Μουσική Τεχνολογία
#ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Μουσική Τεχνολογία

Μουσική Τεχνολογία

ΣΠΟΥΔΕΣ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ – ΜΟΝΤΑΖ – ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Οι Σχολές Μουσικής Τεχνολογίας του ΙΕΚ PRAXIS  λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Μουσική Τεχνολογία. Οι Σπουδές Μουσικής Τεχνολογίας στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΝΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΩΝ ΜΜΕ, ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ.

Οι Σχολές Μουσικής Τεχνολογίας του ΙΕΚ PRAXIS  λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Μουσική Τεχνολογία. Οι Σπουδές Μουσικής Τεχνολογίας στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Μουσική Τεχνολογία» με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, είναι ικανός να απασχοληθεί στην αγορά εργασίας σε συγκεκριμένες και επαγγελματικά κατοχυρωμένες θέσεις στο χώρο του Πολιτισμού, των Τεχνών, των ΜΜΕ, της Μουσικής Παιδείας, του Θεάτρου και γενικότερα στο χώρο της Μουσικής και του θεάματος.

Οι Σχολές Μουσικής Τεχνολογίας του ΙΕΚ PRAXIS  λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Μουσική Τεχνολογία. Οι Σπουδές Μουσικής Τεχνολογίας στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Τα 10 Σημεία Υπεροχής του ΙΕΚ PRAXIS στην ειδικότητα ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

1. Δυναμική Ομάδα Εκπαιδευτών  με πλούσια διδακτική και επαγγελματική εμπειρία.

2Νέα “state of the art” υπερσύγχρονα κτήρια με εύκολη πρόσβαση

3. Τμήματα 15 Ατόμων με hands on προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

4. Παρέχονται  Βιβλία & Σημειώσεις χωρίς extra χρέωση σε έντυπη μορφή για όλα τα μαθήματα και στολή εργασίας.

5. Τμήματα σε όλες τις εκπαιδευτικές βάρδιες (Πρωινά, Μεσημεριανά και Απογευματινά τμήματα) σε Αθήνα και Χαλκίδα.

6. Εκπαιδευτικά προγράμματα πιστοποιημένα από Ευρωπαϊκό Φορέα Πιστοποίησης GC, σε συνεργασία με την NOCN

7. Δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, σε κορυφαίες συνεργαζόμενες σχολές.

8. Οργανωμένο Γραφείο Σταδιοδρομίας (Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος, Ημέρες Καριέρας και Ατομικός σύμβουλος σπουδών). Γνωρίστε τον σύμβουλο σας. Ένας σύμβουλος αντιστοιχεί σε 4 τμήματα κτάρτισης για την απόλυτη εξυπηρέτηση του κάθε Σπουδαστή.

9. Φροντιστηριακά μαθήματα για την απόκτηση Κρατικού Διπλώματος επιπέδου 5 αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, το ΑΣΕΠ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

10. Οι Δεσμεύσεις μας σε όλα τα παραπάνω δίνονται γραπτώς και υπογεγραμμένα στους υποψήφιους σπουδαστές, ενώ η αίτηση εγγραφής δεν περιλαμβάνει εκπλήξεις και “ψιλά γράμματα”

Οι Σχολές Μουσικής Τεχνολογίας του ΙΕΚ PRAXIS  λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Μουσική Τεχνολογία. Οι Σπουδές Μουσικής Τεχνολογίας στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Το 5ο εξάμηνο της Πρακτικής Άσκησης

 • Το 5ο εξάμηνο φοίτησης προσφέρεται Χωρίς Extra Χρέωση στους σπουδαστές, με Εξασφάλιση Πρακτικής για όλους σε δυναμικές επιχειρήσεις κάθε κλάδου.

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Παρέχεται πλήρες σετ Βιβλίων ή Βιβλιοδετημένων Επιστημονικών Σημειώσεων (εκδόσεις ΙΕΚ PRAXIS) σε έντυπη μορφή  για όλα τα μαθήματα της ειδικότητας.

Σεμινάρια της ειδικότητας Χωρίς Extra Χρέωση

 • Οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν Χωρίς Extra Χρέωση Σεμινάρια Εξειδίκευσης και Παρουσιάσεις από Ειδικούς.

