Διεύθυνση: ΑΝΤΩΝΙΟΥ 10 ΧΑΛΚΙΔΑ

Τηλ: 2221022002

Σελίδα: https://elyssis.gr

Έκπτωση: 10%

Είδος: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