Ιωάννα Μιστιλοπούλου

Ιωάννα Μιστιλοπούλου
Ιωάννα Μιστιλοπούλου. Καθηγήτρια ΙΕΚ PRAXIS. M.Sc. Γεωπόνος. Πτυχίο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής.
M.Sc. Γεωπόνος

Ιωάννα Μιστιλοπούλου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

 • 9/2003-6/2005: Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου
 • 9/2005-6/2010: Πτυχίο Γεωπονικού Πανεπιστημίου ΑθηνώνΤμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, ειδικότητας Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος, Βαθμός Πτυχίου: ”ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ : 7,92”, 1η επιλογή
 • 2012-2014: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Τομέας Μηχανικής-Εργαστήριο Αντοχής Υλικών) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με βαθμό πτυχίου: ”ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ”: 7,17

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ/ΒΡΑΒΕΙΑ:

 • 2011: Υποτροφία-Βραβείο ‘’Αριστείας Προπτυχιακών Φοιτητών’’ από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την κατάληψη της 1ης θέσης και την ολοκλήρωση κατά το έτος 2010 των σπουδών των εννέα εξαμήνων εντός του προβλεπόμενου χρόνου.
 • 2010: Κατάληψη 1ης θέσης, σύμφωνα με το βαθμό πτυχίου, στη σειρά κατάταξης των πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, εκ των δύο (2) φοιτητών που είχαν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη του πτυχίου (έως τις 28-06-2010), από τους εκατόν σαράντα οκτώ (148) φοιτητές που εισήχθησαν κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2005-2006 στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής.
 • 2010: Σύμφωνα με το βαθμό πτυχίου, κατάληψη 3ης θέσης (ανήκουσα στο ανώτερο 5%) μεταξύ των ογδόντα εννέα (89) φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής που αποφοίτησαν, ανεξάρτητα από το έτος εισαγωγής τους, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010.
 • 2010: Υποτροφία – Βραβείο από την Εταιρεία Bayer CropScience για την εκπόνηση Πτυχιακής Μελέτης στο Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • 2008-2009: Δύο (2) υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για άριστη επίδοση κατά το 3και 4έτος σπουδών.
 • 2008-2009: Δύο (2) βραβεία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για άριστη επίδοση κατά το 3και 4έτος σπουδών.
 • Υποτροφία – Βραβείο στη μνήμη του Καθηγητή Κωνσταντίνου Νιαβή για άριστη επίδοση στα μαθήματα Μορφολογίας και Φυσιολογίας Φυτών κατά τα Ακαδημαϊκά Έτη 2005-2006 και 2006-2007.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

 • Πρακτική εξάσκηση στο Εργαστήριο Χημείας-Γεωργικής Φαρμακολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Ιούλιος-Αύγουστος 2008, Ιούλιος-Αύγουστος 2009.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

 • Ωρομίσθια Εκπαιδεύτρια στο ΔΙΕΚ Βάρης, κατά τα έτη 2015-2016, στην ειδικότητα Κηποτεχνίας τα μαθήματα: Μελέτη και Οργάνωση Χώρων Πρασίνου και Αναψυχής και Οργάνωση Επιχείρησης-Μάρκετινγκ καθώς και στην ειδικότητα Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας τα μαθήματα: Οινολογία και Μπαρ.
 • Ωρομίσθια Εκπαιδεύτρια σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά τα έτη 2015-2016, στις Ειδικότητες Μαγερικής και Ζαχαροπλαστικής το μάθημα Διαιτητική καθώς και στις ειδικότητες Μαγειρικής Τέχνης και Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών το μάθημα της Υγιεινής και Ασφάλειας.
 • Ωρομίσθια Εκπαιδεύτρια στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά τα έτη 2015-2016, στις ειδικότητες Μαγειρικής Τέχνης και Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών τα μαθήματα Διαιτητική, Υγιεινή και Ασφάλεια και Οινολογία.
 • Ωρομίσθια Εκπαιδεύτρια στις σχολές ΣΕΚ της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, κατά τα έτη 2015-2016, στις Ειδικότητες Μαγειρικής και Αισθητικής το μαθήματα: Οινολογία και Δαιτητική αντίστοιχα.
 • ΙΕΚ Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, κατά τα έτη 2011-σήμερα, στην Ειδικότητα και Μικροβιολογικού Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Βιοχημικού Εργαστηρίου τα μαθήματα (θεωρίες και εργαστήρια): Βιοχημεία Ι, Βιοχημεία ΙΙ, Μικροβιολογία ΙΙ, Παρασιτολογία, Μυκητολογία-Ιολογία.
 • ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, κατά τα έτη 2014-2016, Τομέα Γεωπονίας, Ειδικότητας Τροφίμων και Ποτών τα μαθήματα: Κατασκευές Αγροβιοτεχνίας (θεωρία και εργαστήριο), Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων και Ποτών, Παραγωγή και Χειρισμός Γεωργικών Προϊόντων, Μεταποίηση Ζωϊκών Προϊόντων.
 • ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ : κατά τα έτη 2012-2015

α)Ειδικότητα ”Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων”, τα μαθήματα: Υγιεινή και Ασφάλεια, Βιοχημεία, Μικροβιολογία, Κοσμητολογία

β) Ειδικότητα ”Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας” τα μαθήματα: Μοριακή Βιολογία και Γενετική, Βιοτεχνολογία, Έλεγχος και Καταλληλότητα Τροφίμων, Χημεία Τροφίμων, Βιοχημεία, Υγιεινή και Ασφάλεια στους Εργασιακούς Χώρους

γ) Ειδικότητα ”Νοσηλευτικής Τραυματολογίας” το μάθημα: Μικροβιολογία-Υγιεινή

δ) Ειδικότητα ”Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης” τα μαθήματα: Οινολογία, Διαιτητική, Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

