Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ενδιαφέρομαι

Ενδιαφέρομαι

Παροχές

ΔΩΡΕΑΝ το 5ο εξάμηνο της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 • Το 5ο εξάμηνο φοίτησης (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) προσφέρεται ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ στους σπουδαστές, με ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ σε δυναμικές επιχειρήσεις κάθε κλάδου.

 

ΔΩΡΕΑΝ Εκπαιδευτικό υλικό ΑΞΙΑΣ άνω των 200 €

 • Παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ πλήρες σετ Βιβλιοδετημένων Επιστημονικών Σημειώσεων (εκδόσεις ΙΕΚ PRAXIS) ή Βιβλίων για ΟΛΑ τα μαθήματα της ειδικότητας.
 • ΔΩΡΕΑΝ αναλώσιμα

 

ΔΩΡΕΑΝ Σεμινάρια της ειδικότητας και Παρουσιάσεις

 • Πολλά ΔΩΡΕΑΝ Σεμινάρια Εξειδίκευσης και Παρουσιάσεις από Ειδικούς
 • Δείτε όλο το πρόγραμμα σεμιναρίων στο PRAXIS OPEN

 

ΔΩΡΕΑΝ Εκμάθηση και 3ης Ξένης Γλώσσας (ΡΩΣΣΙΚΑ ή άλλη γλώσσα)

 • (Εκτός από τα Αγγλικά και Γαλλικά που περιέχονται στο πρόγραμμα) παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ και 3ης ξένης γλώσσας: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ή ΙΣΠΑΝΙΚΑ ή ΙΤΑΛΙΚΑ ή ΡΩΣΣΙΚΑ

 

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η/Υ

 • Στο αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας από το Υπουργείο Παιδείας ΔΕΝ περιλαμβάνεται πλέον η εκμάθηση Η/Υ
 • Το ΙΕΚ PRAXIS προσφέρει ωστόσο ΔΩΡΕΑΝ σε όλους τους σπουδαστές του μαθήματα ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, με σκοπό την ενίσχυση των γνώσεων και των βιογραφικών των σπουδαστών μας ώστε να έρθουν πιο κοντά στον στόχο της επαγγελματικής αποκατάστασης & σταδιοδρομίας

 

ΔΩΡΕΑΝ προετοιμασία για πιστοποιήσεις ΑΓΓΛΙΚΩΝ, Η/Υ και Πιστοποιήσεων της Ειδικότητας

 • Στα πλαίσια των extra ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων γίνεται αποτελεσματική προετοιμασία για την απόκτηση αναγνωρισμένων από το ΑΣΕΠ Πτυχίων ΑΓΓΛΙΚΩΝ, Η/Υ και Πιστοποιήσεων της Ειδικότητας (τα μαθήματα είναι δωρεάν για όλους τους καταρτιζόμενους, επιβάρυνση υπάρχει μόνον για τα εξέταστρα που καταβάλλονται στους αντίστοιχους φορείς πιστοποίησης πχ ACTA, GLOBAL CERT, NOCN, VELLUM, TOEIC, CITY & GUILDS κλπ)

 

Σεμινάρια σε προνομιακές τιμές

 • Εκτός από τον κύκλο των δωρεάν σεμιναρίων, οι καταρτιζόμενοι έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε άλλο σεμινάριο που διοργανώνει ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός σε προνομιακές τιμές:
 • Κατά την διάρκεια των σπουδών: 50% έκπτωση σε οποιοδήποτε σεμινάριο
 • Μετά την αποφοίτηση: 30% έκπτωση για τα σεμινάρια και 40% έκπτωση για παρακολούθηση άλλης ειδικότητας ΙΕΚ.
 • Συγγενείς: Δικαίωμα στις παραπάνω εκπτώσεις έχουν ταυτόχρονα και όλοι οι συγγενείς 1ου βαθμού των σπουδαστών

 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια

 • Κατά την διάρκεια της κατάρτισης οι καταρτιζόμενοι θα  πραγματοποιήσουν σειρά εκπαιδευτικών επισκέψεων σε συνέδρια, εκθέσεις, ημερίδες, επιχειρήσεις κλπ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • ΔΩΡΕΑΝ Σεμινάρια: 1) σύνταξης βιογραφικού, 2) Προετοιμασίας για συνέντευξη εργασίας, 3) Ενεργητικών Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας
 • Διοργάνωση Ημερών Καριέρας (Career Days)
 • Εξασφάλιση Πρακτικής Άσκησης για ΟΛΟΥΣ τους σπουδαστές με ευθύνη της σχολής
 • Προώθηση βιογραφικού σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
 • Κλείσιμο ραντεβού για συνέντευξη