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών & Η/Υ καθώς και Προετοιμασία για Πιστοποιήσεις

 • Το ΙΕΚ PRAXIS προσφέρει χωρίς χρέωση  σε όλους τους σπουδαστές του μαθήματα ξένων γλωσσών, με επιλογή ανάμεσα σε: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ρωσσικά
 • Προσφέρονται επίσης δωρεάν μαθήματα Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής (Η/Υ)
 • Επιβάρυνση υπάρχει μόνον για τα εξέταστρα που καταβάλλονται στους αντίστοιχους φορείς πιστοποίησης πχ ACTA, GLOBAL CERT, NOCN, VELLUM, TOEIC, CITY & GUILDS κλπ)

Προγράμματα σε προνομιακές τιμές

 • Κατά την διάρκεια των σπουδών: 50% έκπτωση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα
 • Μετά την αποφοίτηση: 30% έκπτωση για τα σεμινάρια ή για παρακολούθηση άλλης ειδικότητας ΙΕΚ.

Γραφείο Σταδιοδρομίας

 • Σεμινάρια: 1) Σύνταξης βιογραφικού, 2) Προετοιμασίας για συνέντευξη εργασίας, 3) Ενεργητικών Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας
 • Διοργάνωση Ημερών Καριέρας (Career Days)
 • Εξασφάλιση Πρακτικής Άσκησης για όλους τους σπουδαστές με ευθύνη της σχολής
 • Προώθηση βιογραφικού σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
 • Κλείσιμο ραντεβού για συνέντευξη

Υποστήριξη Εύρεσης Κατοικίας

 • Για τους καταρτιζόμενους από επαρχία, αλλά και για κάθε σπουδαστή μας, παρέχεται αποτελεσματική υποστήριξη για την εύρεση κατοικίας

Οι Σχολές Μουσικής Τεχνολογίας του ΙΕΚ PRAXIS  λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Μουσική Τεχνολογία. Οι Σπουδές Μουσικής Τεχνολογίας στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Ο διπλωματούχος αυτής της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί στην αγορά εργασίας σε συγκεκριμένες και επαγγελματικά κατοχυρωμένες θέσεις στο χώρο του Πολιτισμού, των Τεχνών, των ΜΜΕ, της Μουσικής Παιδείας, του Θεάτρου και γενικότερα στο χώρο της Μουσικής και του θεάματος.

Οι κυριότεροι τομείς απασχόλησης του ειδικευμένου στη Μουσική Τεχνολογία είναι οι εξής:

 • Θέατρο
 • Σχολείο
 • Ωδείο
 • Κ.Ε.Κ.
 • Στούντιο Ηχογραφήσεων
 • Συναυλίες και ζωντανές εκδηλώσεις λόγου και μουσικής
 • Τηλεόραση και ραδιόφωνο
 • Μουσικές εκδόσεις
 • Multimedia εφαρμογές

Συγκεκριμένα ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως:

 • Υπεύθυνος μουσικής επιμέλειας (σχολεία, εκδηλώσεις, συναυλίες)
 • Τεχνικός σε μουσικές παραγωγές και συναυλίες
 • Υπεύθυνος επεξεργασίας ηχητικού υλικού με μουσικά δεδομένα στον επαγγελματικό και ερασιτεχνικό τομέα
 • Εκπαιδευτής σε τμήμα μουσικής τεχνολογίας
 • Ειδικός στη μουσική τεχνολογία του στούντιο
 • Στέλεχος παραγωγής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων

Οι Σχολές Μουσικής Τεχνολογίας του ΙΕΚ PRAXIS  λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Μουσική Τεχνολογία. Οι Σπουδές Μουσικής Τεχνολογίας στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Τα επαγγελματικά προσόντα της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Χειρισμός εξοπλισμού ηχοληψίας σε ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΟ STUDIO
 • Χειρισμός εξοπλισμού ηχοληψίας σε ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ STUDIO
 • Χειρισμός εξοπλισμού επεξεργασίας ήχου για ΦΙΛΜ – T.V. – JINGLES
 • Χειρισμός εξοπλισμού αναπαραγωγής, επεξεργασίας και ηχογράφησης για συναυλίες
 • Χειρισμός εξοπλισμού επεξεργασίας ήχου για MASTERING – CUTTING
 • Μουσική δημιουργία και παραγωγή με Computer
 • Γνώση των σύγχρονων τεχνικών που εφαρμόζονται για την ηχογράφηση, την επεξεργασία και την μίξη ηχητικού και μουσικού υλικού.

