Τεχνικός Αυτοματισμών
#ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τεχνικός Αυτοματισμών

Τεχνικός Αυτοματισμών

ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Οι Σχολές Τεχνικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Τεχνικός Αυτοματισμών. Οι Σπουδές Τεχνικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Η ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ.

Οι Σχολές Τεχνικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Τεχνικός Αυτοματισμών. Οι Σπουδές Τεχνικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

 • Οι Τεχνικοί – Συντηρητές Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου εργάζονται κάτω από την επίβλεψη / καθοδήγηση του Προϊσταμένου Μηχανικού του Τμήματος και των υπόλοιπων στελεχών της Παραγωγής και Συντήρησης των Μονάδων.
 • Εξασφαλίζουν σε περιπτώσεις δυσλειτουργών, βλαβών, τακτικών και εκτάκτων σταματο-ξεκινημάτων, την αποκατάσταση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής.
 • Στις εγκαταστάσεις παραγωγής μέσω μιας σύνθετης διαδικασίας Φυσικο-Χημικών διεργασιών, υπάρχει μετασχηματισμός από μια αρχική μορφή υλικών και ενέργειας σε ενδιάμεσο ή τελικό προϊόν που με την σειρά του παροχετεύεται προς τις δεξαμενές «έτοιμων προϊόντων» και με τις λειτουργίες των Υπηρεσιών Εφοδιαστικής στους εκάστοτε «πελάτες»: άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις κάθε τύπου, νοσοκομεία, μεταφορές, θέρμανση, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμοί, κλπ.
 • Οι Τεχνικοί – Συντηρητές Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου εργάζονται κάτω από την επίβλεψη / καθοδήγηση του Προϊσταμένου Μηχανικού του Τμήματος και των υπόλοιπων στελεχών της Παραγωγής και Συντήρησης των Μονάδων.
 • Εξασφαλίζουν σε περιπτώσεις δυσλειτουργών, βλαβών, τακτικών και εκτάκτων σταματο-ξεκινημάτων, την αποκατάσταση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής.
 • Στις εγκαταστάσεις παραγωγής μέσω μιας σύνθετης διαδικασίας Φυσικο-Χημικών διεργασιών, υπάρχει μετασχηματισμός από μια αρχική μορφή υλικών και ενέργειας σε ενδιάμεσο ή τελικό προϊόν που με την σειρά του παροχετεύεται προς τις δεξαμενές «έτοιμων προϊόντων» και με τις λειτουργίες των Υπηρεσιών Εφοδιαστικής στους εκάστοτε «πελάτες»: άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις κάθε τύπου, νοσοκομεία, μεταφορές, θέρμανση, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμοί, κλπ.

Οι Σχολές Τεχνικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Τεχνικός Αυτοματισμών. Οι Σπουδές Τεχνικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Τα 10 Σημεία Υπεροχής του ΙΕΚ PRAXIS στην ειδικότητα Τεχνικός Αυτοματισμών

1. Δυναμική Ομάδα Εκπαιδευτών  με πλούσια διδακτική και επαγγελματική εμπειρία.

2. Νέα “state of the art” υπερσύγχρονα κτήρια με εύκολη πρόσβαση

3. Τμήματα 15 Ατόμων με hands on προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

4. Παρέχονται  Βιβλία & Σημειώσεις χωρίς extra χρέωση σε έντυπη μορφή για όλα τα μαθήματα και στολή εργασίας.

5. Τμήματα σε όλες τις εκπαιδευτικές βάρδιες (Πρωινά, Μεσημεριανά και Απογευματινά τμήματα) σε Αθήνα και Χαλκίδα.

6. Εκπαιδευτικά προγράμματα πιστοποιημένα από Ευρωπαϊκό Φορέα Πιστοποίησης GC, σε συνεργασία με την NOCN

7. Δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, σε κορυφαίες συνεργαζόμενες σχολές.

