Μάριος Σώτηρας

Μάριος Σώτηρας
Μάριος Σωτήρας. Καθηγητής του ΙΕΚ PRAXIS. Φυτοπαθολόγος (Υποψήφιος Διδάκτωρ), M.Sc. Γεωπόνος Δενδροκομίας - Αμπελουργίας.
Φυτοπαθολόγος (Υποψ. Διδάκτ.), M.Sc. Γεωπόνος Δενδροκομίας -Αμπελουργίας

Μάριος Σώτηρας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ                  

06/2016-ΠΑΡΟΝ           Υποψήφιος Διδάκτορας Φυτοπαθολογίας

Τμήμα Επιστήμη Φυτικής Παραγωγής

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

07/2017-ΠΑΡΟΝ           Υποψήφιος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής»

Κατεύθυνση Φυτοπροστασία & Περιβάλλον

Τμήμα Επιστήμη Φυτικής Παραγωγής

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

09/2013-03/2016           Πτυχιούχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής»

Κατεύθυνση Δενδροκομία & Αμπελουργία

Τμήμα Επιστήμη Φυτικής Παραγωγής

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

09/2007-09/2013           Πτυχιούχος Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κατεύθυνση Δενδροκομία & Αμπελουργία

Τμήμα Επιστήμη Φυτικής Παραγωγής

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΑ

09/2008-ΠΑΡΟΝ           Εθελοντική συμβουλευτική σε αγρότες του Νομού Λακωνίας (αξιολόγηση εδαφολογικών και διαφυλλικών αναλύσεων, εντοπισμό, διάγνωση & αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών σε εσπεριδοειδή, ακρόδυρα, ελιές και φοινικοειδή)

05/2017-ΠΑΡΟΝ           Σύμβουλος Θρέψης και φυτοπροστασίας στα φυτώρια

Τσιπάς Χρήστος

09/2013-09/2013           Πρακτική άσκηση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στον τομέα της Γεωργικής Χημείας και Εδαφολογίας

07/2011-08/2011           Πρακτική άσκηση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στον τομέα της Δενδροκομίας

07/2010-08/2010           Πρακτική άσκηση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στον τομέα της Δενδροκομίας

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ        M-I.N. Sotiras, I.E. Papadakis, M. Psychoyou, S.N. Vemmos, 2016. Salinity-induced changes in leaf photosynthesis, chlorophyll, proline, hydrogen peroxide and malondiadehyde in loquat plants, Acta Horticulturae, 1139, 387-392

Παπαδάκης I., Σώτηρας Μ., Παναγιωτάκης Γ. και Λιονάκης Σ., 2015, Ταχύτητα φύτρωσης και φυτρωτική ικανότητα σπερμάτων ιαπωνικής μουσμουλιάς σε σχέση με διάφορες επεμβάσεις αφαίρεσης του περισπερμίου η/και τμήματος των κοτυληδόνων τους, Πρακτικά 26ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, Τόμος Α, 235-238.

Μ. Σώτηρας, I. Παπαδάκης, Α. Καραντζή και Σ. Βέμμος, 2016, Επίδραση της αλατότητας στις συγκεντρώσεις των διαλυτών υδατανθράκων, του αμύλου, της μαλονικής διαλδεΰδης, του υπεροξειδίου του υδρογόνου και της προλίνης σε φύλλα Ιαπωνικής μουσμουλιάς, Πρακτικά 27ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Τόμος Α, 126-130.

Μ. Σώτηρας, I. Παπαδάκης και Α. Ατσάλινου, 2016, Επίδραση της ψύξης και της γιββερελλίνης στην ταχύτητα φύτρωσης και τη φυτρωτική ικανότητα σπερμάτων Ιαπωνικής μουσμουλιάς σε σχέση με την παρουσία ή μη περισπερμίου, Πρακτικά 27ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Τόμος Α, 210-213.

M-I.N. Sotiras, I.E. Papadakis, G. Panagiotakis, S. Lionakis, 2016, Germinability and germination rate of loquat seeds as affected by the removal of perisperm and/or different parts of cotyledons, Abstracts of the 3rd Balkan Symposium on Fruit Growing, Belgrade, Serbia, 16-18 September 2015, p. 90.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ             Στο 3rd Balkan Symposium on Fruit Growing, Belgrade, Serbia, 16-18 September 2015 έγιναν 2 γραπτές παρουσιάσεις εκ των οποίων η μία δημοσιεύτηκε σε επιστημονικό περιοδικό.

Στο 27° Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, στο Βόλο έγιναν 1 προφορική και 1 γραπτή παρουσίαση.

