Μηχανικός Αυτοκινήτων & Μοτοσυκλετών
#ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Μηχανικός Αυτοκινήτων & Μοτοσυκλετών

Μηχανικός Αυτοκινήτων

ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Οι Σχολές Τεχνικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Μηχανοτρονικής. Οι Σπουδές Μηχανοτρονικής στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

Οι Σχολές Τεχνικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Μηχανοτρονικής. Οι Σπουδές Μηχανοτρονικής στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Οι Σχολές Μηχανολογίας ΙΕΚ PRAXIS, οι καλύτερες Σχολές Μηχανικών Αυτοκινήτων, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Τεχνικός Μηχανοτρονικής. Οι Σπουδές Μηχανοτρονικής στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Η Σχολή Μηχανολογίας ΙΕΚ PRAXIS εξασφαλίζει πρακτική σε όλους τους σπουδαστές της στις καλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου Επισκευής Αυτοκινήτων. Οι υψηλού επιπέδου εκπαιδευτές, οι υπερσύγχρονες επαγγελματικού τύπου εγκαταστάσεις και οι καινοτομικές μέθοδοι εκπαίδευσης καθιστούν τους απόφοιτους της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανοτρονικής (Μηχανικός Αυτοκινήτων) του ΙΕΚ PRAXIS, περιζήτητους επαγγελματίες από όλες τις επιχειρήσεις που αναζητούν άρτια καταρτισμένο προσωπικό.

Πιο αναλυτικά, για την ειδικότητα:

 • Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου Τεχνικού Μηχανοτρονικής αναφέρονται σε επαγγελματικούς χώρους όπου συντελείται κατασκευή, συντήρηση, διάγνωση, επισκευή και έλεγχος όλων των μερών και συστημάτων του αυτοκινήτου στα πλαίσια δραστηριότητας του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας.
 • Ο διπλωματούχος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανοτρονικής έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που του επιτρέπουν να επεξεργάζεται και να συναρμολογεί μηχανολογικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρολογικά μέρη σε μηχανοτρονικά συστήματα αυτοκινήτων – οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, να θέτει σε λειτουργία, να χειρίζεται, να επισκευάζει, να συντηρεί και να προγραμματίζει μηχανοτρονικά συστήματα και μηχανοτρονικές μονάδες αυτοκινήτων – οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και να ασχολείται με το διαγνωστικό έλεγχο της ορθής λειτουργίας των ανωτέρω.

Οι Σχολές Τεχνικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Μηχανοτρονικής. Οι Σπουδές Μηχανοτρονικής στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Τα 10 Σημεία Υπεροχής του ΙΕΚ PRAXIS στην ειδικότητα Μηχανικού Αυτοκινήτων

1. Δυναμική Ομάδα με 12 Εκπαιδευτές, Μηχανικούς Οχημάτων, Τεχνολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς, Οικονομολόγους, Μηχανικούς Πληροφορικής με πλούσια διδακτική και επαγγελματική εμπειρία. Μελετήστε τα Βιογραφικά τους & γνωρίστε τους από κοντά.

 • Ελένη Παπάρα, M.Sc. Οικονομολόγος
 • Στέφανος Καπετανάκης, Μηχανικός Οχημάτων
 • Αλεξάνδρα Μαρίνη, Οικονομολόγος
 • Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τεχνολόγος Μηχανικός
 • Νίκος Παχής, Βιομηχανικής Πληροφορικής
 • Νικόλαος Πικραμένος, Μηχανικός Πληροφορικής
 • Αθανάσιος Σαββόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 • Απόστολος Βλιώρας, Μηχανολόγος Μηχανικός
 • Μιχάλης Χριστοδούλου, Μηχανολόγος Μηχανικός Οχημάτων
 • Αργύρης Καλαμαράς, Ηλεκτρολόγος Εκπαιδευτικός
 • Σάββας Οικονομίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός
 • Ροβινσών Ισμίρογλού, Ηλεκτρονικός Μηχανικός

2. Νέα “state of the art” υπερσύγχρονα κτήρια με εύκολη πρόσβαση

3. Τμήματα 15 Ατόμων με hands on προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

4. Παρέχονται  Βιβλία & Σημειώσεις χωρίς extra χρέωση σε έντυπη μορφή για όλα τα μαθήματα και στολή εργασίας.

