Φύλακας Μουσείων
#ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Φύλακας Μουσείων

Φύλακας Μουσείων

ΣΠΟΥΔΕΣ SECURITY – ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Οι Σχολές Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του ΙΕΚ PRAXIS, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων. Οι Σπουδές Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης).

Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.

Οι Σχολές Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του ΙΕΚ PRAXIS, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων. Οι Σπουδές Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης).

O απόφοιτος του ΙΕΚ στην ειδικότητα «Φύλακας αρχαιολογικών χώρων και μουσείων» βάσει της θεωρητικής και τεχνικής του κατάρτισης μπορεί να εργάζεται φυλάσσοντας με ζήλο, επιμέλεια, υπευθυνότητα και φροντίδα τα μνημεία και τα έργα της πολιτιστικής κληρονομιάς, είτε αυτά είναι της πρώιμης αρχαιότητας, της ύστερης, Βυζαντινά, μοντέρνα η σύγχρονα, διαθέτοντας τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα και εκτελώντας τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες.

 • Γνωρίζει και εκτιμά τα στοιχεία της τέχνης που διαμόρφωσαν τον παγκόσμιο και κυρίως τον ελληνικό πολιτισμό, καθώς και αυτά που διαμόρφωσαν την ιστορική γνώση και την πολιτιστική συνείδηση.
 • Προστατεύει το φυσικό περιβάλλον, όπου είναι ενταγμένοι οι χώροι που φυλάσσει.
 • Γνωρίζει τις βασικές αρχές της μουσειολογικής θεωρίας και πράξης
 • Εφαρμόζει βασικά μέτρα πρόληψης με την χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας.
 • Εφαρμόζει τις βασικές αρχές μεταφοράς και ασφαλούς χειρισμού των έργων τέχνης
 • Αντιμετωπίζει με ορθό τρόπο τα έκτακτα περιστατικά
 • Λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που συμβάλλει στην προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
 • Επικοινωνεί με τους επισκέπτες των χώρων.
 • Γνωρίζει τους βασικούς κανόνες πρώτων βοηθειών και υγιεινής.
 • Ασκεί το επάγγελμα σύμφωνα με τους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας και τους κώδικες των αρχών της τεχνικής της επικοινωνίας.
 • Ομιλεί καλά τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.

Οι Σχολές Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του ΙΕΚ PRAXIS, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων. Οι Σπουδές Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης).

Τα 10 Σημεία Υπεροχής του ΙΕΚ PRAXIS στην ειδικότητα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

1. Δυναμική Ομάδα Εκπαιδευτών  με πλούσια διδακτική και επαγγελματική εμπειρία.

2Νέα “state of the art” υπερσύγχρονα κτήρια με εύκολη πρόσβαση

3. Τμήματα 15 Ατόμων με hands on προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

4. Παρέχονται  Βιβλία & Σημειώσεις χωρίς extra χρέωση σε έντυπη μορφή για όλα τα μαθήματα και στολή εργασίας.

5. Τμήματα σε όλες τις εκπαιδευτικές βάρδιες (Πρωινά, Μεσημεριανά και Απογευματινά τμήματα) σε Αθήνα και Χαλκίδα.

6. Εκπαιδευτικά προγράμματα πιστοποιημένα από Ευρωπαϊκό Φορέα Πιστοποίησης GC, σε συνεργασία με την NOCN

7. Δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, σε κορυφαίες συνεργαζόμενες σχολές.

8. Οργανωμένο Γραφείο Σταδιοδρομίας (Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος, Ημέρες Καριέρας και Ατομικός σύμβουλος σπουδών). Γνωρίστε τον σύμβουλο σας. Ένας σύμβουλος αντιστοιχεί σε 4 τμήματα κτάρτισης για την απόλυτη εξυπηρέτηση του κάθε Σπουδαστή.

9. Φροντιστηριακά μαθήματα για την απόκτηση Κρατικού Διπλώματος επιπέδου 5 αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, το ΑΣΕΠ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

10. Οι Δεσμεύσεις μας σε όλα τα παραπάνω δίνονται γραπτώς και υπογεγραμμένα στους υποψήφιους σπουδαστές, ενώ η αίτηση εγγραφής δεν περιλαμβάνει εκπλήξεις και “ψιλά γράμματα”.

Οι Σχολές Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του ΙΕΚ PRAXIS, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων. Οι Σπουδές Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης).

