#ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

#Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων


 • Τύπος ΣεμιναρίουWebinar
 • ΠόληOnline
 • Διάρκεια150 ώρες

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ σε συνεργασία με το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2 PRAXIS . Το επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα το επαγγελματικό περίγραμμα: «Εκπαιδευτής ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.» και καλύπτει τις παρακάτω ενότητες:

 

 • Αλληλογνωριμία
 • Παρουσίαση στόχων προγράμματος
 • Διαμόρφωση εκπαιδευτικού συμβολαίου
 • Ομάδα εκπαιδευόμενων – Ομάδες στόχοι
 • Θεωρίες μάθησης ενηλίκων
 • Ιστορική εξέλιξη – Εκπαιδευτική πολιτική
 • Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων
 • Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης
 • Αρχές μάθησης ενηλίκων
 • Ρόλος εκπαιδευτή
 • Μεθοδολογία εναρκτήριας συνάντησης
 • Δυναμική της Ομάδας (διαμόρφωση συνεργατικού μαθησιακού κλίματος, ρόλοι στην ομάδα και επικοινωνία στην ομάδα)
 • Διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου
 • Αποτελεσματική χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας
 • Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες
 • Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικής ενότητας
 • Αξιολόγηση διδακτικού έργου (μοντέλα, τύποι και τεχνικές)
 • Πρακτική άσκηση στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων (εργασία σε ομάδες, παιγνίδι ρόλων, μελέτη περίπτωσης, εισήγηση, καταιγισμός ιδεών, κ.ά.)
 • Αυτό-αξιολόγηση – Συνεχής Ανάπτυξη
 • Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας
 • Εργαστήριο σχεδιασμού και παρουσίασης εικοσάλεπτων μικροδιδασκαλιών από όλους τους εκπαιδευόμενους (στα πρότυπα των εξετάσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με σχολιασμό, βελτίωση υποψηφίων και συμβουλευτική υποστήριξη (ανατροφοδότηση).

 

Μεθοδολογία υλοποίησης

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 150 ώρες, όπου οι 12 ώρες θα γίνουν με σύγχρονη τηλε-εκπάιδευση, οι 8  ώρες με δια ζώσης εκπαίδευση (ή εναλλακτικά με σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)  και οι υπόλοιπες 130 αφορούν σε ασύγχρονη εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει μελέτη εκπαιδευτικού υλικού που αφορά την «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και περιέχει θεματικές ενότητες απόλυτα συναφείς με τις εξεταζόμενες ενότητες της γραπτής διαδικασίας εξετάσεων (Τράπεζα Θεμάτων που εξετάζονται στην αξιολόγηση του θεωρητικού μέρους) καθώς και με τις μεθόδους και τεχνικές που απαιτούνται για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη της μικροδιδασκαλίας

Έναρξη Αρχές Ιανουαρίου 2022

Καθ’ όλη τη διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες θα ασκηθούν σε βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές με σκοπό την ενεργητική συμμετοχή τους, την αξιοποίηση των γνώσεων και των εμπειριών τους, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους. Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν:

 

 • Εργασίες σε ομάδες
 • Ατομικές δραστηριότητες
 • Πρακτικές ασκήσεις
 • Παιγνίδια ρόλων
 • Μελέτες Περίπτωσης
 • Καταιγισμός ιδεών κ.ά.

 

Οι απόφοιτοι του επιμορφωτικού προγράμματος πέραν της ενίσχυσης των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και της εκπαιδευτικής επάρκειάς τους στην εκπαίδευση ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους, προετοιμάζονται ουσιαστικά για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 

Η μεθοδολογία εκπαίδευσης ακολουθεί το μοντέλο της διά ζώσης εκπαίδευσης στο πλαίσιο παρουσίασης του θεωρητικού πλαισίου και συγκεκριμένα των ερωτήσεων του θεωρητικού μέρους των εξετάσεων που παρουσιάζονται στην τράπεζα θεμάτων και ευρύτερα καθώς και της διενέργειας διαδραστικού εργαστηρίου, στο οποίο θα παρουσιαστούν οι μικροδιδασκαλίες των εκπαιδευόμενων σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθούνται στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 

Η μεθοδολογία εκπαίδευσης ακολουθεί το μοντέλο της τηλε-εκπαίδευσης στο πλαίσιο παρουσίασης του θεωρητικού πλαισίου και συγκεκριμένα των ερωτήσεων του θεωρητικού μέρους των εξετάσεων που παρουσιάζονται στην τράπεζα θεμάτων ενώ η παρουσιάση των μικροδιδασκαλιών των εκπαιδευόμενων θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθούνται στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π με δια ζώσης εκπαίδευση σε 8 εκπαιδευτικές ώρες.

 

Παροχές προγράμματος

 

 • Συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος από τον εκπαιδευτή μέσω email, τηλεφώνου και ατομικές συναντήσεις μέσω skype.
 • Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Υποδείγματα μικροδιδασκαλιών.
 • Αξιολόγηση μικροδιδασκαλιών των συμμετεχόντων.
 •  Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» το οποίο σας οδηγεί ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σύμφωνα με το Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’/ 83/11-5-2016) καθώς δίνει δικαίωμα απευθείας συμμέτοχης στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων ακόμα και σε όσους δεν έχουν την προβλεπόμενη απαιτούμενη διδακτική εμπειρία (150 ώρες), (Ν.2844/2012, παρ17, δδ,).

