Κρατικό Δίπλωμα – Άδεια ΙΙΕΚ

Κρατικό Δίπλωμα – Άδεια ΙΙΕΚ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 • To ΙIEK PRAXIS είναι Αδειοδοτημένο Ιδιωτικό ΙΕΚ από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜΝΓ) του Υπουργείου Παιδείας, με Αριθμό Αδείας 120871 / ΙΑ (ΦΕΚ 2279/Β/12-9-2013).
 • Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) εντάσσονται στη Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 

ΙΣΧΥΡΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 • Η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) που χορηγεί το ΙΙΕΚ PRAXIS είναι απολύτως ισότιμη με αυτή που χορηγούν τα Δημόσια ΙΕΚ
 • Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ν. 4186/2013, άρθρο 25, παρ.1ε), και αντιστοιχεί σε  Επίπεδο Σπουδών 5 σύμφωνα με την  αντιστοίχηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
 • Το Δίπλωμα του ΙΙΕΚ PRAXIS απονέμεται μετά από τη συμμετοχή στις εθνικές εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και στις οποίες συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών, εξεταζόμενοι σε θεωρητικό και πρακτικό μέρος.
 • Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 89/48 Ε.Ε. κάθε επαγγελματίας για την άσκηση του επαγγέλματος του θα πρέπει να διαθέτει αναγνωρισμένο δίπλωμα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε.

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

 • Ο διπλωματούχος του ΙΕΚ PRAXIS, έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στο Δημόσιο (Π.Δ.50/27/2001 ΦΕΚ 39/Α’/5-3-2001 & Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 115/Α’/31-12-03),
 • Στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ ο Διπλωματούχος του ΙΕΚ PRAXIS μοριοδοτείται με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02)

 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ και άλλα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ των σπουδαστών

 • Οι σπουδαστές των ΙΙΕΚ δικαιούνται αναβολή στράτευσης για σπουδές μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους.
 • Οι σπουδαστές των ΙΙΕΚ, σύμφωνα με την 1649/31/14-06-2016 απόφαση του ΟΑΕΔ, συνεχίζουν να διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου, μπορούν να εγγράφονται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και να διατηρούν τυχόν δικαίωμα καταβολής της επιδότησης ανεργίας.
 • Σύμφωνα με το Νόμο, οι σπουδαστές διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής τους στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων.
 • Οι σπουδαστές έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για επιδόματα και Κρατικές Υποτροφίες όταν προκηρύσσονται.
 • Δίνεται δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση πανεπιστημιακού τίτλου Bachelor.
 • Το IIEK PRAXIS εφοδιάζει τους σπουδαστές με όλες τις νόμιμες βεβαιώσεις που απαιτούνται για την εφορία, την αναβολή στράτευσης, τα επιδόματα και για κάθε άλλη χρήση.
image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US