Στο 26° Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 15-18 Οκτωβρίου 2013, στην Καλαμάτα έγινε 1 γραπτή παρουσίαση.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ                   27ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βόλος, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015.

ΙΙΙ Balkan Symposium on Fruit Growing, Βελιγράδι (Σερβία), 16-19 Σεπτεμβρίου 2015.

26ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Καλαμάτα, 18 Οκτωβρίου 2013.

5ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρίας Μικροβιόκοσμος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 13- 15 Δεκεμβρίου 2012.

16ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 16-18 Οκτωβρίου 2012.

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (ΕΓΜΕ), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 24-27 Νοεμβρίου 2011.

15ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, Κέρκυρα, 5-8 Οκτωβρίου 2010.

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας με θέμα: Αειφορία στη γεωργία και στην παραγωγή τροφίμων: προσαρμογή στο μεταβαλλόμενο φυσικό, κοινωνικό, οικονομικό περιβάλλον, Αθήνα, 26- 27 Νοεμβρίου 2010.

1ο Συνέδριο Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Αθήνα, 16-18 Οκτωβρίου 2009.

Διεθνές Συνέδριο με θέμα: Νέες Προσεγγίσεις στην αποκατάσταση δασών μαύρης πεύκη, Σπάρτη, 15-16 Οκτωβρίου 2009.

11ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αθήνα, 8-11 Οκτωβρίου 2009.

14ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, Δαλαμανάρα Άργους (Ναύπλιο), 7-10 Οκτωβρίου 2008.

ΗΜΕΡΙΔΕΣ                  Φαρμακευτικά φυτά & Super foods, Αθήνα (Hilton), 9 Ιανουάριου 2017.

Πόσο εφαρμόσιμες είναι στην πράξη οι ορθές γεωργικές πρακτικές, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11 Νοεμβρίου 2016.

Ανάπτυξη Εξαγώγιμων Αγροτικών Προϊόντων, Σπάρτη (Σελλασία), 4-5Αυγούστου 2012.

Επιστροφή στη Γεωργία; Μύθοι & Πραγματικότητα, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 6 Ιουνίου 2012.

Νέοι Εντομολογικοί Εχθροί στη Χώρα μας : Tutaabsoluta (Φυλλορύκτης της τομάτας) & Rhynchophorus ferrugineus (Ρυγχοφόρος των φοινικοειδών), αποκτηθείσα εμπειρία, νεότερα δεδομένα & χρήσιμα συμπεράσματα, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 18 Φεβρουάριου 2011.

Νέα Δεδομένα για την Ασφάλεια και Ποιότητα των Τροφίμων. Από την Παραγωγή στην Κατανάλωση, Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2008.

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΟΥ        Ασθένειες & Εχθροί της Ελιάς στο Ν. Λακωνίας,

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑ &         Σελλασία, 22 Απριλίου 2017

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑ           Το επιχειρείν στην ύπαιθρο II Το παράδειγμα της «Υγαία»,

ΩΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ           Καρυδιά και Καστανιά, Οι σημαντικότεροι εχθροί &

ασθένειες αυτών στο Ν. Λακωνίας, Βαμβακού (Ν. Λακωνίας), 8 Αυγούστου 2015.

Προβλήματα θρέψης – ασθένειες και αντιμετώπιση τους στην ελιά, Σπάρτη (Σελλασία), 2 Αυγούστου 2014.

Βιολογική & Συστηματική Καλλιέργεια Ελιάς, Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Εχθρών Ελιάς & Ασθένειες, Σπάρτη (Γκοριτσά), 24 Ιουλίου 2012.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ         The Impact of Agricultural Biotechnology on organisms

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ          and the environment, 3η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Εργασίας, Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2011.

1η Επιστημονική Συνάντηση για τις Τοπικές Ποικιλίες, Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011.

Μοριακές Αλληλεπιδράσεις Φυτών με Α-Βιοτικούς Παράγοντες, 2η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Εργασίας, Αθήνα, 6 Μάϊου 2011.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ                Σύγχρονες τάσεις και θέματα νομοθεσίας στις διαδικασίες έγκρισης και χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων, Αμφιθέατρο βιβλιοθήκης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 26 Ιανουάριου 2017.

Διατήρηση Φυτικού Γενετικού Υλικού με Έμφαση στα Δενδροκομικά Είδη, Η Περίπτωση της Μηλιάς, Εργαστήριο Δενδροκομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 23 Μαΐου 2012.

