Αποκατάσταση τραυματισμού αθλητικών κακώσεων

Η Σχολή Προπονητικής και η Σχολή Φυσικοθεραπείας του ΙΕΚ PRAXIS διοργάνωσαν δωρεάν σεμινάριο για τους σπουδαστές των ειδικοτήτων ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  και Β. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ με θέμα:

“Αποκατάσταση τραυματισμού των βασικότερων αθλητικών κακώσεων και ειδικότερα των συνδέσμων της ποδοκνημικής και των χιαστών συνδέσμων του γονάτου. Πρόγραμμα αποκατάστασης και ενδυνάμωσης  με ισομετρικές, ισοτονικές και ισοκινητικές ασκήσεις”.

Εισηγητής ήταν ο Ειδικός Ορθοπεδικός Χειρούργος και Ιατρός Αθλητικής Ιατρικής κύριος Δημήτριος Μπακιρτζής.

Ο κος Μπακιρτζής είναι ο επίσημος γιατρός:

 • της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Kickboxing,
 • της Ελληνικής Ομοσπονδίας Wushu Kung Fu,
 • της Ελληνικής Ομοσπονδίας Tang Soo Do και
 • του Συνδέσμου Επαγγελματικής Πυγμαχίας, της WAKO, της WPKA, της WKU και της ISKA

 

Λίγα Λόγια Για το Περιεχόμενο Του Σεμιναρίου

 

Οι κύριοι τύπου της µυϊκής συστολής είναι δύο: Η ισοµετρική και η ισοτονική συστολή.

Ισοµετρική συστολή

Η µυϊκή συστολή συνεπάγεται τη βράχυνση των συσταλτών στοιχείων του µυός. Ο µυς, όµως, διαθέτει και ελαστικά στοιχεία «εν σειρά» συνδεδεµένα µε τα συσταλτά του στοιχεία, τα οποία διατείνονται και έτσι αυξάνουν την τάση (δύναµη) του. Σε µία τέτοια περίπτωση η µυϊκή συστολή δε συνδέεται από βράχυνση, αλλά το µήκος του µυός διατηρείται σταθερό διότι µπορεί να βραχύνονται τα σαρκοµέρια συγχρόνως, όµως, διατείνονται και τα ελαστικά
στοιχεία, τα οποία είναι συνδεδεµένα «εν σειρά», και η συστολή αυτή ονοµάζεται ισοµετρική συστολή. Η αρχική φάση κάθε µυϊκής συστολής είναι ισοµετρική.

Η ενεργητική τάση που αναπτύσσεται κατά την ισοµετρική συστολή εξαρτάται από το µήκος που έχει ο µυς πριν από τη συστολή. Η µέγιστη τιµή καταγράφεται όταν ο µυς διεγερθεί ευρισκόµενος στο µήκος ηρεµίας του και ελαττώνεται σε µεγαλύτερα ή µικρότερα µήκη. ∆ιάταση πέρα από το διπλάσιο του µήκους ισορροπίας προκαλεί ρήξη του µυός.

 

Ισοτονική συστολή

Η µυϊκή συστολή, που επιτυγχάνεται κάτω από σταθερή τάση (φορτίο) και κατά την οποία προκαλείται βράχυνση του µυός, ονοµάζεται ισοτονική συστολή. Ο τύπος αυτός της συστολής εµφανίζει τις ακόλουθες δύο φάσεις:

1. Ισοµετρική φάση. Αρχίζει µε την έναρξη της συστολής και διαρκεί µέχρις ότου η αναπτυσσόµενη τάση εξισωθεί µε το φορτίο, δηλαδή την αντίσταση που προβάλλεται.

2. Φάση βραχύνσεως. Μόλις η τάση του µυός ξεπεράσει την αντίσταση του φορτίου (όταν αυτό είναι µικρότερο από τη µέγιστη τάση που µπορεί να αναπτύξει ο συγκεκριµένος µυς) ο µυς αρχίζει να βραχύνεται και να ανυψώνει το φορτίο. Το µέγιστο που µπορεί να ανυψώσει ένας µυς είναι λίγο µικρότερο από τη µέγιστη τάση, που µπορεί να αναπτύξει κατά την ισοµετρική συστολή του. Σε αντίθεση µε την ισοµετρική συστολή, η ισοτονική αποδίδει έργο.
Η ταχύτητα συστολής ενός µυός εξαρτάται από τον τύπο του µυός, την αντίσταση που προβάλλεται και το µήκος που έχει ο µυς κατά την έναρξη της ισοτονικής συστολής (αρχικό µήκος). Όσο αυξάνεται η δύναµη που πρέπει να
υπερνικηθεί τόσο ελαττώνεται η ταχύτητα συστολής.

Εάν η ταχύτητα συστολής παραµείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της ισοτονικής συστολής τότε η συστολή ονοµάζεται ισοκινητική. Εάν η τάση της µυϊκής συστολής αυξάνει παράλληλα µε τη βράχυνση του µυός τότε αυτή ονοµάζεται αυξοτονική συστολή

 

Ισοκινητική Συστολή

Η ισοκινητική άσκηση είναι ένας δυναμικός τύπος άσκησης που εκτελείται ενάντια σε συνεχώς μεταβαλλόμενο φορτίο (εξαρτώμενο πάντα από την ικανότητα του ασκούμενου), αλλά σε σταθερή γωνιακή ταχύτητα, καθώς ο μυς επιμηκύνεται ή βραχύνεται μέσα στο διαθέσιμο εύρος κίνησης. Οι ισοκινητικές ασκήσεις γίνονται με τη χρηση ειδικών δυναμομέτρων τα οποία καλούνται Ισοκινητικά Δυναμόμετρα – Συγκροτήματα.

 

Γνώρισε τους καθηγητές και τα εργαστήρια, δες τις γνώμες των σπουδαστών μας και μάθε περισσότερα

 

Ειδικότητες
image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US