5. Τμήματα σε όλες τις εκπαιδευτικές βάρδιες (Πρωινά, Μεσημεριανά και Απογευματινά τμήματα) σε Αθήνα και Χαλκίδα.

6. Εκπαιδευτικά προγράμματα πιστοποιημένα από Ευρωπαϊκό Φορέα Πιστοποίησης GC, σε συνεργασία με την NOCN

7. Δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, σε κορυφαίες συνεργαζόμενες σχολές.

8. Οργανωμένο Γραφείο Σταδιοδρομίας (Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος, Ημέρες Καριέρας και Ατομικός σύμβουλος σπουδών). Γνωρίστε τον σύμβουλο σας. Ένας σύμβουλος αντιστοιχεί σε 4 τμήματα κτάρτισης για την απόλυτη εξυπηρέτηση του κάθε Σπουδαστή.

9. Φροντιστηριακά μαθήματα για την απόκτηση Κρατικού Διπλώματος επιπέδου 5 αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, το ΑΣΕΠ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

10. Οι Δεσμεύσεις μας σε όλα τα παραπάνω δίνονται γραπτώς και υπογεγραμμένα στους υποψήφιους σπουδαστές, ενώ η αίτηση εγγραφής δεν περιλαμβάνει εκπλήξεις και “ψιλά γράμματα”

Οι Σχολές Τεχνικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Μηχανοτρονικής. Οι Σπουδές Μηχανοτρονικής στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Τα ΙΕΚ Μηχανικού Αυτοκινήτων PRAXIS, οι πιο Ποιοτικές Σχολές για Σπουδές Μηχανικού Αυτοκινήτων σε Αθήνα και Χαλκίδα, παρέχουν ένα ανταγωνιστικό πακέτο extra παροχών,

Αναλυτικά για την Ειδικότητα του Μηχανικού Αυτοκινήτων:

Το 5ο εξάμηνο της Πρακτικής Άσκησης

 • Το 5ο εξάμηνο φοίτησης προσφέρεται Χωρίς Extra Χρέωση στους σπουδαστές, με Εξασφάλιση Πρακτικής για όλους σε δυναμικές επιχειρήσεις κάθε κλάδου.

 Εκπαιδευτικό υλικό

 • Παρέχεται πλήρες σετ Βιβλίων ή Βιβλιοδετημένων Επιστημονικών Σημειώσεων (εκδόσεις ΙΕΚ PRAXIS) σε έντυπη μορφή  για όλα τα μαθήματα της ειδικότητας.

Σεμινάρια της ειδικότητας Χωρίς Extra Χρέωση

 • Οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν Χωρίς Extra Χρέωση Σεμινάρια Εξειδίκευσης και Παρουσιάσεις από Ειδικούς. Δηλάδή:
 1. Σεμινάριο:Νέα Γενιά Υβριδικών Κινητήρων
 2. Σεμινάριο:Σύγχρονα Συστήματα Υγραεριοκίνησης
 3. Σεμινάριο:Πρώτες Βοήθειες & Χρήση Απινιδωτή (Hands On)
 4. Σεμινάριο:Ρομποτικής

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών & Η/Υ καθώς και Προετοιμασία για Πιστοποιήσεις

 • Στο αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας από το Υπουργείο Παιδείας Δεν περιλαμβάνεται πλέον η εκμάθηση Ξένων Γλωσσών & Η/Υ
 • Το ΙΕΚ PRAXIS προσφέρει ωστόσο χωρίς χρέωση  σε όλους τους σπουδαστές του μαθήματα Αγγλικών,Γαλλικών,Γερμανικών,Ισπανικών, Ρωσσικών & Η/Υ
 • Επιβάρυνση υπάρχει μόνον για τα εξέταστρα που καταβάλλονται στους αντίστοιχους φορείς πιστοποίησης πχ ACTA, GLOBAL CERT, NOCN, VELLUM, TOEIC, CITY & GUILDS κλπ)

Προγράμματα σε προνομιακές τιμές

 • Κατά την διάρκεια των σπουδών: 50% έκπτωση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα
 • Μετά την αποφοίτηση: 30% έκπτωση για τα σεμινάρια ή για παρακολούθηση άλλης ειδικότητας ΙΕΚ.

