Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
#ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Οι Σχολές Τεχνικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. Οι Σπουδές Ηλεκτρολογίας στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ.

Οι Σχολές Τεχνικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων. Οι Σπουδές Ηλεκτρολογίας στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

 • Ο απόφοιτος IEK οι οποίος είναι κάτοχος διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5 στην ειδικότητα «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων», έχει πιστοποιήσει τις επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απέκτησε, ώστε να είναι σε θέση να εργάζεται ως ειδικευμένος εργαζόμενος σε κατασκευές εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 • Είναι ικανός να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα τις εργασίες που αφορούν την κατασκευή, επισκευή ή συντήρηση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.
 • Είναι ικανός να εκτελεί εργασίες όπως: εγκατάσταση ηλεκτρικών παροχών διαφόρων τύπων, σύνδεση ή αποσύνδεση συσκευών, έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, χρήση διαφόρων οργάνων και εργαλείων.

Οι Σχολές Τεχνικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων. Οι Σπουδές Ηλεκτρολογίας στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Τα 10 Σημεία Υπεροχής του ΙΕΚ PRAXIS στην ειδικότητα Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων

1. Δυναμική Ομάδα Εκπαιδευτών  με πλούσια διδακτική και επαγγελματική εμπειρία.

2. Νέα “state of the art” υπερσύγχρονα κτήρια με εύκολη πρόσβαση

3. Τμήματα 15 Ατόμων με hands on προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

4. Παρέχονται  Βιβλία & Σημειώσεις χωρίς extra χρέωση σε έντυπη μορφή για όλα τα μαθήματα και στολή εργασίας.

5. Τμήματα σε όλες τις εκπαιδευτικές βάρδιες (Πρωινά, Μεσημεριανά και Απογευματινά τμήματα) σε Αθήνα και Χαλκίδα.

6. Εκπαιδευτικά προγράμματα πιστοποιημένα από Ευρωπαϊκό Φορέα Πιστοποίησης GC, σε συνεργασία με την NOCN

7. Δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, σε κορυφαίες συνεργαζόμενες σχολές.

8. Οργανωμένο Γραφείο Σταδιοδρομίας (Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος, Ημέρες Καριέρας και Ατομικός σύμβουλος σπουδών). Γνωρίστε τον σύμβουλο σας. Ένας σύμβουλος αντιστοιχεί σε 4 τμήματα κτάρτισης για την απόλυτη εξυπηρέτηση του κάθε Σπουδαστή.

9. Φροντιστηριακά μαθήματα για την απόκτηση Κρατικού Διπλώματος επιπέδου 5 αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, το ΑΣΕΠ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

10. Οι Δεσμεύσεις μας σε όλα τα παραπάνω δίνονται γραπτώς και υπογεγραμμένα στους υποψήφιους σπουδαστές, ενώ η αίτηση εγγραφής δεν περιλαμβάνει εκπλήξεις και “ψιλά γράμματα”

Οι Σχολές Τεχνικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων. Οι Σπουδές Ηλεκτρολογίας στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Τα ΙΕΚ Ηλεκτρολόγων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων PRAXIS, οι πιο Ποιοτικές Σχολές για Σπουδές Ηλεκτρολογίας σε Αθήνα και Χαλκίδα, παρέχουν ένα ανταγωνιστικό πακέτο extra παροχών,

Αναλυτικά για την Ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάσεων:

Το 5ο εξάμηνο της Πρακτικής Άσκησης

 • Το 5ο εξάμηνο φοίτησης προσφέρεται Χωρίς Extra Χρέωση στους σπουδαστές, με Εξασφάλιση Πρακτικής για όλους σε δυναμικές επιχειρήσεις κάθε κλάδου.
 • Εκπαιδευτικό υλικό
  • Παρέχεται πλήρες σετ Βιβλίων ή Βιβλιοδετημένων Επιστημονικών Σημειώσεων (εκδόσεις ΙΕΚ PRAXIS) σε έντυπη μορφή  για όλα τα μαθήματα της ειδικότητας.

Σεμινάρια της ειδικότητας Χωρίς Extra Χρέωση

 • Οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν Χωρίς Extra Χρέωση Σεμινάρια Εξειδίκευσης και Παρουσιάσεις από Ειδικούς.