Η Καλλιέργεια της Ροδιάς στην Ελλάδα – Προοπτικές Ανάπτυξης της, Εργαστήριο Δενδροκομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 22 Μαΐου 2012.

Η Εφαρμογή της Διαφυλλικής Λίπανσης στα Καρποφόρα Δένδρα, Εργαστήριο Δενδροκομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 4 Απριλίου 2012.

Η Εφαρμογή της Φυλλοδιαγνωστικής στη θρέψη των Καρποφόρων Δένδρων, Εργαστήριο Δενδροκομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2 Απριλίου 2012.

Πιστοποίηση Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού με έμφαση στις Δενδρώδεις Καλλιέργειες, Εργαστήριο Δενδροκομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 29 Μαρτίου 2012.

Πιστοποίηση Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού, Εργαστήριο Δενδροκομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 28 Μαρτίου 2012.

Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας με θέματα:

Επιχειρηματικότητα στον Αγροτικό Χώρο, Σύνταξη Σχεδίου Marketing και Επιχειρηματικού Σχεδίου, Διαδικασία Σύστασης και Στοιχεία Διοίκησης Επιχειρήσεων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 4 Δεκεμβρίου 2009.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ            Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως πρώτος εισαχθείς στο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής», Σεπτέμβριος 2013.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ            Συνεργασία με τον κύριο Περδίκη Διονύσιο (Επίκουρος

Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Εντομολογίας) για την Αναγνώριση Εντομολογικών προσβολών (Κηκιδόμυγα φύλλου Ελιάς Dasyneura oleae (Diptera: Cecidomyiidae), Κηκιδόμυγα βλαστού Ελιάς Resseliella oleisuga (Diptera: Cecidomyiidae), Ζευζέρα Zeuzera pyrina L., Ρυγχίτη Coenorrhinuscribripennis (Curculionidae, Κολεόπτερα), Φλοιοτρίβης Phloetribus scarabaeoides Bernard, Ωτιόρρυγχος Ottiorhynchus cribicollis, Παρλατόρια Pariatoria olea Colvee) και την Αντιμετώπιση τους σε Ελαιώνες της Λακωνίας και Κρήτης.

Συνεργασία με την κυρία Πολύμνια Αντωνίου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Φυτοπαθολογίας) για την Αναγνώριση Φυτοπαθολογικών Προσβολών και Αντιμετώπιση αυτών σε Ελαιώνες (φυτοπαθογόνοι μύκητες Armillana mellea και Verticillium dahlia) καθώς και σε καλλιέργεια τσαγιού, ποικιλία σιδερίτης, (φυτοπαθογόνος μήκυτας Rhizoctonia solani) στη Λακωνία.

Συνεργασία με τον κύριο Παπαδάκη Ιωάννη (Επίκουρος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δενδροκομίας) για την Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Φυλλοδιαγνωστικών και Εδαφολογικών αναλύσεων σε ελαιώνες και οπωρώνες της Λακωνίας με σκοπό τη βελτίωση της θρέψης των δένδρων στοχεύοντας στην αύξηση της παραγωγής των προϊόντων καθώς και της βελτιστοποίησης της ποιότητας αυτών.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Μητρική Γλώσσα           Ελληνικά

Λοιπές γλώσσες                       Κατανόηση                              ΟΜΙΛΙΑ                                  ΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ      ΓΡΑΠΤΗ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ       ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ

(ΑΝΑΓΝΩΣΗ)                                   ΕΚΦΡΑΣΗ

Αγγλική                             Β2                       Β2                       Β2                        Β2                     Β2

TOEIC, Test Of English for International Communication

Γερμανική                             Α2                    Α2                       Α2                                      Α2                    Α2

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ   Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες που αποκτήθηκαν

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ             μέσα από την αλληλεπίδρασή μου με καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και με παραγωγούς-αγρότες

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ/                   Ηγετικές & Οργανωτικές ικανότητες [οργάνωση παραγωγών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ/      για βελτιστοποίηση παραγωγής (ποιοτικά και ποσοτικά)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ με σκοπό την προώθηση και εξαγωγή αγροτικών

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ             προϊόντων]

ΨΗΦΙΑΚΕΣ                 Άριστη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ             πιστοποιημένα από Microsoft Office Specialist (MASTER)

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Microsoft Word Expert

Microsoft Excel Expert

Microsoft Power Point

Microsoft Access

Microsoft Outlook

Άριστη γνώση Γλωσσών Προγραμματισμού: Visual Basic, C, C++, Pascal

image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

    Ενδιαφέρομαι για
    Περιοχή ενδιαφέροντος
    X
    CONTACT US