#ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

#ΝΕΟ VOUCHER 30.000 Ανέργων: Ψηφιακές & Πράσινες Δεξιότητες 2023


 • Τύπος ΣεμιναρίουΜε φυσική παρουσία
 • ΠόληΑθήνα - Χαλκίδα - Αλιβέρι
 • Διάρκεια200 ώρες
 • Επιδότηση1.000€  (5 €/ώρα κατάρτισης)

Έχεις ΚΑΥΑΣ? Συμπλήρωσε τη φόρμα ενδιαφέροντος με τον αριθμό της αίτησης και Μάθε Πρώτος Τα Αποτελέσματα! Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών σε 30.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και την απόκτηση πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης και πραγματοποιείται σε Αθήνα, Χαλκίδα και Αλιβέρι.

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα

 • Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 1.000€  (5 €/ώρα κατάρτισης)

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

 • Άνεργοι άνω των 18 ετών και έως 65 ετών, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 • Να μην έχουν παρακολουθήσει το ίδιο πρόγραμμα της Δ.ΥΠ.Α τα τελευταία (2) δύο χρόνι

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 • Κωδικοί ΤΑΧΙΣ
 • Αστυνομική Ταυτότητα.
 • Απολυτήριο τίτλο / Πτυχίο.
 • Ε1 και Εκκαθαριστικό φορ. Έτους 2022
 • Δελτίο Ανεργίας
 • Αριθμό μητρώου ΙΚΑ και ΑΜΚΑ
 • Τραπεζικό Λογαριασμό (ΙΒΑΝ)   στον οποίο πρέπει να φαίνεστε πρώτος/η δικαιούχος

Αντικείμενα Κατάρτισης

 • Προσφέρονται πολλά σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης για κλάδους υψηλής ζήτησης
 • Έμφαση δίνεται σε ΨΗΦΙΑΚΕΣ και ΠΡΑΣΙΝΕΣ δεξιότητες, καθώς και σε προγράμματα μεγάλων εταιρειών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • Σε αντίθεση δηλαδή με προγράμματα που είχαν προωθηθεί μέχρι σήμερα, τα οποία είχαν κατά βάση έναν πιο «παραδοσιακό» χαρακτήρα, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πολλών προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης.

 

Το Πρόγραμμα Περιλαμβάνει

 • Κατάρτιση διάρκειας 200 ωρών για απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων
 • Πιστοποίηση των καταρτιζομένων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες.

 

Μέθοδος Υλοποίησης

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί:

 • με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και
 • με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 

Αντικείμενα Κατάρτισης

Σε λίγο θα ανακοινωθούν και ΝΕΑ Αντικείμενα κατάρτισης

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Διαχείριση Έργων (Project Management)
 2. Ψηφιακές Τεχνολογίες για την Εκπαίδευση (Digital Educational Technologies)
 3. Επεξεργασία εικόνας & video, Δημιουργία Ψηφιακών Εντύπων (Digital Graphics)
 4. Εργαλειομηχανές (CNC)
 5. Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
 6. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-Commerce)
 7. Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing)
 8. Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής (IT Systems Security Officer)
 9. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Computer Programming)
 10. Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτυών (PC and Networks Technician)

 

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Διαχείριση Αποβλήτων (Waste Management)
 2. Στέλεχος Τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management Officer)
 3. Διαχείριση Κρίσεων από Φυσικές & Τεχνολογικές Καταστροφές (Natural & Technological Hazards Crisis Management)
 4. Περιβαλλοντική Διαχείριση, Υγεία & Ασφάλεια των Επιχειρήσεων (Corporate Environmental Management, Health & Safety)

 

 • Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
 • με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU
 • Άνεργοι άνω των 18 ετών και έως 65 ετών, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 • Να μην έχουν παρακολουθήσει το ίδιο πρόγραμμα της Δ.ΥΠ.Α τα τελευταία (2) δύο χρόνι

 

Σημείωση: Κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα.

 

Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων:

 • Ωφελούμενοι θα είναι όσοι επιλεγούν με κριτήρια αξιολόγησης που θα περιλαμβάνονται σε Δημόσια Πρόσκληση που θα ανακοινώσει ο ΟΑΕΔ
 • Η επιλογή των ωφελουμένων  θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης σε Δημόσια Πρόσκληση που θα ανακοινώσει ο ΟΑΕΔ, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν (όπως ανεργία, εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κ.λπ.) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερομένων θέσεων

 

 • Προσφέρονται πολλά σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης για κλάδους υψηλής ζήτησης.
 • Έμφαση δίνεται σε ΨΗΦΙΑΚΕΣ και ΠΡΑΣΙΝΕΣ δεξιότητες, καθώς και σε προγράμματα μεγάλων εταιρειών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • Σε αντίθεση δηλαδή με προγράμματα που είχαν προωθηθεί μέχρι σήμερα, τα οποία είχαν κατά βάση έναν πιο «παραδοσιακό» χαρακτήρα, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πολλών προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την χρήση σύγχρονων συμμετοχικών μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων.

Παρέχεται πλήρες πακέτο εκπαιδευτικού υλικού, γραφική ύλη, διατροφή, καφές.

 • Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 1.000€  (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά)

 

 • Με το τέλος του προγράμματος, όλοι οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν μέρος σε εξετάσεις για την απόκτηση αναγνωρισμένης Πιστοποίησης στο αντικείμενο που καταρτίστηκαν
 • Τις πιστοποιήσεις θα απονέμουν διαπιστευμένοι Φορείς Πιστοποίησης υψηλής ποιότητας

Gallery Σεμιναρίου

praxis logo

Παρακολουθήστε το video του Σεμιναρίου

praxis logo

Τα εργαστήρια του Σεμιναρίου

praxis logo

image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US