#ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

#Στέλεχος Τουρισμού-Hotel & Tourism Specialist (Ι)


 • Τύπος ΣεμιναρίουΜε φυσική παρουσία
 • ΠόληΑθήνα
 • Έναρξη Αθήνα24/10/2023
 • Ωράριο Αθήναπρωί - απόγευμα
 • Διάρκεια170 ώρες - 15 εβδομάδες
 • Συχνότητα3 φορές την εβδομάδα: κάθε Τρίτη – Πέμπτη - Παρασκευή
 • Επιδότηση*Έκπτωση -510€ για εγγραφή έως 31/5/2023
 • Τιμή1360.00€

Γίνε τώρα Στέλεχος Τουρισμού-Hotel & Tourism Specialist, με ένα ευέλικτο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Απογείωσε την καριερα σου και εξειδικεύσου στην Τουριστική Βιομηχανία

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ταχύρρυθμη εισαγωγική εκπαίδευση στην Τουριστική Βιομηχανία.

Αποτελεί ένα πρώτο εισαγωγικό επίπεδο σε βασικά αντικείμενα του Τουριστικού και Ξενοδοχειακού Τομέα, όπως οι έννοιες και τα είδη του Τουρισμού, το Management και η Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Γραφείων, εξειδικευμένο λογισμικό για τον Τουρισμό, Τουριστικό Marketing, Έλεγχος Εμπορευμάτων, κύριες ξένες γλώσσες της τουριστικής βιομηχανίας.

Το σεμινάριο αυτού του εισαγωγικού επιπέδου είναι αυτόνομο και – με την ολοκλήρωσή του – καλύπτει πλήρως την ύλη που περιέχει.

Ωστόσο, όσοι το επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν την παρακολούθηση και στους επόμενους κύκλους, με εμβάθυνση σε κάποια από τα αντικείμενα αυτού του σεμιναρίου, αλλά και επιπλέον εξειδικευμένα τουριστικά αντικείμενα.

 

 • Μπορεί να επιλεχθεί και η παρακολούθηση ΜΕΝΟΝΩΜΕΝΩΝ μαθημάτων

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής εκπαιδευτικές ενότητες

 1. Εισαγωγή στον Τουρισμό και στην Τουριστική Επιστήμη
 2. Business Management – Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
 3. Hotel Management
 4. Management Τουριστικού Γραφείου & Πρακτορείου
 5. Τουριστικό Marketing
 6. Έλεγχος Εμπορευμάτων στον Τουρισμό & την Εστίαση
 7. English for Tourism – Αγγλικά για τον Τουρισμό
 8. Deutsch im Tourismus – Γερμανικά για τον Τουρισμό
 9. Francais du Tourisme – Γαλλικά για τον Τουρισμό

 

Το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κάθε ενότητα είναι το παρακάτω:

 

Εισαγωγή στον Τουρισμό και στην Τουριστική Επιστήμη

 

 • Εισαγωγή στον τουρισμό
 • Ο τουρισμός ως οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο
 • Τουρισμός και τουριστική επιστήμη
 • Παράγοντες ανάπτυξης του σύγχρονου τουρισμού
 • Προσδιοριστικοί παράγοντες της τουριστικής ζήτησης και αγοράς – τουριστική προσφορά – προσδιοριστικοί παράγοντες της τουριστικής προσφοράς)
 • Είδη τουρισμού – Από άποψη γεωγραφικού περιβάλλοντος (εσωτερικός – εξωτερικός τουρισμός)
 • Είδη τουρισμού – Από άποψη τουριστικού πλήθους (ατομικός – συλλογικός τουρισμός)
 • Είδη τουρισμού – Από άποψη εποχής (συνεχής – εποχιακός τουρισμός)
 • Είδη τουρισμού Από άποψη αποστολής (ψυχαγωγικός – φυσιολατρικός – μορφωτικός – καλλιτεχνικός – θρησκευτικός – αθλητικός – επαγγελματικός – συνεδριακός τουρισμός)
 • Είδη τουρισμού Από άποψη χρήσης μεταφορικών μέσων (αεροπορικός – σιδηροδρομικός – ατμοπλοϊκός – με αυτοκίνητο – πεζοπορικός τουρισμός)

