Τεχνικός Ραδιο-Τηλεοπτικών & Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων
#ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τεχνικός Ραδιο-Τηλεοπτικών & Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων

Τεχνικός Ραδιοτηλεόρασης & Ήχου

ΣΠΟΥΔΕΣ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ – ΜΟΝΤΑΖ – ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Οι Σχολές Τεχνικού Ραδιοτηλεόρασης και Ήχου του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων. Οι Σπουδές Τεχνικού Ραδιοτηλεόρασης και Ήχου στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ,  ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ.

Οι Σχολές Τεχνικού Ραδιοτηλεόρασης και Ήχου του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων. Οι Σπουδές Τεχνικού Ραδιοτηλεόρασης και Ήχου στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Τεχνικός ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών διατάξεων είναι ο τεχνικός που εκτελεί εργασίες εγκατάστασης, μικροεπισκευών και συντήρησης ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και των περιφερειακών τους, τόσο για οικιακή όσο και για επαγγελματική χρήση.

 

Ο τεχνικός αυτός εφαρμόζει τις ειδικευμένες γνώσεις και ικανότητές του για την εγκατάσταση, μικροεπισκευή και συντήρηση σε εύρυθμη λειτουργία ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών εγκαταστάσεων και συσκευών, όπως: τηλεοράσεων, τηλεοράσεων υγρών κρυστάλλων και πλάσματος, συστημάτων ήχου, εγκαταστάσεων ήχου και εικόνας, εγκαταστάσεων κεραιών, συστημάτων ήχου και εικόνας σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθώς και σε εταιρείες και στούντιο παραγωγής.

Ειδικά, ως ηλεκτρονικός στη ραδιοφωνία εργάζεται για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας όλων ανεξαιρέτως των ηλεκτρονικών συστημάτων και μηχανημάτων (αναλογικών και ψηφιακών), που απαιτούνται για την εγγραφή, αναπαραγωγή, υποστήριξη, μετάδοση και εκπομπή ηχητικού σήματος σε οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε φυσικό μέσο, καθώς επίσης για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο της καλής λειτουργίας των μηχανημάτων εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος από τα στούντιο του Ρ/Σ προς τους χώρους εγκατάστασης των πομπών ή εργάζεται για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημάτων εκπομπής των Ρ/Σ ή είναι υπεύθυνος για την τεχνική κάλυψη των εξωτερικών μεταδόσεων του Ρ/Σ όταν και όπου απαιτείται από τον Ρ/Σ.

Ο ορισμός προκύπτει από τη ΣΣΕ της 13ης Απριλίου 2009 που κατάρτισε η Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας με την Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (ΠΚ 18/13-4-2009), η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική με την υπ’ αριθμ. 19736/1574/11-6-2009 Απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 1208/Β/19-6-2009) και επεκτάθηκε η ισχύς της σε ολόκληρη την Επικράτεια με την υπ’ αριθμ. 21274 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1965/Β/10- 9-2009).

 

Επιπρόσθετα χρησιμοποιεί τις δεξιότητές του για να επικοινωνήσει πληροφορίες και να υποστηρίξει τόσο τον επαγγελματικό όσο και τον οικιακό χρήστη.

Οι Σχολές Τεχνικού Ραδιοτηλεόρασης και Ήχου του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων. Οι Σπουδές Τεχνικού Ραδιοτηλεόρασης και Ήχου στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Τα 10 Σημεία Υπεροχής του ΙΕΚ PRAXIS στην ειδικότητα

