#ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

#SECURITY Υπεύθυνος Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων – YAΛΕ


 • Τύπος ΣεμιναρίουΜε φυσική παρουσία
 • ΠόληOnline
 • Διάρκεια24 ώρες
 • Συχνότητα6 ημέρες (24 διδακτικές ώρες – 4 ώρες ανά ημέρα)
 • Σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία για να αναλάβει κάποιος καθήκοντα ΥΑΛΕ και αναπληρωτή ΥΑΛΕ σε μια λιμενική εγκατάσταση, θα πρέπει να διαθέτει εκτός από τις απαιτούμενες γνώσεις του Κώδικα ISPS, πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία στον τομέα ασφάλειας εμπορικών λιμενικών εγκαταστάσεων ή εμπορικών πλοίων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι βασισμένο στις σχετικές κατευθύνσεις του ΙΜΟ και τις προβλέψεις της εθνικής μας νομοθεσίας κατά τις οποίες τα πρόσωπα τα οποία θα κληθούν να εργαστούν ως ΥΑΛΕ και αναπληρωτές ΥΑΛΕ σε μια λιμενική εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις όπως αυτές περιγράφονται στο Κεφ. 18.1 του Β΄ Μέρους του Κώδικα ISPS προς εκτέλεση των καθηκόντων και των ευθυνών που προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφ. 17.2 του Α΄ Μέρους του Κώδικα ISPS.
 • Σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει τη γνώση που απαιτείται σε προσωπικό λιμενικών εγκαταστάσεων (Λ.Ε.) στο οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα και αρμοδιότητες Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ) και ειδικότερα καθήκοντα και υπευθυνότητες σχετικά με την ασφάλεια Λ.Ε., έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η εκπόνηση μιας Αξιολόγησης Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΑΑΛΕ) η ανάπτυξη, εφαρμογή και διατήρηση ενός Σχεδίου Ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) και τα καθήκοντά του αυτά να εκτελεσθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISPS και άλλων σχετικών διατάξεων.
 • Η εκπαίδευση σε Υπεύθυνους Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ), υλοποιείται όπως ορίζεται στο τμήμα A/2.1.8 και A/17.1 του κώδικα ISPS Code ή βοηθούς ΥΑΛΕ. Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το Model Course 3.21 του International Maritime Organization.
 • Το σεμινάριο υλοποιείται από το Κε.Δι.Βι.Μ.2 PRAXIS που είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός με μεγάλη εμπειρία σε προγράμματα διά βίου μάθησης και κατάρτισης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας με σκοπό τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ και του ΚΕΜΕΑ.
 • Οι εκπαιδευτές του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ειδικοί επιστήμονες στο χώρο της ασφάλειας, διαθέτουν πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στο συγκεκριμένο χώρο, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, συγγραφικό έργο και πιστοποιήσεις ως εισηγητές-εκπαιδευτές από τον ΕΟΠΠΕΠ, το ΚΕΜΕΑ και άλλους φορείς.
 • Με την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό.

 

Θεματικές Ενότητες Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου:

 • Εισαγωγή
 • Πολιτική Ναυτιλιακής Ασφάλειας
 • Καθήκοντα Ασφαλείας
 • Αξιολόγηση Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης
 • Εξοπλισμός Ασφαλείας
 • Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης
 • Προσδιορισμός, Αναγνώριση και Αντιμετώπιση Απειλών
 • Ενέργειες Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης
 • Ετοιμότητα, Γυμνάσια και Ασκήσεις
 • Διοίκηση Ασφαλείας
 • Εκπαίδευση Ασφαλείας

 

Παροχές

• Έμπειροι Εκπαιδευτές • Δωρεάν Εκπαιδευτικό υλικό προετοιμασίας εξετάσεων • Προσομοίωση εξετάσεων • 98% επιτυχία στις εξετάσεις Πιστοποίησης • Αποτελεσματική Σύνδεση με την αγορά εργασίας, προώθηση βιογραφικών σε εταιρείες του κλάδου • Καθοδήγηση & υποστήριξη για την υποβολή του φακέλου συμμετοχής στις εξετάσεις προσωπικού ασφάλειας ΚΕΜΕΑ • Ειδικές εκπτώσεις σε όσους έχουν κάρτα ανεργίας
 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη ασφαλείας που επιθυμούν να ασχοληθούν με την ασφάλεια της ναυτιλιακής βιομηχανίας, Υπευθύνους Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους ή και να καλύψουν την απαίτηση του Κώδικα ISPS για επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση, προσωπικό και μέλη της Διοίκησης Δημόσιων ή Ιδιωτικών φορέων Διαχείρισης Λιμενικών Εγκαταστάσεων, προσωπικό του Α/Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και σε προσωπικό και στελέχη ΙΕΠΥΑ που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην ασφάλεια Λιμενικών Εγκαταστάσεων.
 • Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα καθήκοντα και τις ευθύνες του ΥΑΛΕ και θα παρουσιαστεί ο υποδειγματικός τρόπος σχεδίασης και διεξαγωγής ενός γυμνασίου.

Με το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι πλήρως ικανοί να ασκήσουν καθήκοντα Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων – ΥΑΛΕ.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διάρκεια της κάθε εκπαιδευτικής ώρας είναι 45′

Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΕΔΙΒΙΜ 2) PRAXIS (Αριθμός Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ 1110 1832).


image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US