Ευάγγελος Μπερής

Δρ. Αμπελουργίας

Ευάγγελος ΜΠΕΡΗΣ, Δρ Αμπελουργίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   
 
Ιούλιος 2012 Διδακτορικό (Ph.D.) στην Αμπελουργία:
Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ (UK) - Σχολή Γεωπονίας, Πολιτικής και Ανάπτυξης.
Τίτλος διατριβής (επίσημη μετάφραση): “Απομόνωση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση εντομοπαθογόνων μυκήτων για τον έλεγχο της ευδεμίδας της αμπέλου (Lobesia botrana) (Lepidoptera: Tortricidae) και της μύγας της μεσογείου (Ceratitis capitata) (Diptera: Tephritidae) ενός νέου εχθρού των οινοστάφυλων ".
 
Δεκέμβριος 2011 WSET - Πτυχίο Παγκόσμιου Αμπελώνα - Οργανοληπτικού Οίνων
Σχολή Οίνου και Αποσταγμάτων Λονδίνου (UK) (έδρα της Wine & Spirit Education Trust).
“Προχωρημένο Πτυχίο στους Οίνους και τα αποστάγματα” (Advanced).
 
Δεκέμβριος 2007 Μεταπτυχιακό (M.Sc.) στη Φυτοκομία (Horticulture)
Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ (UK) - Σχολή Βιολογικών Επιστημών.
Ειδικεύσεις: Βιολογική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών της Αμπέλου, Οργανική γεωργία, Εντομολογία, Βιολογία Μυκήτων
 
Νοέμβριος 2005 Πτυχίο (B.Sc.) στη Γεωπονία
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Φυτικής Παραγωγής.
Ειδικεύσεις:  Αμπελουργία - Οινολογία, Φυτοπροστασία, Ελαιοκομία
 
 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ   
 
Νοεμ. 2016  -  Σήμερα Επιστημονικός Διευθυντής
Κτήμα Αργυρού - Σαντορίνη
 • Πειραματισμός - εξέλιξη πρακτικών αμπελοκαλλιέργειας
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες οινοποίησης - ανάμιξης (blends)
 • Οργανοληπτική αξιολόγηση - Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων
 • Δημιουργία τμήματος έρευνας
 • Ανάπτυξη του τμήματος Οινοτουρισμού - Παρουσιάσεις
 • Επιμέλεια συνοδευτικών των κρασιών (Food & Wine pairings)
 • Εκπαίδευση προσωπικού
Δεκ. 2014  -  Σήμερα Καθηγητής Μεταπτυχιακού
ΤΕΙ Αθήνας,  Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών,  Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα: “M.Sc., Στην Επιστήμη Οίνου και Ζύθου”
 • Διδασκαλία στο μάθημα «Ελληνικός και Παγκόσμιος Αμπελώνας»  (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Νέος Κόσμος)
 • Διδασκαλία στο μάθημα «Συστήματα Διαχείρισης Αμπελώνα»
 • Διδασκαλία στο μάθημα «Οργανοληπτικός Έλεγχος Οίνου»
 • Διδασκαλία στο μάθημα «Μεταζυμωτικές Διεργασίες Οίνου»
 • Ανάληψη, επίβλεψη και εξέταση Μεταπτυχιακών εργασιών
 
Οκτωβ. 2014  -  Σήμερα Έκτακτος Καθηγητής
ΤΕΙ Αθήνας,  Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών,  Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.
 • Διδασκαλία του μαθήματος «Οργανοληπτικός Έλεγχος Οίνων και Ποτών»
 • Διδασκαλία του μαθήματος «Φυτοπροστασία της Αμπέλου - Εργαστήριο»
 • Διδασκαλία του μαθήματος «Αμπελογραφία - Εργαστήριο»
 • Ανάληψη, επίβλεψη και εξέταση Πτυχιακών εργασιών
 
Ιουλ. 2013  -  Σήμερα Σύμβουλος Αμπελοκαλλιέργειας / Οινοποίησης
Πλαγιές Αιγιαλείας, νησιά, Σέρρες κλπ. (ως αυτοαπασχολούμενος)
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα Φυτοπροστασίας, ανάλυσης εδαφών & θρέψης φυτών, τεχνικής της καλλιέργειας (συστήματα διαμόρφωσης, κλαδέματα, αρόσεις, άρδευση, ζιζανιοκτονία κ.α.) 
 • Μελέτες ορθής εγκατάστασης ή μετάβασης στην Βιολογική καλλιέργεια
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση Αμπελώνα - Εκπαίδευση προσωπικού 
 • Αξιολόγηση προϊόντων και ποιοτικός έλεγχος 
 
Μάιος. 2016  -  Οκτ. 2016 Ξεναγός οινικής γνώσης / Σύμβουλος Ανάπτυξης
“Santorini Wine Adventure” Wine Tours
 • Αγγλόφωνες ξεναγήσεις σε οινοποιεία και αμπελώνες της Σαντορίνης
 • Εισηγήσεις γευσιγνωσίας οίνου και συνδυασμών οίνου - φαγητού
 • Ποιοτική αξιολόγηση - Στρατηγική ανάπτυξης
 
