Καταπολέμηση του ντόπινγκ: Σεμινάριο Εξειδίκευσης

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την επιτυχή διεξαγωγή του σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 17 Μαΐου 2022, στην Αίθουσα Προπονητικής του PRAXIS στην Αθήνα.
Το σεμινάριο, στο οποίο συμμετείχαν οι τομείς Αθλητισμού, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Νοσηλευτικής, επικεντρώθηκε σε ειδικά θέματα όπως ο προαθλητικός έλεγχος, τα είδη φαρμακοδιέγερσης – doping, γονιδιακό doping (αγγελιοφόρο RNA) και το Anti-Doping Testing System.
Ο εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο ειδικός Ορθοπεδικός Χειρουργός και Ιατρός Αθλητικής Ιατρικής, κ. Μπακιρτζής Δημήτριος, επίσημος γιατρός σε αρκετές πανελλήνιες και ελληνικές αθλητικές ομοσπονδίες, με αξιοσημείωτη καριέρα και επαγγελματική εμπειρία.
Με μεγάλη παράδοση στην εκπαίδευση και ιδιαίτερη αγάπη για τον αθλητισμό και τα αθλήματα, ο κ. Μπακιρτζής διδάσκει με μια διαδραστική προσέγγιση που συνδυάζει απλή θεωρία με βάση τη βιβλιογραφία και πλούσια πρακτική εξάσκηση.

Τα τεστ αντιντόπινγκ έχουν γίνει ένα ουσιαστικό μέρος του κόσμου του αθλητισμού. Στο σημερινό άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι αθλητές αναζητούν συνεχώς τρόπους να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ωστόσο, με την αυξανόμενη χρήση φαρμάκων που βελτιώνουν την απόδοση, κατέστη αναγκαία η εφαρμογή αυστηρών μέτρων για τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για όλους τους ανταγωνιστές.

Το σύστημα δοκιμών αντιντόπινγκ έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύει και να αποτρέπει τη χρήση απαγορευμένων ουσιών στον αθλητισμό. Περιλαμβάνει μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει συλλογή δειγμάτων, εργαστηριακή ανάλυση, διαχείριση αποτελεσμάτων και πειθαρχικά μέτρα. Σε αυτό το άρθρο, θα ρίξουμε μια εις βάθος ματιά στο σύστημα δοκιμών αντιντόπινγκ και θα εξερευνήσουμε τα διάφορα μέρη του.

Τι είναι το Σύστημα Ελέγχου Αντιντόπινγκ;

Το Σύστημα Ελέγχου Anti-Doping είναι ένα σύνολο κανόνων και κανονισμών που διέπουν τη χρήση φαρμάκων που βελτιώνουν την απόδοση στον αθλητισμό. Στοχεύει στην προώθηση του ευ αγωνίζεσθαι, στην προστασία της υγείας των αθλητών και στη διατήρηση της ακεραιότητας των αθλητικών εκδηλώσεων. Το σύστημα λειτουργεί τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και περιλαμβάνει πολλούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών οργανισμών κατά του ντόπινγκ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA) και διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών.

Στον πυρήνα του, το Σύστημα Ελέγχου Anti-Doping βασίζεται στον έλεγχο αθλητών για απαγορευμένες ουσίες. Αυτές οι δοκιμές μπορούν να διεξαχθούν τόσο εντός όσο και εκτός αγώνων. Οι δοκιμές εντός αγώνων πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη συμμετοχή ενός αθλητή σε ένα αθλητικό γεγονός, ενώ οι δοκιμές εκτός αγώνων μπορούν να πραγματοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή εκτός αγωνιστικών περιόδων. Οι αθλητές επιλέγονται συνήθως για έλεγχο τυχαία ή με βάση την υποψία για ντόπινγκ.

Οι συνέπειες για την παραβίαση των κανόνων κατά του ντόπινγκ μπορεί να είναι σοβαρές.

 

Ο σκοπός του τεστ αντι-ντόπινγκ

Το τεστ αντιντόπινγκ είναι ένα κρίσιμο συστατικό του σύγχρονου αθλητισμού. Είναι μια μέθοδος που στοχεύει στην προώθηση της δικαιοσύνης, στην προστασία της υγείας των αθλητών και στη διασφάλιση ότι ο ανταγωνισμός είναι καθαρός από οποιαδήποτε εξαπάτηση. Σκοπός του τεστ αντιντόπινγκ είναι να ανιχνεύσει τη χρήση απαγορευμένων ουσιών ή μεθόδων από αθλητές.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός κατά του Ντόπινγκ (WADA) έχει θέσει αυστηρές οδηγίες για προγράμματα ελέγχου του ντόπινγκ παγκοσμίως. Οι αθλητές πρέπει να υποβληθούν σε δοκιμασίες τόσο εντός όσο και εκτός αγώνων, κάτι που μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι δοκιμές πραγματοποιούνται με δείγματα αίματος και ούρων, τα οποία αναλύονται για ενδείξεις φαρμάκων που ενισχύουν την απόδοση (PEDs).

Όσοι αποτυγχάνουν σε ένα τεστ αντιντόπινγκ αντιμετωπίζουν σοβαρές συνέπειες, όπως αποκλεισμό από αγωνιστικές διοργανώσεις, κατάπτωση μεταλλίων ή βραβείων που έχουν κερδίσει, αποκλεισμό από μελλοντικούς αγώνες ή ακόμη και ισόβια αποκλεισμό από το άθλημά τους.

