Στέλεχος Τεχνολογίας Τροφίμων
#ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Στέλεχος Τεχνολογίας Τροφίμων

Στέλεχος Τεχνολογίας Τροφίμων

ΣΠΟΥΔΕΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Οι Σχολές Τεχνολογίας Τροφίμων του ΙΕΚ PRAXIS, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων & Ποτών. Οι Σπουδές Τεχνολογίας Τροφίμων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

Οι Σχολές Τεχνολογίας Τροφίμων του ΙΕΚ PRAXIS, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων & Ποτών. Οι Σπουδές Τεχνολογίας Τροφίμων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα Στέλεχος Τεχνολογίας & Ελέγχου Τροφίμων & Ποτών, έχει πιστοποιημένες ικανότητες, δεξιότητες και τεχνικές πληροφορίες, που τον καθιστούν ικανό να εργάζεται σαν ειδικευμένος εργαζόμενος σε επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης τροφίμων και ποτών κάθε είδους.

Μετά από την απόκτηση σχετικής εμπειρίας, μπορεί να εξελιχθεί σε στέλεχος των παραπάνω επιχειρήσεων.

Γενικά λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ισχύουσες διατάξεις λειτουργίας των μονάδων παραγωγής τροφίμων και ποτών και την πρακτική στην πρόληψη ατυχημάτων, συμμετέχει στις ακόλουθες επαγγελματικές δραστηριότητες:

 • Αξιοποίηση πρώτων υλών τροφίμων και ποτών (προμήθεια, διαχείριση, ποιοτικός έλεγχος).
 • Προετοιμασία πρώτων υλών.
 • Παρασκευή τροφίμων και ποτών.
 • Έλεγχος λειτουργίας μηχανολογικού εξοπλισμού και συσκευών για την παραγωγή τροφίμων και ποτών.
 • Ποιοτικός έλεγχος τροφίμων και ποτών

Το πρόγραμμα κατάρτισης στοχεύει στην εξασφάλιση στους καταρτιζόμενους της ειδικότητας Στέλεχος Τεχνολογίας & Ελέγχου Τροφίμων & Ποτών ελέγξιμων ικανοτήτων (οι οποίες διακρίνονται σε Γενικές Ικανότητες, Βασικές Επαγγελματικές Ικανότητες) για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων καθηκόντων στα πλαίσια της ειδικότητας τους.

Οι καταρτιζόμενοι αναμένεται να αποκτήσουν:

 • σύγχρονες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμμετέχουν στην μεταποιητική βιομηχανία και να παρέχουν υπηρεσίες ποιότητας σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
 • οικονομικές – διαχειριστικές γνώσεις και δεξιότητες.
 • δεξιότητες που θα τους δίνουν την δυνατότητα να ερμηνεύουν, να αναλύουν, να συγκρίνουν και να αξιολογούν διάφορες παραμέτρους και μεταβλητές της εργασίας και την παρακολούθηση και έλεγχο των σχετικών τιμών.
 • γνώσεις που θα τους δίνουν την δυνατότητα να ερμηνεύουν κανονισμούς και προδιαγραφές τόσο σχετικές με τις μηχανές, όργανα ή συστήματα στα οποία εργάζονται κ.λπ.
 • Γνώση της συγκεκριμένης τεχνολογίας παραγωγής διαφόρων προϊόντων
 • Γνώση και δεξιότητα χειρισμού διαφόρων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της παραγωγής.
 • Γνώση των βασικών παραμέτρων των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων του ποιοτικού ελέγχου.
 • Βασικές γνώσεις και δεξιότητες συνδεόμενες με την οικονομία, τη λογιστική και εκτιμητική, την κοστολόγηση, το μάρκετινγκ, οργάνωση και διαχείριση.
 • Ικανότητα παρακολούθησης διαφόρων εργασιών και λήψη αποφάσεων για τις αναγκαίες επεμβάσεις.
 • Ειδικές γνώσεις που έχουν σχέση με τη λειτουργία σύγχρονων μονάδων (με αυτοματοποιημένη παραγωγή).
 • Ειδικές γνώσεις των μηχανημάτων έτσι ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν εργασίες συντήρησης άμεσα, να εντοπίζουν και να αποκαθιστούν τις βλάβες ή τις αιτίες των βλαβών ή/ και δυσλειτουργιών αυτοματοποιημένων διαδικασιών.
 • Ικανότητα χειρισμού και ρύθμισης οργάνων ελέγχου που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και στα εργαστήρια.