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΡΕΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 • Για τους καταρτιζόμενους από επαρχία, αλλά και για κάθε σπουδαστή μας, παρέχεται αποτελεσματική υποστήριξη για την εύρεση κατοικίας

Προφίλ Ειδικότητας

 • Είναι γνωστό ότι η "Ναυτιλιακή Βιομηχανία", με την ευρύτερη έννοια του όρου, αποτελεί σήμερα έναν εκ των πλέον σημαντικών και συναλλαγματοφόρων τομέων της Εθνικής μας Οικονομίας, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου βασίζεται στις δραστηριότητες των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
 • Οι απόφοιτοι της ειδικότητας αποτελούν στελέχη ικανά να χειρίζονται υπεύθυνα και αυτόνομα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της ναυτιλιακής επιχείρησης.
 • Κάθε ναυτιλιακή επιχείρηση αποτελεί και ένα εργασιακό πυρήνα στον οποίο καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει το έμψυχο δυναμικό.
 • Αναμφισβήτητα η ποιοτική συγκρότηση μιας ναυτιλιακής εταιρείας επηρεάζει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, αλλά και την ποιότητα του πληρώματος και τις λειτουργικές διαδικασίες πάνω στο σκάφος ώστε αυτό να ανταποκριθεί καλά στον προορισμό του.

Τι θα μάθω

 • Αγγλικά. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και ναυτικής ορολογίας.
 • Τεχνική Ναυτιλιακών Εργασιών.
 • Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις. Γνώση του πλέγματος των σχέσεων που διέπουν το παγκόσμιο εμπόριο.
 • Τεχνολογία καυσίμων.
 • Ναυτιλιακή Οικονομία και Πολιτική.
 • Ναυτικό Δίκαιο. Βασικές αρχές των νομικών κανόνων που διέπουν τη ναυσιπλοΐα.
 • Ναυλώσεις - αγοραπωλησίες. Γνώση και εφαρμογή των κανόνων που τις διέπουν.
 • Οργάνωση και διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
 • Ναυτασφαλίσεις
 • Ναυτιλιακή Λογιστική

Ποια επαγγελματικά καθήκοντα θα έχω

Τα επαγγελματικά καθήκοντα και οι ρόλοι που μπορεί να ασκήσει ο απόφοιτος της ειδικότητας Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Ναυτιλίας, είναι τα εξής:

 

Ναυτικός Πράκτορας.

 • Αντιπροσώπευση, πρακτόρευση ναυτιλιακής εταιρείας.
 • Υπεύθυνος για την σωστή έκβαση των ενεργειών ελευθεροκοινωνίας πλοίου.
 • Υπεύθυνος για τη ρύθμιση ομαλής διαδικασίας φόρτωσης - εκφόρτωσης πλοίου.
 • Υπεύθυνος για την καλή διευθέτηση αναγκών - προβλημάτων πλοίου – πλοιάρχου πληρώματος.
 • Ικανός για την εξεύρεση – ναυτολόγηση πληρώματος.
 • Αρμόδιος για την εξασφάλιση απόπλου - κατάπλου.

 

Πράκτορας Θαλασσίου Τουρισμού.

 • Εξασφάλιση απασχόλησης πλοίου με ολική – μερική ναύλωση.
 • Υπεύθυνος για την σωστή οργάνωση επιβατών όσον αφορά στην άφιξη - διακίνηση - αναχώρηση
 • Εξασφάλιση διαμονής επιβατών.
 • Καλή λειτουργία συστήματος κρατήσεων και έκδοσης εισιτηρίων.
 • Υπεύθυνος για την πλήρωση των κανόνων ασφάλειας επιβατών-πλοίου.

 

Πράκτορας εξαγωγικού Εμπορίου.

 • Προετοιμάζει και προΐσταται στη συγκέντρωση εμπορευμάτων σε μεγαλύτερες μονάδες.
 • Ρυθμίζει την ομαδοποίηση φορτίων σε εμπορευματοκιβώτια (containers).
 • Υπεύθυνος έναντι των Αρχών για την εισαγωγή – εξαγωγή εμπορευμάτων.
 • Ορθή εκτίμηση και εξεύρεση προσιτού ναύλου για εξαγωγικό εμπόρευμα.
 • Γνώστης των κανόνων που διέπουν την ασφάλεια του φορτίου και υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων αυτών.

 

Πράκτορας θαλασσίων ναυτασφαλειών

 • Μεριμνά για την εξασφάλιση ναυτασφάλισης πλοίου
 • Ικανός για να αξιολογήσει θέματα ναυτασφάλισης πλοίου και κατάρτιση συμβολαίων.
 • Μέριμνα για επιμέρους ναυτασφάλιση πλοίου, πληρώματος - φορτίου.

