#ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

#SECURITY Εκπαίδευση Αρχιφυλάκων – Εποπτών


 • Τύπος ΣεμιναρίουΜε φυσική παρουσία
 • ΠόληOnline
 • Διάρκεια12 ώρες
 • Συχνότητα2 Σάββατα

Το On Line εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αρχιφυλάκων – Εποπτών» στηρίζει τη φιλοσοφία του σε μία ολοκληρωμένη και σύγχρονη εκπαίδευση που στόχο έχει να δώσει τη δυνατότητα σε κάθε στέλεχος και εργαζόμενο του χώρου της ιδιωτικής ασφάλειας, να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα και αρμοδιότητές του με επαγγελματική επάρκεια.

 • Το σεμινάριο υλοποιείται από το Κε.Δι.Βι.Μ.2 PRAXIS που είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός με μεγάλη εμπειρία σε προγράμματα διά βίου μάθησης και κατάρτισης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας με σκοπό τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ και του ΚΕΜΕΑ.
 • Οι εκπαιδευτές του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ειδικοί επιστήμονες στο χώρο της ασφάλειας, διαθέτουν πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στο συγκεκριμένο χώρο, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, συγγραφικό έργο και πιστοποιήσεις.
 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης και εκπαιδευτικό υλικό.

 

Στο σεμινάριο περιλαμβάνονται οι εξής εκπαιδευτικές ενότητες:

 

 • Αλφαβητάρι Αρχιφύλακα-Επόπτη (σε νομικό, επαγγελματικό και επιχειρησιακό επίπεδο).
 • Νομοθετικό πλαίσιο.
 • Ηγεσία.
 • Δεξιότητες επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης.
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία με προϊσταμένους – υφισταμένους/
 • Διαχείριση κρίσεων.
 • Καθήκοντα Αρχιφύλακα – Επόπτη
 • Προφίλ Αρχιφύλακα – Επόπτη

 

 

Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου τροποποιούνται και προσαρμόζονται σε κάθε τμήμα, ανάλογα με:

 

 • Την εμπειρία και το επιχειρησιακό επίπεδο των εκπαιδευομένων.
 • Το γνωστικό επίπεδο των εκπαιδευομένων.
 • Τις δεξιότητες των εκπαιδευομένων.
 • Τις πραγματικές επαγγελματικές ανάγκες που καθορίζονται  κυρίως από το προφίλ της Επιχείρησης και τις ανάγκες του Φορέα-πελάτη.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα τα οποία:

 • Είναι εργαζόμενοι σε ΙΕΠΥΑ με καθήκοντα Αρχιφυλάκων ή Εποπτών και επιθυμούν την κατάρτιση ή επανακατάρτισή τους.
 • Είναι εργαζόμενοι σε ΙΕΠΥΑ ως προσωπικό φύλαξης και προσδοκούν να εξελιχθούν επαγγελματικά ως Αρχιφύλακες-Επόπτες.
 • Είναι άτομα που διαθέτουν Άδεια Εργασίας Προσωπικού ΙΕΠΥΑ και επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους σημείωμα, προκειμένου να ενταχθούν πιο εύκολα στον επαγγελματικό κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας.

Το σεμινάριο στοχεύει στο να καταρτίσει τους Αρχιφύλακες/Επόπτες (managers πρώτης γραμμής), ώστε:

α. Σε γνωστικό επίπεδο, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να ασκούν επιθεωρήσεις, έλεγχο, εποπτεία και καθοδήγηση στο υφιστάμενο προσωπικό των ΙΕΠΥΑ κατά την άσκηση των καθηκόντων του και ειδικότερα αναφορικά με:

 • Την εμφάνιση, παράσταση και συμπεριφορά του.
 • Την ορθή εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του.
 • Την ορθή-πλήρη εφαρμογή των εφαρμοζόμενων μέτρων και την αποτελεσματικότητά τους.
 • Την καταλληλότητα και επάρκεια των χρησιμοποιούμενων τεχνικών μέσων.
 • Την ορθή αξιοποίηση του ατομικού εξοπλισμού τους.
 • Τη σωστή χρήση των υπηρεσιακών βιβλίων και λοιπών εγγράφων.
 • Τις αλλαγές και εξελίξεις σε νομικό επίπεδο.

 

β. Σε επίπεδο ικανοτήτων και δεξιοτήτων, στο να είναι ικανοί ώστε:

 • Να παρέχουν τις απαραίτητες οδηγίες-εντολές στο προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας.
 • Να διαχειρίζονται  το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας, ως ομάδα, που θα τους αναγνωρίζει ως προϊσταμένους – ηγέτες της.
 • Να βρίσκουν και να εφαρμόζουν λύσεις σε περιστατικά και καταστάσεις που το προσωπικό φύλαξης δεν έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί.
 • Να έχουν ευχέρεια στην επικοινωνία τους και τη συνεργασία με το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας.
 • Να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις που διαμορφώνονται σύμφωνα με τη θέση που κατέχουν.

 

γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών, να μπορούν με ευχέρεια:

 • Να ευαισθητοποιούν επαγγελματικά και προσωπικά το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας.
 • Να παρακινούν το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας στην αξιοπρεπή επαγγελματική εμφάνιση, παράσταση και συμπεριφορά.
 • Να παροτρύνουν στην σωστή χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού ασφάλειας και λειτουργίας και των υπηρεσιακών βιβλίων.
 • Να ενθαρρύνουν το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας για την ορθή και αποτελεσματική επικοινωνία με την ιεραρχία και τους αρμόδιους Φορείς.
 • Να κατανοούν την ανάγκη και να ενεργούν άμεσα και αποτελεσματικά.
 • Να εξηγούν τη θέση και την ευθύνη της ΙΕΠΥΑ απέναντι στον πελάτη και στο κοινό ευρύτερα.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διάρκεια της κάθε εκπαιδευτικής ώρας είναι 45′

Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΕΔΙΒΙΜ 2) PRAXIS (Αριθμός Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ 1110 1832).


image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US