Τυποποίηση, Μεταποίηση, Marketing Γεωργικών Προϊόντων
#ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τυποποίηση, Μεταποίηση, Marketing Γεωργικών Προϊόντων

Τυποποίηση, Μεταποίηση, Marketing Γεωργικών Προϊόντων

ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Οι Σχολές Αγροτικών του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης, Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων. Οι Σπουδές Αγροτικών στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΩΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ.

Οι Σχολές Αγροτικών του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης, Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων. Οι Σπουδές Αγροτικών στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

 • Το Στέλεχος επιχειρήσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την επιτυχή ενασχόλησή του σε επιχειρήσεις του τομέα δευτερογενούς παραγωγής αγροτικών προϊόντων.
 • Συμμετέχει σε όλο το φάσμα των λειτουργιών της εμπορίας αγροτικών προϊόντων, από την παραλαβή των νωπών προϊόντων μέχρι την αποθήκευση και διακίνηση του τελικού συσκευασμένου προϊόντος.
 • Προτείνει και συμμετέχει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων στην αγορά, από τον σχεδιασμό μέχρι την εμπορία τους.
 • Συλλέγει, επεξεργάζεται και συνδυάζει τα στοιχεία που αφορούν τις προτιμήσεις του καταναλωτή, τις διαθέσιμες πρώτες ύλες και τους προμηθευτές, τον ανταγωνισμό, τα διαφημιστικά μέσα και την αποτελεσματικότητά τους στην επιτυχή εμπορία ενός αγροτικού προϊόντος.
 • Συμμετέχει στη διαδικασία τιμολόγησης των προϊόντων και εύρεσης λύσεων για τη μείωση του κόστους παραγωγής.
 • Υποστηρίζει ή και διαχειρίζεται τη διοικητική λειτουργία της επιχείρησης.
 • Μελετά και ενσωματώνει διαδικασίες καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων και εξασφαλίζει την εφαρμογή διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, σύμφωνων με συγκεκριμένα συστήματα διασφάλισης ποιότητας.
 • Επιλέγει τη συμμετοχή σε συλλογικά σχήματα (Συνεταιρισμοί, Ομάδες παραγωγών κ.λπ.) με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης και της προώθησης των παραγόμενων προϊόντων.
 • Φροντίζει για τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Οι Σχολές Αγροτικών του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης, Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων. Οι Σπουδές Αγροτικών στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

