Μαρία Κιάκη

Μαρία Κιάκη
Μαρία Κιάκη. Καθηγήτρια ΙΕΚ PRAXIS. Οικονομολόγος - Εκπαιδευτικός M.Ed. (Οικονομικό Τμήμα Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Κρήτης).
Οικονομολόγος - Εκπαιδευτικός M.Ed.

Μαρία Κιάκη

Μαρία ΚΙΑΚΗ, Οικονομολόγος – Εκπαιδευτικός M.Ed.

ΣΠΟΥΔΕΣ                              1990-1995:Φοίτηση στο Οικονομικό Τμήμα της Σχολής

Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Κρήτης

(Ρέθυμνο). Αποφοίτηση στις 20 Ιουλίου 1995, με βαθμό

πτυχίου «Λίαν Καλώς» έξι και ενενήντα τέσσερα

εκατοστά (6.94)

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Ολοκλήρωση  Μεταπτυχιακού προγράμματος «Σπουδές  στην

Εκπαίδευση», του Πανεπιστήμιου Roehampton  του Λονδίνου

σε συνεργασία με την ΑΣΠΑΙΤΕ (Ανώτατη σχολή παιδαγωγικής

και τεχνολογικής εκπαίδευσης ) και απόκτηση Μεταπτυχιακού

τίτλου σπουδών (MASTER IN EDUCATION)

ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:                1988-1989:

Γνώσεις Γενικής Λογιστικής και τυφλού συστήματος

σε γραφομηχανές όλων των τύπων και σε Η/Υ.

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996:    

Ολοκλήρωση σπουδών στο χειρισμό Η/Υ σε επίπεδο

(DOS, WINDOWS, WORD, EXCEL, ACCES) σε

Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2007: 13/7/2007

Κατοχή του πιστοποιητικού πληροφορικής ECDL στις ενότητες:

«Επεξεργασία κειμένου- υπηρεσίες διαδικτύου και  υπολογιστικά

Φύλλα»

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007-ΙΟΥΛΙΟΣ 2007

Παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος:

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΏΝ» του ΕΚΕΠΙΣ ( ΕΘΝΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ) .

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1995  –  ΙΟΥΝΙΟΣ 1996:

Διδασκαλία  του μαθήματος: «ΠΟΛΙΤΙΚΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»  της Γ’ Λυκείου 4ης Δέσμης, στο Γενικό  Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης  ΜΕΘΟΔΟΣ στην Ερέτρια Ευβοίας.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1998  –  ΙΟΥΝΙΟΣ 1998: Διδασκαλία  του μαθήματος :  « ΑΡΧΕΣ    ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ », στο  ΤΕΧΝΙΚΟ   Ι .Ε .Κ  του Αιγάλεω, Αθήνα.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1998  –  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1999:

Διδασκαλία   του   μαθήματος :     « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ » στο  ΤΕΧΝΙΚΟ  Ι .Ε. Κ. του Αιγάλεω, Αθήνα.

ΙΟΥΛΙΟΣ 1998 –  ΙΟΥΛΙΟΣ 1999:

Διδασκαλία του μαθήματος: «ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» της Γ ’Λυκείου 4ης Δέσμης στα Φροντιστήρια «ΑΛΦΑ –  ΩΜΕΓΑ», στην Νέα Σμύρνη, Αθήνα.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1999  –  ΙΟΥΝΙΟΣ 1999:

Διδασκαλία      του        μαθήματος : « ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ   Ι  &  ΙΙ  » στο   ΤΕΧΝΙΚΟ    Ι. Ε .Κ. του  Αιγάλεω ,  Αθήνα.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1999  –  ΙΟΥΝΙΟΣ 1999:Διδασκαλία     του     μαθήματος :

« ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ   &   ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ »   στο   Ι. Ε .Κ.   της Νίκαιας, Αθήνα.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999  –  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2000:

Α)  Διδασκαλία  των  μαθημάτων :

1)  « ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ » και

2) « ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ » στο Ι..Ε.Κ. του Αλιβερίου, Ευβοίας.

Β) Διδασκαλία των μαθημάτων :

1)  « ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ »  και

2)  « ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ »,στο Ι .Ε .Κ. Νίκαιας, Αθήνα.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2000  –  ΙΟΥΝΙΟΣ 2000:

Α)Διδασκαλία των μαθημάτων:

1) «ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

2) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ » και

3) « ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ »  στο  Ι .Ε .Κ.  Αλιβερίου.

Β) Διδασκαλία  των  μαθημάτων:

1)  « ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ »  και

2)  « ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ »Στο  Ι.Ε.Κ.  της  Νίκαιας  Αθήνα.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000  –  ΙΟΥΝΙΟΣ 2001: Διδασκαλία των μαθημάτων:

1) « ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι & ΙΙ

2) «  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ   ΠΡΑΚΤΙΚΗ  » στο  Ι .Ε. Κ.  Αλιβερίου  και  Χαλκίδας  Ευβοίας.

