Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση εκπαιδευόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.

Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση εκπαιδευόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας καλεί για τις περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας εκπαιδευόμενους ΙΕΚ, που έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους έως τον 8/2020 και δεν έχουν πραγματοποιήσει 6μηνη πρακτική άσκηση, επιχειρήσεις ως παρόχους θέσεων πρακτικής άσκησης, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο έργο «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014 -2020 και αφορά συνολικά και σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας στην υλοποίηση των παρακάτω δράσεων από σύμπραξη φορέων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ – συντονιστής, ΕΟΠΠΕΠ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ):
παροχή βεβαίωσης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 25 ωρών σε οριζόντιες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες (εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση/αποτελεί προαπαιτούμενο για την υλοποίηση πρακτικής άσκησης),
δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη εκπαιδευόμενων ΙΕΚ από μέντορες, τοποθέτηση εκπαιδευόμενων ΙΕΚ σε θέσεις πρακτικής άσκησης διάρκειας 960 ωρών (6 μήνες) με χορήγηση αποζημίωσης 3,185€/ώρα πρακτικής.

Σύνολο αποζημίωσης εκπαιδευόμενων ΙΕΚ 3,185 * 960 ώρες = 3.057,60€

Αιτήσεις συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου https://www.e-iekpraktiki.gr/
Αναλυτική πληροφόρηση απευθείας στις Δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε Λάρισα– Ιωάννινα (τηλ. 2410 579876, 26510 44727).

Ειδικότητες
image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

    Ενδιαφέρομαι για
    Περιοχή ενδιαφέροντος
    X
    CONTACT US