Τα ΙΕΚ Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων PRAXIS, οι πιο Ποιοτικές Σχολές για Σπουδές Φύλαξης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων σε Αθήνα και Χαλκίδα, παρέχουν ένα ανταγωνιστικό πακέτο extra παροχών,

Αναλυτικά για την Ειδικότητα ΙΕΚ Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων:

Το 5ο εξάμηνο της Πρακτικής Άσκησης

 • Το 5ο εξάμηνο φοίτησης προσφέρεται Χωρίς Extra Χρέωση στους σπουδαστές, με Εξασφάλιση Πρακτικής για όλους σε δυναμικές επιχειρήσεις κάθε κλάδου.

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Παρέχεται πλήρες σετ Βιβλίων ή Βιβλιοδετημένων Επιστημονικών Σημειώσεων (εκδόσεις ΙΕΚ PRAXIS) σε έντυπη μορφή  για όλα τα μαθήματα της ειδικότητας.

Σεμινάρια της ειδικότητας Χωρίς Extra Χρέωση

 • Οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν Χωρίς Extra Χρέωση Σεμινάρια Εξειδίκευσης και Παρουσιάσεις από Ειδικούς.

Πιστοποιήσεις

 • Το ΙΕΚ PRAXIS προσφέρει χωρίς χρέωση  σε όλους τους σπουδαστές του μαθήματα επιπλέον ξένων γλωσσών, με επιλογή ανάμεσα σε: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ρωσσικά
 • Προσφέρονται επίσης δωρεάν μαθήματα Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής (Η/Υ)
 • Επιβάρυνση υπάρχει μόνον για τα εξέταστρα που καταβάλλονται στους αντίστοιχους φορείς πιστοποίησης πχ ACTA, GLOBAL CERT, NOCN, VELLUM, TOEIC, CITY & GUILDS κλπ)

Προγράμματα σε προνομιακές τιμές

 • Κατά την διάρκεια των σπουδών: 50% έκπτωση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα
 • Μετά την αποφοίτηση: 30% έκπτωση για τα σεμινάρια ή για παρακολούθηση άλλης ειδικότητας ΙΕΚ.

Γραφείο Σταδιοδρομίας

 • Σεμινάρια: 1) Σύνταξης βιογραφικού, 2) Προετοιμασίας για συνέντευξη εργασίας, 3) Ενεργητικών Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας
 • Διοργάνωση Ημερών Καριέρας (Career Days)
 • Εξασφάλιση Πρακτικής Άσκησης για όλους τους σπουδαστές με ευθύνη της σχολής
 • Προώθηση βιογραφικού σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
 • Κλείσιμο ραντεβού για συνέντευξη

Υποστήριξη Εύρεσης Κατοικίας

 • Για τους καταρτιζόμενους από επαρχία, αλλά και για κάθε σπουδαστή μας, παρέχεται αποτελεσματική υποστήριξη για την εύρεση κατοικίας

Οι Σχολές Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του ΙΕΚ PRAXIS, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων. Οι Σπουδές Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης).

 • Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση αγγλικής) που θα τους επιτρέψει να επικοινωνούν στοιχειωδώς με τους ξένους επισκέπτες των χώρων, όπου θα εργάζονται.
 • Τα συστήματα ασφαλείας, των οποίων οι δυνατότητες βελτιώνονται συνεχώς και δεν αρκεί η εφάπαξ εξοικείωση τους με αυτά. Είναι αναγκαίο οι γνώσεις που θα αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι σε σχέση με το θέμα αυτό να ανανεώνονται διαρκώς, σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις που σημειώνονται, ακόμη και μετά το πέρας της κατάρτισής τους.
 • Βασικές γνώσεις για την επιστήμη της ιστορίας και τους σημαντικούς σταθμούς και εκφραστές της ιστορίας της τέχνης, ώστε να εκτιμούν ανάλογα τους αρχαιολογικούς χώρους ή τα αντικείμενα τέχνης τα οποία θα κληθούν να προστατεύσουν.
 • Βασικές γνώσεις μουσειολογίας που θα τους επιτρέψουν να γνωρίζουν τους τρόπους λειτουργίας ενός μουσείου ή ενός πολιτιστικού οργανισμού γενικότερα. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια και προστασία πολιτιστικών αγαθών, το οποίο αποτελεί και το κύριο αντικείμενο απασχόλησής τους.
 • Τεχνικές επικοινωνίας τόσο με τους επισκέπτες των χώρων εργασίας τους όσο και με τους προϊστάμενους και τους συναδέλφους τους. Ακόμη, είναι αναγκαίο να γνωρίζουν τον τρόπο σύνταξης μιας αναφοράς ή ενός επίσημου εγγράφου.
 • Στοιχεία επιχειρηματικότητας (η έννοια της επιχείρησης, θεσμικό πλαίσιο, κ.λ.π.). Ακόμη, θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν τα θεσμικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς για τα προβλήματα του κλάδου τους. Στο ίδιο πλαίσιο θα πρέπει να γνωρίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματά τους, όπως αυτά ορίζονται και προστατεύονται από το νόμο αλλά και τους τυχόν περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται.
 • Γνώσεις προληπτικής συντήρησης για τις σωστές περιβαλλοντικές παραμέτρους και σωστές πρακτικές της έκθεσης, της αποθήκευσης, της συσκευασίας και αποσυσκευασίας, της μεταφοράς και γενικά διαχείρισης των πολιτιστικών αγαθών.
 • Υγιεινή και πρώτες βοήθειες για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους και τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
 • Ενημέρωση για τις τυχόν αλλαγές των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στους νόμους για την προστασία των αρχαιοτήτων.
 • Στοιχεία περιβαλλοντικής αγωγής.