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών & Η/Υ καθώς και Προετοιμασία για Πιστοποιήσεις

 • Στο αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας από το Υπουργείο Παιδείας Δεν περιλαμβάνεται πλέον η εκμάθηση Ξένων Γλωσσών & Η/Υ
 • Το ΙΕΚ PRAXIS προσφέρει ωστόσο χωρίς χρέωση  σε όλους τους σπουδαστές του μαθήματα Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών,Ι σπανικών, Ρωσσικών & Η/Υ
 • Επιβάρυνση υπάρχει μόνον για τα εξέταστρα που καταβάλλονται στους αντίστοιχους φορείς πιστοποίησης πχ ACTA, GLOBAL CERT, NOCN, VELLUM, TOEIC, CITY & GUILDS κλπ)

Προγράμματα σε προνομιακές τιμές

 • Κατά την διάρκεια των σπουδών: 50% έκπτωση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα
 • Μετά την αποφοίτηση: 30% έκπτωση για τα σεμινάρια ή για παρακολούθηση άλλης ειδικότητας ΙΕΚ.

Γραφείο Σταδιοδρομίας

 • Σεμινάρια: 1) Σύνταξης βιογραφικού, 2) Προετοιμασίας για συνέντευξη εργασίας, 3) Ενεργητικών Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας
 • Διοργάνωση Ημερών Καριέρας (Career Days)
 • Εξασφάλιση Πρακτικής Άσκησης για όλους τους σπουδαστές με ευθύνη της σχολής
 • Προώθηση βιογραφικού σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
 • Κλείσιμο ραντεβού για συνέντευξη

Υποστήριξη Εύρεσης Κατοικίας

 • Για τους καταρτιζόμενους από επαρχία, αλλά και για κάθε σπουδαστή μας, παρέχεται αποτελεσματική υποστήριξη για την εύρεση κατοικίας

Οι Σχολές Τεχνικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων. Οι Σπουδές Ηλεκτρολογίας στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» των ΙΕΚ, μετά την λήψη του ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΙΕΚ (δηλαδή μετά τις εξετάσεις Πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ), έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα:

 

Για Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις:

 • μόνο με ΔΙΠΛΩΜΑ =  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ,  (Π.Δ. 108/2013, Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/12-06-2013, ΑΡΘΡΟ 5)

 

 • με ΔΙΠΛΩΜΑ + 1ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΩΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ = ΑΔΕΙΑ ΑΡΧΙ-ΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α΄ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (Π.Δ. 108/2013, Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/12-06-2013, ΑΡΘΡΟ 5)

 

 • με ΔΙΠΛΩΜΑ + ΑΔΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ + 36 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ + ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ = ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1ης ΟΜΑΔΑΣ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (Π.Δ. 108/2013, Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/12-06-2013, ΑΡΘΡΟ 5)

 

 • με ΔΙΠΛΩΜΑ + ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1ης ΟΜΑΔΑΣ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ + 24 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΕΓΚ. Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ + ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ = ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 2ης ΟΜΑΔΑΣ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (Π.Δ. 108/2013, Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/12-06-2013, ΑΡΘΡΟ 5)
 • με ΔΙΠΛΩΜΑ + ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ +1ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ + ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ = ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Γ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (Π.Δ. 108/2013, Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/12-06-2013, ΑΡΘΡΟ 5)
 • μόνο με ΔΙΠΛΩΜΑ =  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ,  (Π.Δ. 108/2013, Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/12-06-2013, ΑΡΘΡΟ 9)
 • με ΔΙΠΛΩΜΑ + 1ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΩΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Δ’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ = ΑΔΕΙΑ ΑΡΧΙ-ΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (Π.Δ. 108/2013, Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/12-06-2013, ΑΡΘΡΟ 9)

 

 • με ΔΙΠΛΩΜΑ + ΑΔΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ + 2ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ + ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ = ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (Π.Δ. 108/2013, Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/12-06-2013, ΑΡΘΡΟ 9)

 

 • με ΔΙΠΛΩΜΑ + ΑΔΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ + 3ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΕΓΚ. Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ + ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ή ΔΙΠΛΩΜΑ + ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Δ΄ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ + 12 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΕΓΚ.1ης ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ + ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ = ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1ης ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (Π.Δ. 108/2013, Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/12-06-2013, ΑΡΘΡΟ 9)

 

 • με ΔΙΠΛΩΜΑ + ΑΔΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ + 3ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΕΓΚ. 2ης ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ +ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ή ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Δ΄ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ + 12 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΕΓΚ. 2ης ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ + ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ή ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1ης ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ + 12 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΕΓΚ.2ης ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ + ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ = ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 2ης ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (Π.Δ. 108/2013, Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/12-06-2013, ΑΡΘΡΟ 9)

 

Για Φωτοβολταϊκά:

 • με ΔΙΠΛΩΜΑ + ΑΔΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ + 12 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ + ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ = ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (Π.Δ. 108/2013, Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/12-06-2013, ΑΡΘΡΟ 5)