3) «ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ » στο  Ι. Ε .Κ. Αλιβερίου.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2001  –  ΙΟΥΝΙΟΣ 2002: Διδασκαλία των μαθημάτων:

1) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ» Ι&ΙΙ στο Ι.Ε.Κ. Αλιβερίου.

2) «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» στο Ι .Ε .Κ. της Χαλκίδας.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2002  –   ΙΟΥΝΙΟΣ 2003:

Διδασκαλία των μαθημάτων : 1) «ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ » & 2) «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κ.Β.Σ.» στο Ι. Ε .Κ. της  Χαλκίδας.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003- ΙΟΥΝΙΟΣ 2004&ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005

Διδασκαλία των μαθημάτων : 1)ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ &

2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ στο Ι.Ε.Κ. Χαλκίδας.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003-ΙΟΥΝΙΟΣ 2004

Απασχόληση  στο ΚΕ.Τ.Ε.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Τ.Ε.Ε ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ του Ο.Α.Ε.Δ στο ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΕΥΒΟΙΑΣ, ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός, με σύμβαση ορισμένου χρόνου εργασίας. Διδασκαλία οικονομικών μαθημάτων Α΄  και Β΄ ΚΥΚΛΟΥ. Ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας 21.

OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

Απασχόληση στο ΚΕ.Τ.Ε.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Τ.Ε.Ε. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ του Ο.Α.Ε.Δ. στο ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΕΥΒΟΙΑΣ, ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός, με σύμβαση ορισμένου χρόνου εργασίας. Διδασκαλία οικονομικών μαθημάτων και πληροφορικής . Ώρες  εβδομαδιαίας διδασκαλίας 20.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005-ΙΟΥΝΙΟΣ 2006

Απασχόληση  στο ΚΕ.Τ.Ε.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Τ.Ε.Ε. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ του Ο.Α.Ε.Δ. στο ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΕΥΒΟΙΑΣ, ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός, με σύμβαση ορισμένου χρόνου εργασίας. Διδασκαλία οικονομικών μαθημάτων θεωρητικού και εργαστηριακού περιεχομένου και πληροφορικής . Ώρες  εβδομαδιαίας διδασκαλίας 17.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004-ΜΑΪΟΣ 2005

Απασχόληση στο Πρόγραμμα Διδακτικής Στήριξης, ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός στο Ενιαίο Λύκειο Ερέτριας, για το σχολικό έτος 2004-2005 από 1/11/2004 έως 16/5/2005.Διδασκαλία του μαθήματος: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, με σύνολο ωρών 88.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005-ΜΑΪΟΣ 2006

Απασχόληση στο Πρόγραμμα Διδακτικής Στήριξης, ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός στο Ενιαίο Λύκειο Ερέτριας, για το σχολικό έτος 2005-2006 .Διδασκαλία του μαθήματος: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, με σύνολο ωρών 96.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Απασχόληση   στο ΚΕ.Τ.Ε.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Τ.Ε.Ε. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ του Ο.Α.Ε.Δ. στο ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΕΥΒΟΙΑΣ, ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός, με σύμβαση ορισμένου χρόνου εργασίας. Διδασκαλία οικονομικών -λογιστικών μαθημάτων, εργαστηριακών και πληροφορικής. Ώρες  εβδομαδιαίας διδασκαλίας 13.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2006-ΜΑΪΟΣ 2007

Απασχόληση  στο Πρόγραμμα Διδακτικής Στήριξης, ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός στο Ενιαίο Λύκειο Ερέτριας, για το σχολικό έτος 2006-2007.Διδασκαλία του μαθήματος: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, με σύνολο ωρών ανά εβδομάδα: 2 .

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007- ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

Απασχόληση   στο ΚΕ.Τ.Ε.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Τ.Ε.Ε. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ του Ο.Α.Ε.Δ. στο ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΕΥΒΟΙΑΣ και στην ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ, ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός, με σύμβαση ορισμένου χρόνου εργασίας. Διδασκαλία οικονομικών -λογιστικών μαθημάτων καθώς και εργαστηριακών. Ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας 21.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2007-ΜΑΪΟΣ 2008

Απασχόληση  στο Πρόγραμμα Διδακτικής Στήριξης, ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός στο Ενιαίο Λύκειο Ερέτριας, για το σχολικό έτος 2007-2008.Διδασκαλία του μαθήματος: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, με σύνολο ωρών ανά εβδομάδα: 2.

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008- ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Απασχόληση  στην ΕΠΑ.Σ  ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  του Ο.Α.Ε.Δ. στο ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΕΥΒΟΙΑΣ, ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός, με σύμβαση ορισμένου χρόνου εργασίας. Διδασκαλία οικονομικών -λογιστικών μαθημάτων καθώς και εργαστηριακών. Ώρες  εβδομαδιαίας διδασκαλίας 21.

