Ανδρέας Βιτωράτος

Ανδρέας Βιτωράτος
Ανδρέας Βιτωράτος. Καθηγητής ΙΕΚ PRAXIS. Δρ.Φυτοπαθολόγος-Γεωπόνος. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδακτορικό δίπλωμα στην Επιστήμη της Φυτοπαθολογία.
Δρ.Φυτοπαθολόγος-Γεωπόνος

Ανδρέας Βιτωράτος

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Π.Α.Τ.Ε.Σ. – ΣΕΛΕΤΕ (1993):    Πτυχιούχος Παιδαγωγικών Σπουδών

της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 • Μεταπτυχιακές Σπουδές (1984-1988): Διδακτορικό δίπλωμα στην Επιστήμη της Φυτοπαθολογίας. Ο τίτλος της διατριβής μου ήταν: «Διερεύνηση της Γενετικής Δραστικότητας Μυκητοκτόνων» και αφορούσε τις γενετικές αλλοιώσεις που προκαλούν ομάδες μυκητοκτόνων τόσο σε μικροοργανισμούς  δείκτες (μύκητες) όσο επίσης και σε κύτταρα θηλαστικών. Η εκπόνησή της πραγματοποιήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το το τμήμα Βιολογίας του Κ.Π.Ε. «Δημόκριτος», μέσω υποτροφίας που παραχωρήθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) (ειδικότητα  Μοριακής Βιολογίας).
 • Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (1978-1984): Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 • Παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης (1991) που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς σε συνεργασία με την ΕΜΑ – Εκπαίδευση Μικροηλεκτρονικής και Αυτοματισμών και την συνδρομή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, διάρκειας 320 ωρών (DOS – Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL – Βάσεις δεδομένων DBASE CLIPPER – Επεξεργασία Κειμένου WORD PERFECT).
 • Παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης (1994) που διοργάνωσε το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., διάρκειας  240 ωρών (MS – DOSWORD PERFECT VERS.1, LOTUS VER. 2.4, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ LOTUS ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ – WINDOWS – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ MS – PROJECT, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ).
 • Παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης (1994) που διοργάνωσε η «Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής», διάρκειας  70 ωρών.
 • Παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης (2006): «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ» στο πλαίσιο του έργου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», συνολικής διάρκειας 300 ωρών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
 • Παρακολούθηση Βιωματικού Σεμιναρίου επιμόρφωσης εκπαιδευτών με θέμα: «ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ». Το σεμινάριο οργανώθηκε από τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (22-3-2016).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Εκπαιδευτής στο ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου (1/10/2015-σήμερα). Διδάχθηκαν τα παρακάτω μαθήματα: Έλεγχος Εμπορευμάτων, Οργάνωση και Λειτουργία Εστιατορίου, Κοστολόγηση Παρασκευασμάτων.
 • Εισηγητής Σεμιναρίων στο πλαίσιο δράσης του προγράμματος της ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε επαγγελματίες της Τοπικής Κοινωνίας της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου και της Λευκάδας (παραγωγοί, επιχειρηματίες στο κλάδο της μεταποίησης, έμποροι, ξενοδόχοι κ.λ.π.) (2012-2013-2014).
 • Από το 1999 μέχρι το 2008 ήμουν αποσπασμένος στα Εργαστήρια Φυτοπαθολογίας (1999-2003) και Φαρμακολογίας (2003 – 2008), του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε αυτά συμμετείχα σαν μέλος της ερευνητικής τους ομάδας ασκώντας ερευνητικό αλλά και επικουρικό εκπαιδευτικό έργο.
 • Εισηγητής στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο: «Εκπαίδευση και Κατάρτιση στο Γεωργικό Τομέα» που οργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.  Απευθυνόταν στους προϊστάμενους των κέντρων «Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. – ΔΗΜΗΤΡΑ», στο πλαίσιο της επιμόρφωσής τους. Η εισήγησή μου αφορούσε την «Βιολογική Καταπολέμηση» (2005).
 • Εισηγητής σε επιδοτούμενο σεμινάριο της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης. Η εισήγησή μου αφορούσε: «Μέθοδοι Αντιμετώπισης Ζιζανίων Χωρίς την Χρήση Χημικών Ουσιών» (1997).
 • Εισηγητής σε σεμινάριο του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. που πραγματοποιήθηκε στο Άστρο Κινουρίας. Θέμα του σεμιναρίου: «Αγροτουρισμός» (1993).
 • Εισηγητής στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ανθοκομία» που οργανώθηκε από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε και χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. Απευθυνόταν σε Γεωτεχνικούς. Οι εισηγήσεις μου αφορούσαν θέματα Φυτοπροστασίας και Μικροβιολογίας (1992).
 • Συντονιστής και εισηγητής στο σεμινάριο: «Αξιολόγηση Γεωργικών Επενδύσεων με χρήση Η/Υ και Management Αγροτικών Επιχειρήσεων» που οργανώθηκε από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Απευθυνόταν σε Γεωτεχνικούς και χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (1992).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

 • Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (2010 – 2015).
 • Από το 1996 έως το 2010 ήμουν μόνιμος εκπαιδευτικός υπάλληλος  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η οργανική μου θέση βρισκόταν στο 1ο Γυμνάσιο Ζωγράφου.
 • Από το 1992 έως το 1996,  εργάσθηκα με την ιδιότητα του Γεωπόνου – Ειδικού Επιστήμονα στη «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής» του Υπουργείου Εμπορίου. Η ενασχόλησή μου αφορούσε θέματα Τεχνικού Ελέγχου και Προστασίας του Καταναλωτή   (υπολείμματα Γεωργικών Φαρμάκων).
 • Το χρονικό διάστημα 1991 έως 1992, απασχολήθηκα σαν ερευνητής στο Ινστιτούτο Αμπέλου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.).
 • Το χρονικό διάστημα 1990 έως  1991, εργάσθηκα στο τμήμα DEVELOPMENT της SHELL CHEMICALS (HELLASLIMITED.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 • Βιολογική Διαχείριση Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας
 • Βιολογική Δενδροκομία και Αμπελουργία
 • Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία Βιολογικών Προϊόντων και Τροφίμων
 • Marketing Βιολογικών Προϊόντων και Τροφίμων
 • Οικολογία
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη των Τροφίμων
 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων
 • Βιομετρία

ΜΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ

 • Μέλος Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής του υποψηφίου διδάκτορα Ζήσιμου Λυκούδη, με θέμα: «Ανίχνευση Αγροχημικών σε Επιλεγμένα ΠΟΠ/ΠΓΕ Προϊόντα – Επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία». Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο – Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Επιστημών – Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. (2014).

ΜΕΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

 • Μέλος της ειδικής επταμελούς επιτροπής για τη μετακίνηση Επιστημονικού Προσωπικού βαθμίδας, Καθηγητή Εφαρμογών στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Ιούνιος 2014).
 • Μέλος τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση του Επ. Καθηγητή Μπουχάγερ Παύλου (Ιούνιος 2012).
 • Μέλος τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση της Επ. Καθηγήτριας Ηρειώτου Ευφημίας (Μάιος 2012).
 • Μέλος τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής Εκλεκτορικού Σώματος για τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης Καθηγήτριας Εφαρμογών της κας Κατσαλήρου Ειρήνης σε τακτική θέση της επόμενης βαθμίδας (Απρίλιος 2011).

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Διδασκαλία μαθήματος: (6/5/2015: 3 ώρες και 13/5/2015: 3 ώρες). «Ανάπτυξη και Ασφαλής Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων στην Αμπελουργία», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου – Master of Science in Wine and Beer Science» με δύο κατευθύνσεις: Οίνος (Wine) και Ζύθος (Beer), (ΦΕΚ 2776/31-10-2013).
 • Διδασκαλία μαθήματος: (4/4/2016: 3 ώρες και 6/4/2016: 3 ώρες). «Συστήματα Διαχείρισης Αμπελώνα» με αντικείμενα: (i) Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών αμπέλου (04/04/2016) και (ii) Φυτοφάρμακα και τρόποι χειρισμού (06/04/2016). Η διδασκαλία αφορούσε το πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου – Master of Science in Wine and Beer Science» με δύο κατευθύνσεις: Οίνος (Wine) και Ζύθος (Beer) (ΦΕΚ 2776/31-10-2013).