Οι Σχολές Τεχνολογίας Τροφίμων του ΙΕΚ PRAXIS, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων & Ποτών. Οι Σπουδές Τεχνολογίας Τροφίμων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

11 Σημεία Υπεροχής του ΙΕΚ PRAXIS στην Ειδικότητα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

 •  Σχολή Απόλυτα Εξειδικευμένη στα Επαγγέλματα του Αγροτοδιατροφικού Τομέα. Τα Διευθυντικά Στελέχη του Οργανισμού ειδικεύονται στις Γεωπονικές Επιστήμες και Διευθύνουν τον Τομέα των Αγροτικών.
 • Τα Υπερσύγχρονα Εργαστήρια Χημικών Αναλύσεων, Τεχνολογίας Τροφίμων και Τεχνολογίας Γάλακτος ολοκληρώνουν δυναμικά την εκπαίδευση. Κλείστε μια επίσκεψη να γνωρίσετε τα Εργαστήρια μας.
 • Δυναμική Ομάδα με είκοσι (20) Εκπαιδευτές, Τεχνολόγους Τροφίμων, Χημικούς Μηχανικούς, Χημικούς, Βιοτεχνολόγους, Κτηνίατρους, Γεωπόνους Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής, Οινολόγους, Ζυθοποιούς, Διατροφολόγους, όλους με Masters & Διδακτορικά, που διαθέτουν πλούσια διδακτική και επαγγελματική εμπειρία. Μελετήστε τα Βιογραφικά τους & γνωρίστε τους από κοντά.
 • Με συνεχείς Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών, σε πρότυπα Οινοποιεία και Ζυθοποιείες, σε μονάδες πρωτογενούς φυτικής και ζωϊκής παραγωγής, το ΙΕΚ PRAXIS προσφέρει έναν ολοκληρωμένο και δυναμικό κύκλο σπουδών στον Αγροτοδιατροφικό Τομέα. Δείτε τα agronews.
 • Οργανωμένο Γραφείο Σταδιοδρομίας (Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος, Ημέρες Καριέρας και Ατομικός σύμβουλος σπουδών). Γνωρίστε τον σύμβουλο σας.
 • Παρέχονται  Βιβλία από εκδοτικούς οίκους εξειδικευμένους στον Αγροτο-Διατροφικό Τομέα, καθώς και σημειώσεις  χωρίς χρέωση, σε έντυπη μορφή για όλα τα μαθήματα.
 • Μεγάλο Δίκτυο συνεργαζόμενων Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών για Πρακτική Άσκηση και προώθηση στην απασχόληση στις πιο δυναμικές επιχειρήσεις του κλάδου της Γεωργίας. Δείτε τις εταιρείες
 •  Στο Αγρόκτημα του ΙΕΚ PRAXIS μαθαίνουμε στην πράξη την παραγωγή πρωτογενών προϊόντων φυτικής παραγωγής από οπωροφόρα δένδρα, λαχανικά, αρωματικά φυτά, αμπέλι κλπ
 • Εξειδικευμένα σεμινάρια του κλάδου, καθώς και Μαθήματα Ξένων Γλωσσών & Η/Υ παρέχονται χωρίς χρέωση. Δείτε αναλυτικά τα παρεχόμενα σεμινάρια και τις Πιστοποιήσεις στις παροχές μας.
 • Φροντιστηριακά μαθήματα για την απόκτηση Κρατικού Διπλώματος επιπέδου 5 αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, το ΑΣΕΠ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Οι Δεσμεύσεις μας σε όλα τα παραπάνω δίνονται γραπτώς και υπογεγραμμένα στους υποψήφιους σπουδαστές, ενώ η αίτηση εγγραφής δεν περιλαμβάνει εκπλήξεις και “ψιλά γράμματα”.