Δεκέμ. 2012 - Ιουλ. 2013 Ερευνητικός Συνεργάτης
Κέντρο Βιολογικών Ερευνών Στρατού (Κ.ΒΙ.Ε.Σ): Εργαστήριο Ιστολογίας, Πεντέλη - Αττική
 • Ιστολογικός έλεγχος αλλαντικών και άλλων τροφίμων - Προσδιορισμός αναλογίας ιστών - Έλεγχος αλλοιώσεων και καταλληλότητας για βρώση
 • Βιβλιογραφική έρευνα σε συστήματα διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων 
 • Εργαστηριακά πειράματα και στατιστική ανάλυση δεδομένων
 
Σεπτ. 2010 – Ιούλ. 2012 Ασκούμενος Ερευνητής - Υποψήφιος Διδάκτορας
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο: Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας, Κηφισιά - Αττική 
 • Πειράματα αγρού και εργαστηρίου - στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων
 • Βιβλιογραφική επισκόπηση σε εχθρούς και ασθένειες της Αμπέλου
 • Απομόνωση, καλλιέργεια και μοριακή ταυτοποίηση εντομοπαθογόνων μυκήτων
 
ΔΗΜΟ/ΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ   
 
4ο Διεθνές Συμπόσιο “Ampelos”. 12-14 Μαΐου 2017, Σαντορίνη: «Μεσογειακός Αμπελώνας και κλιματική αλλαγή» (accepted for oral presentation): “The effects of temperature on lifecycle of the European Grapevine Moth and on its control using Entomopathogenic fungi”. 
Ε.Ι. Beris, D.P. Papachristos, S. Gowen, B. Pembroke, D.C. Kontodimas.
 
2η Athens Wine Week, 28 Φεβρουαρίου - 6 Μαρτίου 2016, «Μαραθώνιος Οινικής Γνώσης»:
       Ομιλία: “Κρασιά νέου κόσμου vs. παλαιού ”.
 
16ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. 20-23 Οκτωβρίου 2015, Ηράκλειο Κρήτης: Επίδραση εντομοπαθογόνων μυκήτων στην Ευδεμίδα της αμπέλου (Lobesia botrana) (Lepidoptera: Tortricidae) κάτω από διαφορετικές τιμές θερμοκρασίας. Ε.Ι. Μπερής, Δ..Π. Παπαχρήστος, S. Gowen, B. Pembroke, Δ.Χ. Κοντοδήμας.
 
1η Athens Wine Week, 1 - 8 Μαρτίου 2015, «Μαραθώνιος Οινικής Γνώσης»:
       Ομιλία: “Volcanic wines, τα κρασιά των ηφαιστείων”.
 
Journal of Pest Science. June 2013, Volume 86, Issue 2, pp 275-284: “Pathogenicity of three entomopathogenic fungi on pupae and adults of the Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae)”. Evangelos I. Beris, Dimitrios P. Papachristos, Anastasia Fytrou, Spyridon Α. Antonatos, Dimitrios C. Kontodimas.
 
14ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. 11-14 Οκτωβρίου 2011, Ναύπλιο: “Τοξικότητα τριών εντομοπαθογόνων μυκήτων σε νύμφες και ενήλικα της Μύγας της Μεσόγειου (Ceratitis capitata) (Diptera: Tephritidae)”. Ε.Ι. Μπερής, Δ..Π. Παπαχρήστος, Ν. Φύτρου, Σ. Αντωνάτος , Δ.Χ. Κοντοδήμας.
 
11ο Παγκόσμιο Συνέδριο Οικολογίας: Ecology of Aphidophaga. Perugia - Italy, 19-24 September 2010: “Ladybird decisions, the aphids and the entomopathogenic fungi”. Beratis Bill, Dimopoulos Athanasios, Kremmydiotis Dimitrios, Beris Evangelos, Kontodimas Dimitrios, Martinou Angeliki.
 
11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. 11-14 Οκτωβρίου 2005, Καρδίτσα: “Ο εριώδης αλευρώδης (Aleurothrixus floccosus) (Hemiptera: Aleurodidae) στα εσπεριδοειδή της Ελλάδας κατά τα έτη 1991-2005”. Δ.Χ. Κοντοδήμας, Ν. Παπανικολάου, Π. Μυλωνάς, Γ. Σταθάς, Ε. Μπερής, Κ. Μπερτσουκλής, Ε. Λαγουδάκης.
 
 
 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ   
 
Μάιος  2006 Πλήρης υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (MSc & PhD)

Καλωσόρισμα

Καλωσήρθατε στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό PRAXIS.

Ο Οργανισμός διαθέτει Υπερσύγχρονες Εγκαταστάσεις σε 4 κτήρια και μια Δυνατή Ομάδα 300 Εκπαιδευτών.

Με Σημαντικές Εταιρικές Συνεργασίες η Επαγγελματική Αποκατάσταση των Αποφοίτων του φτάνει στο 90%.

Επιλέξτε μία από τις 73 Δυναμικές Ειδικότητες  ή Κάποιο από τα Εξειδικευμένα μας Σεμινάρια και κάντε Σήμερα την Πρώτη Πράξη της Επαγγελματικής σας Επιτυχίας!

Επικοινωνία