Γραφείο Σταδιοδρομίας

 • Σεμινάρια: 1) Σύνταξης βιογραφικού, 2) Προετοιμασίας για συνέντευξη εργασίας, 3) Ενεργητικών Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας
 • Διοργάνωση Ημερών Καριέρας (Career Days)
 • Εξασφάλιση Πρακτικής Άσκησης για όλους τους σπουδαστές με ευθύνη της σχολής
 • Προώθηση βιογραφικού σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
 • Κλείσιμο ραντεβού για συνέντευξη

Υποστήριξη Εύρεσης Κατοικίας

 • Για τους καταρτιζόμενους από επαρχία, αλλά και για κάθε σπουδαστή μας, παρέχεται αποτελεσματική υποστήριξη για την εύρεση κατοικίας

Οι Σχολές Τεχνικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Μηχανοτρονικής. Οι Σπουδές Μηχανοτρονικής στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανοτρονικής του ΙΕΚ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ PRAXIS, είναι ικανός να απασχοληθεί σε Επιχειρήσεις του Επισκευαστικού τομέα οχημάτων, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και συγκεκριμένα:

 • Σε συνεργεία αυτοκινήτων – οχημάτων
 • Σε συνεργεία μοτοσυκλετών
 • Σε κάθετες μονάδες πώλησης και επισκευής αυτοκινήτων
 • Σε ΚΤΕΟ και άλλα διαγνωστικά κέντρα οχημάτων
 • Σε επισκευαστικές μονάδες οχημάτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Οι Σχολές Τεχνικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Μηχανοτρονικής. Οι Σπουδές Μηχανοτρονικής στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Στις Σχολές Μηχανικών Αυτοκινήτων του ΙΕΚ PRAXIS, οι Σπουδές Μηχανολογίας αποκτούν το πραγματικό τους περιεχόμενο. Με επιμονή στην Πρακτική Εργαστηριακή Εμπειρία (hands on experience), από τις πρώτες κι όλας ημέρες των σπουδών, με υπερσύγχρονα εργαστήρια και εξοπλισμό επαγγελματικών προδιαγραφών και με την πιο δυνατή ομάδα έμπειρων Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Οχημάτων για καθηγητές, οι σπουδαστές Μηχανοτρονικής της Σχολής Μηχανολογίας ΙΕΚ PRAXIS, κάνουν την πρώτη πράξη της επαγγελματικής τους επιτυχίας.

Έτσι, ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανοτρονικής, του ΙΕΚ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ PRAXIS, είναι το καταρτισμένο εκείνο στέλεχος που έχει αποκτήσει υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες στα παρακάτω εργασιακά αντικείμενα:

Δυναμική Οχήματος

 • Τα βασικά γεωμετρικά και κινηματικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου.
 • Τις δυνάμεις που επενεργούν και αναπτύσσονται στο αυτοκίνητο σε όλες τις μορφές κίνησής του.
 • Τα αποτελέσματα των δυνάμεων που επενεργούν και αναπτύσσονται στο αυτοκίνητο.

Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήματα Αυτοκινήτου

 • Τις βασικές έννοιες και μεγέθη του ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Τα όργανα μέτρησης των μεγεθών του ηλεκτρικού ρεύματος στο αυτοκίνητο.
 • Τα είδη και τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Τα βασικά μέρη των ηλεκτρικών κυκλωμάτων του αυτοκινήτου.
 • Τα είδη και τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του αυτοκινήτου.
 • Τα είδη των αισθητήρων αυτοκινήτου και τις βασικές αρχές λειτουργίας τους.
 • Τα είδη των ενεργοποιητών αυτοκινήτου και τις βασικές αρχές λειτουργίας τους.
 • Τις ηλεκτρικές συσκευές και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου.

 

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Αυτοκινήτου

 • Τη βασική δομή και τις αρχές λειτουργίας των συστημάτων αυτόματου ελέγχου αυτοκινήτου.
 • Τα είδη και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων αυτόματου ελέγχου αυτοκινήτου.

 

Δομή και Λειτουργία Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Μονάδων

 • Τα μέρη μιας ηλεκτρονικής υπολογιστικής μονάδας.
 • Τη λειτουργία των μερών μιας ηλεκτρονικής υπολογιστικής μονάδας.
 • Τη λειτουργική σύνδεση των μερών μιας ηλεκτρονικής υπολογιστικής μονάδας.
 • Τον τρόπο προγραμματισμού μιας ηλεκτρονικής υπολογιστικής μονάδας αυτοκινήτου.