Business Management – Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Αναγκαιότητα του αποτελεσματικού «διοικείν» και της διοικητικής θεωρίας.
 • Η επιχείρηση σαν πεδίο δράσης της διοικητικής επιστήμης (MANAGEMENT): – Τα διοικητικά στελέχη και τα διάφορα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας – Οι λειτουργίες (δραστηριότητες) του διοικητικού στελέχους
 • Σχεδιασμός – Προγραμματισμός: – Έννοια και αντικείμενο του σχεδιασμού – προγραμματισμού – Η σημασία του σχεδιασμού – προγραμματισμού – Τα βήματα του σχεδιασμού – προγραμματισμού – Βασικοί τύποι προγραμμάτων
 • Αντικειμενικοί σκοποί ή στόχοι της επιχείρησης (M.B.O.): – Ιδιότητες και είδη στόχων – Διοίκηση με βάση τους αντικειμενικούς σκοπούς – Διαδικασία λήψης αποφάσεων: – Τα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων – Η ομαδικότητα στη λήψη αποφάσεων
 • Οργάνωση: – Έννοια και φύση της οργάνωσης – Τυπική και άτυπη οργάνωση – Τμηματοποίηση και μορφές της
 • Σχέσεις εξουσίας και ανάθεση δραστηριοτήτων: – Μέθοδοι μεταβίβασης εξουσίας και ευθύνης – Το συγκεντρωτικό και αποκεντρωτικό σύστημα εξουσίας
 • Στελέχωση: – Ο σκοπός και η φύση της στελέχωσης – Οι διαδικασίες της στελέχωσης πριν και μετά την πρόσληψη προσωπικού
 • Διεύθυνση και Ηγεσία: – Αντικείμενο της Διεύθυνσης και Ηγεσίας – Ηγετική συμπεριφορά και τρόποι ηγεσίας – Υποκίνηση – δραστηριοποίηση: – Έννοια της υποκίνησης και δραστηριοποίησης – Θεωρίες υποκίνησης
 • Επικοινωνία: – Έννοια, σημασία και διαδικασία της επικοινωνίας – Τρόποι και μέθοδοι επικοινωνίας
 • Η λειτουργία του διοικητικού ελέγχου: – Η βασική διαδικασία του ελέγχου – Τεχνικές ελέγχου
 • Κατηγορίες και προδιαγραφές (βάσει ΕΟΤ) των ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα
 • Χαρακτηριστικά των ξενοδοχείων (πελάτες, αγαθά και υπηρεσίες, εργατικό δυναμικό, οργανωτική δομή των ξενοδοχείων)
 • Οργάνωση και προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων: – Τμηματοποίηση – Τα κυριότερα τμήματα/ διευθύνσεις – Τα διάφορα στελέχη των τουριστικών επιχειρήσεων και τα καθήκοντα της άμεσης εποπτείας τους
 • Περιγραφή των λειτουργιών των κυριότερων τμημάτων/ διευθύνσεων μιας τουριστικής επιχείρησης.
 • Ειδικά θέματα διοίκησης τουριστικών μονάδων: – Τουριστική πολιτική (προσωπικό, τιμές, αγορές, διαφήμιση, άλλες λειτουργίες) – Διοίκηση ποιότητας (η έννοια της υπηρεσίας και ο καθορισμός της ποιότητας των υπηρεσιών, προβλήματα και αιτίες κακής ποιότητας υπηρεσιών, στρατηγική βελτίωσης της ποιότητας υπηρεσιών) – Συστήματα επικοινωνίας με τους πελάτες (έρευνα ικανοποίησης πελάτη). – Διοίκηση Ομάδων

 

Hotel Management

 