Οι Σχολές Τεχνολογίας Τροφίμων του ΙΕΚ PRAXIS, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων & Ποτών. Οι Σπουδές Τεχνολογίας Τροφίμων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Οι Σχολές Τεχνολογίας Τροφίμων PRAXIS, τα πιο Ποιοτικά ΙΕΚ για Σπουδές Τεχνολογίας Τροφίμων σε Αθήνα και Χαλκίδα, παρέχουν ένα ανταγωνιστικό πακέτο extra παροχών,

Αναλυτικά για την Ειδικότητα της Τεχνολογίας Τροφίμων:

Το 5ο εξάμηνο της Πρακτικής Άσκησης

 • Το 5ο εξάμηνο φοίτησης προσφέρεται Χωρίς Extra Χρέωση στους σπουδαστές, με Εξασφάλιση Πρακτικής για όλους σε δυναμικές επιχειρήσεις κάθε κλάδου.

 Εκπαιδευτικό υλικό

 • Παρέχεται πλήρες σετ Βιβλίων εκδόσεων Ψύχαλου ή Βιβλιοδετημένων Επιστημονικών Σημειώσεων (εκδόσεις ΙΕΚ PRAXIS) σε έντυπη μορφή  για όλα τα μαθήματα της ειδικότητας.

Σεμινάρια της ειδικότητας Χωρίς Extra Χρέωση

 • Οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν χωρίς extra χρέωση  Σεμινάρια Εξειδίκευσης και Παρουσιάσεις από Ειδικούς.Δηλάδή:
 1. Σεμινάριο:Φτιάχνουμε Μπύρα και Αποστάγματα στο Χημείο
 2. Εξειδικευμένο Σεμινάριο Οινολογίας & Χημικών Αναλύσεων
 3. Σεμινάριο: Κοστολόγηση Προιόντων
 4. Σεμινάριο:Επιδοτούμενα Προγράμματα Στον Αγροτοδιατροφικό Τομέα

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια

 • Κατά την διάρκεια της κατάρτισης οι καταρτιζόμενοι θα  πραγματοποιήσουν σειρά εκπαιδευτικών επισκέψεων σε τυροκομεία, σε εκθέσεις, σε ημερίδες, κλπ Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εκπαιδευτικές επισκέψεις:
 1. Στην Φάρμα Μανιταριών Δίρφυς,
 2. Στην Ποτοποιία Μεταξά
 3. Στην Ζυθοποιεία Νήσος,
 4. Στο Τυροκομείο Κουκά,
 5. Στη Βιομηχανία Τροφίμων Παλίρροια
 6. Στο Τυροκομείο Μυκόνου,
 7. Στο Τυροκομείο Τήνου,
 8. Σε Τυροκομείο στην Ανατολική Αττική,
 9. Καθώς και την συμμετοχή μας στην Τυροκομική Έκθεση Dairy Expo

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών & Η/Υ καθώς Προετοιμασία για Πιστοποιήσεις

 • Στο αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας από το Υπουργείο Παιδείας Δεν περιλαμβάνεται πλέον η εκμάθηση Ξένων Γλωσσών & Η/Υ
 • Το ΙΕΚ PRAXIS προσφέρει ωστόσο χωρίς χρέωση  σε όλους τους σπουδαστές του μαθήματα Αγγλικών,Γαλλικών,Γερμανικών,Ισπανικών, Ρωσσικών & Η/Υ
 • Επιβάρυνση υπάρχει μόνον για τα εξέταστρα που καταβάλλονται στους αντίστοιχους φορείς πιστοποίησης πχ ACTA, GLOBAL CERT, NOCN, VELLUM, TOEIC, CITY & GUILDS κλπ)

Προγράμματα σε προνομιακές τιμές

 • Κατά την διάρκεια των σπουδών: 50% έκπτωση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα
 • Μετά την αποφοίτηση: 30% έκπτωση για τα σεμινάρια ή για παρακολούθηση άλλης ειδικότητας ΙΕΚ.
 • Συγγενείς: Δικαίωμα στις παραπάνω εκπτώσεις έχουν ταυτόχρονα και όλοι οι συγγενείς 1ου βαθμού των σπουδαστών

