#ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

#Σεμινάριο EXCEL Advanced


 • Τύπος ΣεμιναρίουΜε φυσική παρουσία
 • ΠόληΑθήνα
 • Έναρξη Αθήνα19/09/2020
 • Ωράριο Αθήνα18:15 - 21:30
 • Διάρκεια28 Ώρες

Σεμινάριο Advanced EXCEL. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων στο χειρισμό excel έτσι ώστε να γίνουν εύχρηστα και κατανοητά, εργαλεία και πρακτικές εφαρμογές του προγράμματος (π.χ αυτοματισμοί, τύποι, γραφήματα, συναρτήσεις κτλ).

Κλείσε Θέση: 22210-77920

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Εργαλεία Δεδομένων
1.1. Κείμενο σε στήλες
1.2. Κατάργηση διπλότυπων
1.3. Επικύρωση δεδομένων
1.4. Συνολική εικόνα
1.5.Ανάλυση πιθανοτήτων
1.5.1. Αναζήτηση στόχου
1.5.2. Πίνακες δεδομένων (μιας και δύο μεταβλητών)
1.5.3. Σενάρια
1.6. Επιλυτής συστήματος εξισώσεων-ανισώσεων
2. Μερικά Αθροίσματα
2.1. Υπολογισμός μερικού αθροίσματος σε πίνακα δεδομένων
2.2. Χειριστήρια μερικών αθροισμάτων
2.3.Αντικατάσταση μερικών αθροισμάτων
2.4. Κατάργηση μερικών αθροισμάτων
2.5. Μερικό άθροισμα μέσα σε μερικό άθροισμα
3. Συγκεντρωτικοί Πίνακες – Συγκεντρωτικά Γραφήματα
3.1. Ορισμοί – Ετικέτες Γραμμής, Ετικέτες Στήλης, Φίλτρο Αναφοράς, Τιμές
3.2. Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα
3.3. Χρήση δύο ή περισσότερων πεδίων σύνοψης
3.4. Αλλαγή της συνάρτησης σύνοψης
3.5. Τροποποίηση δεδομένων προέλευσης – Ενημέρωση Συγκεντρωτικού Πίνακα
3.6.Διαγραφή Συγκεντρωτικού Πίνακα
3.7. Ομαδοποίηση / Προβολή Δεδομένων Συγκεντρωτικού Πίνακα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια
3.8. Δημιουργία υπολογιζόμενου πεδίου
3.9. Δημιουργία και μορφοποίηση Συγκεντρωτικού Γραφήματος
3.10. Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα από πολλαπλές περιοχές συνάθροισης
3.11. Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα από εξωτερική πηγή δεδομένων
4. Λήψη εξωτερικών δεδομένων
4.1. Από την Access
4.2.Από το Web
4.3. Από αρχείο Κειμένου
4.4. Από άλλες προελεύσεις
5. Μακροεντολές
5.1. Καταγραφή Μακροεντολής
5.2. Αποθήκευση Μακροεντολής
5.3. Εκτέλεση Μακροεντολής
5.4.Διαγραφή Μακροεντολής
5.5. Χρήση σχετικών αναφορών
5.6. Αντιστοίχιση Μακροεντολής σε εικονίδιο της Γραμμής Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης
5.7. Θέματα ασφάλειας Μακροεντολών
6. Συναρτήσεις
6.1. Λογικές Συναρτήσεις
(IF, AND, OR, NOT, IFERROR)
6.2. Συναρτήσεις Βάσεων Δεδομένων
(DSUM, DMAX, DMIN, DAVERAGE, DCOUNT, DCOUNTA)
6.3. Συναρτήσεις Αναζήτησης & Αναφοράς
(VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP, MATCH, INDEX, CHOOSE) 6.4. Συναρτήσεις Κειμένου
(LEFT, RIGHT, MID, LEN, FIND, SEARCH, CONCATENATE, UPPER,
LOWER, PROPER, SUBSTITUTE)
6.5. Συναρτήσεις Πληροφορίας
(ISBLANK, ISLOGICAL, ISTEXT, ISNONTEXT, ISNUMBER, ISEVEN, ISODD, ISERROR)
7. Ονόματα
7.1. Ονομασία περιοχής κελιών
7.2. Τρόποι ορισμού ονομάτων
7.3.Εύρος ονόματος
7.4. Κανόνες σχηματισμού ονομάτων
7.5. Χρήση σε συναρτήσεις διαφόρων τύπων
8. Έλεγχος Τύπων
8.1. Ορισμοί
8.2. Εμφάνιση όλων των τύπων ενός Φύλλου Εργασίας
8.3. Ανίχνευση προηγουμένων κελιών
8.4.Ανίχνευση εξαρτημένων κελιών
8.5. Κατάργηση όλων των βελών
8.6. Έλεγχος σφαλμάτων
COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF)

Το σεμινάριο απευθύνεται Στελέχη επιχειρήσεων, λογιστές, οικονομολόγους, υπαλλήλους τμημάτων μισθοδοσίας, στελέχη οικονομικών διευθύνσεων και λογιστηρίων και εν γένει σε όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν προχωρημένες τεχνικές του Excel.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο σεμινάριο

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο χρειάζεται να γνωρίζετε βασικές γνώσεις excel, για παράδειγμα:

 • Να χρησιμοποιείτε τα μενού, τις γραμμές εργαλείων και τα παράθυρα διαλόγου
 • Να δημιουργείτε Βιβλία εργασίας
 • Να χειρίζεστε τις διαδικασίες που αφορούν στα Φύλλα Εργασίας (προσθήκη φύλλων, διαγραφή φύλλων, αντιγραφή και μετονομασία φύλλων εργασίας)
 • Να εκτελείτε βασικές διαδικασίες και λειτουργίες (εισαγωγή γραμμών, εισαγωγή στηλών, ταξινόμηση, εφαρμογή φίλτρου, εκτύπωση, μορφοποίηση κελιών και περιοχών)

 

 • Για τραπεζική κατάθεση του ποσού του σεμιναρίου, χρησιμοποιήστε τους παρακάτω λογαριασμούς:
Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 IBAN GR 35 0172 1540 0051 5403 8738 483 
Τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ
 IBAN GR 76 0110 8620 0000 8624 8000 282
Δικαιούχος ΜΑΡΙΑ ΧΑΪΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΕΚ PRAXIS Ε.Ε.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διάρκεια της κάθε εκπαιδευτικής ώρας είναι 45′

Βεβαίωση Συμμετοχής σε Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΕΔΙΒΙΜ 2) PRAXIS (Αριθμός Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ 11101832).

Gallery Σεμιναρίου

praxis logo

Παρακολουθήστε το video του Σεμιναρίου

praxis logo

image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US