είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Προκειμένου να διασφαλιστεί, απαιτείται η εφαρμογή ενός συνόλου μέτρων, όπως η προληπτική δράση κατά τη διάρκεια της παραγωγής, η παρακολούθηση της αλυσίδας εφοδιασμού, και η διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών αποθήκευσης και μεταφοράς τους.

Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών

Οι μικροοργανισμοί είναι μικρά ζωντανά οντά που μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες και μόλυνση στον άνθρωπο. Αυτοί περιλαμβάνουν βακτήρια, ιούς, μύκητες και παράσιτα. Ορισμένοι μικροοργανισμοί μπορούν να αναπαραχθούν πολύ γρήγορα και να επιβιώσουν σε διάφορες συνθήκες.

Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους

Η τροφοδηλητηρία είναι η μόλυνση από μικροοργανισμούς ή τα τοξίνες που παράγονται από αυτούς. Μπορεί να προκληθεί μέσω της μη σωστής υγιεινής και της μη σωστής επεξεργασίας, μεταφοράς και αποθήκευσης. Για να παρεμποδιστεί η τροφοδηλητηρίαση, είναι σημαντικό να εφαρμόζονται καλές πρακτικές υγιεινής και ασφάλειας κατά τη διάρκεια της παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης και πώλησης τους.

Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή

Η ατομική υγιεινή είναι σημαντική για τη διασφάλιση της ασφάλειας . Οι χειριστές  πρέπει να τηρούν καλές πρακτικές υγιεινής, όπως το πλύσιμο των χεριών και η αποφυγή της εργασίας με τρόφιμα όταν αρρωσταίνουν. Η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, όπως γάντια και μάσκες, μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόληψη της μεταφοράς μικροοργανισμών στα τρόφιμα.

Το Εργασιακό Περιβάλλον

Το εργασιακό περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια. Οι εργαζόμενοι πρέπει να εργάζονται σε καθαρό και υγιεινό περιβάλλον, χωρίς εμπόδια και κινδύνους, καθώς και να έχουν πρόσβαση σε επαρκείς πόρους και εξοπλισμό. Οι επιχειρήσεις  πρέπει να επιδιώκουν τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης.

Πρακτικές καθαρισμού

Ο καθαρισμός είναι ένα σημαντικό μέτρο για την αποφυγή της μόλυνσης. Οι εργαζόμενοι πρέπει να καθαρίζουν τα εργαλεία και τους χώρους εργασίας πριν και μετά τη χρήση τους, και να χρησιμοποιούν κατάλληλα απολυμαντικά και εξοπλισμό καθαρισμού. Η συχνή και κατάλληλη διαδικασία καθαρισμού μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο μόλυνσης.

Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών

Τα κοινά μιάσματα είναι οι πηγές μόλυνσης που μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν το νερό, τα καθαριστικά υλικά, τις σκουπίδες και τα απόβλητα. Οι εργαζόμενοι πρέπει να τα ελέγχουν και να τα διαχειρίζονται σωστά, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης. Επιπλέον, η σωστή απόρριψη των αποβλήτων και η επιλογή ασφαλών καθαριστικών υλικών μπορούν να συμβάλουν στην αποφυγή μόλυνσης.

Νομοθεσία υγιεινής

Η νομοθεσία υγιεινής είναι ένα σημαντικό μέσο για τη διασφάλιση της ασφάλειας και την προστασία της δημόσιας υγείας. Η νομοθεσία αυτή περιλαμβάνει τα πρότυπα για την παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη διανομή, καθώς και τις απαιτήσεις για την υγιεινή και την ασφάλεια των επιχειρήσεων παραγωγής και επεξεργασίας. Η τήρηση της νομοθεσίας αυτής είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της ασφάλειας και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Σεμινάριο ΕΦΕΤ- Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤ

Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με το εγκεκριμένο περιεχόμενο του οργανισμού και μετά από  έγκριση του.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν εκπαιδευτές εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του οργανισμού

 

Συχνές Ερωτήσεις Και Απαντήσεις

Ερώτηση: Τι είναι το σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας ;

Απάντηση: Το σεμινάριο είναι μια εκπαιδευτική εκδήλωση που παρέχει στους συμμετέχοντες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των εδεσμάτων.