 • Ιστορική προσέγγιση του ξενοδοχειακού κλάδου.
 • Η σύγχρονη ξενοδοχειακή επιχείρηση. – Οι παραγωγοί των τουριστικών προϊόντων ή υπηρεσιών. – Υπηρεσίες υποστήριξης. – Κατηγορίες καταλυμάτων στην Ελλάδα (κύρια και μη κύρια τουριστικά καταλύματα, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας). Διακρίσεις ξενοδοχείων. – Ιδιαίτερα καταλύματα που παρέχουν και υπηρεσίες φιλοξενίας.
 • Οργάνωση μίας σύγχρονης ξενοδοχειακής μονάδας. – Διαχωρισμός των τμημάτων μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης (σύμφωνα με τη διοικητική ιεραρχία, front of the house & back of the house, σε κέντρα κόστους και εσόδων). – Οι διευθύνσεις (τμήματα) μίας ξενοδοχειακής μονάδας. – Η ομαδοποίηση του προσωπικού ενός ξενοδοχείου. – Τα καθήκοντα και οι δικαιοδοσίες των διευθυντών και λοιπών στελεχών των ξενοδοχείων. – Τα προσόντα του προσωπικού του ξενοδοχείου.
 • Η Υπηρεσία Υποδοχής του ξενοδοχείου. – Σημασία της Υποδοχής. – Ο χώρος της Υποδοχής. – Οι βασικές εργασίες της Υπηρεσίας Υποδοχής. – Τμήματα και αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Υποδοχής. – Το προσωπικό και ο εξοπλισμός της Υπηρεσίας Υποδοχής.
 • Ξενοδοχειακή Ορολογία. – Διακρίσεις των δωματίων (Ανάλογα με τον αριθμό των κλινών που διαθέτουν, με τις ανέσεις που προσφέρουν, με τη θέα που προσφέρουν). – Ορολογία όρων διατροφής. – Ορολογία υποδοχής και κρατήσεων.
 • Τα έντυπα και βιβλία που χρησιμοποιούνται στην Υποδοχή. – Το Voucher (τα στοιχεία του, τα αντίγραφα, είδη VOUCHER). – Δελτίο παραμενόντων πελατών, αφίξεων και αναχωρήσεων. – Δελτίο αλλαγής όρων συμφωνίας ή δωματίου. – Δελτίο έκτακτης άφιξης και δελτίο έκτακτης αναχώρησης. – Δελτίο ενημέρωσης για εκδηλώσεις. – Δελτίο άφιξης (registration card). – Βιβλίο υποδοχής πελατών ή βιβλίο κίνησης πελατών. – Βιβλίο main courante.
 • Ξενοδοχειακές συμβάσεις για κρατήσεις δωματίων. – Συμφωνία δέσμευσης (Commitment). – Βέβαιη ή εγγυημένη κράτηση (Guarantee). – Κράτηση υπό προειδοποίηση (Allotment). – Συμφωνία κατ’ αίτηση (On Request). Κανονισμός σχέσεων μεταξύ ξενοδόχων και πελατών του ξενοδοχείου.
 • Καθορισμός των τιμών των δωματίων των ξενοδοχείων. – Γενικά περί των τιμών των δωματίων. – Κατώτατα όρια τιμών ανά περίοδο. – Υποβολή των τιμών και των καταλόγων τιμών. – Αλλαγές – Τροποποιήσεις.
 • Τμήμα κρατήσεων. – Οι κρατήσεις δωματίων (Reservations). – Η σημασία του τμήματος κρατήσεων. (κράτηση: Ένα συμβόλαιο). Προέλευση των κρατήσεων. – Τρόποι κρατήσεων – Είδη κρατήσεων – Μορφές κρατήσεων. – Χαρακτηρισμός των δωματίων σε σχέση με την κατάστασή τους.
 • Τμήμα κρατήσεων. – Διαδικασίες που ακολουθούνται από το τμήμα κρατήσεων. – Δελτίο κράτησης (RESERVATION CARD). – Ημερολόγιο κρατήσεων και πλάνο κρατήσεων. – Αναφορές τμήματος κρατήσεων. – Κρατήσεις συνεδριακών εργασιών.
 • Υπηρεσία Υποδοχής. – Διαδικασίες άφιξης των πελατών (check in). (Διαδικασία πριν από την άφιξη του πελάτη. Διαδικασία κατά την άφιξη του πελάτη – Δελτίο άφιξης. Ικανοποίηση ιδιαίτερων απαιτήσεων του πελάτη. Προσδιορισμός δωματίου. Καθορισμός τρόπου εξόφλησης του λογαριασμού. Παράδοση του κλειδιού του δωματίου. Καταχώρηση του πελάτη στο Βιβλίο Υποδοχής. Ενημέρωση όλων των τμημάτων για την άφιξη του πελάτη).
 • Διαδικασίες κατά την αναχώρηση των πελατών (check out). – Εργασίες σε περίπτωση έκτακτης αναχώρησης. – Εργασίες για γκρουπ πελατών. – Άλλα έντυπα που συμπληρώνονται από την Υποδοχή. – Από την κράτηση δωματίου έως το check out – Η εμπειρία του πελάτη. Καινοτομίες στην καταχώρηση πελατών.
 • Η πώληση και το marketing στο τμήμα κρατήσεων και την Υποδοχή του ξενοδοχείου. – Τεχνικές πώλησης για τον υπάλληλο Κρατήσεων – Υποδοχής. Μέθοδοι πώλησης.
 • Όροι που διέπουν την συνεργασία μεταξύ ταξιδιωτικών πρακτόρων και ξενοδόχων. – Αίτηση κράτησης – Προκαταβολές. Προμήθειες. – Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ξενοδόχου. – Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ταξιδιωτικού πράκτορα.
 • Αντιμετώπιση των παραπόνων των πελατών. – Διάθεση δωματίων – Μη εμφάνιση πελατών. – Όροι που αφορούν τις διάφορες κατηγορίες πελατών.

