#ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

#SECURITY Προσωπικό Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων – ISPS code ΥΑΛΕ


 • Τύπος ΣεμιναρίουΜε φυσική παρουσία
 • ΠόληOnline
 • Διάρκεια24 ώρες
 • Συχνότητα6 ημέρες (24 διδακτικές ώρες – 4 ώρες ανά ημέρα)

SECURITY Προσωπικό Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων – ISPS code ΥΑΛΕ

 • Οι Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας μεταξύ άλλων αναλαμβάνουν τη διαδικασία ελέγχων ασφάλειας και ελέγχων πρόσβασης, σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις.
 • Ως εκ τούτου,  το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας που θα τοποθετηθεί στις εν λόγω Λιμενικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, εκτός από την Άδεια Εργασία που πρέπει να κατέχει, απαιτείται να διαθέτει Βεβαίωση ότι είναι εκπαιδευμένο από αναγνωρισμένα προς το σκοπό αυτό εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού ή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν την ανάληψη του έργου της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στη λιμενική εγκατάσταση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις Κώδικα ISPS.
 • Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου παρέχει αυτή τη Βεβαίωση, ύστερα από επαγγελματική κατάρτιση που υιοθετεί και εφαρμόζει ένα ολιστικό μοντέλο με γνώμονα τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ώστε να έχει τη δυνατότητα το στέλεχος της Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (στο εξής: ΙΕΠΥΑ) να διατεθεί στο έργο Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων από την εταιρεία του.
 • Το σεμινάριο υλοποιείται από το Κε.Δι.Βι.Μ.2 PRAXIS που είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός με μεγάλη εμπειρία σε προγράμματα διά βίου μάθησης και κατάρτισης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας με σκοπό τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ και του ΚΕΜΕΑ.
 • Οι εκπαιδευτές του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ειδικοί επιστήμονες στο χώρο της ασφάλειας, διαθέτουν πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στο συγκεκριμένο χώρο, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, συγγραφικό έργο και πιστοποιήσεις ως εισηγητές-εκπαιδευτές από τον ΕΟΠΠΕΠ, το ΚΕΜΕΑ και άλλους φορείς.
 • Με την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης και χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή.

 

Θεματικές Ενότητες Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου (βάσει του  Κώδικα ISPS):

 • Νομοθετικό πλαίσιο.
 • Οργάνωση Φύλαξης και εκτέλεση σχετικών με την ασφάλεια καθηκόντων σε λιμενική εγκατάσταση βάσει του ISPS code.
 • Αξιολόγηση του κινδύνου, μέτρα ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις.
 • Συστήματα ελέγχου πρόσβασης ηλεκτρονικός εξοπλισμός ασφάλειας – έλεγχοι πρόσβασης και ζώνες περιορισμένης πρόσβασης.
 • Πρόσβαση στο πλοίο, χειρισμός φορτίου, παραλαβή εφοδίων πλοίου, μεταφορά ασυνόδευτων αποσκευών και παρακολούθηση της ασφάλειας του πλοίου.
 • Ανιχνευτές μετάλλων και scanners. Ανίχνευση υπόπτων φακέλων, πακέτων και δεμάτων. Ύποπτα αντικείμενα.
 • Γλώσσα του σώματος, βία και επιθετικότητα και διαχείριση πλήθους – έλεγχος.
 • Εγκληματικές ενέργειες, απειλές και κίνδυνοι.
 • Τρομοκρατία – Όπλα μαζικής καταστροφής – Ασύμμετρες απειλές.
 • Σχέδιο αναφοράς συμβάντος.
 • Αρχές πυρόσβεσης και πυρασφάλειας.
 • Υγιεινή και ασφάλεια στους λιμένες (παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος και άλλων έκτακτων περιστατικών).
 • Ασκήσεις – σενάρια
 • Αξιολόγηση

 

Παροχές

• Έμπειροι Εκπαιδευτές • Δωρεάν Εκπαιδευτικό υλικό προετοιμασίας εξετάσεων • Προσομοίωση εξετάσεων • 99% επιτυχία στις εξετάσεις Πιστοποίησης • Αποτελεσματική Σύνδεση με την αγορά εργασίας, προώθηση βιογραφικών σε εταιρείες του κλάδου • Καθοδήγηση & υποστήριξη για την υποβολή του φακέλου συμμετοχής στις εξετάσεις προσωπικού ασφάλειας ΚΕΜΕΑ • Ειδικές εκπτώσεις σε όσους έχουν κάρτα ανεργίας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα τα οποία είναι:

 

 • Εργαζόμενοι σε ΙΕΠΥΑ και προορίζονται να εργαστούν ως ιδιωτικό προσωπικό φύλαξης σε Λιμενική Εγκατάσταση.
 • Εργαζόμενοι σε ΙΕΠΥΑ ως προσωπικό φύλαξης και επιθυμούν να βελτιώσουν την επαγγελματική τους θέση με επιπλέον γνώσεις και προσόντα (εξειδίκευση).
 • Είναι άτομα που διαθέτουν την Άδεια Εργασίας Προσωπικού ΙΕΠΥΑ και επιθυμούν να εμπλουτίσουν και να ενισχύσουν το βιογραφικό τους σημείωμα, με επιπλέον προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες (εξειδίκευση), με απώτερο σκοπό να διεκδικήσουν την ένταξή τους στο προσωπικό ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης.
 • Είναι άτομα που σκοπεύουν να ασχοληθούν με τον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας και να συμμετάσχουν στο απώτερο μέλλον στα σεμινάρια κατάρτισης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας με σκοπό την πιστοποίησή τους και τη  έκδοση άδειας εργασίας.

Με το τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι πλήρως εκπαιδευμένοι σε θέματα φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων, βάσει των απαιτήσεων του ISPS Code.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διάρκεια της κάθε εκπαιδευτικής ώρας είναι 45′

♣ Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΕΔΙΒΙΜ 2) PRAXIS (Αριθμός Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ 1110 1832) ♣ Με την παρακολούθηση του προγράμματος εκπαίδευσης υπάρχει η δυνατότητα για όσους/ες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση πέρα της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης και πιστοποιητικού το οποίο εκδίδεται από φορέα πιστοποίησης που εδρεύει στην Ελλάδα και είναι αναγνωρισμένος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.


image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US