11 Σημεία Υπεροχής του ΙΕΚ PRAXIS στην Ειδικότητα

  1.  Σχολή Απόλυτα Εξειδικευμένη στα Γεωργο-Κτηνοτροφικά Επαγγέλματα. Τα Διευθυντικά Στελέχη του Οργανισμού Μαρία Χαϊνά και Περικλής Τζοβλάς ειδικεύονται στις Γεωπονικές Επιστήμες και Διευθύνουν τον Τομέα των Αγροτικών.
  2.  Με Αγρόκτημα στην περιοχή της Κηφισιάς εφαρμόζουμε καλλιεργητικές τεχνικές σε οπωροφόρα δένδρα, σε λαχανικά, σε αρωματικά φυτά και σε αμπέλι κάθε εβδομάδα όλο τον χρόνο.Η παραγωγή στηρίζει εν μέρει τις ανάγκες της Μαγειρικής και της Ζαχαροπλαστικής. Πάντα με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή Γεωπόνου.
  3. Τα Υπερσύγχρονα Εργαστήρια της Χημείας και της Φυτοπροστασίας ολοκληρώνουν δυναμικά την εκπαίδευση.Κλείστε μια επίσκεψη να γνωρίσετε τα Εργαστήρια μας.
  1. Δυναμική Ομάδα με είκοσι (20) Εκπαιδευτές, Γεωπόνους Φυτικής Παραγωγής,Οινολόγους, Φυτοπαθολόγους, Εντομολόγους,Γεωργοοικονομολόγους, Τεχνολόγους Τροφίμων, Χημικούς, Διατροφολόγους, με Master & Διδακτορικά, με πλούσια διδακτική και επαγγελματική εμπειρία. Μελετήστε τα Βιογραφικά τους & γνωρίστε τους από κοντά.
  2. Με Εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Γεωπονική Σχολή Αθηνών, σε Φυτοπαθολογικά Ινστιτούτα, σε πρότυπα Οινοποιεία και Ζυθοποιείες,σε βιολογικά αγροκτήματα και σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις το ΙΕΚ PRAXIS ολοκληρώνει ένα δυναμικό κύκλο σπουδών . Δείτε τα agronews
  3. Οργανωμένο Γραφείο Σταδιοδρομίας (Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος, Ημέρες Καριέρας και Ατομικός σύμβουλος σπουδών). Γνωρίστε τον σύμβουλο σας. Ένας σύμβουλος αντιστοιχεί σε 4 τμήματα κτάρτισης για την απόλυτη εξυπηρέτηση του κάθε Σπουδαστή.
  4. Παρέχονται  Βιβλία των εκδόσεων Ψύχαλου και σημειώσεις  χωρίς χρέωση σε έντυπη μορφή για όλα τα μαθήματα. Δείτε τα
  1. Μεγάλο Δίκτυο συνεργαζόμενων Αγροκτημάτων για Πρακτική Άσκηση και προώθηση στην απασχόληση στις πιο δυναμικές επιχειρήσεις του κλάδου της Γεωργίας. Δείτε τις εταιρείες
  2. Εξειδικευμένα σεμινάρια Γεωργοκτηνοτροφικά καθώς και Μαθήματα Ξένων Γλωσσών & Η/Υ παρέχονται χωρίς χρέωση. Δείτε αναλυτικά τα παρεχόμενα σεμινάρια και τις Πιστοποιήσεις στις παροχές μας.
  3. Φροντιστηριακά μαθήματα για την απόκτηση Κρατικού Διπλώματος επιπέδου 5 αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, το ΑΣΕΠ και την Ευρωπαϊκή Ένωση
  4. Οι Δεσμεύσεις μας σε όλα τα παραπάνω δίνονται γραπτώς και υπογεγραμμένα στους υποψήφιους σπουδαστές, ενώ η αίτηση εγγραφής δεν περιλαμβάνει εκπλήξεις και “ψιλά γράμματα”.

Οι Σχολές Αγροτικών του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης, Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων. Οι Σπουδές Αγροτικών στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

ΔΩΡΕΑΝ το 5ο εξάμηνο της Πρακτικής Άσκησης

 • Το 5ο εξάμηνο φοίτησης προσφέρεται Χωρίς Δίδακτρα στους σπουδαστές, με Εξασφάλιση Πρακτικής για όλους σε δυναμικές επιχειρήσεις κάθε κλάδου.

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Παρέχεται πλήρες σετ Βιβλίων εκδόσεων Ψύχαλου ή Βιβλιοδετημένων Επιστημονικών Σημειώσεων (εκδόσεις ΙΕΚ PRAXIS) σε έντυπη μορφή  για όλα τα μαθήματα της ειδικότητας.

Σεμινάρια της ειδικότητας χωρίς χρέωση

 • Οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν χωρίς χρέωση  Σεμινάρια Εξειδίκευσης και Παρουσιάσεις από Ειδικούς.Δηλάδή:
 1. Σεμινάριο Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου
 2. Σεμινάριο: Κοστολόγηση
 3. Σεμινάριο:Επιδοτήσεις και Γεωργικά Προγράμματα
 4. Σεμινάριο: Άγρια χόρτα βολβοί και ρίζες

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, σε Ιδρύματα και σε σημαντικές επιχειρήσεις του κλάδου της γεωργίας