Οι Σχολές Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του ΙΕΚ PRAXIS, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων. Οι Σπουδές Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης).

 • Ο Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων προστατεύει τα μνημεία, τα αρχαιολογικά ευρήματα, τα έργα τέχνης, τα πολιτιστικά αγαθά, τις συλλογές, τα εκθέματα και εν γένει την περιουσία των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, από πράξεις και καταστάσεις οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα τους ή/και από την πιθανότητα μερικής ή /και συνολικής απώλειας τους.
 • Επίσης, ο Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων επιτηρεί τους χώρους τις ώρες που είναι ανοικτοί για το κοινό. Με ευγένεια και διακριτικότητα μεριμνά για την εφαρμογή των κανόνων επίσκεψης, την ασφαλή περιήγηση και παραμονή των επισκεπτών και την ομαλή λειτουργία των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων. Η φύλαξη στους χώρους των εκθέσεων έχει επίσης ως στόχο τη διατήρηση της τάξης, ησυχίας, καθαριότητας και την πρόληψη για την αποφυγή ατυχημάτων. Ο φύλακας ελέγχει τη ροή των επισκεπτών στις αίθουσες του μουσείου, ώστε να μην συσσωρευτεί υπερβολικός αριθμός επισκεπτών και δημιουργηθούν προβλήματα αφενός στην κυκλοφορία των ίδιων των επισκεπτών και αφετέρου στην περιουσία των ίδιων των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων. Επίσης, ο φύλακας μεριμνά για τις συνθήκες κλιματισμού και φωτισμού οι οποίες πρέπει να επικρατούν στους εκθεσιακούς χώρους, σύμφωνα με τις οδηγίες που του έχουν δοθεί.
 • Επιπλέον, έργο του είναι η υποδοχή-καλωσόρισμα, ο έλεγχος αποσκευών, η εξυπηρέτηση των επισκεπτών στο ταμείο, βεστιάριο, πωλητήριο, στους εκθεσιακούς και τους αρχαιολογικούς χώρους και στο περιβάλλοντα χώρο του μουσείου ή του αρχαιολογικού χώρου, καθώς επίσης η παροχή ενημερωτικών φυλλαδίων και πληροφοριών για θέματα λειτουργίας των χώρων όπως και η παροχή διευκρινιστικών παρατηρήσεων για τον προσανατολισμό των επισκεπτών στο χώρο .
 • Ως προς την άσκηση του φυλακτικού του έργου ο Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του αρχιφύλακα ή/και του υπεύθυνου αρχαιολόγου, του επιμελητή ή άλλου επιστημονικού υπεύθυνου.
 • Ο φύλακας μπορεί να παραμένει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, το οποίο ενδέχεται να είναι φυλάκιο, ή απλώς ένας σταθερός χώρος εποπτείας και να παρατηρεί τον γύρω χώρο. Σε άλλες περιπτώσεις, είναι υποχρεωμένος να κάνει περιπολίες και να περιηγείται του εσωτερικού ή και εξωτερικού χώρου του μουσείου και του αρχαιολογικού χώρου.
 • Επίσης, συμμετέχει σε προληπτικούς ελέγχους αλλά και στον τακτικό έλεγχο των αποθηκευτικών χώρων για το αν ισχύουν οι σωστές συνθήκες προληπτικής συντήρησης, συνήθως μαζί με τον υπεύθυνο συλλογών, τον υπεύθυνο αποθήκης και το συντηρητή και στον έλεγχο για το αν τηρούνται οι σωστές περιβαλλοντικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτισμού, αερισμού σε όλους τους χώρους, καθώς και για το εάν παρατηρούνται τρωκτικά, έντομα, μικροοργανισμοί και αλλοιώσεις των αντικειμένων.
 • Επιβλέπει τη διαδικασία συσκευασίας και μεταφοράς αντικειμένων που πρόκειται να εξέλθουν του μουσείου καθώς και τη διαδικασία εισόδου αντικειμένων στο μουσείο και της αποσυσκευασίας τους.
 • Επιβλέπει τη διαδικασία μεταφοράς ενός αντικειμένου εντός του μουσείου, π.χ. από τον εκθεσιακό χώρο στην αποθήκη ή στο εργαστήριο συντήρησης ή στο χώρο μελέτης.
 • Επιβλέπει τη διαδικασία ανοίγματος και κλειδώματος των προθηκών από τον επιμελητή ή το συντηρητή του μουσείου για να αποσυρθεί ή να προστεθεί κάποιο αντικείμενο.

