Στέφανος Καπετανάκης

Στέφανος Καπετανάκης
Στέφανος Καπετανάκης. Καθηγητής του ΙΕΚ PRAXIS. Μηχανικός Οχημάτων. Πτυχιούχος Μηχανικός Οχημάτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Μηχανικός Οχημάτων

Στέφανος Καπετανάκης

Στέφανος ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε.

Εκπαίδευση                                  

Βασικός τίτλος                                Πτυχιούχος μηχανικός οχημάτων τεχνολογικής

Εκπαίδευσης (ΠΕ18.18)

(Τ.Ε.Ι ) Κοζάνης.

Τίτλος πιστοποιητικού                    Πιστοποιητικό Γνώσης Χειρισμού Η/Υ

Microsoft Office Specialist

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΦΥΛΛΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

(Ελληνική έκδοση MS Word 2002,MS Excel 2002

MS Outlook2002)

Πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής

Επάρκειας (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Επιμόρφωση                                    Παιδαγωγική Αξιοποίηση των τεχνολογιών

Πληροφορικής και επικοινωνιών.

Χρήση πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού

Περιεχομένου ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Παιδαγωγική στήριξη εκπαιδευτικών στην χρήση

Τ.Π.Ε (40 ώρες) Ο.Α.Ε.Δ – ΔΕ.Ε.Σ.ΙΝ

Επαγγελματική εμπειρία

Χρονολογίες

Από: 01-09-1994 έως: 28-02-1995

Εργάστηκα σαν χειριστής μηχανημάτων στην

Εταιρεία ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ.

Από:01-03-1995 έως: 30-04-1996

Εργάστηκα με την ειδικότητα του τεχνολόγου

Μηχανικού οχημάτων στην εταιρεία Ζ-CAR

Σακελλαράκης – Μπάσιος ΑΕ.

Από: 01-08-1997 έως: 31-03-1998

Εργάστηκα σαν χειριστής μηχανημάτων στην

Εταιρεία ΙΝΤΕΑΛ ΣΤΑΝΤΑΡΤ ΑΒΕ.

Από:06-04-1998 εως:5-08-1998,από: 1-10-1999

Εως:31-03-2000,από: 1-07-2000 εως:31-12-2000,

Από:01-03-2001 εως:31-08-2001,από: 1-12-2001

έως: 31-05-2002,από:21-08-2002έως: 20-02-2003.

Εργάστηκα σαν υπεύθυνος γραφείου κίνησης της

Δ.Ε.Υ.Α.Χ (Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης

Αποχέτευσης Χαλκίδας)

Διδακτική εμπειρία

 

Από:12-10-1999 έως: 28-06-2000

Εργάστηκα σαν ωρομίσθιος εκπαιδευτικός

Στο ΤΕΕ μαθητείας Χαλκίδας του ΟΑΕΔ.

Σύνολο ωρών 468.

 

Από: 26-09-2000 έως: 28-06-2001

Εργάστηκα σαν ωρομίσθιος εκπαιδευτικός

Στο ΤΕΕ μαθητείας Χαλκίδας του ΟΑΕΔ.

Σύνολο ωρών 651.

Από: 24-09-2001 έως: 28-06-2002

Εργάστηκα σαν ωρομίσθιος εκπαιδευτικός

Στο ΤΕΕ μαθητείας Χαλκίδας του ΟΑΕΔ.

Σύνολο ωρών 622.

 

Από:07-10-2002 έως: 27-06-2003

Εργάστηκα σαν ωρομίσθιος εκπαιδευτικός

Στο ΤΕΕ μαθητείας Χαλκίδας του ΟΑΕΔ.

Σύνολο ωρών 518.

 

Από 02/10/2003 έως 30/06/2004 εργάσθηκα ως

προσωρινός αναπληρωτής καθηγητής στο ΤΕΕ

Μαθητείας Χαλκίδας του ΟΑΕΔ.

Συνολικός χρόνος 8 μήνες και 28 ημέρες.

 

Από 05/10/2004 έως 30/06/2005 υπηρέτησα ως

προσωρινός αναπληρωτής καθηγητής στο ΤΕΕ

μαθητείας Χαλκίδας του ΟΑΕΔ.

Συνολικός χρόνος 8 μήνες και 26 ημέρες.

 

Από:03-10-2005 έως: 14-06-2006

Εργάστηκα σαν ωρομίσθιος εκπαιδευτικός(ΠΕ18)

Στο ΤΕΕ μαθητείας Χαλκίδας του ΟΑΕΔ.

Σύνολο ωρών 599.

 

Από 02/10/2006 έως 20/06/2007 εργάστηκα σαν

Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στο ΤΕΕ Μαθητείας

Χαλκίδας του ΟΑΕΔ. Σύνολο ωρών 341.

 

Από 11/01/2008 έως 20/06/2008 εργάστηκα σαν

Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στο 2ο ΤΕΕ-ΕΠΑΣ

Θήβας. Σύνολο ωρών 224.

 

Από 01/10/2007έως09/06/2008 εργάστηκα σαν

Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στην ΕΠΑΣ Μαθ.

Χαλκίδας του ΟΑΕΔ. Σύνολο ωρών 656

 

Από 02/10/2008έως19/06/2009 εργάστηκα σαν

Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στο 1ο ΕΠΑΛ Θήβας.

Σύνολο ωρών 340.

 

Από 01/10/2008έως 11/06/2009 εργάστηκα σαν

Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στην ΕΠΑΣ Μαθητείας του

ΟΑΕΔ. Σύνολο ωρών 652.

 

Από 11/01/2010έως11/06/2010 εργάστηκα σαν

Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στην ΕΠΑΣ Θήβας.

Σύνολο ωρών 208.

 

Από 21/09/2009έως14/06/2010 εργάστηκα σαν

Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στην ΕΠΑΣ Μαθητείας

Χαλκίδας του ΟΑΕΔ. Σύνολο ωρών 699.

 

Από 06/10/2010έως09/06/2011 εργάστηκα στη ΕΠΑΣ

Μαθητείας Χαλκίδας του ΟΑΕΔ. Σύνολο ωρών 611.

 

Από 04/10/2011έως14/06/2012 εργάστηκα σαν

Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στην ΕΠΑΣ Μαθητείας

Χαλκίδας του ΟΑΕΔ. Σύνολο ωρών 454.

 

Από 01/10/2012έως14/06/2013 εργάστηκα σαν

Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στην ΕΠΑΣ Μαθητείας

Του ΟΑΕΔ Χαλκίδας. Σύνολο ωρών 581.

                                                        

Από 15/10/2013έως27/06/2014 εργάστηκα σαν

Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στην ΕΠΑΣ Μαθητείας

Χαλκίδας του ΟΑΕΔ. Σύνολο ωρών 371.

 

Από17/12/2014έως30/06/215 εργάστηκα σαν

Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στην ΕΠΑΣ Μαθητείας

Χαλκίδας του ΟΑΕΔ. Σύνολο ωρών 265.

 

Από 10/11/2014 έως 30/06/2015 εργάστηκα σαν

Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στην ΣΕΚ Χαλκίδας

Του ΟΑΕΔ σύνολο ωρών 83.

 

Από 08/10/2015 έως 13/06/2016 στην ΕΠΑΣ

Μαθητείας ΟΑΕΔ Χαλκίδας σαν ωρομίσθιος

Εκπαιδευτικός σύνολο ωρών 485

Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες

Μητ. Γλώσσα                                    Ελληνική

Άλλη Γλώσσα                                   Αγγλική    60%

image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

    Ενδιαφέρομαι για
    Περιοχή ενδιαφέροντος
    X
    CONTACT US