 1. Δυναμική Ομάδα Εκπαιδευτών με πλούσια διδακτική και επαγγελματική εμπειρία.
 2. Νέα “state of the art” υπερσύγχρονα κτήρια με εύκολη πρόσβαση
 3. Τμήματα 15 Ατόμων με hands on προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 4. Παρέχονται  Βιβλία & Σημειώσεις χωρίς extra χρέωση σε έντυπη μορφή για όλα τα μαθήματα και στολή εργασίας.
 5. Τμήματα σε όλες τις εκπαιδευτικές βάρδιες (Πρωινά, Μεσημεριανά και Απογευματινά τμήματα) σε Αθήνα και Χαλκίδα.
 6. Εκπαιδευτικά προγράμματα πιστοποιημένα από Ευρωπαϊκό Φορέα Πιστοποίησης GC, σε συνεργασία με την NOCN
 7. Δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, σε κορυφαίες συνεργαζόμενες σχολές.
 8. Οργανωμένο Γραφείο Σταδιοδρομίας (Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος, Ημέρες Καριέρας και Ατομικός σύμβουλος σπουδών). Γνωρίστε τον σύμβουλο σας. Ένας σύμβουλος αντιστοιχεί σε 4 τμήματα κτάρτισης για την απόλυτη εξυπηρέτηση του κάθε Σπουδαστή.
 9. Φροντιστηριακά μαθήματα για την απόκτηση Κρατικού Διπλώματος επιπέδου 5 αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, το ΑΣΕΠ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 10. Οι Δεσμεύσεις μας σε όλα τα παραπάνω δίνονται γραπτώς και υπογεγραμμένα στους υποψήφιους σπουδαστές, ενώ η αίτηση εγγραφής δεν περιλαμβάνει εκπλήξεις και “ψιλά γράμματα”

Οι Σχολές Τεχνικού Ραδιοτηλεόρασης και Ήχου του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων. Οι Σπουδές Τεχνικού Ραδιοτηλεόρασης και Ήχου στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Το 5ο εξάμηνο της Πρακτικής Άσκησης

 • Το 5ο εξάμηνο φοίτησης προσφέρεται Χωρίς Extra Χρέωση στους σπουδαστές, με Εξασφάλιση Πρακτικής για όλους σε δυναμικές επιχειρήσεις κάθε κλάδου.

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Παρέχεται πλήρες σετ Βιβλίων ή Βιβλιοδετημένων Επιστημονικών Σημειώσεων (εκδόσεις ΙΕΚ PRAXIS) σε έντυπη μορφή  για όλα τα μαθήματα της ειδικότητας.

Σεμινάρια της ειδικότητας Χωρίς Extra Χρέωση

 • Οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν Χωρίς Extra Χρέωση Σεμινάρια Εξειδίκευσης και Παρουσιάσεις από Ειδικούς.

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών & Η/Υ καθώς και Προετοιμασία για Πιστοποιήσεις

 • Στο αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας από το Υπουργείο Παιδείας Δεν περιλαμβάνεται πλέον η εκμάθηση Ξένων Γλωσσών & Η/Υ
 • Το ΙΕΚ PRAXIS προσφέρει ωστόσο χωρίς χρέωση  σε όλους τους σπουδαστές του μαθήματα Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών,Ι σπανικών, Ρωσσικών & Η/Υ
 • Επιβάρυνση υπάρχει μόνον για τα εξέταστρα που καταβάλλονται στους αντίστοιχους φορείς πιστοποίησης πχ ACTA, GLOBAL CERT, NOCN, VELLUM, TOEIC, CITY & GUILDS κλπ)

Προγράμματα σε προνομιακές τιμές

 • Κατά την διάρκεια των σπουδών: 50% έκπτωση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα
 • Μετά την αποφοίτηση: 30% έκπτωση για τα σεμινάρια ή για παρακολούθηση άλλης ειδικότητας ΙΕΚ.

Γραφείο Σταδιοδρομίας

 • Σεμινάρια: 1) Σύνταξης βιογραφικού, 2) Προετοιμασίας για συνέντευξη εργασίας, 3) Ενεργητικών Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας
 • Διοργάνωση Ημερών Καριέρας (Career Days)
 • Εξασφάλιση Πρακτικής Άσκησης για όλους τους σπουδαστές με ευθύνη της σχολής
 • Προώθηση βιογραφικού σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
 • Κλείσιμο ραντεβού για συνέντευξη

Υποστήριξη Εύρεσης Κατοικίας

 • Για τους καταρτιζόμενους από επαρχία, αλλά και για κάθε σπουδαστή μας, παρέχεται αποτελεσματική υποστήριξη για την εύρεση κατοικίας

Οι Σχολές Τεχνικού Ραδιοτηλεόρασης και Ήχου του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων. Οι Σπουδές Τεχνικού Ραδιοτηλεόρασης και Ήχου στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Τις τελευταίες δεκαετίες συντελείται αλματώδης πρόοδος στην τεχνολογία ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών συστημάτων και εγκαταστάσεων τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον καταναλωτικό τομέα.

