Παρρησία Σαλεμή

Παρρησία Σαλεμή
Παρρησία Σαλεμή. Καθηγήτρια ΙΕΚ PRAXIS. (M.Sc.) Κλινική Ψυχολόγος. Πτυχιούχος Ψυχολογίας. Ειδίκευση στην Κλινική Ψυχολογία (Πανεπιστήμιο Κρήτης).
(M.Sc.) Κλινική Ψυχολόγος

Παρρησία Σαλεμή

ΣΠΟΥΔΕΣ:

1995-2000:Βασικό Πτυχίο

Πτυχίο Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης,  Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Διπλωματική Άσκηση:

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας με θέμα: Ψύχωση και Άγχος: Θεωρητικά και Ερευνητικά Δεδομένα, με υπεύθυνο Καθηγητή τον Καθηγητή Κλινικής Ψυχολογίας Ι.Ν.Νέστορος

Βαθμός Διπλωματικής Εργασίας: 9.5(Χαρακτηρισμός: Άριστα)

2000-2003:Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (MSc) Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία, Πανεπιστήμιο Κρήτης-Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Οργανωμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία (Ο.Π.Μ.Σ.).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

 • Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ, υπό την επιστημονική επίβλεψη της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας, Α. Β. Ρήγα, διάρκειας 320 ωρών. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε παρέμβαση στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) του Νομαρχιακού Νοσοκομείου Ρεθύμνης (Ιούλιος-Αύγουστος 1998).
 • Πρόγραμμα Πρακτικής Εξάσκησης στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η.) υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντή της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής, Ν. Παρίτση, διάρκειας 496 ωρών(2000-2002).
  • Ερευνητική Ομάδα Διερεύνησης Οικογενειακών Σχέσεων στα πλαίσια του Οργανωμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία (Ο.Π.Μ.Σ.) υπό την εποπτεία του Καθηγητή Κλινικής Ψυχολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ι. Ν. Νέστορος διάρκειας 1464 ωρών(2000-2002).
 • Έρευνα Στάθμισης Κλιμάκων Αξιολόγησης Θεραπευτικών Συνεδριών υπό την εποπτεία του Καθηγητή Κλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ι. Ν. Νέστορος διάρκειας 272 ωρών(2000-2002).
 • Συμμετοχή μέσω Μη συμμετοχικής παρατήρησης, σε Ψυχοθεραπευτικές Συνεδρίες Συνθετικής Ψυχοθεραπείας υπό την εποπτεία του Καθηγητή Κλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ι. Ν. Νέστορος, διάρκειας 520 ωρών(2000-2002).
 • Συμμετοχή στην Ενέργεια Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Κ.Ε.Κ. Ε.ΣΥ.Κ.Φ., ”Κατάρτιση Στελεχών του Δικτύου Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Προώθηση στην Απασχόληση και Ενδυνάμωση των Ευπαθών Ομάδων”, διάρκειας 148 ωρών (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2003)
 • Από 21/11/2003 έως 20/11/2008: Εργασία ως Ψυχολόγος, Yπεύθυνη Κοινωνική Επιστήμονας, στο Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε Ευπαθείς Ομάδες του Δήμου Μεσσαπίων στο Νομό Ευβοίας.
 • Από 6/10/2003 έως 28/2/2010: Υπεύθυνη Ψυχολόγος στο Κέντρο Λογοθεραπείας Εργοθεραπείας και Ψυχοθεραπείας Ν.Πράκουρας και ΣΙΑ Ο.Ε., Αντωνίου 15, Χαλκίδα.
 • Από 1/3/2010 έως σήμερα: Γραφείο Ψυχολόγου, «Ψυχολογικές Παρεμβάσεις σε Παιδιά, Εφήβους Ενήλικες», Νεοφύτου 60, Χαλκίδα.
 • Από 20/9/2010 έως 30/06/2011: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Αναπληρώτρια Ψυχολόγος στο ΤΕΕ Ειδικης Αγωγής Α Βαθμίδας Ευβοίας, Κάρακα Δροσιάς, Χαλκίδα.
 • Από 1/02/2013 έως σήμερα: Εξωτερικός Συνεργάτης στην Εταιρία Hellas Employee Assistance Programs-Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού Ε.Π.Ε., Αλεξάνδρου Σούτσου 17 και Λυκαβηττού , Κολωνάκι, Αθήνα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Επιστημονικό Συμπόσιο: Η Βιοψυχολογία ως Κλάδος των Νευροεπιστημών-Συμβολή στη Μελέτη του Εγκεφάλου και των Ψυχικών Διαταραχών (24-26 Νοεμβρίου 1995, Ρέθυμνο)

