Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός

Η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει ενδιαφέρον για την καλύτερη κατανόηση της συνετής χρηματοοικονομικής συμπεριφοράς, τόσο σε ατομικό/οικογενειακό επίπεδο, π.χ. σε όρους αποταμίευσης και δανειοληψίας, όσο και σε εταιρικό και δημόσιο επίπεδο, π.χ. δημόσιες δαπάνες και δανεισμός. Το θεμέλιο τέτοιας συμπεριφοράς είναι ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός, δηλαδή η ικανότητα χρήσης γνώσης και ικανοτήτων για την αποτελεσματική διαχείριση χρηματοοικονομικών πόρων σε προσωπικό επίπεδο και δια βίου. Ξεπερνά την απλή αριθμητική ικανότητα, και συμπεριλαμβάνει έννοιες σαν την κατανόηση των σωρευτικών πραγματικών επιτοκίων, του πληθωρισμού, της διαχείρισης και διαφοροποίησης του ρίσκου, κτλ.

 

Είναι γεγονός ότι η επαρκής γνώση οικονομικών εννοιών και η δεξιότητα αξιοποίησής τους, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στη λήψη ορθών χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Πλειάδα διεθνών επιστημονικών μελετών επισημαίνουν ότι η λανθασμένη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων έχει καταστροφικές συνέπειες στη χρηματοοικονομική ευημερία των ατόμων, ειδικότερα των νέων.
Χρηματοοικονομικός ΑλφαβητισμόςΣυνολικά, ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός, συμβάλλει σημαντικά ώστε οι ενεργοί πολίτες να:
• διαχειρίζονται αυτόνομα και σωστά τα οικονομικά τους θέματα,
• αντιδρούν κατάλληλα στις οικονομικές εξελίξεις και προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν καθημερινά, και
• προστατεύονται από διάφορες καταστάσεις που ενέχουν μορφές οικονομικής εκμετάλλευσης ή εξαπάτησης
Συνοψίζοντας, η ορθή προσωπική χρηματοοικονομική μπορεί να συμβάλει σε αυξημένα επίπεδα συνολικής ευημερίας, καθώς επίσης και ικανοποίησης σε σχέση με το εισόδημα, τη συνταξιοδότηση, την κατοικία και την περιουσιακή κατάσταση. Από πλευράς πολιτικής και δημοσίου διαλόγου, οι φορείς, οι παρατάξεις, τα Μ.Μ.Ε. και οι ενεργοί πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά σε δραστηριότητες χρηματοοικονομικής επιμόρφωσης που αποβλέπουν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. Αξίζει να αναφέρουμε ότι σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού παίζει και το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αναλφαβητισμού.
Αβδουλάς Μάριος, Οικονομολόγος – Καθηγητής ΙΕΚ PRAXIS
Ειδικότητες
image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

    Ενδιαφέρομαι για
    Περιοχή ενδιαφέροντος
    X
    CONTACT US