Οι γενικές γνώσεις του απόφοιτου της εν λόγω ειδικότητας συνίστανται στις ακόλουθες:

 • Άρτια αντίληψη του φαινομένου του ήχου και ικανότητα εκπόνησης ακουστικών μελετών.
 • Εξοικείωση με τη χρήση βασικών δομικών στοιχείων στη μουσική δημιουργία.
 • Εξοικείωση με την εισαγωγή μουσικών δεδομένων στον Η/Υ.
 • Ακουστική εμπειρία και γνώση των δυνατοτήτων των πιο διαδεδομένων μουσικών οργάνων.
 • Γνώση των σπουδαιότερων γεγονότων στην εξέλιξη της μουσικής τέχνης μέσα από τις σπουδαιότερες τάσεις και ρεύματα.
 • Κατανόηση της έννοιας της φόρμας στην αρχιτεκτονική των μουσικών έργων, από τις απλές ως τις πιο συνθέτες μορφές.
 • Γνώση των ιδιαιτεροτήτων της μουσικής που προορίζεται για συναυλιακές, θεατρικές, κινηματογραφικές, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές – video και πολυμεσικές (multimedia) παραγωγές.
 • Γνώση των μουσικών και τεχνικών ιδιαιτεροτήτων της σύγχρονης ηλεκτρονικής και ηλεκτρακουστικής μουσικής.
 • Ηχοληψία και επεξεργασία ήχου σε δισκογραφικά Studio.
 • Γνώσεις χειρισμού ραδιοφωνικού Studio.
 • Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια του ήχου για ΦΙΛΜ – T.V. – JINGLES.
 • Ηχοληψία και τεχνική υποστήριξη σε χώρους συναυλιών και θεαμάτων γενικότερα.
 • Εξειδικευμένες γνώσεις στη χρήση και λειτουργία των σύγχρονων λογισμικών δημιουργίας μουσικής και επεξεργασίας ήχου (recording – editing – mixing).
 • Βασικές γνώσεις μεταπαραγωγής και Mastering.
 • Βασικές γνώσεις του τρόπου λειτουργίας του τομέα της μουσικής βιομηχανίας.

Οι Σχολές Μουσικής Τεχνολογίας του ΙΕΚ PRAXIS  λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Μουσική Τεχνολογία. Οι Σπουδές Μουσικής Τεχνολογίας στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας είναι τα ακόλουθα:

 • Μουσική επιμέλεια (σχολεία, εκδηλώσεις)
 • Τεχνικός σε μουσικές παραγωγές
 • Ειδικός στη μουσική τεχνολογία του στούντιο
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση project studios
 • Επεξεργασία ηχητικού υλικού με μουσικά δεδομένα στον επαγγελματικό τομέα
 • Χειρισμός λογισμικών μουσικής τεχνολογίας (μουσικής δημιουργίας, μουσικής παραγωγής, μουσικής σημειογραφίας)
 • Διδασκαλία μαθημάτων μουσικής τεχνολογίας
 • Στέλεχος παραγωγής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων
 • Post Production στους τομείς της εικόνας, του ραδιοφώνου και της διαφήμισης
 • Έκδοση Partitura – Συγγράμματα σχετικά με μουσική τεχνολογία
 • Συναυλιακές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις κ.λπ.
 • Ηχητική επένδυση και επιμέλεια σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές

Οι Σχολές Μουσικής Τεχνολογίας του ΙΕΚ PRAXIS  λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Μουσική Τεχνολογία. Οι Σπουδές Μουσικής Τεχνολογίας στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

 • ΘΕΩΡΙΑ AUDIO I, II
 • ΟΡΓΑΝΟΓΝΩΣΙΑ
 • ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ I, II
 • ΗΧΟΛΗΨΙΑ I, II
 • ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV
 • ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι, ΙΙ
 • ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ I, II
 • ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι, ΙΙ
 • ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΧΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ & MEDIA Ι, ΙΙ
 • ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΜΙΞΗ ΗΧΟΥ Ι, ΙΙ
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ

Οι Σχολές Μουσικής Τεχνολογίας του ΙΕΚ PRAXIS  λειτουργούν στην Αθήνα και στην Χαλκίδα την περιζήτητη ειδικότητα Μουσική Τεχνολογία. Οι Σπουδές Μουσικής Τεχνολογίας στο ΙΕΚ PRAXIS, διαρκούν πέντε (5) εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής αλλά αμοιβόμενης-πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις).

Μουσική Τεχνολογία

Video από την ειδικότητα

Τα νέα της ειδικότητας

#Σχετικά Σεμινάρια PRAXIS

Εταιρικές Συνεργασίες

Αναπτύσσουμε Εταιρικές Συνεργασίες και με αυτές εξασφαλίζουμε την Πρακτική Άσκηση ΟΛΩΝ των καταρτιζομένων μας και προωθούμε αποτελεσματικά στην απασχόληση τους αποφοίτους μας, με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας.

image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US