Management Τουριστικού Γραφείου & Πρακτορείου

 

 • Το τουριστικό πρακτορείο ως επιχείρηση, ο ρόλος και η θέση του στο δίκτυο διανομής τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Διαχρονική εξέλιξη του τουριστικού γραφείου – πρακτορείου.
 • Η αμοιβή (προμήθεια) του τουριστικού πρακτορείου.
 • Προσδιορισμός των υπηρεσιών που προσφέρει το τουριστικό πρακτορείο.
 • Ανάλυση υπηρεσιών τουριστικού πρακτορείου – γραφείου.
 • Διάκριση Ε.Ο.Τ.: Πρακτορεία Γενικού τουρισμού και πρακτορεία Εσωτερικού τουρισμού.
 • Διάκριση τουριστικών πρακτορείων με βάση το μέγεθος εργασιών.
 • Διάκριση τουριστικών πρακτορείων με βάση τον τύπο των υπηρεσιών: α. γενικού τουρισμού & αναψυχής, β. διακοπών, γ. εμπορικών, δ. επιχειρηματικών ταξιδιών, ε. διοργάνωσης συνεδρίων & ταξιδιών κινήτρων, στ. ειδικών μορφών τουρισμού.
 • Μέσα (υλικά και άϋλα) που απαιτούνται για τη λειτουργία του τουριστικού πρακτορείου: Κτίρια, έπιπλα & σκεύη, τηλεφωνικές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, γραφική ύλη και συναφές αναλώσιμο υλικό,
 • Φήμη και πελατεία, Εμπορικό σήμα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Τουριστικό Marketing

 