 

Πράκτορας Ναυτιλιακών Χρηματοδοτήσεων

 • Ικανός για την εξεύρεση δανείου με οικονομικούς και συμφέροντες όρους.
 • Ικανός για προετοιμασία και διεκπεραίωση τεχνοοικονομικής μελέτης.
 • Εμπέδωση του συνόλου των συναλλαγών με τράπεζες και ικανότητα σωστής εφαρμογής τους.
 • Παρακολούθηση εκτέλεσης δανείου και αποπληρωμής.
 • Γνώστης της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου – έκδοσης μετοχών.

 

Στέλεχος ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

 • Κρίνει και αποφασίζει για την σωστή εκμετάλλευση πλοίου.
 • Κρίνει, αποφασίζει και εφαρμόζει την πολιτική για την αποτελεσματική διοίκηση ναυτιλιακής
 • επιχείρησης.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή Δημοσίων Σχέσεων.
 • Αρμόδιος για την έρρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Προσωπικού.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή οικονομικής πολιτικής της ναυτιλιακής επιχείρησης - Οικονομική Διεύθυνση.
 • Γνωρίζει και επιλύει αποτελεσματικά θέματα της Διεύθυνσης Τεχνικού της Ναυτιλιακής επιχείρησης.
 • Στελέχωση Διεύθυνσης Απαιτήσεων προς τρίτους.
 • Στελέχωση Διεύθυνσης Πληρωμάτων.
 • Στελέχωση Διεύθυνσης Ναυτασφάλισης Πλοίου.
 • Στελέχωση Διεύθυνσης Ναυλώσεων - Αγοροπωλησιών.
 • Στελέχωση Διεύθυνσης Εφοδιασμού – Πετρέλευσης Πλοίου.

 

Στέλεχος διοίκησης - ναυπηγείων.

 • Διοίκηση ναυπηγείου.
 • Οικονομική Διεύθυνση.
 • Διεύθυνση προσωπικού.
 • Διεύθυνση αγοράς ανταλλακτικών και πρώτων υλών.
 • Διεύθυνση προμηθειών.
 • Διεύθυνση δημοσίων σχέσεων.

 

Στέλεχος Τραπεζών - Οργανισμών.

 • Διοίκηση Τραπεζών - Οργανισμών.
 • Στελέχωση Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων.
 • Οικονομική διεύθυνση.
 • Διεύθυνση προσωπικού.

Που μπορώ να δουλέψω

 • Σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις κάθε είδους, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Σε τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς
 • Σε τουριστικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις
 • Σε ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις
 • Σε πρακτορεία που σχετίζονται με την ναυτιλία και τις μεταφορές
 • Ως Αυτοαπασχολούμενος

Ποια μαθήματα θα παρακολουθήσω

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ώρες μαθημάτων ανά εβδομάδα σε κάθε ΕΞΑΜΗΝΟ

Α

Β

Γ

Δ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

3

3

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ

2

2

2

2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

4

3

 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

3

 

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

3

 

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

2

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

3

3

3

3

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

3

3

 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

3

 

 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

 

3

 

 

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

 

 

2

2

ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ- ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΕΣ

 

 

3

3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 

4

2

ΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

 

3

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 

 

 

3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ- ΑΡΧΕΙΟ

 

 

 

3

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

 

 

2

ΣΥΝΟΛΟ ωρών ανά εβδομάδα

20

20

20

20

 

Καλωσόρισμα

Καλωσήρθατε στο ΙΕΚ PRAXIS, το πιο Ποιοτικό Εκπαιδευτήριο. Το ΙΕΚ PRAXIS διαθέτει Υπερσύγχρονες Εγκαταστάσεις, την πιο Δυνατή Ομάδα Εκπαιδευτών και σημαντικές Εταιρικές Συνεργασίες για την εξασφάλιση της πρακτικής άσκησης και την αποτελεσματική επαγγελματική προώθηση των αποφοίτων του.

Διαβάστε την γνώμη των επιτυχημένων Αποφοίτων μας, αποφασίστε με την βοήθεια των εξειδικευμένων Συμβούλων μας για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει, επιλέξτε μία από τις 50 Δυναμικές Ειδικότητες του ΙΕΚ PRAXIS ή κάποιο από τα δεκάδες Εξειδικευμένα μας Σεμινάρια και κάντε ΣΗΜΕΡΑ την Πρώτη Πράξη της Επαγγελματικής σας Επιτυχίας!

Επικοινωνία