#ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

#Εκπαίδευση 150 ωρών Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης για Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας (εξ αποστάσεως)


 • ΠόληOnline
 • Διάρκεια150 ώρες
 • Τιμή350.00€

Σύμφωνα με την ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στην παρέμβαση Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023– 2027»:

 

 • οι υποψήφιοι Γεωργοί Νεαρής ηλικίας που διαθέτουν ΜΟΝΟ απολυτήριο Γυμνασίου, απαιτείται να παρακολουθήσουν γεωτεχνική εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών από Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) από το μητρώο ΚΔΒΜ του Υπουργείου Παιδείας.

 

 • Το ΚΔΒΜ PRAXIS είναι Πιστοποιημένο ΚΔΒΜ (Αριθμός Μητρώου 1110-1832)
 • Παρέχει εξειδικευμένη Γεωτεχνική Εκπαίδευση σε όλα τα αντικείμενα του Πρωτογενή Τομέα.
 • Διαθέτει εκπαιδευτές Γεωτεχνικούς με μεγάλη εμπειρία στην Αγροτική Παραγωγή και στην Γεωργική Συμβουλευτική.
 • Στο τέλος του Προγράμματος η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ που απαιτείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ για την συμμετοχή στο πρόγραμμα Γεωργών Νεαρής Ηλικίας.

 

Το Πρόγραμμα Γεωτεχνικής Εκπαίδευσης Γεωργών Νεαρής Ηλικίας, περιλαμβάνει τις παρακάτω εκπαιδευτικές ενότητες που καλύπτουν το σύνολο των γνώσεων που απαιτούνται για τους νέους γεωργούς, στους κυριότερους κλάδους φυτικής και ζωικής παραγωγής και στα σύγχρονα γεωργικά συστήματα:

 1. Ορθές Γεωργικές Πρακτικές – Πολλαπλή Συμμόρφωση – Διαχείριση Νερού και Αγροχημικών – Διαχείριση γεωργικών αποβλήτων – Ασφάλεια & Υγιεινή στον Πρωτογενή Τομέα
 2. Κοινή Αγροτική Πολιτική και Εθνική Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης: μέτρα, υποχρεώσεις, συμμορφώσεις, επιδοτήσεις ανά κλάδο
 3. Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων – Αρχές Γεωργικής Οικονομικής – Γεωργική Λογιστική
 4. Εμπορία (Marketing) – Συσκευασία – Τυποποίηση – Αποθήκευση, Ποιοτικός Έλεγχος Γεωργικών Προϊόντων
 5. Φυτική Παραγωγή κύριων κλάδων (ελαιοκομία, κηπευτικά, δενδροκομία, φυτά μεγάλης καλλιέργειας): καλλιεργητικές φροντίδες, φυτοπροστασία, λίπανση – άρδευση – προστασία εδαφών.
 6. Ζωική Παραγωγή κύριων κλάδων (αγελαδοτροφία, αιγοπροβατοτροφία, χοιροτροφία): ανατομία- φυσιολογία, αναπαραγωγή, διατροφή, υγιεινή ζώων, διάθεση αποβλήτων.
 7. Αρχές και μέθοδοι Βιολογικής και Ολοκληρωμένης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
 8. Αρωματικά Φυτά – Νέες Καλλιέργειες
 9. Γεωργικά Μηχανήματα και Εργαλεία – Γεωργικές Εγκαταστάσεις – Θερμοκήπια
 10. Εισαγωγή στα Σύγχρονα Γεωργικά Συστήματα, την Γεωργία Ακριβείας και την Ολοκληρωμένη Γεωργική Διαχείριση – Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας

Σε υποψήφιους Γεωργούς Ηλικίας 18 έως 40 ετών, που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023– 2027» και να λάβουν την σχετική Επιδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και είναι απόφοιτοι ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

Δείτε την ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ του προγράμματος ΕΔΩ

http://www.agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/2404_12-12-2023-prodimosieysi_1is_prosklisis_georgon_nearis_ilikias.pdf

 

Δείτε τις ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ για την ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ που απαιτείται ΕΔΩ

http://www.agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/408_16-2-2024_dieykriniseis_prodimosieysis_p3-75_1.pdf