 • Η ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – Κλάδος υπηρεσιών φιλοξενίας. – Κλάδος μεταφορών. – Κλάδος θεαμάτων. – Κλάδος ενδιάμεσων φορέων. – Tour Operator – Ταξιδιωτικά – Τουριστικά γραφεία – Κλάδος εστίασης και αναψυχής. – Διάφοροι άλλοι κλάδοι που ενεργοποιούνται εξαιτίας του τουρισμού.
 • Η ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Διακρίσεις ξενοδοχείων. – τουριστικό προϊόν – διακρίσεις τουριστικών υπηρεσιών – Οι ιδιαιτερότητες του τουριστικού προϊόντος. – Το άυλο των τουριστικών υπηρεσιών – Η εποχικότητα των τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων – Η ετερογένεια των τουριστικών υπηρεσιών – Η αλληλεξάρτηση των τουριστικών υπηρεσιών – Το αδιαχώριστο των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών – Το φθαρτό των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών – Το τουριστικό προϊόν είναι έντονα προσωποποιημένο – Η δυσκολία του ελέγχου της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος – Η ευκολία αντιγραφής των τουριστικών προϊόντων – Το υψηλό σταθερό κόστος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων .
 • Οι ιδιαιτερότητες του ελληνικού τουριστικού προϊόντος – Χαρακτηριστικά του ελληνικού τουριστικού προϊόντος – Το ξενοδοχειακό προϊόν. – Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού προϊόντος – Ιδιαιτερότητες του ξενοδοχειακού προϊόντος
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ – Ζήτηση και προσφορά του τουριστικού προϊόντος. – Οι παράγοντες που καθορίζουν τη τουριστική ζήτηση – Οι παράγοντες που καθορίζουν την τουριστική προσφορά – Το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας.
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ– Η έννοια του μάρκετινγκ. – Κατηγορίες Μάρκετινγκ – Περιβάλλον μάρκετινγκ (Εξωτερικό περιβάλλον – Εσωτερικό περιβάλλον).
 • Εργαλεία μάρκετινγκ. – Τουριστικό και ξενοδοχειακό μάρκετινγκ. – Η αλυσίδα αξίας του Porter. – Τεχνικές μάρκετινγκ.
 • ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT – Γενικά. – Τα δυνατά και αδύνατα σημεία μίας επιχείρησης. – Οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι (απειλές) μίας επιχείρησης. – Τα οφέλη που προκύπτουν από μία ανάλυση SWOT.
 • ΑΝΑΛΥΣΗ PEST – Πολιτικές επιδράσεις. – Οικονομικές επιδράσεις. – Κοινωνικές επιδράσεις. – Τεχνολογικές επιδράσεις.
 • Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ Η ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗΣ – Εννοιολογική προσέγγιση της τουριστικής αγοράς. – συστατικά στοιχεία της τουριστικής αγοράς. – βασικά μεγέθη της τουριστικής αγοράς. – Μεθοδολογία μελέτης τουριστικής αγοράς.
 • Τμηματοποίηση της τουριστικής και ξενοδοχειακής αγοράς. – Πλεονεκτήματα – Κριτήρια – Προϋποθέσεις αποτελεσματικής τμηματοποίησης – Επιλογή της άριστης στρατηγικής της τμηματοποίησης – Επιτυχημένη τμηματοποίηση της αγοράς
 • Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ – Η έννοια και σημασία της έρευνας αγοράς. – Είδη (κατηγορίες) έρευνας αγοράς στο τουριστικό και ξενοδοχειακό μάρκετινγκ. – Τρόποι συλλογής δεδομένων. – Διαδικασία της Έρευνας Αγοράς. – Σχεδίαση της Έρευνας – Ανάλυση Μεθόδων. – Εργαλεία για πρωτογενή έρευνα. – Ανάπτυξη ερωτηματολογίου. – Τύποι ερωτηματολογίων – Τρόποι αναζήτησης περιεχομένου των ερωτήσεων – Είδη ερωτήσεων – Δοκιμή ερωτηματολογίου (Questionnaire Testing) – Ανάλυση και Ερμηνεία Στοιχείων. – Παρουσίαση – Εφαρμογή.
 • ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (MARKETING ΜΙΧ) Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υπάρχουν περισσότερα Ps. · Προϊόν (Product). · Τιμή (Price). · Διανομή (Place). · Προώθηση (Promotion).
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ – ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (MARKETING PLAN).
 • Η ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Έλεγχος Εμπορευμάτων στον Τουρισμό & την Εστίαση