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ       

 • Ο Αγροτουρισμός στην Κεφαλονιά (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ)
 • Η επίδραση του εδαφικού pH στην ανάπτυξη των φυτών και διερεύνηση της δυνατότητας διόρθωσής του σε όξινα και αλκαλικά εδάφη (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ)
 • Ο Αγροτουρισμός στην Κεφαλονιά (ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
 • Η επίδραση του εδαφικού pH στην ανάπτυξη των φυτών και διερεύνηση της δυνατότητας διόρθωσής του σε όξινα και αλκαλικά εδάφη (ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
 • Παραγωγή λευκών και επιτραπέζιων οίνων στο νομό Αττικής (ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
 • Τα βότανα και η χρήση τους στην Παρασκευή φαρμάκων και καλλυντικών (ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
 • Οι κυριότερες μυκητολογικές ασθένειες των πυρηνοκάρπων (ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
 • Η επίδραση των οργανωτικών χαρακτηριστικών των Συνεταιρισμών στον προσανατολισμό στην αγορά και στην απόδοσή τους: Η περίπτωση Ελληνικών Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
 • Η επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων οινοποιείων / ελαιουργείων (ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
 • Η βιολογική καλλιέργεια της ελιάς στο Νομό Χανίων (ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
 • ΙΚΕΒΑΝΑ – Ιαπωνική ανθοδετική (ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
 • Η στάση των καταναλωτών περιοχής Ασπροπύργου Αττικής απέναντι στα Βιολογικά Προϊόντα (ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
 • Η μπύρα και η παραγωγή της (ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
 • Εισαγωγή στο σύστημα ανάλυσης κινδύνων στα κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP) (ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
 • Αξιολόγηση καλλιεργητικών πρακτικών φυτοπροστασίας καλλιεργητών ροδακινιάς στο νομό Κοζάνης (ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
 • Ο βιολογικός κύκλος του εντόμου Tute absoluta στην τομάτα, πατάτα, μελιτζάνα, φασολιά και στην πιπεριά (ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
 • Αιθέρια έλαια και η χρήση τους στην βιολογική γεωργία (ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
 • Η καλλιέργεια της ελιάς στο νομό Μεσσηνίας (ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
 • Η Βιολογική Γεωργία στην Ελλάδα. Τάσεις και προοπτικές (ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
 • Τεχνική καλλιέργειας Ακτινιδιάς στην Ελλάδα (ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
 • Η μελισσοκομία στην Κύπρο (ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
 • Η καλλιέργεια της Καρυδιάς στην Ελλάδα  (ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
 • Η καλλιέργεια του καπνού στην Ελλάδα (ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
 • Τα μανιτάρια στην Ελλάδα και η καλλιέργεια της τρούφας (ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
 • Η καλλιέργεια της Φυστικιάς (ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
 • Προβλήματα Φυτοπροστασίας και η αντιμετώπισή τους στην καλλιέργεια της Φυστικιάς στο νομό Φθιώτιδας. Η εμπειρία του Σ.Γ.Ε. Βαρδάτων.  (ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
 • Αποκατάσταση τοπίου με αυτοφυή φυτά στη νήσο Μήλο (ΕΠΙΤΡΟΠΗ).
 • Η αντισταφυλοκκοκική δράση του αιθέριου ελαίου του θυμαριού σε τρόφιμο (ΕΠΙΤΡΟΠΗ).
 • Επίδραση πρωτεϊνών στην αντιμικροβιακή δράση του αιθέριου ελαίου του θυμαριού (ΕΠΙΤΡΟΠΗ).
 • Διαχείριση Αγροβιομηχανικών Υπολειμμάτων Ελαιοτριβείων και Οινοποιείων για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος της ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ που αφορούσε την ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ως διεθνούς πόλου εκπαίδευσης και καινοτομίας, διετέλεσα Επιστημονικός Υπεύθυνος των παρακάτω Δράσεων:

 • ΔΡΑΣΗ 06: «Διά Βίου Μάθηση για την Προώθηση της Επιχειρηματικότητας και την Αύξηση της Προστιθέμενης Αξίας στα Τοπικά Νησιωτικά Προϊόντα και Υπηρεσίες».
 • Η συγκεκριμένη ΔΡΑΣΗ απευθυνόταν σε επιχειρηματίες και  περιελάμβανε μεταξύ των παραδοτέων την υλοποίηση τριών Κύκλων Σεμιναρίων (30 ώρες/ΚΥΚΛΟ) στη Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Λευκάδα.
 • ΔΡΑΣΗ 26: «Εκπαιδευτικές Δράσεις για την Αξιοποίηση, Προώθηση και Διασφάλιση της Ποιότητας των Τοπικών Προϊόντων και Υπηρεσιών των Ιονίων Νήσων».
 • ΔΡΑΣΗ 29: «Αποτύπωση και Διάδοση της Παραδοσιακής Επτανησιακής Διατροφής».
 • Η συγκεκριμένη ΔΡΑΣΗ απευθυνόταν σε εστιάτορες, ξενοδόχους και επιχειρηματίες παραγωγής και εμπορίας τροφίμων. Περιελάμβανε μεταξύ των παραδοτέων την υλοποίηση τριών Κύκλων Σεμιναρίων (30 ώρες/ΚΥΚΛΟ) στη Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Λευκάδα.
 • ΔΡΑΣΗ 32: «Διεύρυνση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».
 • Η συγκεκριμένη ΔΡΑΣΗ απευθυνόταν σε δασκάλους, καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μαθητές. Περιελάμβανε μεταξύ των παραδοτέων την υλοποίηση πέντε Σεμιναρίων (30 ώρες/Σεμινάριο) στη Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Λευκάδα, Ιθάκη και Μεγανήσι.

Επιπλέον, διετέλεσα Επιστημονικός Συνεργάτης στις παρακάτω Δράσεις:

 • ΔΡΑΣΗ 05: «Η Αντιμικροβιακή και Αντιοξειδωτική Δράση των Αιθέριων Ελαίων των Αρωματικών Φυτών των Ιονίων Νήσων και η Αξιοποίησή τους στην Τεχνολογία Τροφίμων και Φαρμάκων».
 • ΔΡΑΣΗ 13: «Θερινό Σχολείο και Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογικής Γεωργίας».
 • ΔΡΑΣΗ 28: «Δράσεις προς την τοπική κοινωνία για την τυποποίηση –  ταυτοποίηση επτανησιακών τυροκομικών προϊόντων».
ΜΕΛΟΣ ΜΗΤΡΩΩΝ
 • Εκπαιδευτής ενταγμένος στο Μητρώο του ΕΦΕΤ (Α.Μ. 43323101061).
 • Εκπαιδευτής ενταγμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών  Υπηρεσιών (Σ.Ε.Κ./ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (έχει μετονομασθεί σε Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση ενηλίκων. Πιστοποιημένος στα Θεματικά Πεδία: 2313 – 2420 – 2430 (Διδακτικό προσωπικό ΤΕΙ, Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Περιβάλλον – Πρωτογενής Τομέας, Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωργική Βιοτεχνολογία, Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων, Αγροτική οικονομία και Ανάπτυξη). Α.Μ.: 14779Έτος εγγραφής: 2005. Έτος διεύρυνσης θεματικών Πεδίων: 2012.
 • Εισηγητής ενταγμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΛΑΕΚ. Έτος εγγραφής: 2012.
 • Εκπαιδευτής ενταγμένος στο Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης – Αυτοδιοίκησης (Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης). Έτος εγγραφής: 2005.
 • Μέλος του τμήματος: «Τεκμηρίωση Ε&Τ Δεικτών της Γ.Γ.Ε.Τ.». Αφορά την αξιολόγηση εξειδικευμένων προτάσεων στον προγραμματισμό της έρευνας και της τεχνολογίας στην χώρα και στην παροχή συμβουλών για τον σχεδιασμό, την  εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων και την υλοποίηση έργων. Έτος εγγραφής: 2003:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: “Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Γερμανίας 2013-2015”, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ«Sustainable phytosanitary strategies to effectively manage Verticillium wilt»

(Ανάπτυξη φυτοϋγειονομικών στρατηγικών αποτελεσματικής διαχείρισης της βερτισιλλίωσης σε φυτείες φράουλας και κολοκυνθοειδών)