 • Κατά την διάρκεια της κατάρτισης οι καταρτιζόμενοι θα  πραγματοποιήσουν σειρά εκπαιδευτικών επισκέψεων σε οινοποιεία, σε ιδρύματα, σε ημερίδες, κλπ Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εκπαιδευτικές επισκέψεις:
 1. Στο Πρότυπο Οινοποιείο Παπαγιαννάκος,
 2. Στα Εργαστήρια της Γεωπονικής Σχολής Αθηνών,
 3. Στις Εγκαταστάσεις της Βραβευμένης Μπύρας Νήσος,
 4. Στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο,
 5. Στα Εκλεκτά Οινοποιεία της Εύβοιας Αβαντίς,Λύκος και Τζιβάνης
 6. Στους Ελαιώνες της Σπάρτης,
 7. Στην πρότυπη Φάρμα Μανιταριών Δίρφυς
 8. Στο Οινοποιείο Νικολού
 9. Στους βιολογικούς αμπελώνες Μιντζιφίρη
 10. Στις εγκαταστάσεις της εξαιρετικής Μπύρας Septem

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών & Η/Υ καθώς Προετοιμασία για Πιστοποιήσεις

 • Στο αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας από το Υπουργείο Παιδείας Δεν περιλαμβάνεται πλέον η εκμάθηση Ξένων Γλωσσών & Η/Υ
 • Το ΙΕΚ PRAXIS προσφέρει ωστόσο χωρίς χρέωση  σε όλους τους σπουδαστές του μαθήματα Αγγλικών,Γαλλικών,Γερμανικών,Ισπανικών, Ρωσσικών & Η/Υ
 • Επιβάρυνση υπάρχει μόνον για τα εξέταστρα που καταβάλλονται στους αντίστοιχους φορείς πιστοποίησης πχ ACTA, GLOBAL CERT, NOCN, VELLUM, TOEIC, CITY & GUILDS κλπ)

Προγράμματα σε προνομιακές τιμές

 • Κατά την διάρκεια των σπουδών: 50% έκπτωση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα
 • Μετά την αποφοίτηση: 30% έκπτωση για τα σεμινάρια ή για παρακολούθηση άλλης ειδικότητας ΙΕΚ.
 • Συγγενείς: Δικαίωμα στις παραπάνω εκπτώσεις έχουν ταυτόχρονα και όλοι οι συγγενείς 1ου βαθμού των σπουδαστών

Γραφείο Σταδιοδρομίας

 • Σεμινάρια: 1) σύνταξης βιογραφικού, 2) Προετοιμασίας για συνέντευξη εργασίας, 3) Ενεργητικών Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας
 • Διοργάνωση Ημερών Καριέρας (Career Days)
 • Εξασφάλιση Πρακτικής Άσκησης για όλους τους σπουδαστές με ευθύνη της σχολής
 • Προώθηση βιογραφικού σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
 • Κλείσιμο ραντεβού για συνέντευξη

Υποστήριξη Εύρεσης Κατοικίας

 • Για τους καταρτιζόμενους από επαρχία, αλλά και για κάθε σπουδαστή μας, παρέχεται αποτελεσματική υποστήριξη για την εύρεση κατοικίας

Οι Σχολές Αγροτικών του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης, Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων. Οι Σπουδές Αγροτικών στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

 • Η Ελλάδα, μια χώρα με τόσο πλούτο τοπικών και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, δεν έχει κατορθώσει να κεφαλαιοποιήσει την υπεραξία που δίνει σε αυτά η μεταποίηση και η τυποποίησή τους.
 • Σήμερα η δημιουργία μονάδων επεξεργασίας, διαλογής, μεταποίησης και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων αποτελεί τον στόχο πολλών μεμονωμένων παραγωγών ή και νέων ομάδων από παραγωγούς με ομοειδή προϊόντα, δημιουργώντας διαρκώς νέες θέσεις εργασίας.
 • Το Στέλεχος επιχειρήσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων έχει πολύ θετικές προοπτικές απασχόλησης σε επιχειρήσεις του κλάδου, που απαιτούν στελέχη με γνώσεις και δεξιότητες αλλά και, εντέλει, ένα επιχειρηματικό προφίλ και νοοτροπία που θα επιτρέψουν όχι απλώς να επιβιώσει η επιχείρηση αλλά να γίνει ανταγωνιστική σε ένα περιβάλλον που διαρκώς αλλάζει.

