Δρ.Θωμάς Παπαστεργιάδης

Μηχανολόγος (Ph.D., M.Sc)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΧΩΡΑ

Clemson University,

DOCTOR OF PHILOSOPHY IN MECHANICAL ENGINEERING

5/1993

ΗΠΑ

Clemson University,

MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING

5/1988

ΗΠΑ

Texas Tech University,           

BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING

12/1986

ΗΠΑ

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

IDEAL STANDARD ABEE, Κατασκευαστής Ειδών Υγιεινής από Υαλώδη Πορσελάνη, Ριτσώνα, Ευβοίας

Υπεύθυνος Διασφάλισης Διεργασιών και Εκπαίδευσης

 1. Σύνταξη των απαραίτητων παραγωγικών διαδικασιών
 2. Επιθεώρηση διαδικασιών για να διασφαλισθεί η ελάχιστη μεταβλητότητα των διεργασιών και να εκμηδενισθεί η μεταβλητότητα των διεργασιών που οφείλονται σε ειδικές αιτίες
 3. Εξασφάλιση της κατάλληλης εκπαίδευσης των εργαζομένων της επιχείρησης ώστε να λάβουν τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες ή ικανότητες που απαιτεί η θέση που καλύπτουν
 4. Παρακολούθηση των πάγιων επενδύσεων του εργοστασίου για να εξασφαλισθεί ότι οι επενδύσεις ολοκληρώνονται σύμφωνα με τον προυπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα

Σύνταξη απαραίτητων μελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας και έγκριση περιβαλλοντικών όρων

03/01 – Σήμερα

IDEAL STANDARD ABEE, Κατασκευαστής Ειδών Υγιεινής από Υαλώδη Πορσελάνη, Ριτσώνα, Ευβοίας

Six Sigma Black Belt

 1. Η μεθοδολογία Έξι Σίγμα στοχεύει στην μείωση των ελαττωμάτων κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και την βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης με το να επιλύει προβλήματα των διαδικασιών (παραγωγικών ή μη) που δημιουργούν ελαττώματα ή χαμένο χρόνο και αντιπροσωπεύει ένα επίπεδο ποιότητας μόνο 3,4 ελαττωμάτων ή περιπτώσεων καθυστερήσεων σε ένα εκατομμύριο προϊόντα ή διεργασίες

Ο Black Belt με την βοήθεια διατμηματικών ομάδων αποτελούμενη από Green Belts και την χρήση στατιστικών μεθόδων/εργαλείων, ορίζει, μετρά, αναλύει, βελτιώνει και ελέγχει τις παραγωγικές, και μη, διαδικασίες

10/00 – Σήμερα

IDEAL STANDARD ABEE, Κατασκευαστής Ειδών Υγιεινής από Υαλώδη Πορσελάνη, Ριτσώνα, Ευβοίας

Project Manager

 1. Επιτυχής συνολική διαχείρηση εργασιών εγκατάστασης νέου σηραγγοειδούς κλιβάνου προυπολογισμού 600 εκατ. δραχμών
 2. Το έργο περιελάμβανε:
 • την οικονομική διαχείριση του έργου, δηλ. την συλλογή προσφορών από τεχνικά συνεργεία και από κατασκευαστές, την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάθεση εργολαβιών, προμήθειας υλικών και κατασκευών
 • την οργάνωση και την επίβλεψη οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών, θερμοδομικών και γενικών καθηκόντων συνεργείων ώστε να εξασφαλισθεί η ολοκλήρωση του έργου μέσα στο χρονοδιάγραμμα

την παρακολούθηση των εξόδων (εργατικά, υλικά, υπερωρίες, μεταφορικά, κτλ.) με στόχο να μην υπερβούν τον εγκεκριμένο προυπολογισμό