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ   2008-ΜΑΪΟΣ 2009

Απασχόληση  στο Πρόγραμμα Διδακτικής Στήριξης, ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός στο Ενιαίο Λύκειο Ερέτριας, για το σχολικό έτος 2008-2009.Διδασκαλία των μαθημάτων : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ και ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ , με σύνολο ωρών ανά εβδομάδα: 4  .

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009- ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

Απασχόληση  στην ΕΠΑ.Σ  ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  του Ο.Α.Ε.Δ. στο ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΕΥΒΟΙΑΣ, ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός, με σύμβαση ορισμένου χρόνου εργασίας. Διδασκαλία οικονομικών-λογιστικών μαθημάτων καθώς και εργαστηριακών. Ώρες  εβδομαδιαίας διδασκαλίας 21.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010- ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

Απασχόληση  στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΑΣΩΠΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός,  για το σχολικό έτος 2009-2010.Διδασκαλία των μαθημάτων : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ και ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της Γ τάξης του Λυκείου, με σύνολο ωρών ανά εβδομάδα: 4

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010- ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

Απασχόληση  στην ΕΠΑ.Σ  ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΡΕΝΤΗ   του Ο.Α.Ε.Δ. στην Αθήνα  ,  ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός, με σύμβαση ορισμένου χρόνου εργασίας. Διδασκαλία οικονομικών -λογιστικών μαθημάτων καθώς και πληροφορικής . Ώρες  εβδομαδιαίας διδασκαλίας 17.

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011– ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Απασχόληση  στην ΕΠΑ.Σ  ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  του Ο.Α.Ε.Δ. στο ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ,  ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός, με σύμβαση ορισμένου χρόνου εργασίας. Διδασκαλία οικονομικών -λογιστικών μαθημάτων καθώς και εργαστηριακών. Ώρες  εβδομαδιαίας διδασκαλίας 20.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012– ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Απασχόληση  στην ΕΠΑ.Σ  ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  του Ο.Α.Ε.Δ. στο ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ,  ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός, με σύμβαση ορισμένου χρόνου εργασίας. Διδασκαλία οικονομικών -λογιστικών μαθημάτων καθώς και εργαστηριακών. Ώρες  εβδομαδιαίας διδασκαλίας 17.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Απασχόληση  στο 1Ο ΕΠΑΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ , ΝΟΜΟΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ,   ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός,  για το σχολικό έτος 2012-2013.Διδασκαλία οικονομικών μαθημάτων με σύνολο ωρών ανά εβδομάδα: 4 .

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013– ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Απασχόληση  στην ΕΠΑ.Σ  ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  του Ο.Α.Ε.Δ. στο ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ,  ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός, με σύμβαση ορισμένου χρόνου εργασίας. Διδασκαλία οικονομικών -λογιστικών μαθημάτων καθώς και εργαστηριακών. Ώρες  εβδομαδιαίας διδασκαλίας 18. Η σύμβαση λύεται με την λήξη του σχολικού έτους .

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014- ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

Διδασκαλία  89 ωρών θεωρητικής κατάρτισης και 18 ωρών πρακτικής άσκησης, στην εταιρεία PRAXIS ( ΜΑΡΙΑ ΧΑΪΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΕΚ PRAXIS), στα πλαίσια των προγραμμάτων κατάρτισης :

  1. « ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» α/α 1
  2. « ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» α/α 3

Τα παραπάνω προγράμματα εντάσσονται στην Πράξη «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» , του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και υλοποιήθηκαν στην Χαλκίδα και το Αλιβέρι ΕΥΒΟΙΑΣ .

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014- ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διορισμός ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου, στην Δευτεροβάθμια Διεύθυνση του Νομού Ευρυτανίας.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015- ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 Διορισμός ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικού  πλήρους ωραρίου,  στην Δευτεροβάθμια Διεύθυνση του Νομού Φθιώτιδας.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:                       Παρακολούθηση του προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών-

Δημιουργών (διάρκειας 60 ωρών),  που περιελάμβανε τα ακόλουθα

σεμινάρια:

«Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής

                                                  και Επικοινωνιών», «Χρήση Εξειδικευμένων Λογισμικών»,

                                                «Χρήση πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου

                                                  ασύγχρονης τηλεκατάρτησης», «Παιδαγωγική στήριξη

                                                  εκπαιδευτικών στη χρήση των Τ.Π.Ε», «Χρήση συγγραφικών

                                                  εργαλείων δημιουργίας εκπαιδευτικών λογισμικών», στο

πλαίσιο του έργου «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών σε καινοτόμες

μεθόδους διδασκαλίας στα Τ.Ε.Ε του Ο.Α.Ε.Δ».

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:               ΑΓΓΛΙΚΑ

                                                  Κάτοχος του πτυχίου: « CERTIFICATE IN UPPER

INTERMEDIATE COMMUNICATION» του

EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON

EXAMINATIONS. LEVEL 3

image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

    Ενδιαφέρομαι για
    Περιοχή ενδιαφέροντος
    X
    CONTACT US