Θρησκευτικός Τουρισμός
#ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Θρησκευτικός Τουρισμός

Θρησκευτικός Τουρισμός

ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS, το καλύτερο Τουριστικών Επαγγελμάτων, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Στέλεχος Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων. Οι Σπουδές Τουριστικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, TOUR OPERATORS, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΞΕΝΑΓΟΣ.

Οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS, το καλύτερο Τουριστικών Επαγγελμάτων, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Στέλεχος Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων. Οι Σπουδές Τουριστικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Ο διπλωματούχος της ειδικότητας «Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων» έχει πιστοποιήσει τις απαραίτητες   γνώσεις και δεξιότητες   που απαιτούνται, ώστε να είναι ικανός να ασχολείται με:

α) το σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διενέργεια ταξιδιού, ατομικού ή ομαδικού, σε τόπους, χώρους και μνημεία, κτίσματα, μονές και ναούς που σχετίζονται με την ιστορία και την εξέλιξη της θρησκευτικής δραστηριότητας ή γενικότερα θρησκευτικής σημασίας, για λόγους θρησκευτικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, που αφορούν στην ιστορία της Ελλάδας

β) προσκυνηματικές περιηγήσεις (στην Ελλάδα και σε χώρες που σχετίζονται με την ιστορία της) και όλες τις δραστηριότητες που διενεργούνται με κίνητρο, μεταξύ άλλων, το προσκύνημα, τη συμμετοχή σε θρησκευτικές τελετές/εκδηλώσεις, την εκπλήρωση τάματος, την έκφραση, γενικά, της λατρευτικής πίστης και την ανάγκη εκπλήρωσης της εσωτερικής αναζήτησης του θείου.

Στις δραστηριότητες του θρησκευτικού τουρισμού και των προσκυνηματικών περιηγήσεων περιλαμβάνονται συνέδρια και εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τις γνωστές θρησκευτικές κοινότητες στην Ελλάδα, που έχουν αντικείμενο σχετικό με θέματα θρησκείας, θρησκευτικών μνημείων, δραστηριοτήτων και τελετών, καθώς και δράσεις με το σκοπό της ανάδειξης των μνημείων, των χώρων, των παραδόσεων και των επετείων, σχετικών με την ιστορία, την εξέλιξη και την ανάπτυξη της θρησκευτικής τουριστικής δραστηριότητας και των προσκυνηματικών περιηγήσεων γενικότερα.

Όλα τα παραπάνω έχουν ως σκοπό την ανάδειξη της θρησκευτικής – πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, στην μακραίωνη ιστορική πορεία της, και του ιδιαίτερου πολιτισμού που απορρέει από αυτή.

Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και δημόσια μουσεία, τελεί υπό την επιφύλαξη του οικείου θεσμικού πλαισίου περί προστασίας τους, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του ν. 3028/2002 και ιδίως του άρθρου 46 και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδιδόμενων πράξεων.

Οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS, το καλύτερο Τουριστικών Επαγγελμάτων, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Στέλεχος Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων. Οι Σπουδές Τουριστικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Τα 10 Σημεία Υπεροχής του ΙΕΚ PRAXIS

 1. Δυναμική Ομάδα Εκπαιδευτών με πλούσια διδακτική και επαγγελματική εμπειρία.
 2. Νέα “state of the art” υπερσύγχρονα κτήρια με εύκολη πρόσβαση
 3. Τμήματα 15 Ατόμων με hands on προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 4. Παρέχονται  Βιβλία & Σημειώσεις χωρίς extra χρέωση σε έντυπη μορφή για όλα τα μαθήματα και στολή εργασίας.
 5. Τμήματα σε όλες τις εκπαιδευτικές βάρδιες (Πρωινά, Μεσημεριανά και Απογευματινά τμήματα) σε Αθήνα και Χαλκίδα.
 6. Εκπαιδευτικά προγράμματα πιστοποιημένα από Ευρωπαϊκό Φορέα Πιστοποίησης GC, σε συνεργασία με την NOCN
 7. Δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, σε κορυφαίες συνεργαζόμενες σχολές.
 8. Οργανωμένο Γραφείο Σταδιοδρομίας (Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος, Ημέρες Καριέρας και Ατομικός σύμβουλος σπουδών). Γνωρίστε τον σύμβουλο σας. Ένας σύμβουλος αντιστοιχεί σε 4 τμήματα κτάρτισης για την απόλυτη εξυπηρέτηση του κάθε Σπουδαστή.
 9. Φροντιστηριακά μαθήματα για την απόκτηση Κρατικού Διπλώματος επιπέδου 5 αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, το ΑΣΕΠ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 10. Οι Δεσμεύσεις μας σε όλα τα παραπάνω δίνονται γραπτώς και υπογεγραμμένα στους υποψήφιους σπουδαστές, ενώ η αίτηση εγγραφής δεν περιλαμβάνει εκπλήξεις και “ψιλά γράμματα”

Οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS, το καλύτερο Τουριστικών Επαγγελμάτων, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Στέλεχος Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων. Οι Σπουδές Τουριστικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Δωρεάν το 5ο εξάμηνο της Πρακτικής Άσκησης

 • Το 5ο εξάμηνο φοίτησης προσφέρεται Χωρίς Extra Χρέωση στους σπουδαστές, με Εξασφάλιση Πρακτικής για όλους σε δυναμικές επιχειρήσεις κάθε κλάδου.

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Παρέχεται πλήρες σετ Βιβλίων ή Βιβλιοδετημένων Επιστημονικών Σημειώσεων (εκδόσεις ΙΕΚ PRAXIS) σε έντυπη μορφή  για όλα τα μαθήματα της ειδικότητας.

Σεμινάρια της ειδικότητας Χωρίς Extra Χρέωση

 • Οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν Χωρίς Extra Χρέωση Σεμινάρια Εξειδίκευσης και Παρουσιάσεις από Ειδικούς.

Μαθήματα Επιπλέον Ξένων Γλωσσών & Η/Υ καθώς και Προετοιμασία για Πιστοποιήσεις

 • Το ΙΕΚ PRAXIS προσφέρει χωρίς χρέωση  σε όλους τους σπουδαστές του μαθήματα επιπλέον ξένων γλωσσών, με επιλογή ανάμεσα σε: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ρωσσικά
 • Προσφέρονται επίσης δωρεάν μαθήματα Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής (Η/Υ)
 • Επιβάρυνση υπάρχει μόνον για τα εξέταστρα που καταβάλλονται στους αντίστοιχους φορείς πιστοποίησης πχ ACTA, GLOBAL CERT, NOCN, VELLUM, TOEIC, CITY & GUILDS κλπ)

Προγράμματα σε προνομιακές τιμές

 • Κατά την διάρκεια των σπουδών: 50% έκπτωση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα
 • Μετά την αποφοίτηση: 30% έκπτωση για τα σεμινάρια ή για παρακολούθηση άλλης ειδικότητας ΙΕΚ.

Γραφείο Σταδιοδρομίας

 • Σεμινάρια: 1) Σύνταξης βιογραφικού, 2) Προετοιμασίας για συνέντευξη εργασίας, 3) Ενεργητικών Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας
 • Διοργάνωση Ημερών Καριέρας (Career Days)
 • Εξασφάλιση Πρακτικής Άσκησης για όλους τους σπουδαστές με ευθύνη της σχολής
 • Προώθηση βιογραφικού σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
 • Κλείσιμο ραντεβού για συνέντευξη

Υποστήριξη Εύρεσης Κατοικίας

 • Για τους καταρτιζόμενους από επαρχία, αλλά και για κάθε σπουδαστή μας, παρέχεται αποτελεσματική υποστήριξη για την εύρεση κατοικίας

Οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS, το καλύτερο Τουριστικών Επαγγελμάτων, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Στέλεχος Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων. Οι Σπουδές Τουριστικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας είναι σε θέση να απασχοληθούν στους εξής τομείς:

α) Τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, μεταξύ των άλλων, στο χώρο του Θρησκευτικού Τουρισμού και των Προσκυνηματικών Περιηγήσεων.