 

Επιπλέον, η συμμετοχή στο πρόγραμμα ενισχύει τη μοριοδότηση των υποψηφίων εκπαιδευτών και επιστημονικών συνεργατών σε προκηρύξεις ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ/ΣΔΕ/ΔΚΔΒΜ/Δ e-ΚΔΒΜ:

 

 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 0,75 μόρια στο πεδίο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» (με μέγιστο αριθμό μορίων 6 μόρια, 2 μόρια για 400 ώρες ανά πεδίο επιμόρφωσης) για εκπαιδευτές σε Δημόσια ΙΕΚ (ΦΕΚ Β/3007/25-07-2018) 
 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 1,5 μόρια (με μέγιστο αριθμό μορίων 3 μόρια για 300 ώρες στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων) στο πεδίο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2017-2018» με Αρ.Πρωτ. : 660/6/33089 – 07/08/2017
 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 0,75 μόρια (με μέγιστο αριθμό μορίων 6 μόρια, 3 μόρια για 600 ώρες ανά πεδίο επιμόρφωσης) στο πεδίο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» που αφορά στους εκπαιδευτές ΚΔΒΜ και e-ΚΔΒΜ σύμφωνα με το ΦΕΚ Β/1151/29-03-2018 
 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 1,5 μόρια στο πεδίο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» (με μέγιστο αριθμό μορίων 6 μόρια, 2 μόρια για 200 ώρες ανά πεδίο επιμόρφωσης) που αφορά στους εκπαιδευτές IEK ΟΑΕΔ σύμφωνα με το ΦΕΚ Β/2228/14-06-2018 
 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 0,75 μόρια στο πεδίο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» (με μέγιστο αριθμό μορίων 6 μόρια, 2 μόρια για 400 ώρες ανά πεδίο επιμόρφωσης) για Διευθυντές/Υποδιευθυντές σε ΔΙΕΚ/ΣΔΕ σύμφωνα με το ΦΕΚ Β/1151/29-03-2018
 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 0,75 μόρια στο πεδίο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» (με μέγιστο αριθμό μορίων 6 μόρια, 3 μόρια για 600 ώρες ανά πεδίο επιμόρφωσης) για μόνιμους εκπαιδευτικούς για απόσπαση σε ΣΔΕ σύμφωνα με το ΦΕΚ Β/1151/29-03-2018

Σε ποιους απευθύνεται – Προϋποθέσεις εγγραφής

 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων απευθύνεται σε:

 

 • Πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Εκπαιδευτές Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης ανεξαρτήτως επαγγελματικού κλάδου και γνωστικού αντικειμένου.
 • Εργαζομένους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς.
 • Απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία.
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων.
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
 • Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.
 • Παιδαγωγούς και Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
 • Εκπαιδευτικούς, σε Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και σε Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 • Σε εκπαιδευτές Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Δήμων.
 • Σε εκπαιδευτές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.
 • Σε εκπαιδευτές Σχολών Γονέων.
 • Σε εκπαιδευτές προγραμμάτων ελληνομάθειας.
 • Σε φοιτητές – σπουδαστές, που θέλουν να  ασχοληθούν με την εκπαίδευση ενηλίκων.
 • Σε καθηγητές και Στελέχη Κολεγίων και Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών.

 

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:

 • Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
 • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία.
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης.

 

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία

Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι:

 1. Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Επιμελητηρίου Ευβοίας (πληροφορίες για την εγγραφή στο ΚεΔιΒιΜ 2 PRAXIS)
 2. Πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
 3. Κατοχή προσωπικού e-mail.
 4. Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

Δικαιολογητικά εγγραφής

 • Πρόσφατο Βιογραφικό
 • Φωτοτυπία Πτυχίου ΑΕΙ/ ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 • Για τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φωτοτυπία απποδεικτικού προϋπηρεσίας
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Φωτοτυπία αποδεικτικού ΑΦΜ
 • 25 € για το παράβολο εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Επιμελητηρίου Ευβοίας
 1. Το παράβολο του επιμελητηρίου μπορεί να πληρωθεί στον παρακάτω λογαριασμό

Τράπεζα Πειραιώς ΙΒΑΝ: GR0601721540005154040965446. Με δικαιούχο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ και αιτιολογία: «το ονοματεπωνυμο σας  -ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»

 

Κόστος Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Το κόστος συμμετοχής είναι 250 € και μπορεί να πληρωθεί εφάπαξ ή σε 2 δόσεις (1η δόση έως 31/12  και 2η δόση έως 15/1) σε ένα από τους παρακάτω λογαριασμούς με αιτιολογία το ονοματεπώνυμο σας

 

Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 IBAN GR 35 0172 1540 0051 5403 8738 483 
Τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ
 IBAN GR 76 0110 8620 0000 8624 8000 282
Δικαιούχος ΜΑΡΙΑ ΧΑΪΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΕΚ PRAXIS Ε.Ε.

Σκοπός

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η προετοιμασία των εκπαιδευομένων για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

 

Γιατί να παρακολουθήσω αυτό το πρόγραμμα:

 • Σύμφωνα με τo Άρθρο 67 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11.5.2016), για την πρόσληψη στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας (ΦΕΚ 2844/Β/2012 απαιτείται με βάση το νόμο 4186 (ΦΕΚ 193/17-09-2013), πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης.
 • Επιπλέον, για τη διδασκαλία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης), σύμφωνα με το άρθρο 39, του Ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ. 143 τ. Α’/09-11-2015) από 1.9.2017 η Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου ο εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Βεβαίωση Συμμετοχής σε Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΕΔΙΒΙΜ 2) PRAXIS (Αριθμός Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ 11101832). Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ενισχύει τη μοριοδότηση των υποψηφίων εκπαιδευτών και επιστημονικών συνεργατών σε προκηρύξεις ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ/ΣΔΕ/ΔΚΔΒΜ/Δ e-ΚΔΒΜ

Το εργαστήριο του Σεμιναρίου

praxis logo

image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US