#ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

#Voucher ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2024: Ψηφιακές & Πράσινες Δεξιότητες – επιδότηση 400 €


 • Τύπος ΣεμιναρίουΜε φυσική παρουσία
 • ΠόληΑθήνα - Χαλκίδα - Αλιβέρι
 • Διάρκεια80 ώρες
 • Επιδότησηέως 400 €  (5 €/ώρα κατάρτισης)

Ετοιμάζεται ο ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ κατάρτισης για το 2024. Κάντε ΤΩΡΑ την αίτηση σας, συμπληρώνοντας την φόρμα ενδιαφέροντος.

Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε εργαζόμενους ηλικίας άνω των 18 ετών, που οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και την απόκτηση πιστοποίησης μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης. \

Τμήματα υλοποιούνται σε Αθήνα, Χαλκίδα και Αλιβέρι.

Καθώς ο εργασιακός χώρος συνεχίζει να εξελίσσεται ταχέως, υπάρχει αυξημένη ανάγκη για εργαζομένους εξειδικευμένους σε σύγχρονες δεξιότητες ώστε να συμβαδίζουν με την πρόοδο στον χώρο.

Για το σκοπό αυτό, το νέο Voucher Εργαζομένων έχει έναν σαφή στόχο: να διασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες που χρειάζονται για να είναι ανταγωνιστικοί στη σημερινή αγορά εργασίας μέσω αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης.

Η 25χρονη εμπειρία του ΚΔΒΜ PRAXIS στην εκπαίδευση ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ και το ειδικευμένο προσωπικό του εγγυάται:

 • την άμεση διεκπεραίωση των αιτήσεων,
 • διδασκαλία σε σύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες με εξειδικευμένους καθηγητές και
 • 100% επιτυχία στις εξετάσεις.

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την χρήση σύγχρονων συμμετοχικών μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων.

Οι 80 ώρες εκπαίδευσης περιλαμβάνουν:
• 12 ώρες Δια ζώσης Εκπαίδευση (2 ημέρες) (ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)
• 48 ώρες Σύγχρονη Τηλε-εκπαίδευση
• 20 ώρες Ασύγχρονη Τηλε-εκπαίδευση

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δικαιούχοι του προγράμματος μπορεί να είναι:

 • Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα
 • Άνω των 18 ετών
 • Απόφοιτοι ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Κωδικούς taxis net
2. Ταυτότητα 2 οψεις σε pdf (σκαναρισμένο έγγραφο)
3. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ σε pdf (σκαναρισμένο έγγραφο)
4. ΑΓΓΛΙΚΑ (προαιρετικά)
5. ΑΦΜ & ΑΜΚΑ
6. E-mail – αρ. κινητού
7. Bεβαίωση εργοδότη και αποδεικτικό ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟY ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟY (Πρώτος Δικαιούχος)

8.  Υπεύθυνη Δήλωση ότι:

Α) Δεν παρακολουθεί ή/και δεν έχει παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next GenerationEU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για την δια βίου Μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων.

B) Δεν έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από την δημοσίευση της πρόσκλησης.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 • Προσφέρονται πολλά σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης για κλάδους υψηλής ζήτησης
 • Έμφαση δίνεται σε ΨΗΦΙΑΚΕΣ και ΠΡΑΣΙΝΕΣ δεξιότητες, καθώς και σε προγράμματα μεγάλων εταιρειών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • Σε αντίθεση δηλαδή με προγράμματα που είχαν προωθηθεί μέχρι σήμερα, τα οποία είχαν κατά βάση έναν πιο «παραδοσιακό» χαρακτήρα, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πολλών προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης.

 

Το Πρόγραμμα Περιλαμβάνει

 • Κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών για απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων
 • Πιστοποίηση των καταρτιζόμενων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί:

 • με δια ζώσης εκπαίδευση για 12 ώρες (3 ημέρες 4ωρης παρακολούθησης)
 • με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει 48 ώρες ΣΥΓΧΡΟΝΗ εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 20 ώρες Α-ΣΥΓΧΡΟΝΗ εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

 

Αναλυτικά Αντικείμενα Κατάρτισης

Πράσινες Δεξιότητες

 1. Εταιρική Υπευθυνότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη – ESG & Sustainability Performance Management
 2. Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων
 3. Κυκλική Οικονομία
 4. Ηλεκτροκίνηση και 4η Βιομηχανική Επανάσταση
 5. Περιβαλλοντική Διαχείριση, Υγεία και Ασφάλεια Επιχειρήσεων
 6. Στέλεχος περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 7. Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

 

Ψηφιακές Δεξιότητες

 1.  Αναλυτής Μεγάλων Δεδομένων (Big Data)
 2. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες Office 2016 – Win.10
 3. Digital Marketing
 4. Ειδικός στο Social Media Marketing
 5. Cybersecurity
 6. E-commerce Sales and Hospitality Marketing
 7. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία
 8. Risk Management με Ψηφιακά Εργαλεία
 9. Φορολογική και Μηχανογραφημένη Λογιστική
 10. Σχεδιασμός Ιστοσελίδων και εφαρμογών
 11. Στέλεχος Logistics/ Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 12. Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
 13. Σύγχρονες Τεχνικές Σχεδιασμού / Σελιδοποίηση Εντύπων

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

Παρέχεται πλήρες πακέτο εκπαιδευτικού υλικού, γραφική ύλη, διατροφή, καφές.

