Επιμελητής Πτήσεων
#ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Επιμελητής Πτήσεων

Επιμελητής Πτήσεων

ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS, το καλύτερο ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την ειδικότητα Επιμελητής Πτήσεων. Οι Σπουδές Τουριστικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Ο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.

Οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS, το καλύτερο ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την ειδικότητα Επιμελητής Πτήσεων. Οι Σπουδές Τουριστικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Τα 10 Σημεία Υπεροχής του ΙΕΚ PRAXIS στην ειδικότητα ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

1. Δυναμική Ομάδα Εκπαιδευτών  με πλούσια διδακτική και επαγγελματική εμπειρία.

2Νέα “state of the art” υπερσύγχρονα κτήρια με εύκολη πρόσβαση

3. Τμήματα 15 Ατόμων με hands on προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

4. Παρέχονται  Βιβλία & Σημειώσεις χωρίς extra χρέωση σε έντυπη μορφή για όλα τα μαθήματα και στολή εργασίας.

5. Τμήματα σε όλες τις εκπαιδευτικές βάρδιες (Πρωινά, Μεσημεριανά και Απογευματινά τμήματα) σε Αθήνα και Χαλκίδα.

6. Εκπαιδευτικά προγράμματα πιστοποιημένα από Ευρωπαϊκό Φορέα Πιστοποίησης GC, σε συνεργασία με την NOCN

7. Δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, σε κορυφαίες συνεργαζόμενες σχολές.

8. Οργανωμένο Γραφείο Σταδιοδρομίας (Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος, Ημέρες Καριέρας και Ατομικός σύμβουλος σπουδών). Γνωρίστε τον σύμβουλο σας. Ένας σύμβουλος αντιστοιχεί σε 4 τμήματα κτάρτισης για την απόλυτη εξυπηρέτηση του κάθε Σπουδαστή.

9. Φροντιστηριακά μαθήματα για την απόκτηση Κρατικού Διπλώματος επιπέδου 5 αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, το ΑΣΕΠ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

10. Οι Δεσμεύσεις μας σε όλα τα παραπάνω δίνονται γραπτώς και υπογεγραμμένα στους υποψήφιους σπουδαστές, ενώ η αίτηση εγγραφής δεν περιλαμβάνει εκπλήξεις και “ψιλά γράμματα”

Οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS, το καλύτερο ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την ειδικότητα Επιμελητής Πτήσεων. Οι Σπουδές Τουριστικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

 • Η ειδικότητα «Επιμελητής Πτήσεων» των ΙΕΚ αποσκοπεί στην άριστη κατάρτιση ατόμων, που δύνανται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της Πολιτικής Αεροπορίας.
 • O «Επιμελητής Πτήσεων» μελετά και σχεδιάζει την εκτέλεση μιάς πτήσης με βάση τους Νόμους και Κανονισμούς της Πολιτικής Αεροπορίας κατά τον ασφαλέστερο, κανονικότερο και οικονομικότερο τρόπο.
 • O «Επιμελητής Πτήσεων» στη διάρκεια της υπηρεσίας του συνεργάζεται με όλες τις Υπηρεσίες Κρατικές και Εταιρικές που έχουν σχέση με Πτητική Εκμετάλλευση (ΜΕΤ. ΑΤC. KEE. Aερ/μούς κ.λ.π.) και με τα μέλη πληρωμάτων που προετοιμάζουν την πτήση.
 • Φροντίζει για την ενημέρωση των πινάκων, βοηθημάτων, εγχειριδίων, και γενικά του υλικού που χρησιμοποιείται από τον Ε.Π. και τα πληρώματα για την μελέτη και εκτέλεση πτήσεων.
 • Είναι εξοικειωμένος με τα εγχειρίδια δρομολογίων και γνωρίζει πλήρως την ύλη που περιέχουν.
 • Γνωρίζει τα όρια και τους περιορισμούς χρήσης του υλικού τόσο για τις κανονικές συνθήκες καθώς και για καταστάσεις ανάγκης.
 • Κατά την άσκηση των καθηκόντων του φροντίζει να μην έρχεται σε αντίθεση με τις Κρατικές υπηρεσίας εναερίου κυκλοφορίας, με τους Κυβερνήτες και τα πληρώματα καθώς και τα άλλα εμπλεκόμενα όργανα.
 • Γνωρίζει πλήρως τους Αεροναυτικούς κώδικες σχετικώς με τα αεροδρόμια και την Μετεωρολογία και προσπαθεί πάντοτε οι πληροφορίες που δίνει με σήματα να είναι λακωνικές, σαφείς και σύμφωνα με τους κανονισμούς.
 • Όταν τα αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος έχει δικαιοδοσία να εισηγείται αναστολή εκτέλεσης πτήσης ή σκέλους αυτής αν κατά την κρίση του οι συνθήκες που επικρατούν δεν πληρούν τους όρους ασφαλείας, για την περιοχή την οποία ελέγχει.
 • Βοηθά τον Κυβερνήτη στην προετοιμασία της πτήσης, παρέχοντας σε αυτόν κάθε αναγκαία πληροφορία. Συμπληρώνει το προβλεπόμενο σχέδιο πτήσης.
 • Κατά την διάρκεια της πτήσης παρακολουθεί την εξέλιξη του καιρού και μεταβιβάζει σχετικές πληροφορίες για την ασφαλή συμπλήρωσή της.
 • Βάση της όλης εργασίας του είναι η πρόβλεψη και η ταχεία εκτίμηση των διαφόρων καταστάσεων ώστε να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλέστερη και οικονομικότερη εκτέλεση της πτήσης (Προεδρικό Διάταγμα 36/1997 – ΦΕΚ 36/Α/14-3-1997).

Οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS, το καλύτερο ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την ειδικότητα Επιμελητής Πτήσεων. Οι Σπουδές Τουριστικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Το 5ο εξάμηνο της Πρακτικής Άσκησης

 • Το 5ο εξάμηνο φοίτησης προσφέρεται Χωρίς Extra Χρέωση στους σπουδαστές, με Εξασφάλιση Πρακτικής για όλους σε δυναμικές επιχειρήσεις κάθε κλάδου.

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Παρέχεται πλήρες σετ Βιβλίων ή Βιβλιοδετημένων Επιστημονικών Σημειώσεων (εκδόσεις ΙΕΚ PRAXIS) σε έντυπη μορφή  για όλα τα μαθήματα της ειδικότητας.

Σεμινάρια της ειδικότητας Χωρίς Extra Χρέωση

 • Οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν Χωρίς Extra Χρέωση Σεμινάρια Εξειδίκευσης και Παρουσιάσεις από Ειδικούς.

Μαθήματα Επιπλέον Ξένων Γλωσσών & Η/Υ καθώς και Προετοιμασία για Πιστοποιήσεις

 • Το ΙΕΚ PRAXIS προσφέρει χωρίς χρέωση  σε όλους τους σπουδαστές του μαθήματα επιπλέον ξένων γλωσσών, με επιλογή ανάμεσα σε: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ρωσσικά
 • Προσφέρονται επίσης δωρεάν μαθήματα Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής (Η/Υ)
 • Επιβάρυνση υπάρχει μόνον για τα εξέταστρα που καταβάλλονται στους αντίστοιχους φορείς πιστοποίησης πχ ACTA, GLOBAL CERT, NOCN, VELLUM, TOEIC, CITY & GUILDS κλπ)

Προγράμματα σε προνομιακές τιμές

 • Κατά την διάρκεια των σπουδών: 50% έκπτωση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα
 • Μετά την αποφοίτηση: 30% έκπτωση για τα σεμινάρια ή για παρακολούθηση άλλης ειδικότητας ΙΕΚ.

Γραφείο Σταδιοδρομίας

 • Σεμινάρια: 1) Σύνταξης βιογραφικού, 2) Προετοιμασίας για συνέντευξη εργασίας, 3) Ενεργητικών Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας
 • Διοργάνωση Ημερών Καριέρας (Career Days)
 • Εξασφάλιση Πρακτικής Άσκησης για όλους τους σπουδαστές με ευθύνη της σχολής
 • Προώθηση βιογραφικού σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
 • Κλείσιμο ραντεβού για συνέντευξη

Υποστήριξη Εύρεσης Κατοικίας

 • Για τους καταρτιζόμενους από επαρχία, αλλά και για κάθε σπουδαστή μας, παρέχεται αποτελεσματική υποστήριξη για την εύρεση κατοικίας

Οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS, το καλύτερο ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την ειδικότητα Επιμελητής Πτήσεων. Οι Σπουδές Τουριστικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Οι κάτοχοι τίτλου της ειδικότητας «Επιμελητής Πτήσεων» θα πρέπει να είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν:

 

1. Επαγγελματικά καθήκοντα και ευθύνες πριν την πτήση:

 • Έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας προκειμένου κα κατατοπισθεί πλήρως για τις επικρατούσες συνθήκες εκμετάλλευσης (ΜΕΤ., συνθήκες, απαιτήσεις σχεδίου εκμετάλλευσης).
 • Ενημερώνεται από την Μετεωρολογική Υπηρεσία λεπτομερώς για την υπάρχουσα κατάσταση των καιρικών φαινομένων καθώς και για τις μελλοντικές προβλέψεις της περιοχής ελέγχου του
 • Ενημερώνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες εναερίου κυκλοφορίας για τυχόν έκτακτους περιορισμούς στην κυκλοφορία, για την κατάσταση των Αεροδρομίων, ναυτιλιακών βοηθημάτων, Τηλεπικοινωνιών κ.λπ.
 • Μελετά κάθε πτήση αν δύναται να εκτελεσθεί ως έχει προγραμματισθεί ή αν επιβάλλονται αλλαγές σε χρόνους, διαδρομή, ποσότητα καυσίμων.
 • Σε συμφωνία με τον κυβερνήτη του αεροσκάφους φροντίζει για την προετοιμασία των σχεδίων πτήσης, ποσότητες καυσίμων και ωφέλιμου φορτίου
 • Συμπληρωματική ενημέρωση του πληρώματος για κάθε λεπτομέρεια της πτήσης και των απαιτήσεων του σχεδίου εκμετάλλευσης.
 • Συντάσσει και υποβάλλει στις κρατικές αρμόδιες υπηρεσίες το αποφασισθέν σχέδιο πτήσεως (ΑΤC FLIGHT PLAN)

2. Επαγγελματικά καθήκοντα και ευθύνες κατά την διάρκεια της πτήσης:

 • Παρακολουθεί και ελέγχει ηλεκτρονικά την πτήση διατηρώντας ανοιχτή επαφή με τον κυβερνήτη του αεροσκάφους
 • Παρακολουθεί από το Μετεωρολογικό Γραφείο την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και αξιολογώντας μεταβιβάζει στους κυβερνήτες των εν πτήσει αεροσκαφών συμπληρωματικές πληροφορίες.
 • Υπολογίζει τις πιθανές δυσκολίες που θα συναντήσει το αεροπλάνο στην πτήση συγκριτικώς με άλλα αεροσκάφη και καιρικά φαινόμενα και προτείνει λύσεις σε περίπτωση κινδύνου.

3. Επαγγελματικά καθήκοντα και ευθύνες μετά την πτήση:

 • Ενημερώνεται από τον κυβερνήτη ή τα πληρώματα για τις ειδικές συνθήκες, που συνάντησαν κατά την διάρκεια της πτήσης.
 • Μελετά τυχόν παρατηρήσεις του Κυβερνήτη και ενημερώνεται σε θέματα που αφορούν την ειδικότητά του (τομέα του).
 • Ενημερώνει τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωσή τους.
 • Συμπληρώνει τον φάκελο με επιπλέον πληροφορίες επί θεμάτων που υπέπεσαν στην αντίληψή του.
 • Περαίνοντας την υπηρεσία του, συμπληρώνει την αναφορά του, η οποία πρέπει να είναι περιληπτική και για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

Οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS, το καλύτερο ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την ειδικότητα Επιμελητής Πτήσεων. Οι Σπουδές Τουριστικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Ο απόφοιτος της ειδικότητας ΙΕΚ «Επιμελητής Πτήσεων» πρέπει να αποκτήσει από την κατάρτισή του τέτοιες δεξιότητες και ικανότητες, ούτως ώστε να είναι σε θέση να:

 