 

Η εξάπλωση της καλωδιακής τηλεόρασης, η καθιέρωση της δορυφορικής τηλεόρασης, η εξέλιξη της ψηφιακής τηλεόρασης σε συνδυασμό με την εξάπλωση των προσφερόμενων ψηφιακών υπηρεσιών από τα κανάλια, η ΗDTV (Hi-Definition τηλεόραση), το ψηφιακό και ευρυζωνικό ραδιόφωνο, ο πολυκάναλος ήχος έχουν συντελέσει στο να δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας για τεχνικούς ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών εγκαταστάσεων και συστημάτων.

Οι επιχειρήσεις στις οποίες μπορεί να απασχοληθεί ο τεχνικός ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών διατάξεων συνήθως είναι:

 • Βιομηχανίες ή βιοτεχνίες κατασκευής, συναρμολόγησης, συντήρησης και επισκευής ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών συσκευών καταναλωτικού χαρακτήρα ή οικιακής χρήσης.
 • Εταιρείες ή εργαστήρια επισκευής ή/και εγκατάστασης συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και εγκατάστασης κεντρικών κεραιών (επίγειων ή/και δορυφορικών) τηλεόρασης.
 • Τεχνικά συνεργεία (εγκατάσταση/υποστήριξη) σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας.
 • Ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί.
 • Εταιρείες και στούντιο παραγωγής οπτικοακουστικού έργου.
 • Εταιρείες συστημάτων ασφαλείας ως εγκαταστάτης ή τεχνικός αποκατάστασης βλαβών του εξοπλισμού.
 • Εταιρείες εκμετάλλευσης κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού ως τεχνικός.

Οι ανωτέρω μορφές ραδιοτηλεοπτικής και ηλεκτροακουστικής τεχνολογίας, συστημάτων ασφαλείας, καθώς και οι νέες τεχνολογίες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη αποτελούν και πρόκειται να αποτελέσουν όλο και περισσότερο τμήμα της καθημερινής μας ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και ασφάλειας.

 

Κατά συνέπεια, προβλέπεται η μελλοντική αύξηση των τεχνικών που ασχολούνται με αυτόν τον εξοπλισμό, καθώς οι ανάγκες εγκατάστασης, υποστήριξης και συντήρησης αλλά και εκπαίδευσης των χρηστών του θα αυξάνεται συνεχώς.

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 

Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Οι Σχολές Τεχνικού Ραδιοτηλεόρασης και Ήχου του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων. Οι Σπουδές Τεχνικού Ραδιοτηλεόρασης και Ήχου στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

 • Ψηφιακά και Αναλογικά Ηλεκτρονικά
 • Συστήματα ήχου και τηλεόρασης: ρυθμίσεις και επισκευές
 • Προγραμματισμός Arduino
 • Συστήματα Η/Υ
 • Συστήματα Ασφαλείας
 • Δορυφορικές Επικοινωνίες και Κεραίες
 • Τεχνικές και Εξοπλισμός Ηλεκτρονικού Εργαστηρίου
 • Τηλεπικοινωνίες και Τηλεφωνία
 • Εκπομπή και Λήψη Ραδιοφώνου
 • Εκπομπή και Λήψη Τηλεοπτικού Σήματος
 • Ψηφιακή Εκπομπή και Λήψη Σημάτων

Οι Σχολές Τεχνικού Ραδιοτηλεόρασης και Ήχου του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων. Οι Σπουδές Τεχνικού Ραδιοτηλεόρασης και Ήχου στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

O τεχνικός ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών διατάξεων ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες/καθήκοντα:

 • Εγκαθιστά τα απαιτούμενα επαγγελματικά ραδιοτηλεοπτικά και ηλεκτροακουστικά συστήματα/εγκαταστάσεις για την κάλυψη επαγγελματικών χώρων.
 • Εγκαθιστά τα απαιτούμενα ραδιοτηλεοπτικά και ηλεκτροακουστικά συστήματα για οικιακή χρήση.
 • Εγκαθιστά τα απαιτούμενα ραδιοτηλεοπτικά και ηλεκτροακουστικά συστήματα για την κάλυψη συναυλιών και εκδηλώσεων.
 • Πραγματοποιεί ελέγχους για τη σωστή σύνδεση των συστημάτων / διατάξεων
 • Ελέγχει την ορθή σύνδεση των εγκαταστάσεων/συστημάτων και τη σωστή κάλυψη του χώρου.
 • Πραγματοποιεί την προγραμματισμένη συντήρηση των ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών συστημάτων/εγκαταστάσεων.
 • Επισκευάζει μικροβλάβες οικιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών συστημάτων/εγκαταστάσεων.
 • Επισκευάζει μικροβλάβες επαγγελματικών ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών συστημάτων/εγκαταστάσεων.
 • Ενημερώνει τους χρήστες επαγγελματικών ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών συστημάτων/εγκαταστάσεων για τη λειτουργία των συστημάτων.
 • Υποστηρίζει τους χρήστες ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών συστημάτων/εγκαταστάσεων.
 • Ενημερώνει τους χρήστες οικιακών ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών συστημάτων/εγκαταστάσεων.

Με την απόκτηση άδειας εργασίας προσωπικού ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (για την Κατηγορία Β, ως Τεχνικός), μπορεί να εκτελέσει τα ακόλουθα καθήκοντα:

 • Εγκαθιστά, συντηρεί και παρακολουθεί συστήματα ασφαλείας και συναγερμού (πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο) και ενημερώνει τους χρήστες για τη λειτουργία τους.
 • Επισκευάζει μικροβλάβες των συστημάτων ασφαλείας.
 • Εκπονεί μελέτες συστημάτων ασφαλείας.

Οι Σχολές Τεχνικού Ραδιοτηλεόρασης και Ήχου του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων. Οι Σπουδές Τεχνικού Ραδιοτηλεόρασης και Ήχου στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

 • Αναλογικά Ηλεκτρονικά
 • Εισαγωγή στους Η/Υ και Προγραμματισμός Arduino
 • Ηλεκτροτεχνία
 • Στοιχεία Τεχνολογίας Υλικών και Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων – Προσομοίωση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων
 • Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
 • Επικοινωνίες – Τηλέφωνα
 • Ηλεκτρονικά Όργανα Μετρήσεων και Ηλεκτρονικά Πλοίων
 • Ηλεκτρονικές Διατάξεις και Μέθοδοι Διάγνωσης Βλαβών
 • Απλά Τροφοδοτικά – Μετατροπείς Τάσης και Ρεύματος – Παλμοτροφοδοτικά – Κατασκευή
 • Εκπομπή και Λήψη Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης,
 • Εγκατάσταση Δορυφορικών Κεραιών,
 • Ψηφιακή Εκπομπή και Λήψη Σημάτων
 • Ηλεκτρονικές Κατασκευές – Μέθοδοι κόλλησης και Αποκόλλησης Ηλεκτρονικών Υλικών – Τεχνολογία SMT
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος
 • Μετρήσεις και Αισθητήρια
 • Συστήματα Ασφαλείας
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Οι Σχολές Τεχνικού Ραδιοτηλεόρασης και Ήχου του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων. Οι Σπουδές Τεχνικού Ραδιοτηλεόρασης και Ήχου στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Video από την ειδικότητα

Τα νέα της ειδικότητας

Οι Απόφοιτοί μας

Επαγγελματική Επιτυχία στην πράξη
Διαβάστε όλα τα

#SuccessStories

των Αποφοίτων της Ειδικότητας

Καθηγητές της Ειδικότητας

Στο ΙΕΚ PRAXIS αυτοί είναι οι καθημερινοί καθηγητές σου!

#Σχετικά Σεμινάρια PRAXIS

Εταιρικές Συνεργασίες

Αναπτύσσουμε Εταιρικές Συνεργασίες και με αυτές εξασφαλίζουμε την Πρακτική Άσκηση ΟΛΩΝ των καταρτιζομένων μας και προωθούμε αποτελεσματικά στην απασχόληση τους αποφοίτους μας, με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας.

Anternna Music
Alpha 989
MAD TV
NOVA
One Channel
ΕΡΤ
ΤΑ ΝΕΑ
ΤΟ ΒΗΜΑ
RICE TV
STAR
SLPRESS.GR
image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US