Βιοψυχολογικές Προσεγγίσεις στην Ψυχολογία: Βασικές και Εφαρμοσμένες Όψεις (14-18 Μαΐου 1998, Ρέθυμνο)

Ημερίδα Αξιολόγησης Προγράμματος Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.: Αντικαιάδας 98, Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις σε Ειδικές Ομάδες και Άτομα (14 Ιουνίου 1998, Ρέθυμνο) Διεθνές Συμπόσιο:Mutual Understanding: Between Nature, Nurture and Culture (1-7 Οκτωβρίου 1998, Ρέθυμνο).

10 Πανελλήνιο Συνέδριο στην Συστημική Θεραπεία: Αλλάζοντας το Σύστημα: Μέθοδοι και Τεχνικές στη Συστημική Θεραπεία (30 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 1998, Ηράκλειο)

Ψυχολογία των Κινήτρων: Νέες Προσεγγίσεις και Εφαρμογές (19-20 Νοεμβρίου 1999, Ρέθυμνο)

Διεθνές Συμπόσιο: Κοινωνικές Αναπαραστάσεις και Εκπαίδευση Μειονοτήτων-Ταυτότητα και Πολύ-Πολιτισμικά Στερεότυπα (9-10 Δεκεμβρίου 1999, Ρέθυμνο)

Ημερίδα Αξιολόγησης Προγράμματος Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Βιωσιμότητα 2000 (11 Δεκεμβρίου 1999, Ρέθυμνο).

Ημερίδα: Εκπαίδευση και Έρευνα στην Κλινική Ψυχολογία και στην Ψυχοθεραπεία (17 Σεπτεμβρίου 2000, Ρέθυμνο)

Ευρωπαϊκή Ημερίδα:Εκπαίδευση και Έρευνα στην Κλινική Ψυχολογία και στην Ψυχοθεραπεία (17 Σεπτεμβρίου 2000, Ρέθυμνο)

2Ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Συστημική Θεραπεία:Ποιότητα Ζωής και Συστημική Παρέμβαση (4-6 Μαΐου 2001, Ηράκλειο)

80 Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας:Ένας Αιώνας Επιστημονικής Ψυχολογίας:Έρευνα και Εφαρμογές (24-27 Μαΐου 2001, Αλεξανδρούπολη).

Διημερίδα: Ποσοτική και Ποιοτική Έρευνα: Εφαρμογές στην Ψυχολογία και στην Εκπαίδευση (13-14 Δεκεμβρίου 2002, Θεσσαλονίκη)

10 Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογίας της Υγείας, (21-24 Οκτωβρίου 2004, Αθήνα).

10 Διεθνές Συνέδριο:Ποιότητα Ζωής και Ψυχολογία (3-5 Δεκεμβρίου 2004, Θεσσαλονίκη)

Εταιρία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας, Εικόνες της Ψυχιατρικής σε Εύβοια, Ελλάδα και Ευρώπη,.(27 Μαΐου 2005, Χαλκίδα)

2 0 Πανελλήνιο Συνέδριο για την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Κακοποίησης, (25-27 Νοεμβρίου 2005, Αθήνα)

5η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Υγεία Πρόνοια 2000-2006, (29 Νοεμβρίου 2005, Αθήνα).

Ψύχωση και Οικογένεια, Πολλαπλά Νοήματα και Σύγχρονος Θεραπευτικός Λόγος, (9-10 Δεκεμβρίου 2005, Αθήνα)

110 Ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Συμβουλευτικής: «Η Συμβουλευτική στην Ευρώπη: Θεωρία, Έρευνα, Πράξη & Εκπαίδευση», (30 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2006, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα)

110 Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας:»Η Ψυχολογία ατενίζοντας το μέλλον της:Επαναπροσδιορισμοί, Ανακατατάξεις και Συνθέσεις»,(18-22 Απριλίου 2007, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο).