 

 • Εισαγωγή στον έλεγχο εμπορευμάτων

Εισαγωγή στις επισιτιστικές επιχειρήσεις

 • Διάκριση επισιτιστικών μονάδων
 • Ειδικά προβλήματα στον επισιτισμό

Οργάνωση Τμήματος Προμηθειών

 • Οργάνωση τμήματος προμηθειών
 • Αρμοδιότητες υπεύθυνου προμηθειών
 • Αρμοδιότητες F&B Manager / Controller

Σχεδιασμός Προμηθειών

 • Διαδικασίες προμηθειών
 • Προδιαγραφές ποιότητας
 • Κρίσιμα ερωτήματα στις προμήθειες
 • Σχέση τμήματος προμηθειών με λοιπά τμήματα
 • Υπολογισμός ποσότητας παραγγελίας
 • Παράγοντες επιλογής προμηθευτή
 • Υπηρεσίες που παρέχουν οι προμηθευτές

Μέθοδοι Προμηθειών

 • Μειοδοτικός διαγωνισμός
 • Αγορές με συμβόλαιο / Είδη συμβολαίων
 • Αγορές τοις μετρητοίς / με προσφορές
 • Δελτίο παραγγελίας

Τεχνικές Αξιολόγησης Προμηθευτών

 • Ποιοτικές μέθοδοι αξιολόγησης
 • Ποσοτικές μέθοδοι αξιολόγησης

Παραλαβές Εμπορευμάτων

 • Πλάνο παραλαβών
 • Έλεγχοι στις παραλαβές
 • Εσωτερικά έγγραφα
 • Καρτέλα αποθήκης

Αποθήκευση Υλικών

 • Διαχωρισμός υλικών και ομαδοποίηση
 • Γενικοί κανόνες αποθήκευσης
 • Κανόνες ασφαλείας αποθηκών

Διαχείριση Αποθεμάτων

 • Είδη αποθεμάτων
 • Συνολικό κόστος αποθέματος
 • Πρόβλημα ισορροπίας αποθέματος
 • Δείκτες διαχείρισης αποθεμάτων
 • Σημείο αναπαραγγελίας
 • Βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας
 • Σύστημα σταθερής ποσότητας παραγγελίας
 • Σύστημα σταθερής περιόδου παραγγελίας
 • Απόθεμα ασφαλείας και αναπαραγγελίες

Απογραφές Αποθεμάτων

 • Είδη απογραφής
 • Λόγοι σύνταξης απογραφών
 • Διαφορές απογραφής (αιτίες αποκλίσεων)

 

English for Tourism – Αγγλικά για τον Τουρισμό

 

 • Λεξιλόγιο, ορολογία, γραμματική και σύνθεση φράσεων.
 • Ανάπτυξη ικανότητας γραφής και ανάγνωσης.
 • Αρχές συνομιλίας και επικοινωνίας
 • Τουριστικοί διάλογοι – Περιστάσεις Επικοινωνίας
 • Ανάγνωση και σύνταξη τουριστικών εντύπων.
 • Ταξιδιωτική, Ξενοδοχειακή και Τουριστική αλληλογραφία.

 

Deutsch im Tourismus – Γερμανικά για τον Τουρισμό

 

 • Λεξιλόγιο, ορολογία, γραμματική και σύνθεση φράσεων.
 • Ανάπτυξη ικανότητας γραφής και ανάγνωσης.
 • Αρχές συνομιλίας και επικοινωνίας
 • Τουριστικοί διάλογοι – Περιστάσεις Επικοινωνίας
 • Ανάγνωση και σύνταξη τουριστικών εντύπων.
 • Ταξιδιωτική, Ξενοδοχειακή και Τουριστική αλληλογραφία.