8/00-11/00

HELLAS CAN ΑΕ, Βιομηχανία Ειδών Συσκευασίας από Αλουμίνιο, Κόρινθος

Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών

 1. Διοίκηση των τμημάτων Συντήρησης, Ηλεκτρολογείου, Μηχανουργείου και Γενικής Συντήρησης (3 εργοδηγοί, 20 τεχνίτες/ηλεκτρολόγοι) ενός εργοστασίου με μεγάλο όγκο παραγωγής (δύο γραμμές παραγωγής δοχείων και δύο γραμμές καπακιών), με πλήρως αυτοματοποιημένα μηχανήματα (PLCs, servo controls, PID controls, κτλ.), που δουλεύει τρεις βάρδιες, επτά ημέρες την εβδομάδα
 2. Οι εργασίες συντήρησης περιελάμβαναν: προγραμματισμένες μηνιαίες και ετήσιες συντηρήσεις,  ηλεκτρο-μηχανολογικές εγκαταστάσεις, αποκατάσταση βλαβών, τροποποιήσεις ή βελτιώσεις μηχανημάτων και εξοπλισμού, παραγγελίες και παρακολούθηση ανταλλακτικών, συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού. Η συντήρηση στηριζόταν στις αρχές του Total Preventive Maintenance και των Autonomous Maintenance Teams
 3. Προδιαγραφές οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και υλικών που γίνονται από εξωτερικά συνεργεία ή υπεργολάβους και επίβλεψη εκτέλεσης εργασιών
 4. Μελέτες αδειών εργοστασίου, όπως άδεια λειτουργίας, έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πιστοποιητικό πυρασφάλειας, κ.α.
 5. Διαχείριση ενέργειας, περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας, και εκπαίδευση εργαζομένων. Η εκπαίδευση της ασφάλειας της εργασίας στηρίχτηκε στο πρόγραμμα STOP της Dupont που αντιμετωπίζει τον τρόπο εργασίας και συμπεριφοράς στον εργασιακό χώρο
 6. Σύνταξη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης του εργοστασίου (σύμφωνα με ISO 14001). Περιελάμβανε το Εγχειρίδιο Διαχείρισης, τις Διαδικασίες Διαχείρισης, τις Οδηγίες Εργασίας και όλα τα σχετικά έντυπα/φόρμες και checklists
 7. Εσωτερικός ελεγκτής του συστήματος ISO 9002 του εργοστασίου (πιστοποιητικό Lead Auditor από Lloyd’s Quality Assurance Register) και ελεγκτής συστήματος ποιότητας προμηθευτών
 8. Στατιστική ανάλυση βλαβών των μηχανών παραγωγής και ανάλυση κόστους συντήρησης και ανταλλακτικών
 9. Συμμετοχή Project Management έργων μικρής και μεσαίας κλίμακας όπως:
 • εγκατάσταση δύο νέων γραμμών παραγωγής άκρων (καπακιών)
 • εγκατάσταση επαγωγικού φούρνου (για την εξαέρωση του ελαστικού στα καπάκια)
 • αναβάθμιση γραμμής παραγωγής δοχείων
 • αναβάθμιση μηχανημάτων παραγωγής: παλλεταριστικού-αποπαλλεταριστικού μηχανήματος, κορμο-κατασκευαστή, λακαριστικής και εκτυπωτικής μηχανής γραμμής παραγωγής δοχείων (νέα PLC της Allen Bradley και προγραμματισμός ladder)
 • εγκατάσταση, λειτουργία (Systems Manager) και συντήρηση συστήματος Γραμμωτού Κώδικα για την διαχείριση της διακίνησης των προϊόντων του εργοστασίου

Εφαρμογή και διατήρηση τμημάτων σε World Class Manufacturing/Performance

5/96 – 6/00

CLEMSON UNIVERSITY, ΗΠΑ

Ερευνητικός Συνεργάτης

Οργάνωση και επίβλεψη ερευνητικής ομάδας για την ανάπτυξη αναλυτικού και υπολογιστικού μοντέλου για την μελέτη των θερμικών χαρακτηριστικών παλινδρομικών ροών σε εξάτμιση παλμικού καυστήρα που λειτουργεί σε συντονισμό

8/92 – 7/93

CLEMSON UNIVERSITY, ΗΠΑ

Βοηθός Ερευνητή

 • Ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου (finite difference) για να ερευνηθούν λειτουργίες μεταφοράς ιόντων χαλκού κατά την διαδικασία ηλεκτροεπιμετάλλωσης καρτών τυπωμένου κυκλώματος ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου (finite difference) για τη μελέτη των πεδίων ταχύτητας και θερμοκρασίας του αέρα κατά την μεταφορά θερμότητας με φυσική ροή σε ένα κατακόρυφο αγωγό ορθογωνίου διατομής. Εφαρμογή στον εξαερισμό εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών

Ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου του χρόνο-εξαρτημένου πεδίου ταχύτητας ροής γύρω από μία ορθογώνια πλάκα (stream function – vorticity formulation). Εφαρμογή στην ροή διαλύματος γύρω από τις κάρτες τυπωμένου κυκλώματος κατά την παλινδρόμησή τους στην ηλεκτροεπιμετάλλωση

8/88 – 7/92

NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY, ΗΠΑ

Βοηθός Ερευνητή

Παραμετρική μελέτη γεωθερμικών αντλιών θερμότητας

8/87 – 7/88

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ, Βάρη, Αττικής

Καθηγητής Φυσικής και Πληροφορικής

Διδασκαλία φυσικής και πληροφορικής στο πρόγραμμα Foundation

8/95 – 5/96

CLEMSON UNIVERSITY, ΗΠΑ

Βοηθός Καθηγητή

Διδασκαλία Πληροφορικής, Στατικής, Μετάδοσης Θερμότητας και Θερμοδυναμικής

8/88 – 5/93

 

 

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΠΤΥΧΙΟ /ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΦΟΡΕΑΣ /ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

