Είστε εδώ

Μηχανικός Οχημάτων

Στέφανος ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε.

 

Εκπαίδευση                                  

Βασικός τίτλος                                Πτυχιούχος μηχανικός οχημάτων τεχνολογικής

                                                        Εκπαίδευσης (ΠΕ18.18)

                                                        (Τ.Ε.Ι ) Κοζάνης.

 

Τίτλος πιστοποιητικού                    Πιστοποιητικό Γνώσης Χειρισμού Η/Υ

                                                        Microsoft Office Specialist

                                                        ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

                                                        ΦΥΛΛΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

                                                        (Ελληνική έκδοση MS Word 2002,MS Excel 2002

                                                        MS Outlook2002)

                                                        Πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής

                                                        Επάρκειας (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

 

Επιμόρφωση                                    Παιδαγωγική Αξιοποίηση των τεχνολογιών

                                                          Πληροφορικής και επικοινωνιών.

                                                          Χρήση πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού

                                                          Περιεχομένου ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

                                                          Παιδαγωγική στήριξη εκπαιδευτικών στην χρήση

                                                          Τ.Π.Ε (40 ώρες) Ο.Α.Ε.Δ - ΔΕ.Ε.Σ.ΙΝ

 

Επαγγελματική εμπειρία

                  Χρονολογίες                  

                                                          Από: 01-09-1994 έως: 28-02-1995

                                                          Εργάστηκα σαν χειριστής μηχανημάτων στην

                                                          Εταιρεία ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ.

                                                          Από:01-03-1995 έως: 30-04-1996

                                                          Εργάστηκα με την ειδικότητα του τεχνολόγου

                                                          Μηχανικού οχημάτων στην εταιρεία Ζ-CAR

                                                          Σακελλαράκης - Μπάσιος ΑΕ.

                                                          Από: 01-08-1997 έως: 31-03-1998

                                                          Εργάστηκα σαν χειριστής μηχανημάτων στην

                                                          Εταιρεία ΙΝΤΕΑΛ ΣΤΑΝΤΑΡΤ ΑΒΕ.

                                                          Από:06-04-1998 εως:5-08-1998,από: 1-10-1999 

                                                          Εως:31-03-2000,από: 1-07-2000 εως:31-12-2000,

                                                          Από:01-03-2001 εως:31-08-2001,από: 1-12-2001

                                                         έως: 31-05-2002,από:21-08-2002έως: 20-02-2003.

                                                         Εργάστηκα σαν υπεύθυνος γραφείου κίνησης της

                                                         Δ.Ε.Υ.Α.Χ (Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης                

                                                         Αποχέτευσης Χαλκίδας)

Διδακτική εμπειρία

                                                     

 Από:12-10-1999 έως: 28-06-2000

                                                        Εργάστηκα σαν ωρομίσθιος εκπαιδευτικός

                                                        Στο ΤΕΕ μαθητείας Χαλκίδας του ΟΑΕΔ.

                                                        Σύνολο ωρών 468.

                                                     

 Από: 26-09-2000 έως: 28-06-2001

                                                        Εργάστηκα σαν ωρομίσθιος εκπαιδευτικός

                                                        Στο ΤΕΕ μαθητείας Χαλκίδας του ΟΑΕΔ.

                                                        Σύνολο ωρών 651.

 

                                                        Από: 24-09-2001 έως: 28-06-2002

                                                        Εργάστηκα σαν ωρομίσθιος εκπαιδευτικός

                                                        Στο ΤΕΕ μαθητείας Χαλκίδας του ΟΑΕΔ.

                                                        Σύνολο ωρών 622.

                                                       

Από:07-10-2002 έως: 27-06-2003

                                                        Εργάστηκα σαν ωρομίσθιος εκπαιδευτικός

                                                        Στο ΤΕΕ μαθητείας Χαλκίδας του ΟΑΕΔ.

                                                        Σύνολο ωρών 518.

                                                       

 Από 02/10/2003 έως 30/06/2004 εργάσθηκα ως                               

                                                        προσωρινός αναπληρωτής καθηγητής στο ΤΕΕ                 

                                                        Μαθητείας Χαλκίδας του ΟΑΕΔ.   

                                                         Συνολικός χρόνος 8 μήνες και 28 ημέρες.

                                                        

Από 05/10/2004 έως 30/06/2005 υπηρέτησα ως                  

                                                         προσωρινός αναπληρωτής καθηγητής στο ΤΕΕ  

                                                         μαθητείας Χαλκίδας του ΟΑΕΔ.

                                                          Συνολικός χρόνος 8 μήνες και 26 ημέρες.