60 Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο: «Ψυχική Υγεία Παιδιού και Εφήβου στη Σύγχρονη Ελλάδα: Νέες μορφές Ψυχοπαθολογίας Θεραπευτικές Προσεγγίσεις Οργάνωση Υπηρεσιών», (15-17 Μαΐου 2009, Αίγλη Ζαππείου, Παιδοψυχιατρική Εταιρία Ελλάδος, Αθήνα).

20 Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο: E-Life 2011:Οφέλη και Κίνδυνοι στη Χρήση του Διαδικτύου, (1-3 Απριλίου 2011, Θεσσαλονίκη).

Ημερίδα: «Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας: Παιδιά σε Κίνδυνο και Πρώιμες Παρεμβάσεις», (9 Απριλίου 2011,Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα)

Ημερίδα: «Πολυδιάστατες Προσεγγίσεις Προβλημάτων Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες», Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας (17 Ιουνίου 2011, Συνεδριακό Κέντρο Θήβας).

9o Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Ψυχολογίας: Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Ψυχολογίας-Κλάδος Κοινωνικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ.(21-24 Νοεμβρίου 2013, Παλαιοκερασιά Φθιώτιδας).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

8Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας: Ένας Αιώνας Επιστημονικής Ψυχολογίας :Έρευνα και Εφαρμογές. Μέλλον Ρ., Σαλεμή Π., Νέστορος Ι.:Αυτοαναφορές Φοβιών σε ένα Δείγμα Ψυχιατρικών Ασθενών :Ψυχομετρική Αξιοπιστία και Σύγκριση με Αυτοαναφορές από τον Γενικό Πληθυσμό, (24-27 Μαΐου 2001, Αλεξανδρούπολη)

90 Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Σαλεμή Π., Νέστορος Ι.:Η Ψυχομετρική Αξιολόγηση,( Μάιος 2002, Ρόδος)

Συνέδριο Δικτύου Γραφείων Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών: Τα Γραφεία Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ» και η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Πολιτική Κοινωνικής Αλληλεγγύης. «Βοηθώντας στην Αξιοπρέπεια»,( 11-12 Δεκεμβρίου 2008,Μαρούσι Αττική)

20 Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο: E-Life 2011:Οφέλη και Κίνδυνοι στη Χρήση του Διαδικτύου. Μάντης Ι.Ν., Σαλεμή Π.: Κοινωνικο-Ηθικοί, Δεοντολογικοί και Νομικοί Φραγμοί για την Άσκηση της Διαδικτυακής ή Τηλεφωνικής Ψυχολογικής Θεραπείας ή Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας, (1-3 Απριλίου 2011, Θεσσαλονίκη).

3ο Μονοθεματικο Διεθνές Συνέδριο (Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγείας-Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία): Κρίσεις και Καταστροφές-Ψυχοκοινωνικές Επιπτώσεις. Σαλεμή Π. :Κατάθλιψη-Χαρακτηριστικό Προσωπικότητας. (6-9 Μαρτίου 2013, Αθήνα.

3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Τηλεματικές Εφαρμογές & Ψυχική Υγεία: Τεχνολογίες Πληροφορίας-Επικοινωνίας και Υποστήριξη, Παρακολούθηση και Τήρηση Θεραπείας των Ψυχικά Ασθενών. Σαλεμή Π. :Δεοντολογικά, νομικά και επιστημολογικά ζητήματα που εγείρονται κατά την άσκηση διαδικτυακής ή τηλεφωνικής Ψυχολογικής Παρέμβασης ή συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας. (15 -17 Μαίου 2013, Αθήνα).

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ:

Ημέρα Σταδιοδρομίας: Αναζήτηση Επαγγελματικής Πληροφόρησης από Επαγγελματίες της Τοπικής μας Κοινωνίας, 21 Δεκεμβρίου 2005, Αίθουσα Εκδηλώσεων Γυμνασίου Ψαχνών, Ψαχνά, Εύβοια.

Καινοτόμες Δράσεις για την Υποστήριξη Κοινωνικών Ομάδων που Απειλούνται με Κοινωνικό Αποκλεισμό-Ανάπτυξη Δικτύων Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στο Νομό Ευβοίας, 22 Απριλίου 2005, Αίθουσα Νομαρχιακού Συμβουλίου, Χαλκίδα.

Η Λειτουργία του Δικτύου Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών-Νέοι Μηχανισμοί Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 7 Μαΐου 2004, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων.