 

 • με ΔΙΠΛΩΜΑ +  ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΦΩΤΟ-ΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ + 24 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΕΓΚ. Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ + ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ = ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1ης ΟΜΑΔΑΣ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (Π.Δ. 108/2013, Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/12-06-2013, ΑΡΘΡΟ 5)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την χορήγηση των Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου, υπεύθυνες είναι οι Διευθύνσεις Βιομηχανίας των Περιφερειών της χώρας.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ των Ειδικοτήτων και των Βαθμίδων:

Ειδικότητες ηλεκτρολόγων

 • Α΄ Ειδικότητα (Φωτισμός κατοικιών)
 • Γ΄ Ειδικότητα (Κίνηση και φωτισμός εργοστασίων)
 • Δ΄ Ειδικότητα (Ανελκυστήρες και Ανυψωτικά Μηχανήματα)

Βαθμίδες για όλες τις Ειδικότητες

 • 1η Βαθμίδα: Τεχνίτης ηλεκτρολόγος.
 • 2η Βαθμίδα: Αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος.
 • 3η Βαθμίδα: Συντηρητής ηλεκτρολόγος.
 • 4η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης Ομάδας.
 • 5η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 2ης Ομάδας.

Τα φυσικά πρόσωπα που κατατάσσονται στις ανώτερες βαθμίδες, ασκούν και τις επαγγελματικές δραστηριότητες  των κατώτερων βαθμίδων, εντός της ειδικότητας.

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» των ΙΕΚ, απασχολείται στους εξής τομείς:

 • Βιομηχανίες και βιοτεχνίες όλων των ειδών π.χ.: μεταλλευτικές, μεταλλουργικές, τσιμεντοβιομηχανίες, ναυπηγεία, καυσίμων, τροφίμων ή ποτών, πλαστικών ειδών, χρωμάτων, χαρτιού, κλωστοϋφαντουργίας κ.λ.π.
 • Κατασκευαστικές εταιρίες όπως: τεχνικές, εργοληπτικές κ.λ.π.
 • Ξενοδοχειακές μονάδες και γενικά κτιριακά συγκροτήματα που απαιτούν την ύπαρξη μόνιμου τεχνικού προσωπικού συντήρησης των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 • Εμπορικές επιχειρήσεις ή παροχής υπηρεσιών, όπως αυτές οι οποίες προμηθεύουν ηλεκτρολογικό υλικό και εξοπλισμό, κατασκευάζουν ή συντηρούν ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τοποθετούν ηλεκτρολογικό εξοπλισμό κ.λ.π. και
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας – αυτοαπασχολούμενος.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» προσλαμβάνεται σε επιχειρήσεις όπου, μετά από σύντομη περίοδο προσαρμογής, εργάζεται σαν ειδικευμένος τεχνίτης και μπορεί να εξελιχθεί στη συνέχεια σε τεχνικό υπεύθυνο ηλεκτρολόγο ή/και σαν εργοδηγός, ή/και προϊστάμενος του αντίστοιχου συνεργείου ή / και τμήματος στον τομέα ηλεκτρολογίας.

Οι Σχολές Τεχνικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων. Οι Σπουδές Ηλεκτρολογίας στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Ο απόφοιτος της ειδικότητας ΙΕΚ «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» θα είναι σε θέση να:

 • Μελετά, σχεδιάζει και κατασκευάζει εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ή κατασκευάζει ηλεκτρικές εγκαταστάσεις βάσει σχεδίων και υποδείξεων του τεχνικού υπεύθυνου του έργου.
 • Διαπιστώνει μεθοδολογικά, εντοπίζει και αποκαθιστά τις βλάβες ή τις αιτίες των βλαβών ή και δυσλειτουργιών εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και παίρνει ή προτείνει μέτρα για την εξάλειψή τους ή και την αποκατάσταση της ομαλής (στα πλαίσια προδιαγραφών και υποδείξεων των εκάστοτε υπεύθυνων), κανονικής και ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
 • Εκτελεί, εργασίες συντήρησης με χρήση των κατάλληλων οργάνων, συσκευών και γενικά εξοπλισμού σε εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κάθε είδους.
 • Εκτελεί εργασίες μετατροπής, βελτίωσης και επισκευής των παραπάνω οργάνων, συσκευών και των σχετικών εγκαταστάσεων.
 • Ερμηνεύει και κάνει παρατηρήσεις σε σχέδια, μελέτες και τεχνικούς φακέλους που αφορούν την κατασκευή, τη μετατροπή, τη χρήση και τη συντήρηση των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των σχετικών συστημάτων και εξασφαλίζει την ενημερότητα των φακέλων και σχεδίων αυτών.
 • Εξασφαλίζει τόσο την πρόχειρη επισκευή ή αποκατάσταση λειτουργίας της συσκευής, όσο και διορθωτική συντήρηση, προληπτική ή προγραμματιζόμενη εγκατάσταση και βελτίωση συσκευών, οργάνων συστημάτων και εγκαταστάσεων τμηματικά ή ολοκληρωμένα που καλύπτουν την εγκατάσταση του τομέα ευθύνης του.
 • Αναζητά, εντοπίζει και χρησιμοποιεί τεχνικοοικονομικούς καταλόγους προμηθευτών και εγκαταστατών οργάνων, συσκευών ή και εργαλείων της ειδικότητάς του.
 • Οργανώνει τη θέση εργασίας του (καθαριότητα, εργονομία, μέσα τακτικής προστασίας κ.λ.π.).
 • Εφαρμόζει οδηγίες για μεθοδολογική αντιμετώπιση των βλαβών ή καθορίζει μόνος του συγκεκριμένη μεθοδολογία στην πορεία αναζήτησης, εντοπισμού και αποκατάστασης βλαβών γενικότερα.
 • Ελέγχει και εκτελεί απλές εργασίες επισκευής μηχανών και εργαλείων σύμφωνα με τις προδιαγραφές ή εσωτερικούς υπηρεσιακούς κανονισμούς ή τις οδηγίες.
 • Συμμετέχει-συνεργάζεται εποικοδομητικά, σε ομάδες εργασίας συναδέλφων ή και άλλων μελών της ιεραρχίας, για την παραγωγή, την εφαρμογή των κανονισμών και της αξιοποίησης του εξοπλισμού.

Οι Σχολές Τεχνικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων. Οι Σπουδές Ηλεκτρολογίας στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

 • Ο κάτοχος διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5 της ειδικότητας ΙΕΚ «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων», προσλαμβάνεται από την επιχείρηση, όπου μετά από σύντομη περίοδο προσαρμογής εργάζεται ως ειδικευόμενος τεχνίτης και μπορεί να εξελιχθεί στη συνέχεια σε τεχνικό υπεύθυνο εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εργοδηγό ή και προϊστάμενο του αντίστοιχου συνεργείου ή και τμήματος.
 • Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ως τεχνικός, αναφέρεται στον αρμόδιο προϊστάμενο του συνεργείου.
 • Ως εργοδηγός συνεργείου αναφέρεται είτε στον υπεύθυνο του τμήματος, είτε στον υπεύθυνο συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του εργοστασίου (μηχανολόγο – ηλεκτρολόγο ή άλλης ειδικότητας) πτυχιούχο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Ο κάτοχος διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5 της ειδικότητας «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» των ΙΕΚ, υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση του αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου, εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ή του έχοντος το προς τούτο δικαίωμα :
 • Υλοποιεί τη μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται,
 • Κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση
 • Η αναφερόμενη εργασία του διπλωματούχου της ειδικότητας «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση, απαιτεί τη φυσική παρουσία των εν λόγω αδειούχων ανώτερης βαθμίδας ή εχόντων το προς τούτο δικαίωμα στον τόπο που εκτελείται η εργασία, οι οποίοι δύνανται παράλληλα να εκτελούν και τα λοιπά καθήκοντά τους.
 • Αναλυτικά, ο αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος Α΄Ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο υπό την εποπτεία εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α΄Ειδικότητας ή του έχοντος το προς τούτο δικαίωμα, υλοποιεί τη μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται, κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
 • Αποκτά προϋπηρεσία για τη διατήρηση της υφιστάμενης άδειας ή για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας.

Οι Σχολές Τεχνικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων. Οι Σπουδές Ηλεκτρολογίας στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

 

Α’ εξάμηνο

 • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
 • ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 

Β’ εξάμηνο

 • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
 • ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Γ’ εξάμηνο

 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ
 • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Δ’ εξάμηνο

 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ
 • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Video από την ειδικότητα

Τα νέα της ειδικότητας

#Σχετικά Σεμινάρια PRAXIS

Εταιρικές Συνεργασίες

Αναπτύσσουμε Εταιρικές Συνεργασίες και με αυτές εξασφαλίζουμε την Πρακτική Άσκηση ΟΛΩΝ των καταρτιζομένων μας και προωθούμε αποτελεσματικά στην απασχόληση τους αποφοίτους μας, με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας.

TOYOTA
LION HELLAS
ΕΚΟ
Worksbike
ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ
MAMIDOIL- JETOIL
image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US