8. Οργανωμένο Γραφείο Σταδιοδρομίας (Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος, Ημέρες Καριέρας και Ατομικός σύμβουλος σπουδών). Γνωρίστε τον σύμβουλο σας. Ένας σύμβουλος αντιστοιχεί σε 4 τμήματα κτάρτισης για την απόλυτη εξυπηρέτηση του κάθε Σπουδαστή.

9. Φροντιστηριακά μαθήματα για την απόκτηση Κρατικού Διπλώματος επιπέδου 5 αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, το ΑΣΕΠ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

10. Οι Δεσμεύσεις μας σε όλα τα παραπάνω δίνονται γραπτώς και υπογεγραμμένα στους υποψήφιους σπουδαστές, ενώ η αίτηση εγγραφής δεν περιλαμβάνει εκπλήξεις και “ψιλά γράμματα”

Οι Σχολές Τεχνικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Τεχνικός Αυτοματισμών. Οι Σπουδές Τεχνικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Τα ΙΕΚ Τεχνικών Αυτοματισμού PRAXIS, οι πιο Ποιοτικές Σχολές για Σπουδές Αυτοματισμών σε Αθήνα και Χαλκίδα, παρέχουν ένα ανταγωνιστικό πακέτο extra παροχών,

Αναλυτικά για την Ειδικότητα του Τεχνικού Αυτοματισμών:

Το 5ο εξάμηνο της Πρακτικής Άσκησης

 • Το 5ο εξάμηνο φοίτησης προσφέρεται Χωρίς Extra Χρέωση στους σπουδαστές, με Εξασφάλιση Πρακτικής για όλους σε δυναμικές επιχειρήσεις κάθε κλάδου.

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Παρέχεται πλήρες σετ Βιβλίων ή Βιβλιοδετημένων Επιστημονικών Σημειώσεων (εκδόσεις ΙΕΚ PRAXIS) σε έντυπη μορφή  για όλα τα μαθήματα της ειδικότητας.

Σεμινάρια της ειδικότητας Χωρίς Extra Χρέωση

 • Οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν Χωρίς Extra Χρέωση Σεμινάρια Εξειδίκευσης και Παρουσιάσεις από Ειδικούς.

 

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών & Η/Υ καθώς και Προετοιμασία για Πιστοποιήσεις

 • Στο αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας από το Υπουργείο Παιδείας Δεν περιλαμβάνεται πλέον η εκμάθηση Ξένων Γλωσσών & Η/Υ
 • Το ΙΕΚ PRAXIS προσφέρει ωστόσο χωρίς χρέωση  σε όλους τους σπουδαστές του μαθήματα Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών,Ι σπανικών, Ρωσσικών & Η/Υ
 • Επιβάρυνση υπάρχει μόνον για τα εξέταστρα που καταβάλλονται στους αντίστοιχους φορείς πιστοποίησης πχ ACTA, GLOBAL CERT, NOCN, VELLUM, TOEIC, CITY & GUILDS κλπ)

Προγράμματα σε προνομιακές τιμές

 • Κατά την διάρκεια των σπουδών: 50% έκπτωση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα
 • Μετά την αποφοίτηση: 30% έκπτωση για τα σεμινάρια ή για παρακολούθηση άλλης ειδικότητας ΙΕΚ.

Γραφείο Σταδιοδρομίας

 • Σεμινάρια: 1) Σύνταξης βιογραφικού, 2) Προετοιμασίας για συνέντευξη εργασίας, 3) Ενεργητικών Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας
 • Διοργάνωση Ημερών Καριέρας (Career Days)
 • Εξασφάλιση Πρακτικής Άσκησης για όλους τους σπουδαστές με ευθύνη της σχολής
 • Προώθηση βιογραφικού σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
 • Κλείσιμο ραντεβού για συνέντευξη

Υποστήριξη Εύρεσης Κατοικίας

 • Για τους καταρτιζόμενους από επαρχία, αλλά και για κάθε σπουδαστή μας, παρέχεται αποτελεσματική υποστήριξη για την εύρεση κατοικίας