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών & Η/Υ καθώς Προετοιμασία για Πιστοποιήσεις

 • Στο αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας από το Υπουργείο Παιδείας Δεν περιλαμβάνεται πλέον η εκμάθηση Ξένων Γλωσσών & Η/Υ
 • Το ΙΕΚ PRAXIS προσφέρει ωστόσο χωρίς χρέωση  σε όλους τους σπουδαστές του μαθήματα Αγγλικών,Γαλλικών,Γερμανικών,Ισπανικών, Ρωσσικών & Η/Υ
 • Επιβάρυνση υπάρχει μόνον για τα εξέταστρα που καταβάλλονται στους αντίστοιχους φορείς πιστοποίησης πχ ACTA, GLOBAL CERT, NOCN, VELLUM, TOEIC, CITY & GUILDS κλπ)

Προγράμματα σε προνομιακές τιμές

 • Κατά την διάρκεια των σπουδών: 50% έκπτωση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα
 • Μετά την αποφοίτηση: 30% έκπτωση για τα σεμινάρια ή για παρακολούθηση άλλης ειδικότητας ΙΕΚ.
 • Συγγενείς: Δικαίωμα στις παραπάνω εκπτώσεις έχουν ταυτόχρονα και όλοι οι συγγενείς 1ου βαθμού των σπουδαστών

Οι Σχολές Τεχνολογίας Τροφίμων του ΙΕΚ PRAXIS, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων & Ποτών. Οι Σπουδές Τεχνολογίας Τροφίμων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Το Στέλεχος Τεχνολογίας & Ελέγχου Τροφίμων & Ποτών μπορεί να απασχοληθεί σε επιχειρήσεις (ιδιωτικές ή συνεταιριστικές) που έχουν σαν αντικείμενο την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία τροφίμων και ποτών, σαν βοηθός τεχνικού παραγωγής, σαν βοηθός στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ή και στο τμήμα προώθησης των προϊόντων.

Επίσης σε επιχειρήσεις παραγωγής ζύθου και οίνου, και αναψυκτικών στην παραγωγή, καθώς και σε εργαστήρια αναλύσεων αλκοολούχων ποτών αναψυκτικών και νερού.

Οι Σχολές Τεχνολογίας Τροφίμων του ΙΕΚ PRAXIS, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων & Ποτών. Οι Σπουδές Τεχνολογίας Τροφίμων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

 • Γενική Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Ειδικά Θέματα Φυσικής
 • Χημεία Τροφίμων και Βιοχημεία
 • Μικροβιολογία
 • Τεχνολογία Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών
 • Βιοτεχνολογία και Βιοστατιστική
 • Μοριακή Βιολογία και Γενετική
 • Αρχές Διατροφής – Θρεπτική αξία τροφίμων
 • Μηχανική των Τροφίμων
 • Επεξεργασία Τροφίμων και Ποτών
 • Ανάλυση Τροφίμων
 • Τεχνικές Παρασκευής Διατροφής
 • Τεχνολογία και έλεγχος προίόντων: ζύμης, φρούτων και λαχανικών, άλλων τροφίμων
 • Συσκευασία Τροφίμων και Ποτών
 • Έλεγχος και Καταλληλόλητα Τροφίμων
 • Νομοθεσία και Δεοντολογία
 • Προώθηση και Διαφήμιση Τροφίμων
 • Ασφάλεια και Υγιεινή

Οι Σχολές Τεχνολογίας Τροφίμων του ΙΕΚ PRAXIS, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων & Ποτών. Οι Σπουδές Τεχνολογίας Τροφίμων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Το Στέλεχος Τεχνολογίας & Ελέγχου Τροφίμων & Ποτών προσλαμβάνεται στην επιχείρηση όπου εργάζεται ως ειδικευμένος τεχνικός.

Στα καθήκοντα του συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι κανονισμοί κα προδιαγραφές υγιεινής, ασφάλειας εργασίας, προστασίας περιβάλλοντος, πυρασφάλειας καθώς και συνεργασία με άλλους εργαζομένους, εκτελώντας τις αναγκαίες κάθε φορά εργασίες.