Πώς επιλέγονται οι αθλητές για δοκιμές

Προκειμένου να διασφαλιστεί το δίκαιο παιχνίδι και να διατηρηθεί η ακεραιότητα των αθλημάτων, οι αθλητές υποβάλλονται σε τυχαία τεστ ντόπινγκ. Αυτές οι δοκιμές πραγματοποιούνται από φορείς κατά του ντόπινγκ και στοχεύουν στον εντοπισμό τυχόν απαγορευμένων ουσιών στο σύστημα ενός αθλητή. Ενώ όλοι οι αθλητές μπορούν ενδεχομένως να επιλεγούν για τεστ ντόπινγκ, ορισμένοι παράγοντες αυξάνουν την πιθανότητα εξέτασης.

Ένας σημαντικός παράγοντας είναι το επίπεδο ανταγωνισμού ενός αθλητή. Οι αθλητές που αγωνίζονται σε ελίτ επίπεδα έχουν περισσότερες πιθανότητες να δοκιμαστούν από εκείνους που αγωνίζονται σε χαμηλότερα επίπεδα. Επιπλέον, εάν ένας αθλητής έχει πιαστεί προηγουμένως να χρησιμοποιεί απαγορευμένες ουσίες ή έχει υποπτευθεί ότι τις χρησιμοποιεί στο παρελθόν, μπορεί να στοχευτεί για συχνές δοκιμές.

Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την επιλογή για τεστ ντόπινγκ είναι η εθνικότητα ή η χώρα καταγωγής ενός αθλητή. Οι φορείς κατά του ντόπινγκ ενδέχεται να δώσουν προτεραιότητα σε δοκιμές σε αθλητές από χώρες με ιστορικό χρήσης ναρκωτικών σε αθλήματα ή από χώρες με περιορισμένα προγράμματα αντιντόπινγκ.

Οι διαφορετικοί τύποι τεστ ντόπινγκ

Υπάρχουν διάφοροι τύποι τεστ ντόπινγκ που μπορούν να γίνουν σε αθλητές. Ένα από τα πιο κοινά είναι η εξέταση ούρων, η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή δείγματος ούρων από τον αθλητή και την ανάλυσή του για τυχόν ίχνη PED. Η εξέταση αίματος είναι μια άλλη μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση ντόπινγκ. Αυτό περιλαμβάνει την αιμοληψία από τον αθλητή και την εξέτασή του για τυχόν ανωμαλίες ή σημάδια χρήσης ναρκωτικών.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν εμφανιστεί νέες τεχνολογίες που επιτρέπουν την ακριβέστερη ανίχνευση φαρμάκων που βελτιώνουν την απόδοση.

Τι συμβαίνει αν ένας αθλητής βγει θετικός;

Όταν ένας αθλητής βγει θετικός σε μια απαγορευμένη ουσία, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και τους κανόνες του οργάνου διοίκησης του αθλήματός του, ο αθλητής μπορεί να αντιμετωπίσει αναστολή ή ακόμα και οριστική αποβολή από το άθλημά του.

Εκτός από την αντιμετώπιση πειθαρχικών μέτρων από το διοικητικό όργανο του αθλητισμού τους, ένα θετικό τεστ ναρκωτικών μπορεί επίσης να βλάψει τη φήμη και τις προοπτικές καριέρας ενός αθλητή. Οι χορηγοί μπορεί να τερματίσουν τις συμφωνίες έγκρισης και οι θαυμαστές μπορεί να χάσουν τον σεβασμό για έναν αθλητή που κάποτε θαύμαζαν.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν είναι όλα τα θετικά τεστ φαρμάκων σκόπιμα. Οι αθλητές μπορεί εν αγνοία τους να λαμβάνουν ουσίες που απαγορεύονται από το άθλημά τους ή να λαμβάνουν μολυσμένα συμπληρώματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να έχουν λόγους να ασκήσουν έφεση κατά της αναστολής ή της τιμωρίας τους. Ωστόσο, οι αθλητές πρέπει να είναι προσεκτικοί σχετικά με το τι βάζουν στο σώμα τους και πρέπει πάντα να συμβουλεύονται έναν γιατρό ή προπονητή πριν λάβουν οποιαδήποτε νέα συμπληρώματα ή φάρμακα.

Η σημασία του συστήματος ελέγχου αντιντόπινγκ

Το σύστημα ελέγχου αντιντόπινγκ είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για τη διασφάλιση του ευ αγωνίζεσθαι και τη διατήρηση της ακεραιότητας του αθλητισμού. Έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύει και να αποτρέπει τη χρήση ουσιών που βελτιώνουν την απόδοση, οι οποίες δίνουν στους αθλητές ένα αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων τους. Εκτός από την αντίθεση με τους κανόνες, η χρήση αυτών των ουσιών μπορεί επίσης να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των αθλητών.

Το σύστημα ελέγχου αντιντόπινγκ λειτουργεί ελέγχοντας αθλητές για απαγορευμένες ουσίες πριν ή μετά τους αγώνες. Αυτό περιλαμβάνει τη συλλογή δειγμάτων ούρων ή αίματος, τα οποία στη συνέχεια αναλύονται σε διαπιστευμένα εργαστήρια χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία που μπορεί να εντοπίσει ακόμη και ίχνη απαγορευμένων ουσιών. Οι αθλητές που θα βγουν θετικοί αντιμετωπίζουν κυρώσεις όπως αποκλεισμός, αποκλεισμός και απώλεια μεταλλίων ή χρηματικού έπαθλου.

Η σημασία του συστήματος ελέγχου αντιντόπινγκ δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Εξασφαλίζει ίσους όρους παιχνιδιού για όλους τους αθλητές ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή την κατάστασή τους.

 

Ειδικότητες
image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

    Ενδιαφέρομαι για
    Περιοχή ενδιαφέροντος
    X
    CONTACT US