ε) Ειδικότητα ”Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας” το μάθημα: Μπαρ-Οινολογία

στ) Ειδικότητα ”Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής” τα μαθήματα: Στοιχεία Χημείας-Κοσμητολογία, Πρώτες Βοήθειες-Υγιεινή και Ασφάλεια

ζ) Ειδικότητα ”Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης” το μάθημα: Τεχνολογία Υλικών

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ:

 • Σεμινάριο για τους σπουδαστές του Τομέα Μαγειρικής Τέχνης με θέμα: ”Μικροοργανισμοί τροφίμων, τροφικές δηλητηριάσεις και νομοθεσία υγιεινής τροφίμων”, που πραγματοποιήθηκε στις Σχολές Δέλτα, 27 Μαρτίου 2015.
 • Σεμινάριο για τους σπουδαστές του Τομέα Υγείας Ειδικότητας Βοηθού Φυσικοθεραπείας με θέμα: ”Prevotella copri: Το βακτήριο του εντέρου που σχετίζεται με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα”, που πραγματοποιήθηκε στις Σχολές Δέλτα, 29 Μαΐου 2014.
 • Σεμινάριο για τους σπουδαστές του Τομέα Υγείας Ειδικότητας Τεχνικού Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων με θέμα: ”Βιολογία παρασίτων και μελέτη της παθογόνου δράσεώς τους στον οργανισμό του ανθρώπου”, που πραγματοποιήθηκε στις Σχολές Δέλτα, 22 Μαΐου 2014.
 • Σεμινάριο για τους σπουδαστές του Τομέα Υγείας και Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας με θέμα: ”Μικροοργανισμοί τροφίμων και τροφικές δηλητηριάσεις”, που πραγματοποιήθηκε στις Σχολές Δέλτα, 06, 08, 13&15 Μαΐου 2014.
 • Σεμινάριο  για τους σπουδαστές του Τομέα Υγείας Ειδικότητας Νοσηλευτικής Τραυματολογίας με θέμα: ”Επιδημιολογία, συμπτωματολογία και ορολογική διάγνωση των λοιμώξεων από τοξόπλασμα, λεϊσμάνιες, τρυπανοσώματα και τριχομονάδες”, που πραγματοποιήθηκε στις Σχολές Δέλτα, 06&13 Μαΐου 2014.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ /ΗΜΕΡΙΔΕΣ:

 • Βεβαίωση Συμμετοχής με την ιδιότητα της εξετάστριας πρακτικού μέρους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 1ης περιόδου 2015 και 2016, στο Εξεταστικό Κέντρο Περιφέρειας Αττικής.
 • ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Εκπαιδευτών Ενηλίκων Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 35 ωρών, που πραγματοποιήθηκε στις 9-10/04/2016 και 23-24/04/2016 στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.
 • ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Επιμόρφωσης Εκπαιδευτών με θέμα: ”Οργανώνοντας την τάξη ως ομάδα”, αξιοποιώντας αποτελεσματικές τεχνικές στην εκπαίδευση ενηλίκων, διάρκειας 5 ωρών, όπου πραγματοποιήθηκε στις 11/06/2016 στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ με θέμα: Yγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων: HACCP I, HACCP 2, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου 2016.
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙO με θέμα: Κατάρτιση Εσωτερικών Επιθεωρητών Εργαστηριακών Διαπιστευμένων Μονάδων κατά ISO 17025 και ISO 22000.
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ με θέμα: Συμβουλευτική για την επιχειρηματικότητα (επιχειρηματικές δεξιότητες και τρόποι χρηματοδότησης επιχειρήσεων, σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου, νομικές μορφές και διοίκηση επιχειρήσεων), που πραγματοποιήθηκε σε τρεις θεματικές ενότητες κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2011-2012 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, που πραγματοποιήθηκε στις 11-14 Οκτωβρίου 2011 στο Ναύπλιο.
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ με θέμα : <<ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΕΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ>>, που πραγματοποιήθηκε στις 17-19 Δεκεμβρίου 2010 στο Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • 5η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ με θέμα: <<ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ>>, που πραγματοποιήθηκε στις 23-25 Φεβρουαρίου 2010 στη Λάρισα.
 • XIV GREMPA ATHENS HELLAS 2008: XIV Meeting of the Mediterranean, Research Group for Almond and Pistachio (GREMPA) ATHENS ACROPOL HOTEL. Athens, Greece 30 Μαρτίου-4 Απριλίου 2008.
 • ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα : <<Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ>>, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30 Μαρτίου 2008 στον Πολυχώρο πολιτισμού Αθηναϊς.
 • ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα : <<ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ>>, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του εκπαιδευτικού forum Festival Φοίτηση και διεξήχθη στις 9 Δεκεμβρίου 2007 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.
 • ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα : <<ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ>> που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Απριλίου 2007 στον πολυχώρο πολιτισμού Αθηναϊς.
 • ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα : <<ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ>>   που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού forum Festival Φοίτηση που διεξήχθη την Παρασκευή 8, Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2006 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
 • ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα : <<ΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ>> που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Athens Imperial την Κυριακή 2 Απριλίου 2006.
 • ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα : <<Η ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑ>> που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του εκπαιδευτικού forum Festival Φοίτηση που διεξήχθη την Παρασκευή 9, Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2005 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:

 • ΑΓΓΛΙΚΑ: Καλή γνώση, επίπεδο lower (Πτυχίο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Β2).
 • ΓΑΛΛΙΚΑ: Καλή γνώση

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ:

 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στις εξής ενότητες: (α) επεξεργασία κειμένου, (β) υπολογιστικά φύλλα και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US