 

Francais du Tourisme – Γαλλικά για τον Τουρισμό

 

 • Λεξιλόγιο, ορολογία, γραμματική και σύνθεση φράσεων.
 • Ανάπτυξη ικανότητας γραφής και ανάγνωσης.
 • Αρχές συνομιλίας και επικοινωνίας
 • Τουριστικοί διάλογοι – Περιστάσεις Επικοινωνίας
 • Ανάγνωση και σύνταξη τουριστικών εντύπων.
 • Ταξιδιωτική, Ξενοδοχειακή και Τουριστική αλληλογραφία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

 • σε ανθρώπους που εργάζονται ήδη στον τουρισμό και θέλουν να αναβαθμίσουν και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους
 • σε όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν καριέρα στον τουρισμό, αλλά επιθυμούν να αποκτήσουν στέρεες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς δέσμευση σε μακροχρόνιες σπουδές
 • σε αποφοίτους τουριστικών σχολών διαφόρων ειδικοτήτων (μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής, ξενοδοχειακών, τουριστικού πρακτορείου κλπ) που θέλουν να ολοκληρώσουν και να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, ώστε να μπορούν να εργαστούν αποτελεσματικά ως στελέχη του Τουριστικού Κλάδου σε όλες τις εκδοχές του.

Με το τέλος του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα έχουν κατακτήσει τις παρακάτω γνώσεις και δεξιότητες:

 • Θα γνωρίζουν τις βασικές αρχές της Τουριστικής Επιστήμης, τους παράγοντες που καθορίζουν την προσφορά και ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών, τα είδη και τα χαρακτηριστικά κάθε μορφής συμβατικού και εναλλακτικού τουρισμού
 • Θα έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων κάθε είδους, θέματα ενδο-εταιρικής επικοινωνίας, στελέχωσης, επιλογής προσωπικού, ηγεσίας, διοικητικού Ελέγχου
 • Θα έχουν κατακτήσει γνώσεις και δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης (management) Ξενοδοχειακών Μονάδων
 • Θα έχουν κατακτήσει γνώσεις και δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης (management) Τουριστικών Γραφείων και Πρακτορείων
 • Θα μπορούν να παραλαμβάνουν, ελέγχουν, αποθηκεύουν και διαχειρίζονται κάθε είδους εμπορεύματα για τις Επισιτιστικές και Ξενοδοχειακές Μονάδες
 • Θα γνωρίζουν τις μεθόδους συμβατικού και ψηφιακού marketing για τις τουριστικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις.
 • Θα έχουν κατακτήσει ένα πρώτο επίπεδο ορολογίας, επικοινωνίας, γραφής, ανάγνωσης και συνεννόησης με τους πελάτες του Τουρισμού και της Εστίασης, στις τρείς βασικές τουριστικές γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά
 • Εφαρμόζονται σύγχρονες συμμετοχικές μέθοδοι διδασκαλίας, ειδικά σχεδιασμένες για ενηλίκους
 • Χρησιμοποιείται ψηφιακός εκπαιδευτικός εξοπλισμός και εποπτικά μέσα
 • Τα μαθήματα είναι τόσο θεωρητικά, όσο και πρακτικά – στα Εργαστήρια Τουρισμού και Επισιτισμού του ΚΕΔΙΒΙΜ PRAXIS – ενώ στα πλαίσια του σεμιναρίου θα γίνουν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε πρότυπες τουριστικές επιχειρήσεις.

Παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ Εκπαιδευτικές σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή

Το σεμινάριο ΔΕΝ είναι επιδοτούμενο. Είναι αυτοχρηματοδοτούμενο.

ΟΜΩΣ:

Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί-χρηματοδοτηθεί μέσω των πόρων του ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.

Προϋπόθεση χρηματοδότησης: o ενδιαφερόμενος να είναι εργαζόμενος.

Την υποβολή φακέλου στο τμήμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ αναλαμβάνει ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός PRAXIS

Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο ΚΕΔΙΒΙΜ PRAXIS (κωδικός Πιστοποίησης Υπουργείου Παιδείας 1110-1832)

Παρακολουθήστε το video του Σεμιναρίου

praxis logo

Τα εργαστήρια του Σεμιναρίου

praxis logo

image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US