Ελένη Μαραθωνίτη
Ελένη Μαραθωνίτη. Καθηγήτρια ΙΕΚ PRAXIS. Μηχανικός Επιστήμης Υλικών. Δίπλωμα στην Μηχανική Επιστήμης των Υλικών, Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών.
Μηχανικός Επιστήμης Υλικών

Ελένη Μαραθωνίτη

Εκπαίδευση

 • Δίπλωμα στην Μηχανική Επιστήμης των Υλικών, Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Κύρια Κατεύθυνση: Κεραμικά και λειτουργικές επιστρώσεις.
 • Διπλωματική Εργασία: ” Σύνθεση και χαρακτηρισμός περοβσκίτη LaAlO3 για εφαρμογές σε επιστρώσεις Θερμικής Φραγής (Thermal Barrier Coatings)“.

Εργασιακή Εμπειρία

 • 3/2018 – έως σήμερα: Υπάλληλος Χημείου- Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, Megara Resins – Βιομηχανία Ρητινών Μεγάρων Αν. Φάνης Α.Ε, Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου – Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης
 • 5/2017- έως σήμερα: Καθηγήτρια Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Praxis, Χαλκίδα, Τμήμα βοηθών Φαρμακείου και Τμήμα Τεχνικών Καλλυντικών και συναφών προϊόντων, Αντικείμενο: Διδασκαλία Ποσοτικής ανάλυσης, Ποιοτικού ελέγχου και Γενική Χημεία.
 • 1/2013 – 7/2016: Επιστημονική Συνεργάτιδα- Ερευνήτρια, Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (TEISTE), Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών. Αντικείμενο: Σύνθεση και χαρακτηρισμός περοβσκίτη LaAlO3 και μερική υποκατάσταση στις θέσεις A και B του περοβσκίτη LaAlO3 για εφαρμογές σε επιστρώσεις θερμικής φραγής, για το πρόγραμμα THEBARCODE: “Ανάπτυξη πολυλειτουργικών επιστρώσεων θερμικών φραγμών και εργαλείων μοντελοποίησης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής θερμοκρασίας με βελτιωμένη απόδοση”.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Χημεία των Υλικών

 • Έρευνα και ανάπτυξη λειτουργικών επικαλύψεων (κεραμικά, σύνθετα)
 • Βιομηχανοποίηση εργαστηριακών μεθόδων σύνθεσης
 • Μέθοδοι σύνθεσης: Στερεάς κατάστασης, sol-gel, pechini , sol-gel citrate route, συγκαταβύθισης, συγκαταβύθιση με χρήση γαλακτώματος, combustion με χρήση ουρίας.
 • Τεχνικές χύτευσης όπως slip casting και gel casting.
 • Αποτελεσματικά καλούπια για μορφοποίηση υλικών

Ανάλυση και Χαρακτηρισμός

 • X-Ray Περίθλαση κόνεων (Powder Diffraction)
 • Ποροσιμετρία με τη μέθοδο του Αρχιμήδη
 • ζ- δυναμικό
 • Άλεση και μείωση μεγέθους κόκκων
 • Κοκκομετρική Ανάλυση
 • Αντοχή υλικών (τάση, θλίψη, θραύση)
 • Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM

Συμμετοχή σε Εθνικά και Διεθνή Συνέδρια

 • E. Marathoniti, C. Chatzicharalambous, N. Vourdas, V. Stathopoulos, “Synthesis methods of LaAlO3 perovskite”, 1st Workshop on Catalysis, I.T. Clausthal University- Germany, 21-23 November 2013.
 • Georgiopoulos, C. Andreouli, E. Marathoniti, N. Vourdas, V. Stathopoulos, “Parametric study on coating development using perovskite solution precursor”, International Thermal Spray Conference and Exposition ITSC, Barcelona- Spain, 21-23 May 2014.
 • Georgiopoulos, E. Marathoniti, N. Vourdas, C.Andreouli, V. Stathopoulos, “Evaluation of LaAlO3 as material for thermal barrier coatings”, 3rd International Conference & Exhibition on Materials Science& Engineering, San Antonio- Texas, USA, 6-8 October 2014
 • E. Marathoniti, N. Vourdas, I. Georgiopoulos, O-D. Trusca, I. Trusca, C.Andreouli, V.N. Stathopoulos, “Comparative Study on Liquid Plasma Sprayed Lanthanum Aluminate Oxide Coatings Using Different Feedstock Materials for Potential TBC Application”, AeroMat Conference- Advanced Aerospace Materials and Processes, Orlando, Florida- USA , 16-19 June 2014
 • V. Chalkia, E.Marathoniti, V. Stathopoulos, “Shape forming of LaAlO3 perovskite monolithic structures by the gelcasting method”, 13th National Symposium on Catalysis, Palaios Agios Athanasios, Greece, 16-18 October 2014.
 • E. Marathoniti, N. Vourdas, I. Georgiopoulos, O-D. Trusca, I. Trusca, C. Andreouli , V. Stathopoulos, “Development of LaAlO3-based Thermal Barrier Coatings by solution precursor Thermal Spray”, 8th International Conference on Material Technologies and Modeling (MMT-2014), Ariel- Israel, 28 July-1 August 2014.
 • V. Chalkia, E.Marathoniti, N. Vourdas, P. Pandis, A. Gypakis, V.Stathopoulos, “Application of gel-casting method in ceramics shaping”, 10th National Conference of Chemical Engineering, Patra- Greece, 4-6 June 2015
 • V. Chalkia, E. Marathoniti, V. Stathopoulos, “Fabrication of ceramic hollow beads by phase inversion method”, 5th International Conference in Colloids, Amsterdam – Holland, 21-24 June 2015
 • V. Chalkia, E. Marathoniti, P. Pandis, S. Sklari, V. Stathopoulos, “Porosity fabricated by a phase inversion templating method”, 7th National Symposium of Porous Materials, Ioannina- Greece, 2-4 June 2016

Δημοσιευμένη Εργασία (2017)

 • V. Chalkia, E. Marathoniti, V. Stathopoulos, “A facile method for the preparation of ceramic beads with hierarchical porosity”, Ceramics International, Volume 43, Issue 18, 15 December 2017, Pages 17238-17242

Πληροφορική

 • ECDL Core,
 • γλώσσες προγραμματισμού Fortran και C++,
 • προγράμματα επεξεργασίας ήχου, βίντεο και εικόνας,
 • σχεδιαστικό πρόγραμμα 3dsMax.

Ξένες Γλώσσες

 • Αγγλικά
image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US