Γιώργος Αμπατζής
Γιώργος Αμπατζής . Καθηγητής ΙΕΚ PRAXIS. Βιολόγος. Καθηγητής κλάδου ΠΕ 04 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διδασκαλία Βιολογίας, Φυσικής, Χημείας.
Βιολόγος
Ειδικότητες

Γιώργος Αμπατζής

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

1993: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

15/05/96 – 31/8/2003         

Βιολόγος στην εταιρία «ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.Β.Ε» (εργαστήρια αναφοράς και ποιοτικού ελέγχου)

Τμήμα: Αιματολογικό 15/05/96-07/12/98

 • Γενική εξέταση αίματος με χρήση αιματολογικού αναλυτή
 • Μέτρηση χρόνου προθρομβίνης (PT), μερικού χρόνου προθρομβίνης (PTT) και ινωδογόνου με την βοήθεια προθρομβινομέτρου
 • Μέτρηση ταχύτητας καθίζησης ερυθρών αιμοσφαιρίων
 • Διενέργεια οροαντιδράσεων με την μέθοδο LATEX για τον προσδιορισμό λοιμωδών νοσημάτων (Λοιμώδης μονοπυρήνωση-Monotest, κύτταρα λύκου-Letest, Βρουκέλλωση-WRIGHT, σύφιλη – VDRL, RPR, σαλμονέλα – VIDAL).
 • Παρασκευή θρεπτικών υλικών για καλλιέργειες (Sabourand, Chapman, Mackonkey, S.S. agar, Muller Hindon).

Τμήμα: Aνοσολογικό 08/12/98-20/3/2003

 • Ποσοτικός προσδιορισμός αντισωμάτων για μεγαλοκυτταροϊο, ερυθρά, τοξόπλασμα με χρήση αναλυτών IMX, καθώς και με χρήση της ανοσοενζυμικής μεθόδου ΕLISA.
 • Προσδιορισμός αντισωμάτων ηπατίτιδας Α, Β, και C με τη χρήση αναλυτών AXSYM και ELECSYS.
 • Ποσοτικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών Α, E, G και M, απολιποπρωτεϊνών Α και Β, συμπληρωμάτων C3 και C4, A1 αντιθρυψίνης, σερουλοπλασμίνης, ρευματοειδούς παράγοντα, αντιστρεπτολυσίνης και C-αντιδρώσας πρωτεϊνης με την χρήση νεφελομέτρου.
 • Ποσοτικός προσδιορισμός διγοξίνης, ομοκυστείνης και SCC με χρήση αναλυτών IMX.
 • Προσδιορισμός αντισωμάτων για: ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, έρπη γεννητικών οργάνων, HIV I και  II, βρουκέλλα, Parvo virus, αδενοϊό, εκχυλίσιμα πυρηνικά αντιγόνα (ΕΝΑ,Jo1, RNP, Scl70, Sm,Ssa, Ssb), αμοιβάδες, β2-γλυκοπρωτεϊνη, ενδογενή παράγοντα, υποδοχείς της TSH, φωσφολιπίδια, αλλεργίες, καρδιολιπίνες, εχινόκοκκο και ηπατίτιδα D με τη  χρήση της ανοσοενζυματικής μεθόδου ELISA.
 • Προσδιορισμός αντιπυρηνικών, αντιμιτοχονδριακών, αντιαιμοπεταλικών, αντικεντρομεριδιακών και αντισπερμικών αντισωμάτων, προσδιορισμός αντισωμάτων για Chlamydia trachomatis, Mycoplasma pneumoniae, Epstein-Barr virus, Leismania, Listeria,Borellia, Coxsakie τύπου Α και Β, Εcho virus, Endomysium, Gliadin, Yersinia(0:3, 0:9),κυτταρόπλασμα ουδετεροφύλων (ANCA C-P), λείες μυϊκές ίνες (ΑSMA), νησιδιακά κύτταρα παγκρέατος (AGPA), κοκίτη, τρεπόνημα το ωχρό(FTA),ανεμοβλογιά, ιλαρά και παρωτίτιδα με την χρήση της μεθόδου του ανοσοφθορισμού.

2/9/2003 – σήμερα

Καθηγητής κλάδου ΠΕ 04 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διδασκαλία Βιολογίας, Φυσικής, Χημείας.

ΓΝΩΣΗ Η/Υ

Πιστοποίηση επιμόρφωσης Α’ επιπέδου στα ακόλουθα αντικείμενα:

 • Εισαγωγικές έννοιες
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Υπολογιστικά φύλλα
 • Διαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίας
 • Λογισμικό παρουσίασης

Πιστοποίηση επιμόρφωσης Β’ επιπέδου στη χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 • Αγγλικά ( Lower of Cambridge)
image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US