Οι Σχολές Τεχνικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Τεχνικός Αυτοματισμών. Οι Σπουδές Τεχνικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοματισμών» απασχολείται στους εξής εργασιακούς χώρους:

 • Βιομηχανίες / βιοτεχνίες με αυτοματοποιημένη παραγωγή που χρησιμοποιούν διάφορες φυσικοχημικές ή /και μηχανικές διεργασίες συνεχούς ή / και ασυνεχούς ροής, όπως:
 • Χημικές, μεταλλευτικές ή / και μεταλλουργικές βιομηχανίες, βιομηχανίες τροφίμων, ή / και ποτών, τσιμεντοβιομηχανίες
 • Βιομηχανίες πλαστικών υλών, χρωμάτων, φαρμάκων, χαρτιού, παραγωγής ενέργειας, κλωστοϋφαντουργίας
 • Επιχειρήσεις συσκευασίας και μεταφοράς, μεταποιητικές, ξύλου, δέρματος κ.λπ.
 • Εγκαταστάσεις κλιματισμού, πυροπροστασίας, επεξεργασίας λυμάτων, αερίων και υγρών καυσίμων κ.λπ.
 • Κατασκευαστικές, εμπορικές, ή εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες προμηθεύουν, κατασκευάζουν, εγκαθιστούν ή συντηρούν εγκαταστάσεις, αυτοματισμού, κλιματισμού, πυροπροστασίας κ.λπ.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοματισμών» προσλαμβάνεται στην επιχείρηση όπου, μετά από σύντομη περίοδο προσαρμογής, εργάζεται σαν ειδικευμένος τεχνίτης και μπορεί να εξελιχθεί στη συνέχεια σε τεχνικό υπεύθυνο αυτοματισμού ή/και σαν εργοδηγός, ή/και προϊστάμενος του αντίστοιχου συνεργείου ή τμήματος.

Οι Σχολές Τεχνικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Τεχνικός Αυτοματισμών. Οι Σπουδές Τεχνικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

 • Λειτουργία και έλεγχος (Μέθοδοι & ενέργειες ελέγχου του εξοπλισμού ή των συστημάτων)
 • Επισκευές (μηχανών, οργάνων ή συστημάτων, με τη χρήση των αναγκαίων εργαλείων, οργάνων & συσκευών)
 • Επεμβάσεις αποκατάστασης λειτουργίας των μελών των Βρόχων Αυτομάτου Ελέγχου
 • Συντήρηση εξοπλισμού (εκτέλεση τρέχουσας συντήρησης 1ου & 2ου κλιμακίου στην εγκατάσταση &/ή το εργαστήριο, καθορίζοντας ΠΟΤΕ & ΤΙ)
 • Δοκιμή & λειτουργίας συσκευών και οργάνων
 • Έλεγχος αποτελεσμάτων
 • Επιλογή εξοπλισμού (επιλογή του είδους των εργαλείων και εξοπλισμού που απαιτούνται για μια εργασία)
 • Χρήση οργάνων ηλεκτρικών μετρήσεων κάθε τύπου, μεγεθών (στιγμιαίων, μέσων , ενεργών τιμών) όπως Ι, V, P (απόλυτης /σχετικής πίεσης κενού έως άνω των 100bar και διαφορικής mmCE, kB), R, Z, Τ, f, W, μονώσεις /γειώσεις /διαρροές, μεγέθη Η/Μ πεδίου, ΑΗ, VΗ, VΑΗ, με χρήση αναλογικών, ψηφιακών οργάνων κάθε τύπου, παλμογράφων δύο τουλάχιστον δεσμών και μνήμης, καταγραφικά κάθε τύπου, χρονόμετρα / συχνόμετρα , λογικούς αναλυτές κ.α.
 • Χρήση πρότυπων οργάνων ελέγχου και βαθμονόμησης μετατροπέων κάθε τύπου: Θερμοζευγών Cu-Co, Fe-Co, NiCr-Ni, PtRh-Pt, θερμοαντιστάσεων, οπτικών πυρομέτρων, γεννήτριες μ & mA, μ & mV, R (μ, m, ΚOHM), συχνοτήτων, εξομοίωσης σημάτων Η/Μ παροχομέτρων κ.α.
 • Έλεγχος λειτουργιών εξοπλισμού &/η συστήματος
 • Εκτέλεση ελέγχων, εντοπισμού βλαβών και επισκευών / αποκατάστασης λειτουργίας
 • Ταυτοποίηση αιτίων δυσλειτουργίας συστήματος & σχετικών συνακόλουθων αποφάσεων για πρακτέο
 • Επιθεώρηση προϊόντων και εγκαταστάσεων
 • Εντοπισμός στοιχείων των παραγωγικών εγκαταστάσεων & παρελκόμενων, εντοπισμός και αποκατάσταση σφαλμάτων στα όργανα, συσκευές μετρήσεων και ελέγχου
 • Επισκευή μηχανών ή συστημάτων με τη χρήση αναγκαίων εργαλείων & υλικών
 • Συγκέντρωση πληροφοριών
 • Γραπτή επικοινωνία-κείμενο
 • Αξιολόγηση λύσεων προβλημάτων
 • Ενεργητική παρακολούθηση και μάθηση
 • Ταυτοποίηση συνεπειών
 • Διαχείριση χρόνου
 • Διαχείριση διαθέσιμων υλικών πόρων
 • Προφορική επικοινωνία
 • Ανάλυση λειτουργιών
 • Προγραμματισμός των εργασιών σύμφωνα με προτεραιότητες της λειτουργίας των τμημάτων
 • Τεχνικές προσαρμογής εξοπλισμών στις ανάγκες συγκεκριμένων επεμβάσεων
 • Διαχείριση ανθρώπινων πόρων
 • Παρατήρηση / αξιολόγηση ενδείξεων οργάνων για την επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας
 • Αναγνώριση λειτουργιών και διαδικασιών για την εφαρμογή τους σε περιβάλλοντα SCADA

