Διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

Τηλ: 2221060761

Σελίδα: https://www.facebook.com/ErmiliosSoccerClub

Έκπτωση: 10%

Είδος: ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5