Σταδιοδρομία

Σταδιοδρομία

Επαγγελματική Επιτυχία στην ΠΡΑΞΗ

Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ PRAXIS είναι οι Επαγγελματίες που Ξεχωρίζουν!

Εδώ και 22 χρόνια ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός PRAXIS αναπτύσσει μόνιμες συνεργασίες με τις σημαντικότερες εταιρείες όλων των κλάδων.

Με οργανωμένο Γραφείο Σταδιοδρομίας:

 • Εξασφαλίζουμε την Πρακτική Άσκηση ΟΛΩΝ των σπουδαστών μας.
 • Προωθούμε τους σπουδαστές μας στην απασχόληση, με εξατομικευμένη προσέγγιση.
 • Πετυχαίνουμε τα υψηλότερα ποσοστά εργασίας των αποφοίτων μας.

Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ PRAXIS μιλούν για την σχολή τους:

 • Διαβάστε τις ιστορίες τους!
 • Μοιραστείτε τις Εμπειρίες τους!

 

#SuccessStories

We hire PRAXIS:

Οι καλύτερες εταιρείες προτιμούν τους αποφοίτους μας!

 • Η μόνη Σχολή με ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ τοποθέτηση εργασίας!
 • Η μόνη Σχολή που στηρίζει τους σπουδαστές της και ΜΕΤΑ την αποφοίτηση!

Γραφείο Σταδιοδρομίας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Αποτελεί ένα Εστιακό Σημείο επαφής των σπουδαστών και των αποφοίτων με εκατοντάδες επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών και των δύο μερών.

Διατηρεί και αναπτύσσει επαφές με επιχειρήσεις, με Επιμελητήρια, Επαγγελματικές Ενώσεις κλπ, με τις Υπηρεσίες Απασχόλησης καθώς και με Ιδιωτικές Εταιρείες Ανθρώπινου Δυναμικού και Γραφεία Εύρεσης Εργασίας.

Καταγράφει συστηματικά την ζήτηση ανθρώπινου δυναμικού σε κάθε ειδικότητα και κατευθύνει έγκαιρα τα βιογραφικά των αποφοίτων μας στις αντίστοιχες επιχειρήσεις.

Υποστηρίζει συμβουλευτικά τους σπουδαστές και τους αποφοίτους σε θέματα καριέρας και εξεύρεσης εργασίας στον τομέα που σπούδασαν

Φέρνει σε επαφή τους σπουδαστές και τους αποφοίτους με τις επιχειρήσεις που ζητούν ανάλογο προσωπικό

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΚ PRAXIS

 • ΟΛΕΣ οι υπηρεσίες του Γραφείου Συμβουλευτικής & Σταδιοδρομίας είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους σπουδαστές και αποφοίτους του ΙΕΚ PRAXIS
 • Συμμετοχή σε συνέδρια, επαγγελματικές εκθέσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές, επισκέψεις σε χώρους επιχειρήσεων.
 • Συμμετοχή στα Career-Days που διοργανώνει το ΙΙΕΚ PRAXIS για την γνωριμία με εκπροσώπους επιχειρήσεων από τους κλάδους που σχετίζονται με την κάθε ειδικότητα.
 • Προώθηση του βιογραφικού τους σημειώματος μαζί με Συστατικές Επιστολές από τον Διευθυντή Σπουδών του ΙΙΕΚ, σε επιλεγμένες επιχειρήσεις με τις οποίες βρίσκεται σε επαφή το ΙΙΕΚ και γνωρίζει τις ανάγκες τους σε προσωπικό.
 • Ένταξη του βιογραφικού τους στις on-line υπηρεσίες αναζήτησης εργαζομένων και στελεχών.
 • Ατομική Συμβουλευτική για την Προσωπική τους Στρατηγική Καριέρας: Επιπλέον γνώσεις που πρέπει να αποκτήσουν, αποτελεσματική χρήση των πηγών πληροφόρησης για θέσεις εργασίας, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη.
 • Δημιουργία των βιογραφικών τους σημειωμάτων και προσαρμογής τους στην κάθε φορά αιτούμενη θέση εργασίας.
 • Φροντιστηριακή εξειδίκευση των θεμάτων που αφορούν στις τεχνικές συνέντευξης εργασίας και σε θέματα εργατικού δικαίου (προσλήψεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων κλπ)
 • Συστηματική καταγραφή της εργασιακής τους κατάστασης και εξέλιξης μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης PRAXIS.
 • Πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, επιδοτήσεις, κανονισμούς, ενίσχυση επιχειρηματικότητας κλπ και επιστημονική και τεχνική βοήθεια και καθοδήγησή τους
 • Συμμετοχή σε ημερίδες ενημέρωσης για Νέους Επιχειρηματίες – Ευρωπαϊκά Προγράμματα κλπ που διοργανώνει το ΙΕΚ PRAXIS σε συνεργασία και με άλλους φορείς.
 • Όλη την υποδομή του ΙΕΚ (βιβλιοθήκες, Η/Υ, πρόσβαση στο Internet κλπ)
 • Διαρκή υποστήριξη από το ανθρώπινο δυναμικό του ΙΙΕΚ που στελεχώνει το Τμήμα Προώθησης στην Απασχόληση.

Πρακτική Άσκηση

Πρακτική άσκηση

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης ή εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθητείας που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Πτυχίο).

 

Πότε μπορώ να ξεκινήσω;

Σύμφωνα με τον Νέο Κανονισμό Λειτουργίας των ΙΕΚ (ΦΕΚ 5837/ 15-12-2021, κεφ.Α, άρθρο 1, παρ.7) “ταυτόχρονη φοίτηση σε οποιοδήποτε εξάμηνο και διεξαγωγή πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπονται”.