 • Το πρόγραμμα είναι συμβατό με τις απαιτήσεις Γεωτεχνικής Εκπαίδευσης υποψήφιων Γεωργών Νεαρής Ηλικίας (18-40 ετών) που διαθέτουν ΜΟΝΟ απολυτήριο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.
 • Θα λάβουν την Βεβαίωση Παρακολούθησης Προγράμματος Εκπαίδευσης Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης 150 ωρών από το Πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας ΚΔΒΜ PRAXIS (Αρ. Μητρώου 1110-1832), που είναι υποχρεωτική για την ένταξή τους στο πρόγραμμα «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023– 2027».

 

Έτσι, μετά το τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες Γνώσεις και Δεξιότητες, για το σύνολο του Γεωργικού Τομέα, που θα τους καθιστούν ικανούς:

 • Να οργανώνουν και να διαχειρίζονται την γεωργική τους εκμετάλλευση, να φτιάχνουν τα καλλιεργητικά τους σχέδια και να επιλέγουν κλάδους παραγωγής
 • Να γνωρίζουν τα θέματα της Αγροτικής Πολιτικής
 • Να κατέχουν τις Αρχές της Γεωργικής Οικονομίας
 • Να μπορούν να τηρούν Βιβλία Γεωργικής Λογιστικής
 • Να εφαρμόζουν με συνέπεια όλες τις απαιτήσεις για την Ορθή Άσκηση του Γεωργικού Επαγγέλματος που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, την διαχείριση αποβλήτων, την προστασία εδαφών, την υγιεινή και ασφάλεια στην χρήση αγροχημικών κλπ
 • Να γνωρίζουν τις καλλιεργητικές φροντίδες, την φυτοπροστασία, την λίπανση και άρδευση των κυριότερων κλάδων ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • Να γνωρίζουν τα θέματα διατροφής, αναπαραγωγής, υγιεινής των κυριότερων Κλάδων ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • Να γνωρίζουν τις Αρχές και Μεθόδους της Βιολογικής και Ολοκληρωμένης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
 • Να χειρίζονται νέες καλλιέργειες, αρωματικά φυτά και άλλες δυναμικές καλλιέργειες
 • Να κατέχουν τα σύγχρονα θέματα marketing, τυποποίησης, συσκευασίας κλπ των αγροτικών προϊόντων
 • Να έχουν γνώση για τα σύγχρονα γεωργικά συστήματα, την Γεωργία Ακριβείας και τα Συστήματα Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων
 • Να γνωρίζουν τα γεωργικά μηχανήματα, εργαλεία και εξειδικευμένους εξοπλισμούς

Το Πρόγραμμα Γεωτεχνικής Εκπαίδευσης Γεωργών Νεαρής Ηλικίας υλοποιείται με ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 • Με το Πιστοποιημένο Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης που διαθέτει το ΚΔΒΜ PRAXIS, παρακολουθείτε το πρόγραμμα απ’ οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, μέσω internet
 • Το πρόγραμμα υλοποιείται με ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, δηλαδή με απευθείας σύνδεση με τον Εκπαιδευτή σε καθορισμένες μέρες και ώρες
 • Στο πρόγραμμα αξιοποιούνται Ενεργητικές Συμμετοχικές Μέθοδοι Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ειδικά σχεδιασμένες για την εκπαίδευση ανθρώπων άνω των 18 ετών.

Παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή εκπαιδευτικό υλικό μέσω της πλατφόρμας τηλεεκπαίδευσης του Πιστοποιημένου ΚΔΒΜ PRAXIS

Το πρόγραμμα ΔΕΝ είναι επιδοτούμενο.

Το πρόγραμμα είναι ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ.

Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης – ΚΔΒΜ PRAXIS (κωδικός Πιστοποίησης Μητρώου Υπουργείου Παιδείας 1110-1832)

 

Gallery Σεμιναρίου

praxis logo

Παρακολουθήστε το video του Σεμιναρίου

praxis logo

Τα εργαστήρια του Σεμιναρίου

praxis logo

image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US