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ

 1. Agricultural University of Athens
 2. Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF e.V. Research Organization Germany)
 3. BIO NET HELLAS (Ελληνική Επιχείρηση)
 4. Agrather GmbH Enterprise (Γερμανική Επιχείρηση)
 • Αξιολογητής ενταγμένος στο Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (Ε.Μ.Α.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Α.Μ.: 1019. Πιστοποιημένος στα Θεματικά Πεδία: Περιβάλλον – Πρωτογενής Τομέας. Το Ε.Μ.Α. λειτουργεί σαν αναπόσπαστο τμήμα των διαδικασιών διαχείρισης ελέγχου και αξιολόγησης των ενεργειών ανθρωπίνων πόρων όπως αυτές ορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Αξιολόγησης, στο πλαίσιο Των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Κοινωνικών Πρωτοβουλιών. Έτος εγγραφής: 2002.
 • Μέλος της Ομάδας Εργασίας «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» του Προγράμματος «Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα» (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας). Στόχος του συγκεκριμένου Προγράμματος ήταν η δημιουργία ενός πλαισίου κατευθύνσεων που θα βοηθούσαν την Πολιτεία στον σχεδιασμό πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων όπως επίσης και τις επιχειρήσεις στον καλύτερο σχεδιασμό της στρατηγικής τους. Τελική επιδίωξη ήταν η δημιουργία ενός οιονεί κέντρου τεχνογνωσίας και εφαρμογών προοπτικής διερεύνησης και η περαιτέρω συνέχιση της δραστηριότητας αυτής στην Ελλάδα. Έτος εγγραφής: 2002

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

 • Μέλος της τριμελούς Επιτροπής Κρίσης που συνεστήθη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για το βιβλίο του 2ου κύκλου των Τ.Ε.Ε. (Τομέας Γεωπονίας – Τροφίμων και Περιβάλλοντος) με τίτλο: «ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ», (2000).
 • Μέλος της τριμελούς Επιτροπής Κρίσης που συνεστήθη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για το βιβλίο του 2ου κύκλου των Τ.Ε.Ε. (Τομέας Γεωπονίας – Τροφίμων και Περιβάλλοντος) με τίτλο: «ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», (2000).
 • Μέλος της τριμελούς Επιτροπής Κρίσης που συνεστήθη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για το βιβλίο του 2ου κύκλου των Τ.Ε.Ε. (Τομέας Γεωπονίας – Τροφίμων και Περιβάλλοντος) με τίτλο: «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», (2000).
 • Βαθμολογητής του Α.Σ.Ε.Π. στην «Διδακτική Μεθοδολογία – Παιδαγωγικά Θέματα». Μάθημα προς εξέταση: «Φυσιολογία Φυτών». Ειδικότητες υποψηφίων: Α.Ε.Ι (ΠΕ – 14)Γεωπονία – Δασολογία και Φυσικό Περιβάλλον. Τ.Ε.Ι. (ΠΕ – 18):  Φυτική Παραγωγή – Ζωική Παραγωγή – Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες – Ανθοκομία – Δασοπονία – Ιχθυοκομία – Γεωργικά Μηχανήματα και Αρδεύσεις – Διοίκηση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών (2001).
 • Αξιολογητής του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» (Άξονας 1, Μέτρο 3). Οι υποβληθείσες  προτάσεις  αφορούσαν την επαγγελματική κατάρτιση των ανέργων, 2001 – 2003. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων (2002).
 • Αξιολογητής του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Κατάρτιση Ανέργων» σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 2002 – 2004 (Άξονας 3Μείωση ανεργίας και αντιμετώπιση κοινοτικού αποκλεισμού – Μέτρο 2: Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού). Οι υποβληθείσες  προτάσεις  αφορούσαν την επαγγελματική κατάρτιση των ανέργων, 2001 – 2003. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων (2002).
 • Βαθμολογητής του Α.Σ.Ε.Π. στην «Διδακτική Μεθοδολογία – Παιδαγωγικά Θέματα». Μάθημα προς εξέταση: «Φυσιολογία Φυτών». Ειδικότητες υποψηφίων: Α.Ε.Ι (ΠΕ – 14)Γεωπονία – Δασολογία και Φυσικό Περιβάλλον. Τ.Ε.Ι. (ΠΕ – 18):  Φυτική Παραγωγή – Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες – Ανθοκομία – Δασοπονία (2003).
 • Μέλος της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης στην δράση: «Καταρτίσεις» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II ΤΟΥ Δήμου Περάματος (2005).
 • Μέλος της τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού της δράσης συμβουλευτικής του σχεδίου: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Απασχόλησης του Δήμου Ελειού – Πρόνων» στο Νομό Κεφαλληνίας, (2006).
 • Μέλος της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης του διεθνή διαγωνισμού: «Κατάρτιση Ανέργων και Αυτοαπασχολούμενων σε Κ.Ε.Κ.», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου: «Αναζωογόνηση της Παραλίας και της Λιμενικής Ζώνης του Γαλατά». Μέτρο 3.1.: «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης σε Τοπικές Ζώνες Μικρής Κλίμακας – Ε.Κ.Τ.» (Π.Ε.Π. Αττικής – Δήμος Τροιζηνίας, 2000 – 2006), (2006).
 • Ακαδημαϊκός Σύμβουλος για γνωμοδότηση υποθέσεων του Κλάδου Τεχνολογικών Γεωτεχνικών Επιστημών και Τροφίμων του Β΄ Τμήματος του ΔΟΑΤΑΠ. (2013-σήμερα).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