 

Εφαρμοσμένη Μηχανολογία

 • Τα βασικά στοιχεία των μηχανών.
 • Τις βασικές καταπονήσεις που υφίστανται τα στοιχεία των μηχανών.
 • Τις μονάδες και τα όργανα μέτρησης μηκών.
 • Την αρχή λειτουργίας των συμπιεστών.
 • Τα μέρη που αποτελούν ένα δίκτυο διανομής πεπιεσμένου αέρα.

Επισκευή και Συντήρηση Αυτοκινήτου

 • Όλα τα βασικά εργαλεία ενός μηχανουργείου και ενός ηλεκτρολογείου, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους.
 • Όλα τα βασικά εργαλεία και τις συσκευές της ειδικότητας, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους.
 • Τον απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό της ειδικότητας, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους.

 

Λειτουργικά Συστήματα Αυτοκινήτου

 • Όλα τα συστήματα του αυτοκινήτου, τα μέρη και τις αρχές λειτουργίας τους.

 

Συστήματα Παραγωγής και Μετάδοσης Ισχύος

 • Όλα τα συστήματα παραγωγής και μετάδοσης ισχύος του αυτοκινήτου, τα μέρη και τις αρχές λειτουργίας τους.
 • Όλες τις εφαρμοζόμενες τεχνικές για τη μείωση της ρύπανσης από τη λειτουργία του κινητήρα και του αυτοκινήτου.
 • Τους Νόμους και τα όρια που αυτοί επιβάλλουν για τη ρύπανση που προκαλεί η λειτουργία του αυτοκινήτου.

 

Μηχανοτρονική Σχεδίαση

 • Τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα σχεδίασης συστημάτων και λειτουργικών διαγραμμάτων του αυτοκινήτου.

 

Οργάνωση, Λειτουργία και Προτυποποίηση Συνεργείου

 • Τις βασικές αρχές οργάνωσης και διευθέτησης του συνεργείου αυτοκινήτων.
 • Τους συντελεστές κόστους της επιχείρησης.
 • Τις πηγές εκπαίδευσης και πληροφόρησης.
 • Την τεχνική επικοινωνίας με τον πελάτη και τους συναδέλφους.
 • Τα πρότυπα ποιότητας της εργασίας.

Οι Σχολές Τεχνικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Μηχανοτρονικής. Οι Σπουδές Μηχανοτρονικής στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

O Μηχανικός Αυτοκινήτων, απόφοιτος των Σχολών Μηχανολογίας ΙΕΚ PRAXIS της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανοτρονικής , είναι ένας εξειδικευμένος εργαζόμενος ικανός να χειρίζεται υπεύθυνα και αυτόνομα τα ακόλουθα θέματα και να εκτελεί τα παρακάτω εργασιακά καθήκοντα:

 • Εκτιμά τις επιδόσεις, αντιδράσεις και δυνατότητες του αυτοκινήτου από την επίδραση των επενεργούντων και αναπτυσσόμενων δυνάμεων σε αυτό, καθώς και από τα γεωμετρικά και κινηματικά χαρακτηριστικά του.
 • Μετρά τα βασικά μεγέθη του ηλεκτρικού ρεύματος επιλέγοντας το κατάλληλο όργανο.
 • Ελέγχει και να μετρά και ενεργοποιεί στατικά και δυναμικά όλα τα μέρη των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του αυτοκινήτου.
 • Διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου του αυτοκινήτου.
 • Αναλύει τη συμπεριφορά των διαφόρων ψηφιακών κυκλωμάτων του αυτοκινήτου.
 • Μετρά σήματα εισόδου – εξόδου σε μια ηλεκτρονική υπολογιστική μονάδα αυτοκινήτου.
 • Προγραμματίζει συσκευές και συστήματα του αυτοκινήτου.
 • Επιλέγει, προμηθεύεται, χειρίζεται ορθολογικά και αποτελεσματικά, συντηρεί και φυλάσσει όλα τα εργαλεία, συσκευές και όργανα της ειδικότητας του.
 • Συντηρεί και ρυθμίζει το δίκτυο πεπιεσμένου αέρα στο συνεργείο αυτοκινήτων.
 • Επιθεωρεί, προστατεύει, ελέγχει, συντηρεί, βελτιώνει και επισκευάζει τον κινητήρα και όλα τα συστήματα του αυτοκινήτου.
 • Προϋπολογίζει το κόστος εργασιών, υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για την αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης ή φθοράς στο αυτοκίνητο.
 • Εκτιμά το μέγεθος μιας βλάβης.
 • Κρίνει και αποφασίζει για την επισκευή ή αντικατάσταση ενός ελαττωματικού εξαρτήματος, λαμβάνοντας υπόψη τον απαιτούμενο χρόνο και κόστος αποκατάστασης, καθώς και την αποτελεσματικότητα της επιλογής του.
 • Μετρά τη ρύπανση που προκαλεί το αυτοκίνητο από την εξάτμισή του.
 • Προστατεύει το περιβάλλον κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.
 • Αναζητά και βρίσκει Κωδικούς Αριθμούς εξαρτημάτων και υλικών, αλλά και  τεχνικές οδηγίες και πληροφορίες από τεχνικά εγχειρίδια και καταλόγους.
 • Διασφαλίζει τη ομαλή λειτουργία των δικτύων.
 • Συμπληρώνει τα απαραίτητα έντυπα παραγγελίας και δεσμεύει με τον προσφορότερο τρόπο τις αναγκαίες ποσότητες.
 • Τηρεί τα έντυπα και αρχεία οργάνωσης του συνεργείου αυτοκινήτου.
 • Οργανώνει τη λειτουργία των διαφόρων τμημάτων του συνεργείου αυτοκινήτων.
 • Επικοινωνεί με τον πελάτη (ενημερώνει, συμβουλεύει, ειδοποιεί, πληροφορεί, προτρέπει, αναφέρει, προστατεύει, εκμαιεύει).