Ημέρα Σταδιοδρομίας: Αναζήτηση Επαγγελματικής Πληροφόρησης από Επαγγελματίες της Τοπικής μας Κοινωνίας, 6 Μαΐου 2011, Αίθουσα Εκδηλώσεων Γυμνασίου Ψαχνών, Ψαχνά, Εύβοια.

Οι Αποφάσεις των Παιδιών για το Μέλλον τους και ο Ρόλος της Οικογένειας, 22 Μαρτίου 2011, Γυμνάσιο Ψαχνών, Ψαχνά, Εύβοια.

Οι Αποφάσεις των Παιδιών για το Μέλλον τους και ο Ρόλος της Οικογένειας, 23 Μαρτίου 2011, Γυμνάσιο Νέας Αρτάκης, Νέα Αρτάκη, Εύβοια.

Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας: 10 Οκτωβρίου 2012 «Κατάθλιψη: Μία Οικουμενική Προτεραιότητα» Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Συμμετοχή στο Erasmus Intensive Programme :Content Analysis Applied to Large Data Sets, University College Cork, Department of Applied Psychology, Cork, Ireland, (Ιρλανδία, Σεπτέμβριος 2001)

Συμμετοχή στο Erasmus Intensive Programme :Research Methods in Psychotherapy-Discursive and Narrative Approaches, University of Jyvaskyla, Jyvaskyla, Finland(Φινλανδία, Σεπτέμβριος 2002)

Συμμετοχή σε Σεμινάριο Ψυχανάλυσης και Προβολικών Τεχνικών υπό την εποπτεία των καθηγητριών Brelet-Foulard, F.,Louziotou, D., Marinou, V, και Pheulpin, M.C., του Πανεπιστημίου Paris 13, Παρίσι, Γαλλία, διάρκειας 64 ωρών (Φεβρουάριος 2003).

Συμμετοχή σε Σεμινάριο Ομαδικής Θεραπείας Gestalt υπό την εποπτεία της Καθηγήτριας του University College Cork, Cork, Ireland, Eleanor O’Leary, διάρκειας 48 ωρών (Μάιος 2001, Μάιος 2002).

 Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εισαγωγής στην Ψυχοθεραπεία της Συμπεριφοράς από τη Μονάδα Θεραπείας της Συμπεριφοράς του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ιανουάριος –Απρίλιος 2006, Αθήνα).

Συμμετοχή σε Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο για τον έλεγχο σχολικής ετοιμότητας Α ΤΕΣΤ: Ανιχνευτική Διαδικασία Σχολικής Ετοιμότητας. Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης για την περίοδο 2007-2009.

Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Ημιδομημένη Ψυχιατρική Διαγνωστική Συνέντευξη για Παιδιά και Εφήβους, Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia-Present and Lifetime Version(K-SADS-PL) της εταιρίας για την Ψυχοκοινωνική Υγεία του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ) και υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ι. Τσιάντη, διάρκειας 22 ωρών (Μάιος 2007, Αθήνα).

Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Στην Ανάπτυξη Αυτογνωσίας και Δεξιοτήτων Κοινωνικής Επικοινωνίας-Σύνταξη Κοινωνικών Ιστοριών στον Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας-Σύνδρομο Αsperger υπό την εποπτεία της Catherine Faherty του Asheville TEACCH Center, North Carolina, Η.Π.Α.(29-30 Μαΐου 2007, Αθήνα).

Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ψυχολόγων: Θεραπεία Συμπεριφοράς στις Διαταραχές Άγχους υπό την εποπτεία του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, (Φεβρουάριος 2008, Αθήνα).

Οργάνωση και εποπτεία Σχολών Γονέων σε Δημοτικά Σχολεία στο Νομό Ευβοίας.

Συμμετοχή σε Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση Νηπίων, Παιδιών και Εφήβων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Παιδοψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία, (Ιανουάριος 2015 έως Ιούνιος 2015).

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά (Κάτοχος Proficiency)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:Χειρισμός Η/Υ: Πτυχίο ECDL:

Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ψυχολογικού Συλλόγου.
 • Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κοινωνικών Επιστημόνων Δικτύου Γραφείων Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών`
 • Εθελόντρια στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Αθήνα 2004», στον τομέα Πρωτοκόλλου και Σχέσεων με την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (International Olympic Committee) σαν Βοηθός Πρωτοκόλλου AnchorΕγκατάστασης
image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US