·B. N. Ziogas, A. G. Vitoratos, E. G. Sideris and S. G. Georgopoulos, (1990). «Effects of Sterol Biosynthesis Inhibitors on Mitosis». Pesticide Biochemistry and Physiology, 37, 254-265.

 • G. Vitoratos and B. N. Ziogas, (2001). «On the Mechanism of Genetic Activity of Dicarboximide, Aromatic Hydrocarbon and Phenylpyrrole Fungicides on Diploid Aspergillus nidulans». Fresenius Environmental Bulletin, 10, 421-517.
 • Α. Γ. Βιτωράτος, Α. Ν. Μάρκογλου και Β. Ν. Ζιώγας, (2005). «Διερεύνηση της Γενετικής Δραστικότητας του Μυκητοκτόνου  Captafol στον μύκητα Emericella (Aspergillusnidulans». Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας (Applied Research Review)1, 241-256.
 • N. Markoglou, A. N. Malandrakis, A. G. Vitoratos and B. N. Ziogas, (2006). «Characterization of Laboratory Mutants of Botrytis cinerea Resistant to QoI Fungicides». European Journal of Plant Pathology115, 149-162.
 • Andreas VITORATOS, Dimitrios BILALIS, Anestis KARKANIS, Aspasia EFTHIMIADOU (2013).  «Antifungal activity of Plant Essential Oils against Botrytis cinereaPenicillium italicum and Penicillium  digitatum». Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 2013, 41 (1): 86-92.
 • Zisimos Likudis, Vassiliki Costarelli, Andreas Vitoratos & Constantinos Apostolopoulos (2013). «Determination of pesticide residues in olive oils with protected geographical indication or designation of origin». International Journal of Food Science and Technology, 2013,
 • Zisimos Likudis, Vassiliki Costarelli, Andreas Vitoratos and Constantinos Apostolopoulos (2014). «Pesticide residues in Greek apples with protected geographical indication or designation of origin». J. Pestic. Sci39 (1), 1–7 (2014).
 • A. G. Vitoratos (2014). «Mode of Action and Genetic Analysis of Resistance to Fluazinam in Ustilago maydis». Journal of Phytopathology (ACCEPTANCE).
 • Andreas Vitoratos, Demosthenis Chachalis, Ilias S Travlos, Dimitrios J Bilalis, Basil N Ziogas (2015). «The effects of the fungicide captafol on mitosis of Aspergillus nidulans through light and electron microscopic investigations».  Emirates Journal of Food and Agriculture. 2015. 27(12): 878-882

