Διεύθυνση: ΕΡΜΟΥ 51 ΧΑΛΚΙΔΑ

Τηλ: 2221080853

Σελίδα: https://www.facebook.com/visionpro.gr

Έκπτωση: 40%

Είδος: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