Έτσι, ο απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος επιχειρήσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων» μπορεί να απασχοληθεί ως:

 • Εξειδικευμένο στέλεχος στην εμπορία των αγροτικών προϊόντων σε πρωτογενή και/ή μεταποιημένη μορφή.
 • Στέλεχος εμπορικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων.
 • Σύμβουλος γεωργο-οικονομικών μελετών για την ανάπτυξη και βελτίωση των επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα.
 • Σύμβουλος σε θέματα τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων.
 • Στην περίπτωση που επιθυμεί να αναπτύξει τη δική του επιχειρηματική δραστηριότητα, το πρόγραμμα του δίνει τη δυνατότητα να οργανώσει την παραγωγική διαδικασία, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθοδολογίες προσέγγισης της αγοράς, ικανοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

Οι Σχολές Αγροτικών του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης, Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων. Οι Σπουδές Αγροτικών στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

 • Αγροτική Οικονομία
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Τεχνολογία Τροφίμων
 • Γεωργική Λογιστική
 • Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων
 • Αρχές Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων
 • Μεταποίηση-Συσκευασία-Τυποποίηση Αγροτικών Προϊόντων
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Πωλήσεις
 • Διαφήμιση – Προώθηση προϊόντων
 • Logistics, Μεταφορές, Αποθήκευση
 • Εξαγωγικό Εμπόριο
 • Βιοτεχνολογία και GMOs
 • Ασφάλεια Τροφίμων (HACCP)
 • Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή

Οι Σχολές Αγροτικών του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης, Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων. Οι Σπουδές Αγροτικών στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Το Στέλεχος επιχειρήσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών ασκεί (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τις παρακάτω αρμοδιότητες/καθήκοντα:

 

 • Αναγνωρίζει με επάρκεια τόσο το οικονομικό περιβάλλον αλλά και τις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διοίκηση των επιχειρήσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων.
 • Επισημαίνει ευκαιρίες που εντάσσονται στο πεδίο της διαχείρισης των επιχειρήσεων σχετικών με την τυποποίηση, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων και αναγνωρίζει επιχειρηματικές ευκαιρίες που σχετίζονται με τις νέες καταναλωτικές τάσεις.
 • Αναγνωρίζει τις αξιόπιστες πηγές για να ενημερώνεται για νέες τάσεις και τις πιο σύγχρονες μεθόδους μεταποίησης.
 • Συνεργάζεται με εξειδικευμένους επιστήμονες (επιστήμονες τροφίμων, χημικούς, τεχνολόγους τροφίμων κ.λπ.) για την εφαρμογή και τήρηση διαδικασιών σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας και συστήματα διαχείρισης ασφάλειας.
 • Εντοπίζει την ανάγκη και επιλέγει τη συμμετοχή σε συλλογικά σχήματα (Συνεταιρισμοί, Ομάδες παραγωγών κ.λπ.) με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης και της προώθησης των παραγόμενων προϊόντων.
 • Κατανοεί τη σημασία και φροντίζει για τη διασφάλιση της ποιότητας των τυποποιημένων, μεταποιημένων και εμπορικά διαθέσιμων αγροτικών προϊόντων.
 • Σχεδιάζει, αναπτύσσει, δοκιμάζει και εισάγει νέα προϊόντα στην αγορά, σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες.
 • Διακρίνει, επιλέγει και χρησιμοποιεί τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό τυποποίησης και συσκευασίας.
 • Πραγματοποιεί βασικές εργασίες σε όλο το φάσμα της τυποποίησης και μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων, από την παραγωγή των φυτικών και ζωικών προϊόντων μέχρι τη συσκευασία, την αποθήκευση και τη διακίνησή τους.
 • Αναλαμβάνει την επιλογή των καλύτερων μεθόδων μεταποίησης, για την παραγωγή του βέλτιστου αποτελέσματος, με το ελάχιστο κόστος και με σεβασμό στο περιβάλλον.
 • Επιλέγει μεθόδους προβολής και προώθησης του προϊόντος και των παρεχόμενων υπηρεσιών, ανάλογα με τους αποδέκτες, με σκοπό τη γνωστοποίηση των χαρακτηριστικών τους και τη μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
 • Διεκπεραιώνει εργασίες σχετικές με την προμήθεια, τυποποίηση, συσκευασία, εμπορία και προώθηση των αγροτικών προϊόντων.
 • Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τις οικονομικές συναλλαγές της επιχείρησης.
 • Υποστηρίζει τη διοικητική της λειτουργία και αναπτύσσει και διατηρεί την απαραίτητη επικοινωνία της επιχείρησης με την αγορά.
 • Μεριμνά για την ποιότητα της παραγωγής και την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος.
 • Φροντίζει για τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
 • Εφαρμόζει γνώσεις του σύγχρονου μάρκετινγκ, απαραίτητες για την άσκηση επιτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι Σχολές Αγροτικών του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης, Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων. Οι Σπουδές Αγροτικών στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

 • Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Αγροτική Οικονομία
 • Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων
 • Αρχές Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων
 • Μικροβιολογία Τροφίμων
 • Επιχειρηματική Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα
 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
 • Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων
 • Διοίκηση Παραγωγής
 • Μέθοδοι Επεξεργασίας και Συντήρησης Γεωργικών Προϊόντων
 • Τοξικολογία Τροφίμων
 • Συνεργατισμός και Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα
 • Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων
 • Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων
 • Κοστολόγηση και Λογιστική Κόστους Γεωργικών Προϊόντων
 • Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Προώθηση Πωλήσεων – Διαφήμιση
 • Τυποποίηση και Συσκευασία Αγροτικών Προϊόντων
 • Διεθνές Εξαγωγικό Εμπόριο και Μάρκετινγκ
 • Βιοτεχνολογία Τροφίμων – Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα
 • Οργάνωση Προμηθειών και Μεταφορών
 • Εισαγωγή στις Λειτουργίες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Συμπεριφορά Καταναλωτών
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Οι Σχολές Αγροτικών του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης, Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων. Οι Σπουδές Αγροτικών στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης, Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων

Video από την ειδικότητα

Τα νέα της ειδικότητας

Καθηγητές της Ειδικότητας

Στο ΙΕΚ PRAXIS αυτοί είναι οι καθημερινοί καθηγητές σου!

#Σχετικά Σεμινάρια PRAXIS

Εταιρικές Συνεργασίες

Αναπτύσσουμε Εταιρικές Συνεργασίες και με αυτές εξασφαλίζουμε την Πρακτική Άσκηση ΟΛΩΝ των καταρτιζομένων μας και προωθούμε αποτελεσματικά στην απασχόληση τους αποφοίτους μας, με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας.

AGROINVEST A.E. ΕΛΑΙΑ
ΑΤΛΑΝΤΑ ΑΕ
McCAIN HELLAS
GENERAL MILLS A.E. - BIOMHXANIA ZYMHΣ
KRAFT FOODS HELLAS
FRIESLAND HELLAS Βιομηχανία Γαλακτοκομικών Προϊόντων
ΗΛΙΟΣ
ΚΑΛΑΣ , ΑΛΑΤΟΠΟΙΪΑ
BINGO A.E
ΚΑΤΣΕΛΗ Χ. ,ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ
ΙΟΝ Βιομηχανία Σοκολατοειδών και Ζαχαρωδών Προϊόντων
CRETA FARM ABEE Βιομηχανία Τροφίμων
ΔΕΛΤΑ ΑΕ Βιομηχανία Τροφίμων και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
SEPTEM
ιλεσιον
Θηβαϊκή Γη
MALTEZOS FARM IKE
KARVELAS FARM (HELLAS OLIVE-OIL)
image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US