Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρολογία – Ηλεκτροτεχνία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Τομέας: Τεχνικά Επαγγέλματα

Το Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας είναι πλήρως εξοπλισμένο με τελευταίας γενιάς όργανα, εργαλεία και μηχανήματα:

Εργαλεία, Όργανα, εκπαιδευτικοί Τοίχοι

 • Τοίχος εκπαίδευσης εγκατάστασης ΕΗΕ με τούβλο
 • Τοίχος εκπαίδευσης εγκατάστασης ΕΗΕ με YTONG
 • Τοίχος εκπαίδευσης εγκατάστασης ΕΗΕ με ανοιχτή γυψοσανίδα
 • Πάγκοι εργασίας με ρευματοδότες
 • Σετ εργαλειοθήκες Ηλεκτρολόγου
 • Τροφοδοτικό DC 0-15V/30V με ρύθμιση ρεύματος 0-2Α.
 • Παλμογράφοι διπλής δέσμης ~20MHz.
 • Πολύμετρα ψηφιακά με αισθητήρια ρεύματος AC/DC.
 • Πολύμετρα αναλογικά.
 • Αμπεροτσιμπίδα AC/DC
 • Γειωσόμετρο Ψηφιακό
 • Μεγγόμετρο 10ΜΩ – 600 ΜΩ
 • Συνημιτόμετρο -0,99 εώς 0,99 cosf
 • Συχνόμετρο 10 HZ – 200Hz
 • Αναλυτές ισχύος, ενέργειας.

Υλικά Ηλεκτροτεχνίας

 • Ρευματοδότες
 • Ρευματολήπτες
 • Ρελέ Τριφασικά
 • Ασφάλειες 10 Α, 16 Α, 20 Α, 25 Α, 35 Α
 • Ηλεκτρονόμος Τριφασικός
 • Ρελέ Διαρροής Μονοφασικά
 • Μετασχηματιστές
 • Φορτία Ισχύος Τριφασικά, Ωμικά, Επαγωγικά, μεταβαλλόμενα φορτία

Κινητήρες και Αυτοματισμοί

 • Ελεγκτές PID
 • Ρυθμιστές στροφών Inverters AC/AC για 3Φ κινητήρες μέχρι 1HP από 1Φ δίκτυο 230V και αναλογικές εισόδους 0-10V, 4-20mA.
 • Ρυθμιστές στροφών για κινητήρες DC 12V-24V, 100W-200W, και αναλογικές εισόδους 0-10V, 4-20mA.
 • Κινητήρες μικροί 3Φ Υ/Δ, 380V Δ~(1/8-1HP).
 • Κινητήρες DC 12/24V ~ (60-180W).
 • Ασύγχρονοι κινητήρες (μονοφασικοί 1,1KW
 • Ασύγχρονοι κινητήρες (Τριφασικοί) 1,1KW
 • Σερβοκινητήρες με ελεγκτή 1,1 KW
 • Βηματικός Κινητήρας 200steps/rev
 • Μετατροπείς θερμοκρασιακοί 0-10V, 4-20mA με διάφορα αισθητήρια (PT-100, θερμοζεύγος K, IC, NTC, PTC).
 • Περιβάλλον προγραμματισμού Ηλεκτρολόγου
 • Περιβάλλον προγραμματισμού για BMS, HVAC

Εκπαιδευτικές Διατάξεις

 • Διάταξη αυτοματισμών με PLC
 • Διάταξη ρύθμισης θερμοκρασίας νερού με δεξαμενές, αισθητήρια, ελεγκτή, καταγραφικό, πνευματική βαλβίδα, συμπιεστή αέρα, software.
 • Διάταξη ρύθμισης στάθμης και ροής νερού με δεξαμενές, αισθητήρια, ελεγκτή, βαλβίδες, προσαρμοσμένο σε εφαρμογές αντλιοστασίων.
 • Διάταξη ρύθμισης πίεσης αέρα με ελεγκτή PID, αισθητήριο – μετατροπέας πίεσης 0-1.5bar, 0-10V, 4-20mA, συμπιεστή αέρος 0-10bar, δοκίμια για έλεγχο στεγανότητας, όργανα και σωληνώσεις, μοντέλο 12V DC.
 • Διάταξη ελέγχου ηλεκτροπνευματικού συστήματος.
 • Διάταξη ελέγχου ηλεκτρουδραυλικού συστήματος.
 • Διάταξη ελέγχου αυτόματης πόρτας, μοντέλο 12V DC.
 • Διάταξη ελέγχου εισόδου με μπάρα, μοντέλο 12V DC.
 • Διάταξη ελέγχου φωτοβολταϊκών, μοντέλο 12V DC.
 • Διάταξη ελέγχου θερμοσιφώνων, μοντέλο 12V DC.
 • Διάταξη ελέγχου ανεμογεννητριών, μοντέλο 12V DC.
 • Διάταξη ελέγχου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους με μίζα μονοφασικό ή τριφασικό ισχύος περίπου (2-5) KW.
 • Πλήρες σύστημα συναγερμού κτιρίων.
 • Πλήρες πιεστικό σύστημα νερού 1-3bar, 370W/220V.
image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US