Συνεπώς, η πρακτική άσκηση μπορεί να υλοποιηθεί τμηματικά ή συνεχόμενα, μετά την ολοκλήρωση του Β’ εξαμήνου και όχι παράλληλα με τη φοίτηση. Σε κάθε περίπτωση, η Πρακτική Άσκηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

Επίσης  θα πρέπει ΜΗΝ υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες διδάκτρων και να τηρούνται οι δόσεις.

 

Που κάνω πρακτική;

Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις/οργανισμούς με δραστηριότητες αντίστοιχες με την ειδικότητά του σπουδαστή, οι θέσεις προσφέρονται από φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και επιχειρήσεις, οι οποίοι στο πλαίσιο της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης καλούνται «εργοδότες» με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 4763/2020  (Α’ 254) και του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., και με ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούν.

 

Που δεν μπορώ να κάνω;

α) Προσωρινής απασχόλησης.
(Εξαιρούνται εποχικές επιχειρήσεις, πχ ξενοδοχεία)

β) Τα νυχτερινά κέντρα.

γ) Παροχής καθαριότητας και φύλαξης.

δ) Τα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών.

ε) Κάθε επιχείρηση στην οποία δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εκπαίδευσης από τον αρμόδιο φορέα.

Συνθήκες πρακτικά ασκούμενου

 1. Κάθε πρακτικά ασκούμενος πραγματοποιεί την πρακτική άσκηση σε τμήματα των φορέων απασχόλησης αντίστοιχα με την ειδικότητά του, με την εποπτεία υπεύθυνου του φορέα, ειδικότητας αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισής του.
 2. Οι ώρες πρακτικής ανά ημέρα καθορίζονται σε τέσσερις (4) έως οκτώ (8) ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο της ειδικότητας κατάρτισης του ασκούμενου.

Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του ημερήσιου ωραρίου πέραν των ωρών που ορίζονται στην ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης.

 1. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης νυχτερινές ώρες (22:00- 06:00).
  (Πιθανές εξαιρέσεις για τις ειδικότητες επισιτισμού/ξενοδοχειακών)
 2. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης την Κυριακή και στις επίσημες αργίες.
  (Πιθανές εξαιρέσεις για τις ειδικότητες επισιτισμού/ξενοδοχειακών)

 

Μπορώ να μην κάνω καθόλου πρακτική;

Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται από την υποχρέωση φοίτησης της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 – Α΄ 75) στο Ι.Ε.Κ. φοίτησης και σχετικής απόφασης – έγκρισης του Διευθυντή του οικείου Ι.Ε.Κ., οπότε τους απονέμεται η Β.Ε.Κ. με την ολοκλήρωση των εξαμήνων της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης

 

Θα πληρώνομαι στην πρακτική άσκηση;

Για τις ειδικότητες μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής και ξενοδοχειακών (αλλά και για λοιπές ειδικότητες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε ξενοδοχειακές μονάδες) οι σπουδαστές λαμβάνουν αποζημίωση, η οποία υπολογίζεται κατ’ ελάχιστο ποσό σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 16802/667/2010, στο 60% του κατώτατου βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

 

 

 

Υπάρχει Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης για τους σπουδαστές ΙΕΚ;

Αυτή την περίοδο γίνονται δεκτές αιτήσεις για την ένταξη καταρτιζόμενων ΙΕΚ στο πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ» του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, για τους σπουδαστές που ξεκίνησαν την πρακτική τους για πρώτη φορά από 1/9/21 και μετά.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζόμενων ΙΕΚ» που υλοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο: Νόμος υπ. αριθμ. 4763 (ΦΕΚ Α’ 254 21-12-2020), Κεφάλαιο Ε΄ «Μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)» και Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. K5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26-08-2021) «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Το πρόγραμμα έχει στόχο τη διασύνδεση των καταρτιζόμενων ΙΕΚ με την αγορά εργασίας, από την οποία οι καταρτιζόμενοι θα ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους και θα αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο σπουδών τους.

Η συνολική διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 960 ώρες και ο πρακτικά ασκούμενος θα λάβει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Η αποζημίωση θα καταβάλλεται από τον φορέα υλοποίησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) στον πρακτικά ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης.

Για τη συμμετοχή του στην πράξη, ο καταρτιζόμενος δεν θα πρέπει να συμμετέχει σε άλλα προγράμματα επιδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ.

Ποια είναι τα έντυπα που απαιτούνται ;

Τα απαραίτητα έντυπα για την πρακτική είναι τα εξής:

 • Αίτηση έγκρισης έναρξης Πρακτικής Άσκησης (Υπογράφεται από το σπουδαστή)
 • Βεβαιωση Έναρξης της πρακτικής από τον Εργοδότη
 • Απόφαση Έγκρισης Έναρξης Πρακτικής Άσκησης (Εκδίδεται από το Πληροφοριακό Σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ)
 • Πρωτότυπη σύμβαση πρακτικής άσκησης (Υπογράφεται από το σπουδαστή, το ΙΕΚ και την επιχείρηση)
 • Πρωτότυπα Βιβλία πρακτικής
 • Αποδεικτικό κυριότητας λογαριασμού τραπέζης πρακτικά ασκούμενου (Για τους σπουδαστές που αιτούνται επιδότησης)
 • Έντυπο «Ατομικά Στοιχεία πρακτικά ασκούμενου» (Για τους σπουδαστές που αιτούνται επιδότησης)
 • Έντυπο λήξης (βεβαίωση παρουσίας) της πρακτικής άσκησης, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από
  τον εργοδότη (το έντυπο επιστρέφεται με δική σας ευθύνη  υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από την επιχειρηση  – στην σχολή)

Εταιρικές Συνεργασίες

image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US