 

Ερώτηση: Γιατί είναι σημαντικό;

 

Απάντηση: Το σεμινάριο είναι απαραίτητο καθώς επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διατροφής, παρέχοντας τις γνώσεις και τις πρακτικές που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η υγιεινή και ασφάλεια των εδεσμάτων που παράγονται και καταναλώνονται.

 

Ερώτηση: Ποιος μπορεί να συμμετάσχει στο σεμινάριο;

 

Απάντηση: Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες του τομέα της διατροφής, όπως εργαζόμενους σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, αρτοποιεία, εργοστάσια εδεσμάτων και καταστήματα ειδών διατροφής.

 

Ερώτηση: Ποια είναι τα οφέλη του σεμιναρίου ;

 

Απάντηση: Το σεμινάριο προσφέρει πολλά οφέλη στους συμμετέχοντες. Πρώτον, ενισχύει την κατανόηση των νόμων και των κανονισμών που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια των εδεσμάτων. Δεύτερον, παρέχει πρακτικές συμβουλές για την αποτροπή των ατυχημάτων και των ασθενειών που σχετίζονται με τη διατροφή. Τέλος, επιδιώκει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και την ετοιμότητα των επαγγελματιών για να διασφαλίσουν την ποιότητα και ασφάλεια των προιόντων που προσφέρουν στους καταναλωτές.

 

Ερώτηση: Ποια θέματα καλύπτονται στο σεμινάριο;

 

Απάντηση: Το σεμινάριο καλύπτει πολλά θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των εδεσμάτων. Μερικά από αυτά περιλαμβάνουν τη σωστή διαχείριση των τροφών, τις απαιτήσεις υγιεινής στην παρασκευή και αποθήκευση, την πρόληψη των μολύνσεων, την ασφάλεια στη διανομή και την προστασία των καταναλωτών.

Σύμφωνα με την ΥΑ 14708, ΦΕΚ1616, τ.Β΄17/8/2007: Οι επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με τον χειρισμό τους με στόχο την διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού είναι ο υπεύθυνος της επιχείρησης.

ΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Από την παραπάνω εκπαίδευση μπορεί να εξαιρείται μόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα.
 • Αφορά στην κατάρτιση σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας των απλών χειριστών, δηλαδή κάθε ατόμου μιας επιχείρησης που έρχεται με οποιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τα τρόφιμα.
 • Το πρόγραμμα αυτό, με μέριμνα και υποχρέωση των επιχειρήσεων, είναι υποχρεωμένοι να το παρακολουθήσουν όλοι οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής.
 • Οι εργαζόμενοι αφού παρακολουθήσουν αυτό το εγκεκριμένο από τον ΕΦΕΤ σεμινάριο, θα πρέπει στην συνέχεια να δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης στον ΕΦΕΤ.
 • Οι ημερομηνίες και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών ανακοινώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον ίδιο τον ΕΦΕΤ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διάρκεια της κάθε εκπαιδευτικής ώρας είναι 45′

 • Εφαρμόζονται σύγχρονες συμμετοχικές μέθοδοι διδασκαλίας, ειδικά σχεδιασμένες για ενηλίκους
 • Χρησιμοποιείται ψηφιακός εκπαιδευτικός εξοπλισμός και εποπτικά μέσα
 • Παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ Εκπαιδευτικές σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή
 • Το σεμινάριο ΔΕΝ είναι επιδοτούμενο. Είναι αυτοχρηματοδοτούμενο.

ΟΜΩΣ:

 • Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί-χρηματοδοτηθεί μέσω των πόρων του ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.
 • Προϋπόθεση χρηματοδότησης: o ενδιαφερόμενος να είναι εργαζόμενος.
 • Την υποβολή φακέλου στο τμήμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ αναλαμβάνει ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός PRAXIS
 • Πρόγραμμα Εγκεκριμένο από τον Εθνικό Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  PRAXIS (ΚΔΒΜ PRAXIS): Αριθμός Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ 11101832.

Το εργαστήριο του Σεμιναρίου

praxis logo

image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US