Σεμινάριο: Η Κοστολόγηση στις Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών

Στις Σχολές Λογιστικής συνήθως διδάσκεται η Βιομηχανική Κοστολόγηση και παραμελείται η κοστολόγηση των εταιρειών παροχής υπηρεσιών.Το ΙΕΚ Λογιστικής PRAXIS, με αυτό το Δωρεάν Σεμινάριο για όσους σπουδαστές παρακολουθούν την ειδικότητα ΙΕΚ Διοίκησης- Οικονομίας και την ειδικότητα ΙΕΚ Λογιστικής, προσδίδει γνώσεις και δεξιότητες που δημιουργούν συγκριτικά πλεονεκτήματα στην αγορά εργασίας,

Η Κοστολόγηση στις Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών

Καθώς στην Ελλάδα ο μεγάλος όγκος των επιχειρήσεων ανήκουν στον τριτογενή τομέα (υπηρεσίες) και για τον λόγο αυτό χρειάζονται ακριβείς υπολογισμούς του κόστους λειτουργίας τους, ιδιαίτερα στις περιόδους κρίσης, προκειμένου να ελέγχουν την μεσομακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους.

Στο σεμινάριο παρουσίαζονται:

 • Δομή και λειτουργίες της μικρομεσαίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών
 • Λογιστικό σχέδιο επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
 • Λειτουργίες και Κέντρα κόστους
 • Κοστολόγηση υπηρεσιών
 • Οικονομικά αποτελέσματα
 • Μελέτες περιπτώσεων
Ειδικότητες
image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US