β) Οργανισμοί και Φορείς της Εκκλησίας της Ελλάδος που σχετίζονται με τον Θρησκευτικό Τουρισμό (π.χ. του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων-Θρησκευτικού Τουρισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ή των μητροπολιτικών γραφείων των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, ιεροί ναοί, ιερές μονές, εκκλησιαστικά μουσεία κ.ά.), στα πλαίσια της θρησκευτικής και προσκυνηματικής τους δραστηριότητας.

γ) Οργανισμοί και Φορείς του Δημοσίου (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) με αντικείμενο τον Θρησκευτικό Τουρισμό.

δ) Στελέχωση ξενοδοχειακών μονάδων που απευθύνονται σε προσκυνητές (π.χ. μονάδες στην περιοχή του Αγίου Όρους, των Μετεώρων κ.α.).

ε) Ίδρυση ιδιωτικής επιχείρησης, που θα αφορά σε υπηρεσίες ή συνέργειες σχετικές με τον Θρησκευτικό Τουρισμό και τις Προσκυνηματικές Περιηγήσεις (οργάνωσης ταξιδιών, συμβουλευτικής, εξειδικευμένου συνοδού, κ.ά.).

στ) Συνεργασία με ιδιωτικά ή δημόσια ερευνητικά κέντρα που αφορούν στο αντικείμενο της ειδικότητας.

Οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS, το καλύτερο Τουριστικών Επαγγελμάτων, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Στέλεχος Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων. Οι Σπουδές Τουριστικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων» μπορεί να ανταπεξέλθει επαρκώς και με υπευθυνότητα στις απαιτήσεις των θρησκευτικών τουριστών ή προσκυνητών που ταξιδεύουν είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες (γκρουπ), κινούμενοι, αντιστοίχως, από θρησκευτικό ή προσκυνηματικό ενδιαφέρον. Ειδικότερα, μετά την αποφοίτησή του θα είναι σε θέση:

 • να σχεδιάζει, οργανώνει, προωθεί και υλοποιεί θρησκευτικές εκδρομές και προσκυνηματικές περιηγήσεις.
 • να συνοδεύει ταξιδιώτες, μεμονωμένους ή σε ομάδες (γκρουπ), κατά τις μετακινήσεις τους σε ιερούς τόπους, χώρους και μνημεία θρησκευτικού και προσκυνηματικού ενδιαφέροντος, όπως μονές και ναούς ως εξειδικευμένος Τουριστικός Συνοδός.
 • να διαχειρίζεται με ευχέρεια γνώσεις και πληροφορίες σχετικές με τους θρησκευτικούς προορισμούς, τους χώρους και τα μνημεία θρησκευτικού και προσκυνηματικού ενδιαφέροντος, ιδίως στην περιοχή όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά.
 • να διαθέτει ικανότητες επικοινωνίας,
 • να διαθέτει γνώσεις των κανονισμών και της σχετικής νομοθεσίας που διέπει το πεδίο της δραστηριότητάς του (προϋποθέσεις επίσκεψης θρησκευτικών μνημείων, περιορισμοί επισκεψιμότητας, ταξιδιωτική ασφάλεια, αρχαιολογική και τουριστική νομοθεσία, κ.α.).

Οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS, το καλύτερο Τουριστικών Επαγγελμάτων, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Στέλεχος Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων. Οι Σπουδές Τουριστικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων» θα είναι σε θέση να υποστηρίξει τις θρησκευτικές και προσκυνηματικές περιηγήσεις των ταξιδιωτών, μεμονωμένων ή σε ομάδες (γκρουπ), Ελλήνων ή αλλοδαπών, οποιασδήποτε θρησκείας ή δόγματος, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό (σχετικές με την μακραίωνη Ελληνική ιστορία), τόσο κατά το στάδιο του σχεδιασμού και της οργάνωσής τους (Α), όσο και κατά το στάδιο της υλοποίησής τους (Β).