Οι Σχολές Τεχνικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Τεχνικός Αυτοματισμών. Οι Σπουδές Τεχνικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοματισμών» είναι ικανός να εργάζεται σαν ειδικευόμενος εργαζόμενος, ικανός να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα τις εργασίες που προκύπτουν κατά την επισκευή ή/και συντήρηση αυτοματοποιημένων εγκαταστάσεων, τμημάτων ή συνόλων σε προδιαγεγραμμένη λειτουργική αλληλεξάρτηση, όπως :

 

 • την τοποθέτηση / εγκατάσταση, τη ρύθμιση
 • τον έλεγχο, τη βαθμονόμηση, τη σύνδεση/αποσύνδεση συσκευών
 • τη χρήση οργάνων ή εργαλείων
 • την εποπτεία, τη συντήρηση/επισκευή/μετατροπή οργάνων σε αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις που υπάρχουν στην επιχείρηση.

 

Εργάζεται είτε μόνος του (ιδιοαπασχολείται), είτε σαν υπάλληλος μεγάλης μεταποιητικής/παραγωγικής επιχείρησης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, σε τμήματα συντήρησης ή νέων έργων αυτοματοποιημένων, μερικά ή ολικά, εγκαταστάσεων ή συστημάτων.

Οι Σχολές Τεχνικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ PRAXIS λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Τεχνικός Αυτοματισμών. Οι Σπουδές Τεχνικών Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ
 • ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
 • ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
 • ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
 • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ
 • ΣΧΕΔΙΟ
 • ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

Video από την ειδικότητα

Τα νέα της ειδικότητας

#Σχετικά Σεμινάρια PRAXIS

Εταιρικές Συνεργασίες

Αναπτύσσουμε Εταιρικές Συνεργασίες και με αυτές εξασφαλίζουμε την Πρακτική Άσκηση ΟΛΩΝ των καταρτιζομένων μας και προωθούμε αποτελεσματικά στην απασχόληση τους αποφοίτους μας, με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας.

TOYOTA
LION HELLAS
ΕΚΟ
Worksbike
ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ
MAMIDOIL- JETOIL
image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US