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Markoglou AN, Vitoratos AG, Kalampokis I and Doukas EG (2011) «Resistance risk assessment to DMIs in toxigenic Fusarium species». 7th MGPR International Symposium “Paolo Cabras” Thessaloniki, Greece.
 • Y. Samaras, I. Kokosi, N. Anastasiou, C. Bolis, A. Vitoratos, D. Koulougliuotis, E. Eriotou (2011) «Use of Essential Oils against Post Harvest Spoilage Fungi».  American Society for MicrobiologyNew Orleans, Luisianna.
 • D. Koulougliuotis, Y. Samaras, P. Gousiari,  A. Vitoratos, E. Eriotou (2011) «Antimicrobial Activity of Essential Oils on Yeast and Antioxidant Activity of Thyme Essential Oil». FEMS, Geneva, Switzerland, June.
 • Markoglou AN, Vitoratos AG, Doukas EG, and Ziogas BN (2009) «Phytopathogenic and mycotoxigenic characterization of laboratory mutant strains of Fusarium verticillioides resistant to demethylation inhibiting fungicides». DPG-BCPC 3rd International Symposium-Plant Protection and Plant Health in EuropeBerlin, Germany.
 • Markoglou AN, Vitoratos AG, Doukas EG and Ziogas BN (2009) «Effect of triazole resistance mutations on the fumonicin production by Fusarium moniliforme»Phytopathologia Mediterranea Vol. 48, no. 2, p. 337.
 • Μαρκόγλου ANΒιτωράτος ΑΓ, Δούκας ΕΓ και Ζιώγας ΒΝ (2008) «Επίδραση των μεταλλαγών ανθεκτικότητας στα τριαζολικά μυκητοκτόνα στην παραγωγή φουμονισινών από το μύκητα Fusarium moniliforme»14ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό ΣυνέδριοΝαύπλιο.
 • Markoglou AN, Vitoratos AG, Doukas EG and Ziogas BN (2008) «Effect of triazole resistance mutations on the fumonicin production by Fusarium moniliforme». 60th International Symposium on Crop Protection (ISCP), Gent, Belgium.
 •  βιτωράτος ΑΓΑναγνώστου ΔΙΜπαφέρος ΓΖΜαρκόγλου ΑΝ και Ζιώγας ΒΝ (2004) «Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας αιθερίων ελαίων για την αντιμετώπιση μετασυλλεκτικών σήψεων από τους μύκητες Botrytis cinereaPenicillium italicum και Penicillim digitatum»12ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, Καστοριά.
 • Β.Ν. Ζιώγας, Α.Γ. Βιτωράτος, Α. Κυριακού και Σ. Γεωργουδέλη (2002) «Διερεύνηση της δράσης και του κινδύνου εμφάνισης ανθεκτικότητας στο μυκητοκτόνο fluazinam». 11ο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, Πρέβεζα.
 • Ziogas, B.N. and. Vitoratos A.G (2000), «Genetic activity of dicarboximide aromatic hydrocarbon and phenylpyrrole fungicides». Proccedings of 1st International Conference on “Pesticides and relative organic compounds in the Environment”, pp.63-66, 5-8 October, Ioannina.
 • Bιτωράτος, A.Γ., B.N. Zιώγας και Σ.ΓΓεωργόπουλος (1992), «Διερεύνηση της γενετικής δραστικότητας του μυκητοκτόνου iprodiοne στον Aspergillus nidulans». Περιλήψεις 6ου Πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίουσ.24, Πάτρα 1992.
 • Vitoratos, A.G., B.N. Ziogas and K. Fasseas (1987). «Effects of ergosterol biosynthesis inhibitors on the fine structure of Aspergillus nidulans». Abstracts of papers, 4th National Phytopathological Conference, p.22, Athens, Greece.

 ΒΙΒΛΙΑ

 • Κ. Παπαγεωργίου, Π. Καλδής, Α. Βιτωράτος, Β. Πολύδωρος, Γ. Κιούσης (1999). «Στοιχεία Γεωπονίας και Αγροτικής Ανάπτυξης». Βιβλίο για την Γ΄ Τάξη Ενιαίου Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Έκδοση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα.
 • Β. Ζιώγας και Α. Βιτωράτος (1999). «Φυτοτεχνία – Φυτοπροστασία». Βιβλίο για την Β΄ Τάξη του 1ου Κύκλου των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος), Έκδοση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα.
 • Α. Βιτωράτος και Δ. Ποταμιάνος (2013). «Επτανησιακά Μαγειρέματα». Αποτελεί πόνημα 237 σελίδων που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 29 του Προγράμματος της Πολυνησιωτικότητας: «Αποτύπωση και Διάδοση της Παραδοσιακής Επτανησιακής Διατροφής».

 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 • Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του «Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων» (2004-2007)
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» («ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Α.Ε.») (2006-2007).
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» (2008-2010).
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Απρίλιος 2013) και Αντιπρόεδρος (Ιούνιος 2013 – Δεκέμβριος 2013) της Εταιρείας «ΟΣΚ Α.Ε.» (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων).
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (2014-2016).
image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US