 

 

 

 

 

               
 

 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ             Σεμινάρια , Συνέδρια, Δημοσιεύσεις και  Συναφείς Δραστηριότητες

Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά   Σ ε μ ι ν α ρ ι α/Η μ ε ρ ι δ ε σ

 • Εφαρμογή της μεθοδολογίας έξι σίγμα στην υγιεινή και ασφάλεια“, American Standard
 • Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών“, MTC Ltd.8 hours workshop; covered identification of training needs and training assessment
 • Six Sigma Black Belt Training “, Sigma Breakthrough Technologies Inc.
 • LRQA Auditor/Lead Auditor Training Course“, Lloyds Quality Assurance Register
 • Safety Training Observation Program”, Dupont & Crown Cork & Seal
 • Corporate Oven Safety Training Program“, Crown Cork & Seal Company
 • Environmental Auditing”, Crown Cork & Seal Company
 • ISO 14001-Νομοθετικό Πλαίσιο-Διαδικασίες και Τρόποι Υλοποίησης”, ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ
 • Στεγανοποίηση Υδραυλικών και Πνευματικών Εμβόλων”, Chesterton
 • Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου και Υγιεινή των Συνθηκών Εργασίας”, Σ.Τ.Υ.Ε & Υ.Π.Υ.Ε
 • Optimum Up-Time, Plant Maintenance”, Dayton Reliable Tools Company
 • Αφοσίωση των Υφισταμένων και Αύξηση της Παραγωγικότητάς τους”, ΕΕΔΕ
 • Συνείδηση Ποιότητας και Κουλτούρα Ομάδας των Εργαζομένων”, ΕΕΔE
 • Διβάθμιοι Κοχλιοφόροι Αεροσυμπιεστές”, Ingersoll Rand
 • Λίπανση: Αρχές και Εφαρμογές”, Mobil
 • Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLCs)”, ΠΣΔΜ-Η

Ε ρ γ α σ ί ε ς - Δ η μ ο σ ι ε ύ σ ε ι ς

 • «Υπολογιστικό Μοντέλο Φαινομένων Μεταφοράς Μάζας σε Περιοδικές Ροές: Εφαρμογή στην Ηλεκτροεπιμετάλλωση Τυπωμένου Κυκλώματος», Διδακτορική Διατριβή, Μάϊος 1993
 • «Επιρροή της Παλινδρομικής Κίνησης της Κάρτας Τυπωμένου Κυκλώματος στην Ροή του Διαλύματος γύρω από την Κάρτα κατά την Διάρκεια της Ηλεκτροεπιμετάλλωσης», Symposium on Simulation of Electrodeposition Processes Proceedings, Οκτ. 1992
 • «Υπολογιστικό Μοντέλο Μεταφοράς Μάζας σε Through-Holes στην Ηλεκτροεπιμετάλλωση Καρτών Τυπωμένου Κυκλώματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», National Heat Transfer Conference Proceedings, Αύγ. 1992
 • «Η Μηχανική των Ρευστών στην Μέθοδο Παραγωγής Καρτών Τυπωμένου Κυκλώματος», Industrial Applications of fluid Mechanics, ASME Winter Annual Meeting Proceeding, Δεκ. 1991
 • «Παραμετρική Μελέτη Γεωθερμικής Αντλίας Θερμότητας», Master Thesis, 1988
 • «Κατασκευή και Παραμετρική Μελέτη Πύργου Αφύγρανσης του Αέρα», Senior Thesis, 1986

Γ ν ω σ ε ι σ   Η/Υ

Προγράμματα Παραγωγικότητας Γραφείου και άλλα : MS Office 97- Excel, Word, PowerPoint, Access, Project, Visio, QuarkXpress, Photoshop, Illustrator

Λειτουργικά Συστήματα : UNIX, VAX-VMS, SUN Workstations, Macintosh, DOS, Windows 98 & NT

Γλώσσες Προγραμματισμού : Fortran, Pascal, Basic, Assembly

Στατιστικά Προγράμματα : Minitab

PLCs : Siemens (Simatic S5) και Allen Bradley (PLC 5 & SLC 500)

 

 

Καλωσόρισμα

Καλωσήρθατε στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό PRAXIS.

Ο Οργανισμός διαθέτει Υπερσύγχρονες Εγκαταστάσεις σε 4 κτήρια και μια Δυνατή Ομάδα 300 Εκπαιδευτών.

Με Σημαντικές Εταιρικές Συνεργασίες η Επαγγελματική Αποκατάσταση των Αποφοίτων του φτάνει στο 90%.

Επιλέξτε μία από τις 73 Δυναμικές Ειδικότητες  ή Κάποιο από τα Εξειδικευμένα μας Σεμινάρια και κάντε Σήμερα την Πρώτη Πράξη της Επαγγελματικής σας Επιτυχίας!

Επικοινωνία