                                                        

Από:03-10-2005 έως: 14-06-2006

                                                         Εργάστηκα σαν ωρομίσθιος εκπαιδευτικός(ΠΕ18)

                                                         Στο ΤΕΕ μαθητείας Χαλκίδας του ΟΑΕΔ.

                                                         Σύνολο ωρών 599.

                                                        

Από 02/10/2006 έως 20/06/2007 εργάστηκα σαν 

                                                         Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στο ΤΕΕ Μαθητείας

                                                         Χαλκίδας του ΟΑΕΔ. Σύνολο ωρών 341.

                                                        

Από 11/01/2008 έως 20/06/2008 εργάστηκα σαν

                                                         Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στο 2ο ΤΕΕ-ΕΠΑΣ

                                                         Θήβας. Σύνολο ωρών 224.

                                                        

Από 01/10/2007έως09/06/2008 εργάστηκα σαν

                                                         Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στην ΕΠΑΣ Μαθ.        

                                                         Χαλκίδας του ΟΑΕΔ. Σύνολο ωρών 656

                                                        

Από 02/10/2008έως19/06/2009 εργάστηκα σαν

                                                         Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στο 1ο ΕΠΑΛ Θήβας.

                                                         Σύνολο ωρών 340.

                                                        

Από 01/10/2008έως 11/06/2009 εργάστηκα σαν

                                                         Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στην ΕΠΑΣ Μαθητείας του

                                                         ΟΑΕΔ. Σύνολο ωρών 652.

                                                        

Από 11/01/2010έως11/06/2010 εργάστηκα σαν

                                                         Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στην ΕΠΑΣ Θήβας.

                                                         Σύνολο ωρών 208.

                                                        

Από 21/09/2009έως14/06/2010 εργάστηκα σαν

                                                         Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στην ΕΠΑΣ Μαθητείας

                                                         Χαλκίδας του ΟΑΕΔ. Σύνολο ωρών 699.

                                                        

Από 06/10/2010έως09/06/2011 εργάστηκα στη ΕΠΑΣ

                                                         Μαθητείας Χαλκίδας του ΟΑΕΔ. Σύνολο ωρών 611.

                                                        

Από 04/10/2011έως14/06/2012 εργάστηκα σαν

                                                         Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στην ΕΠΑΣ Μαθητείας

                                                         Χαλκίδας του ΟΑΕΔ. Σύνολο ωρών 454.

                                                        

Από 01/10/2012έως14/06/2013 εργάστηκα σαν

                                                         Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στην ΕΠΑΣ Μαθητείας

                                                         Του ΟΑΕΔ Χαλκίδας. Σύνολο ωρών 581.

                                                        

Από 15/10/2013έως27/06/2014 εργάστηκα σαν

                                                         Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στην ΕΠΑΣ Μαθητείας

                                                         Χαλκίδας του ΟΑΕΔ. Σύνολο ωρών 371.

                                                            

  Από17/12/2014έως30/06/215 εργάστηκα σαν

                                                         Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στην ΕΠΑΣ Μαθητείας

                                                         Χαλκίδας του ΟΑΕΔ. Σύνολο ωρών 265.

                                                        

Από 10/11/2014 έως 30/06/2015 εργάστηκα σαν                        

                                           Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στην ΣΕΚ Χαλκίδας    

                                                         Του ΟΑΕΔ σύνολο ωρών 83.

                                                        

Από 08/10/2015 έως 13/06/2016 στην ΕΠΑΣ

                                                         Μαθητείας ΟΑΕΔ Χαλκίδας σαν ωρομίσθιος

                                                         Εκπαιδευτικός σύνολο ωρών 485

 

Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες

 Μητ. Γλώσσα                                    Ελληνική

 Άλλη Γλώσσα                                   Αγγλική    60%

 

 

 

Καλωσόρισμα

Καλωσήρθατε στο ΙΕΚ PRAXIS, το πιο Ποιοτικό Εκπαιδευτήριο. Το ΙΕΚ PRAXIS διαθέτει Υπερσύγχρονες Εγκαταστάσεις, την πιο Δυνατή Ομάδα Εκπαιδευτών και σημαντικές Εταιρικές Συνεργασίες για την εξασφάλιση της πρακτικής άσκησης και την αποτελεσματική επαγγελματική προώθηση των αποφοίτων του.

Διαβάστε την γνώμη των επιτυχημένων Αποφοίτων μας, αποφασίστε με την βοήθεια των εξειδικευμένων Συμβούλων μας για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει, επιλέξτε μία από τις 50 Δυναμικές Ειδικότητες του ΙΕΚ PRAXIS ή κάποιο από τα δεκάδες Εξειδικευμένα μας Σεμινάρια και κάντε ΣΗΜΕΡΑ την Πρώτη Πράξη της Επαγγελματικής σας Επιτυχίας!

Επικοινωνία