Συγκεκριμένα, οι κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες, τις οποίες θα πρέπει να μπορεί να εκτελέσει ένα στέλεχος της ειδικότητας «Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων», είναι οι εξής:

Α. Κατά το στάδιο του σχεδιασμού και της οργάνωσης των θρησκευτικών και προσκυνηματικών περιηγήσεων:

1) Πραγματοποιεί έρευνα αγοράς, επιλέγει κατάλληλους θρησκευτικούς/προσκυνηματικούς προορισμούς και ακολούθως σχεδιάζει, οργανώνει, προγραμματίζει, κοστολογεί, προβάλει και προωθεί ημερήσια ή πολυήμερα εκδρομικά προγράμματα-τουριστικά πακέτα για λογαριασμό ενός Τουριστικού Γραφείου, σε συνεργασία με τους προμηθευτές τουριστικών προϊόντων που συμμετέχουν στη σύνθεση του τουριστικού πακέτου (ξενοδοχεία, εστιατόρια, επιχειρήσεις μίσθωσης τουριστικών λεωφορείων, αεροπορικές/ακτοπλοϊκές εταιρείες κ.α.), λαμβάνοντας υπόψη τις εξειδικευμένες ανάγκες-κίνητρα των θρησκευτικών τουριστών ή προσκυνητών, όπως επίσης και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των θρησκευτικών τόπων, χώρων και μνημείων και όλων των σχετικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο τουριστικό πακέτο (π.χ. ημερομηνίες θρησκευτικών εορτασμών και ιερών πανηγύρεων, πρόγραμμα ιερών τελετών, ωράρια επισκεψιμότητας σε ναούς και μοναστήρια κ.α.).

2) Προγραμματίζει και συντονίζει ειδικές θρησκευτικές και προσκυνηματικές δραστηριότητες, όπως φιλοξενία σε μοναστηριακούς ξενώνες, γεύμα στην Τράπεζα Ιερών Μονών, διαδικασία εκπλήρωσης τάματος, τέλεση Ιερών Ακολουθιών (αρτοκλασία, ιερά παράκληση κ.α.), συμμετοχή στα Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας (Εξομολόγηση, θεία Ευχαριστία κ.λπ.), συμμετοχή σε θρησκευτικές εκδηλώσεις-φεστιβάλ, επίσκεψη σε Θρησκευτικά- Εκκλησιαστικά Μουσεία και Εκθέσεις, σχεδιασμό και συνοδεία θρησκευτικών διαδρομών (π.χ. Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου) κ.α.

3) Εμπλουτίζει τις θρησκευτικές και προσκυνηματικές περιηγήσεις με άλλες θεματικές μορφές τουρισμού, στα πλαίσια της συνέργειας των εναλλακτικών μορφών τουρισμού (τουρισμός υπαίθρου, τουρισμός γαστρονομίας, εκπαιδευτικός τουρισμός κ.α.).

4) Συντάσσει ενημερωτικά δελτία εκδρομών σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή (ανακοινώσεις, εκδρομικά προγράμματα, τουριστικοί κατάλογοι/οδηγοί).

5) Σχεδιάζει Θεματικές Διαδρομές (Θρησκευτικές/Προσκυνηματικές) για την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της Ελλάδας (εντός, όσο και στο εξωτερικό), σε συνεργασία με

ιδιωτικούς φορείς (π.χ. Τουριστικά Γραφεία κ.α.) ή δημόσιους φορείς-ΝΠΔΔ (π.χ. Υπουργείο Τουρισμού, Εκκλησία της Ελλάδος, Ιερές Μητροπόλεις της Ελλάδος κ.α.).

6) Συμβάλει, μεμονωμένα ή σε συνεργασία με ιδιωτικούς ή δημοσίους φορείς, στην έρευνα και μελέτη στοιχείων νεοφυούς ή καινοτόμου χαρακτήρα που σχετίζονται με το αντικείμενο της ειδικότητας.

Β. Κατά το στάδιο της υλοποίησης των θρησκευτικών και προσκυνηματικών περιηγήσεων:

1) Παρέχει υπηρεσίες συνοδείας ταξιδιωτών, μεμονωμένων ή σε ομάδες (γκρουπ), Ελλήνων ή αλλοδαπών, με θρησκευτικά και προσκυνηματικά κίνητρα και ενδιαφέροντα, σε χώρους θρησκευτικής και προσκυνηματικής σημασίας, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, που σχετίζονται με την ιστορική παράδοση της Ελλάδας, ως εξειδικευμένος Τουριστικός Συνοδός.