 • Σχεδιάζει μία πτήση, εντός του πλαισίου νομικών και κανονιστικών διατάξεων
 • Εφαρμόζει τις αποκτηθείσες γνώσεις του στην μετεωρολογία στην λειτουργία ενός αεροδρομίου για την προετοιμασία, διεξαγωγή και παρακολούθηση μίας πτήσης
 • Σχεδιάζει την κατάλληλη πτήση για τις ικανότητες και επιδόσεις εκάστου αεροσκάφους
 • Γνωρίζει και ενημερώνει για την εξέλιξη της καιρικής κατάστασης των αεροδρομίων.
 • Προγραμματίζει, καταθέτει και σχεδιάζει το ασφαλέστερο και οικονομικότερο σχέδιο πτήσης
 • Επιβλέπει και διαχειρίζεται την εναέρια κυκλοφορία των αεροσκαφών του χώρου εμβέλειάς του
 • Διασφαλίζει την ασφάλεια πραγματοποίησης μίας πτήσης
 • Κατανοεί την αμφίδρομη επικοινωνία και φρασεολογία μεταξύ των υπευθύνων του αεροσκάφους και του πύργου ελέγχου (μεταφορά από επαγγελματικές γνώσεις)
 • Γνωρίζει τις διαδικασίες, οδηγίες, διεθνείς και εθνικούς κανόνες και νόμους που διέπουν την λειτουργία ενός αεροδρομίου
 • Γνωρίζει τα εγχειρίδια και βοηθήματα δρομολογίων και επίγειων ραδιοβοηθημάτων των αεροδρομίων και αεροδιαδρόμων
 • Δύναται να αναγνώσει και ερμηνεύσει Μετεωρολογικούς Αεροναυτικούς χάρτες και Κωδικοποιημένα Μετεωρολογικά μηνύματα (TAF, METAR, WARNINGS, SIGMET, AIRMET, SPECI),
 • Αξιολογεί και δύναται να μελετήσει την Μετεωρολογική κατάσταση των αεροδρομίων αναχώρησης, διαδρομής, προορισμού και εναλλακτικών αυτών.
 • Μελετά και αξιολογεί την κατάσταση διαδρόμων προσγειώσεων και απογειώσεων αεροπλάνων, ως προς την καταλληλότητα, αντοχή και διαστάσεις τους καθώς και τον επηρεασμό από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
 • Γνωρίζει και μπορεί να μελετά τους χάρτες διαδρομής για τα πτητικά ύψη, τις διευθύνσεις καθώς και τις απαγορευμένες και επικίνδυνες περιοχές πτήσεων
 • Εκπονεί σχέδιο πτήσεως, λήψεως άδειας εναερίου κυκλοφορίας, περιορισμούς αυτής και τα ΝΟΤΑΜ
 • Έχει την ικανότητα μελέτης και υπολογισμού της απαιτούμενης ποσότητας καυσίμων των πτήσεων.

Οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS, το καλύτερο ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την ειδικότητα Επιμελητής Πτήσεων. Οι Σπουδές Τουριστικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας καλύπτουν θέσεις εργασίας

 • σε όλα τα Αεροδρόμια της χώρας και του εξωτερικού,
 • σε αεροπορικές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού,
 • σε εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης
 • καθώς και σε εταιρείες handling.

Οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS, το καλύτερο ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την ειδικότητα Επιμελητής Πτήσεων. Οι Σπουδές Τουριστικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Α’ Εξάμηνο

 • ΝΟΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ & ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Πολιτικής Αεροπορίας
 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α/ΦΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Β’ Εξάμηνο

 • ΝΟΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ & ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Π.Α.
 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α/ΦΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ
 • ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Γ’ Εξάμηνο

 • ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ
 • ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΤΗΣΗΣ FLT PLANNING
 • ΡΑΔΙΟΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Δ’ Εξάμηνο

 • ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
 • ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΤΗΣΗΣ FLT PLANNING
 • ΡΑΔΙΟΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
 • ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS, το καλύτερο ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την ειδικότητα Επιμελητής Πτήσεων. Οι Σπουδές Τουριστικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Επιμελητής Πτήσεων

Video από την ειδικότητα

Τα νέα της ειδικότητας

Οι Απόφοιτοί μας

Επαγγελματική Επιτυχία στην πράξη
Διαβάστε όλα τα

#SuccessStories

των Αποφοίτων της Ειδικότητας

#Σχετικά Σεμινάρια PRAXIS

Εταιρικές Συνεργασίες

Αναπτύσσουμε Εταιρικές Συνεργασίες και με αυτές εξασφαλίζουμε την Πρακτική Άσκηση ΟΛΩΝ των καταρτιζομένων μας και προωθούμε αποτελεσματικά στην απασχόληση τους αποφοίτους μας, με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας.

St GEORGE
KINSTERNIA
HILTON
GRECOTEL
KING GEORGE
GRAND BRITAGNE
REGENCY CASINO
ASTIR PALACE
KASTRI
NIKKI
INTERCONTINENTAL
GRACE HOTEL SANTORINI
SANI RESORT
AIROTEL STRATOS VASSILIKOS
Παπαγιαννάκος Wines
Tzivani wines
image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US