Οι Σχολές Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του ΙΕΚ PRAXIS, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων. Οι Σπουδές Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης).

Α. Στο Υπουργείο πολιτισμού:

 • Αρχαιολογικοί χώροι,
 • Μουσεία όλων των ειδών,
 • Μονές και Ιεροί Ναοί,
 • Πινακοθήκες,
 • Γλυπτοθήκες,
 • Πολιτιστικοί Χώροι γενικά, εφόσον διαθέτουν και εκθεσιακούς χώρους,
 • Βιβλιοθήκες,
 • Χώρους μουσικών ακροάσεων και άλλων θεαμάτων,
 • Αστεροσκοπεία, Πλανητάρια, ενυδρεία, vivaria κ.λ.π.

Χώροι δηλαδή που εντάσσονται στην έννοια μουσείο, σύμφωνα με το καταστατικό του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, ICOM).

Β Στον ιδιωτικό τομέα

 • Ιδιωτικά Μουσεία,
 • Πινακοθήκες
 • Συλλογές έργων τέχνης Οργανισμών, Τραπεζών, ή Βιομηχανιών ή άλλων ιδιωτικών πολιτιστικών φορέων.

Οι Σχολές Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του ΙΕΚ PRAXIS, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων. Οι Σπουδές Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης).

Ιστορία- Πολιτισμός-Μουσειολογία

 • Ιστορία Τέχνης
 • Ιστορία & Υλικός Πολιτισμός
 • Στοιχεία Μουσειολογίας
 • Εισαγωγή στις Βασικές Έννοιες Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Ελληνική Λαϊκή Τέχνη

 

Περιβάλλον-Τουρισμός

 • Περιβαλλοντική Αγωγή – Οικολογία
 • Τουριστική Ψυχολογία

Συντήρηση – Προφύλαξη έργων

 • Αρχές Προληπτικής Συντήρησης
 • Διαχείριση Συλλογών – Χειρισμός και Μεταφορά Έργων Τέχνης

 

Φύλαξη-Άμυνα

 • Βασικές Αρχές Φύλαξης Μουσείων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων
 • Στοιχεία Νομοθεσίας για την Προστασία της Φυσικής & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών
 • Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας
 • Φυσική Αγωγή & Αυτοάμυνα

Επαγγελματισμός

 • Κώδικες Επαγγελματικής Συμπεριφοράς
 • Τεχνική Επικοινωνίας – Επιχειρηματικότητα
 • Υγιεινή – Πρώτες Βοήθειες

 

Ξένες Γλώσσες

 • Αγγλικά ή Γαλλικά

 

Πρακτική

 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Πρακτική Άσκηση

Οι Σχολές Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του ΙΕΚ PRAXIS, λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων. Οι Σπουδές Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης).

Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Video από την ειδικότητα

Τα νέα της ειδικότητας

Τα εργαστήρια του τομέα

praxis logo

Καθηγητές της Ειδικότητας

Στο ΙΕΚ PRAXIS αυτοί είναι οι καθημερινοί καθηγητές σου!

#Σχετικά Σεμινάρια PRAXIS

Εταιρικές Συνεργασίες

Αναπτύσσουμε Εταιρικές Συνεργασίες και με αυτές εξασφαλίζουμε την Πρακτική Άσκηση ΟΛΩΝ των καταρτιζομένων μας και προωθούμε αποτελεσματικά στην απασχόληση τους αποφοίτους μας, με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας.

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ Αλυσίδα σούπερ μάρκετ
JUMBO
IKEA
PRAKTIKER
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι. & Σ.Α.Ε.Ε. SUPERMARKET
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US