Οι Σχολές Τεχνικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Μηχανοτρονικής. Οι Σπουδές Μηχανοτρονικής στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Κινητήρες και Μετάδοση

 • Συστήματα Παραγωγής Ισχύος
 • Συστήματα Μετάδοσης Ισχύος

Διάγνωση Βλαβών Οχημάτων

 • Διάγνωση Βλαβών Αυτοκινήτου
 • Διάγνωση Βλαβών Μοτοσικλετών

Επισκευή και Συντήρηση Οχημάτων

 • Λειτουργία, Επισκευή και Συντήρηση Αυτοκινήτου
 • Λειτουργία, Επισκευή και Συντήρηση Μοτοσικλετών

Μηχανολογία και Σχέδιο

 • Μηχανολογικό Σχέδιο
 • Εφαρμοσμένη Μηχανολογία
 • Δυναμική Οχημάτων

Ηλεκτρολογία Οχημάτων

 • Στοιχεία Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρονικά Συστήματα Αυτοκινήτων – Μοτοσικλετών
 • Ηλεκτρικά Συστήματα Αυτοκινήτων – Μοτοσικλετών

Υπολογιστικά Συστήματα Οχημάτων

 • Δομή και Λειτουργία Υπολογιστικών Μονάδων
 • Στοιχεία Θεωρίας Επικοινωνιών και Δίκτυα Συστημάτων σε Οχήματα

Οργάνωση Συνεργείου

 • Οργάνωση, Λειτουργία και Ασφάλεια Συνεργείου
 •  Προστασία Περιβάλλοντος

Πρακτική

 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Πρακτική Άσκηση σε Συνεργεία Αυτοκινήτων-Μοτοσυκλετών

Οι Σχολές Τεχνικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Μηχανοτρονικής. Οι Σπουδές Μηχανοτρονικής στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Video από την ειδικότητα

Τα νέα της ειδικότητας

Καθηγητές της Ειδικότητας

Στο ΙΕΚ PRAXIS αυτοί είναι οι καθημερινοί καθηγητές σου!

#Σχετικά Σεμινάρια PRAXIS

Εταιρικές Συνεργασίες

Αναπτύσσουμε Εταιρικές Συνεργασίες και με αυτές εξασφαλίζουμε την Πρακτική Άσκηση ΟΛΩΝ των καταρτιζομένων μας και προωθούμε αποτελεσματικά στην απασχόληση τους αποφοίτους μας, με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας.

Worksbike
MAMIDOIL- JETOIL
AVIN
SHELL
BP
ΕΚΟ
ΒΙΑΜΑΡ ΑΕ SKODA
ΤΕΧΝΟΚΑΡ
ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ
ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Ι. Α.Ε. PROMOT Mercedes-Benz Ελλάς
LION HELLAS
TOYOTA
image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US