Οι Σχολές Τεχνολογίας Τροφίμων του ΙΕΚ PRAXIS, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων & Ποτών. Οι Σπουδές Τεχνολογίας Τροφίμων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Θέματα Επιστήμης Τροφίμων:

 

Φυσική – Χημεία – Μικροβιολογία – Γενετική – Βιοτεχνολογία

 • Ειδικά Θέματα Φυσικής
 • Γενική Χημεία
 • Αναλυτική Χημεία
 • Χημεία Τροφίμων
 • Βιοχημεία
 • Μικροβιολογία
 • Μοριακή Βιολογία Και Γενετική
 • Βιοτεχνολογία

 

Διατροφή και Διατροφολογία

 • Αρχές Διατροφής I
 • Αρχές Διατροφής II
 • Διατροφή και Θρεπτική Αξία
 • Τεχνικές Παρασκευής Διατροφής I
 • Τεχνικές Παρασκευής Διατροφής II

Τεχνολογία Τροφίμων

 • Εισαγωγή Στην Τεχνολογία και Έλεγχο Τροφίμων και Ποτών
 • Μηχανική Τροφίμων
 • Επεξεργασία Τροφίμων και Ποτών I
 • Επεξεργασία Τροφίμων και Ποτών II

 

Εφαρμογές Τεχνολογίας Τροφίμων

 • Τεχνολογία και Έλεγχος Προϊόντων Ζύμης
 • Τεχνολογία και Έλεγχος Προϊόντων Μαναβικής
 • Τεχνολογία και έλεγχος Προϊόντων Μπακαλικής

 

Έλεγχος και Ανάλυση Τροφίμων

 • Έλεγχος και Καταλληλότητα Τροφίμων
 • Ανάλυση Τροφίμων

Συσκευασία, Νομοθεσία, Marketing Τροφίμων και Ποτών

 • Συσκευασία Τροφίμων και Ποτών
 • Νομοθεσία και Δεοντολογία
 • Προώθηση και Διαφήμιση Τροφίμων

 

Στατιστική – Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας

 • Βιοστατιστική
 • Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία

 

Πρακτική

 • Πρακτική Εφαρμογή Στην Ειδικότητα
 • Πρακτική Άσκηση σε Βιομηχανίες Τροφίμων

Οι Σχολές Τεχνολογίας Τροφίμων του ΙΕΚ PRAXIS, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων & Ποτών. Οι Σπουδές Τεχνολογίας Τροφίμων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων & Ποτών

Video από την ειδικότητα

Τα νέα της ειδικότητας

Οι Απόφοιτοί μας

Επαγγελματική Επιτυχία στην πράξη
Διαβάστε όλα τα

#SuccessStories

των Αποφοίτων της Ειδικότητας

Καθηγητές της Ειδικότητας

Στο ΙΕΚ PRAXIS αυτοί είναι οι καθημερινοί καθηγητές σου!

#Σχετικά Σεμινάρια PRAXIS

Εταιρικές Συνεργασίες

Αναπτύσσουμε Εταιρικές Συνεργασίες και με αυτές εξασφαλίζουμε την Πρακτική Άσκηση ΟΛΩΝ των καταρτιζομένων μας και προωθούμε αποτελεσματικά στην απασχόληση τους αποφοίτους μας, με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας.

FRIESLAND HELLAS Βιομηχανία Γαλακτοκομικών Προϊόντων
Αλμπάνης
ΜΕΛΙ ΠΟΓΚΑ
ΜΠΟΥΤΣΑΞΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΑΡΛΗ
ΧΑΡΑΤΣΙΔΟΥ
ΑΓΡΟΖΩΗ ΑΒΕΕ
GREEK GOLDEN GROVES
ΦΑΡΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
arkadiki mellisokomia
ΚΤΗΜΑ ΜΙΤΖΙΦΙΡΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ
Tzivani wines
ΕΥΒΟΪΚΗ ΖΥΜΗ
SOYA
NOVAFOOD ΕΠΕ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΚΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΟΕ
ΒΙΟΦΑΡΜΑ
STAYIA Bio-FARM
ASKADA FARM
image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US