Αποτελέσματα VOUCHER για ΑΝΕΡΓΟΥΣ 30-49 ετών

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα Voucher για Ανέργους 30-49 ετών.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την αίτησή σας με τον αριθμό ΚΑΥΑΣ στα τηλέφωνα  Αθήνα 210-8230090 και Χαλκίδα 22210-74005

 

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ το πρόγραμμα VOUCHER

Το πρόγραμμα VOUCHER (Επιταγή Κατάρτισης) για Ανέργους 30-49 ετών με τίτλο “Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε Τεχνικές Δεξιότητες κλάδων αιχμής”, περιλαμβάνει:

1) Θεωρητική Κατάρτιση 200 ωρών σε τεχνικές ειδικότητες του Τουρισμού, της Βιομηχανίας και της Κοινωνικής Φροντίδας

2) Συμβουλευτική Υποστήριξη :

 • επιλογή προγράμματος σε συνεργασία με τον καταρτιζόμενο
 • κατάλληλη σύζευξη εκπαίδευσης – πρακτικής – εργασίας με το προφίλ και τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου
 • προετοιμασία των συμμετεχόντων για την μετάβαση στους χώρους πρακτικής και εργασίας
 • παρακολούθηση και υποστήριξη κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης
 • υποστήριξη για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε εργασία

3) Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων με ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή σε Εξετάσεις ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

4) Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα συνολικής διάρκειας 380 ωρών

 

Ποιό είναι το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Εκπαιδευτικό Επίδομα 2.520€

(1.000 € για την Θεωρητική Κατάρτιση και 1.520 € για την Πρακτική Άσκηση)

 

Σε ποιούς ΚΛΑΔΟΥΣ μπορείτε να εκπαιδευτείτε και να εργαστείτε

 • Τουρισμός – Επισιτισμός
 • Κοινωνική Φροντίδα
 • Βιομηχανία και Κατασκευές

 

Ποιά είναι ΟΛΑ τα διαθέσιμα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ:

 • Εστιατορική – Service – Barista
 • Receptionist
 • Τουριστικό Γραφείο
 • Ξένες Γλώσσες

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ:

 • Οροφοκομία
 • Καθαριότητα
 • Φροντίδα ηλικιωμένων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ:

 • Τεχνικός αυτοματισμού
 • Μονώσεις
 • Οικοδομικές Εργασίες

 

Ποια είναι τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Βεβαίωση ανεργίας
 • Αντίγραφο απολυτηρίου Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδώ
 • Επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης (μόνο σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή)
 • Εκκαθαριστικό της εφορίας του φορολογικού έτους 2019
 • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι:

i. Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και βρίσκομαι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης
ii.Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής

Ειδικότητες
image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US