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται έως τα 400 €  (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά)

 • Ο κάθε ωφελούμενος θα λάβει οπωσδήποτε το 70% του ποσού για το σύνολο ωρών που έχει παρακολουθήσει (αναιρουμένων τυχόν απουσιών)
 • Το υπόλοιπο 30% της επιδότησης το λαμβάνει εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης,

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 • Με το τέλος του προγράμματος, όλοι οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέρος σε εξετάσεις για την απόκτηση αναγνωρισμένης Πιστοποίησης στο αντικείμενο που καταρτίστηκαν
 • Τις πιστοποιήσεις θα απονέμουν διαπιστευμένοι Φορείς Πιστοποίησης υψηλής ποιότητας

Δικαιούχοι του προγράμματος μπορεί να είναι:

 • Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα
 • Άνω των 18 ετών
 • Απόφοιτοι ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Κωδικούς taxis net
2. Ταυτότητα 2 οψεις σε pdf (σκαναρισμένο έγγραφο)
3. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ σε pdf (σκαναρισμένο έγγραφο)
4. ΑΓΓΛΙΚΑ (προαιρετικά)
5. ΑΦΜ & ΑΜΚΑ
6. E-mail – αρ. κινητού
7. Bεβαίωση εργοδότη και αποδεικτικό ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟY ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟY (Πρώτος Δικαιούχος)

8.  Υπεύθυνη Δήλωση ότι:

Α) Δεν παρακολουθεί ή/και δεν έχει παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next GenerationEU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για την δια βίου Μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων.

B) Δεν έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από την δημοσίευση της πρόσκλησης.

Καθώς ο εργασιακός χώρος συνεχίζει να εξελίσσεται ταχέως, υπάρχει αυξημένη ανάγκη για εργαζομένους εξειδικευμένους σε σύγχρονες δεξιότητες ώστε να συμβαδίζουν με την πρόοδο στον χώρο.

Για το σκοπό αυτό, το νέο Voucher Εργαζομένων έχει έναν σαφή στόχο: να διασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες που χρειάζονται για να είναι ανταγωνιστικοί στη σημερινή αγορά εργασίας μέσω αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 • Προσφέρονται πολλά σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης για κλάδους υψηλής ζήτησης
 • Έμφαση δίνεται σε ΨΗΦΙΑΚΕΣ και ΠΡΑΣΙΝΕΣ δεξιότητες, καθώς και σε προγράμματα μεγάλων εταιρειών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • Σε αντίθεση δηλαδή με προγράμματα που είχαν προωθηθεί μέχρι σήμερα, τα οποία είχαν κατά βάση έναν πιο «παραδοσιακό» χαρακτήρα, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πολλών προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης.

Αναλυτικά Αντικείμενα Κατάρτισης

Πράσινες Δεξιότητες

 1. Εταιρική Υπευθυνότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη – ESG & Sustainability Performance Management
 2. Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων
 3. Κυκλική Οικονομία
 4. Ηλεκτροκίνηση και 4η Βιομηχανική Επανάσταση
 5. Περιβαλλοντική Διαχείριση, Υγεία και Ασφάλεια Επιχειρήσεων
 6. Στέλεχος περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 7. Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

 

Ψηφιακές Δεξιότητες

 1.  Αναλυτής Μεγάλων Δεδομένων (Big Data)
 2. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες Office 2016 – Win.10
 3. Digital Marketing
 4. Ειδικός στο Social Media Marketing
 5. Cybersecurity
 6. E-commerce Sales and Hospitality Marketing
 7. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία
 8. Risk Management με Ψηφιακά Εργαλεία
 9. Φορολογική και Μηχανογραφημένη Λογιστική
 10. Σχεδιασμός Ιστοσελίδων και εφαρμογών
 11. Στέλεχος Logistics/ Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 12. Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
 13. Σύγχρονες Τεχνικές Σχεδιασμού / Σελιδοποίηση Εντύπων

Οι 80 ώρες εκπαίδευσης περιλαμβάνουν:
• 12 ώρες Δια ζώσης Εκπαίδευση (2 ημέρες) (ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)
• 48 ώρες Σύγχρονη Τηλε-εκπαίδευση
• 20 ώρες Ασύγχρονη Τηλε-εκπαίδευση

Παρέχεται πλήρες πακέτο εκπαιδευτικού υλικού, γραφική ύλη, διατροφή, καφές.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται έως τα 400 €  (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά)

 • Ο κάθε ωφελούμενος θα λάβει οπωσδήποτε το 70% του ποσού για το σύνολο ωρών που έχει παρακολουθήσει (αναιρουμένων τυχόν απουσιών)
 • Το υπόλοιπο 30% της επιδότησης το λαμβάνει εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης,
 • Με το τέλος του προγράμματος, όλοι οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέρος σε εξετάσεις για την απόκτηση αναγνωρισμένης Πιστοποίησης στο αντικείμενο που καταρτίστηκαν
 • Τις πιστοποιήσεις θα απονέμουν διαπιστευμένοι Φορείς Πιστοποίησης υψηλής ποιότητας

image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US