2) Ενημερώνει τους ταξιδιώτες για τα περιλαμβανόμενα και μη περιλαμβανόμενα (προαιρετικά) του εκδρομικού προγράμματος, για τα ωράρια επισκεψιμότητας και τις προϋποθέσεις εισόδου σε θρησκευτικούς/προσκυνηματικούς χώρους (τυχόν εισιτήριο, ευπρεπής ενδυμασία για την είσοδο σε Ιερούς Ναούς και Μονές, αφαίρεση υποδημάτων σε Μουσουλμαντικά Τεμένη κ.λπ.).

3) Παρέχει πρακτικές πληροφορίες για την διευκόλυνση του εκδρομικού προγράμματος των ταξιδιωτών (προτάσεις για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, συμβουλές για προσωπικές μετακινήσεις με τοπικά μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί, αγορές, χρήση χρεωστικών/πιστωτικών καρτών, αγορά συναλλάγματος, τηλεφωνικές επικοινωνίες από το εξωτερικό κ.α.).

4) Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων» θα πρέπει να φροντίζει να ενημερώνεται συνεχώς για τα νέα δεδομένα και τις νέες τάσεις που διαμορφώνονται ή προκύπτουν στον χώρο του Τουρισμού και ειδικότερα του Θρησκευτικού Τουρισμού και των προσκυνηματικών περιηγήσεων, αποβλέποντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών, κυρίως των θρησκευτικών τουριστών και των προσκυνητών.

Οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS, το καλύτερο Τουριστικών Επαγγελμάτων, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Στέλεχος Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων. Οι Σπουδές Τουριστικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

 • Αρχές Θρησκευτικού Τουρισμού
 • Τεχνικές Οργάνωσης Ταξιδιού
 • Τουριστική Γεωγραφία και Θρησκευτικά Μνημεία στο Εξωτερικό
 • Τουριστική Γεωγραφία και Θρησκευτικά Μνημεία στην Ελλάδα
 • Στοιχεία Χριστιανικής Αρχαιολογίας
 • Στοιχεία Θεολογίας
 • Στοιχεία Θρησκειολογίας
 • Επιχειρηματικότητα και Θρησκευτικός Τουρισμός
 • Αγγλική Τουριστική Ορολογία
 • Ξένη Γλώσσα (Επιλογή)
 • Υγιεινή – Πρώτες Βοήθειες
 • Τεχνική Επικοινωνίας – Αγωγή Προσκυνητή
 • Τουριστικό Marketing
 • Στοιχεία Αρχαιολογικής και Τουριστικής Νομοθεσίας
 • Συνέργειες Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS, το καλύτερο Τουριστικών Επαγγελμάτων, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Στέλεχος Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων. Οι Σπουδές Τουριστικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Στέλεχος Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων

Video από την ειδικότητα

Τα νέα της ειδικότητας

Οι Απόφοιτοί μας

Επαγγελματική Επιτυχία στην πράξη
Διαβάστε όλα τα

#SuccessStories

των Αποφοίτων της Ειδικότητας

#Σχετικά Σεμινάρια PRAXIS

Εταιρικές Συνεργασίες

Αναπτύσσουμε Εταιρικές Συνεργασίες και με αυτές εξασφαλίζουμε την Πρακτική Άσκηση ΟΛΩΝ των καταρτιζομένων μας και προωθούμε αποτελεσματικά στην απασχόληση τους αποφοίτους μας, με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας.

St GEORGE
KINSTERNIA
HILTON
GRECOTEL
KING GEORGE
GRAND BRITAGNE
REGENCY CASINO
GRAND RESORT LAGONISSI
ASTIR PALACE
KASTRI
NIKKI
INTERCONTINENTAL
GRACE HOTEL SANTORINI
ACROTERA ROSA LUXURY SUITES
SANI RESORT
AIROTEL STRATOS VASSILIKOS
Tzivani wines
Παπαγιαννάκος Wines
image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US