Ανδρέας Γιαννακούλης

Ανδρέας Γιαννακούλης
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ Ανδρέας - Ειδικός Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Καθηγητής ΙΕΚ PRAXIS
Ειδικός Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Ανδρέας Γιαννακούλης

Εκπαίδευση

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • MSc Marketing Management: Logistics management Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Αλυσίδας Διανομής (10/2004-05/2006)
 • International MBA: Lean Supply Chain industrial methodology (10/2001-05/2004)

TECHNICAL UNIVERSITY OF STUTTGART/GERMANY

 • 10/1983-11/1990: Dipl. Ing. Physics (Industrial applied Physics).Production’s IT design & modeling

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Πτυχίο Φυσικής (9/1995-11/1999)

Επαγγελματική Εμπειρία

Διευθυντής Προμηθειών και Logistics

 • 04/2006-09/2009
 • HELLAS ON LINE/INTRACOM GROUP, Telecom Provider (data/voice/IPTV)
 • Δημιουργία ενδοεταιρικών Διαδικασιών Προμηθειών μεταξύ Τμημάτων (matrix intradepartmental)
 • Δημιουργία και εφαρμογή συστήματος Προμηθειών RFx και διαχείριση στρατηγικών προμηθευτών σε επίπεδο τεχνολογίας δικτύου, ΙΤ εφαρμογών και υλικών H/W-S/W για dsl 2+ & IPTV εφαρμογές σύμφωνα με πλάνο ετήσιας λειτουργίας και TCO analysis.
 • Διαχείριση συμβάσεων και έργων σε επίπεδο εφοδιασμού-εγκατάστασης-συντήρησης. Διενέργεια διεθνών διαγωνισμών και εφαρμογή εμπορικής πολιτικής προμηθειών (T&C).
 • 3PL Logistics: δημιουργία προτύπων διαχείρισης αποθήκης .ΚΡΙ, inventory control, lean activities, distribution planning.
 • Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας σε επίπεδο εξαρτημάτων δικτύου (εγκαταστάσεις) και CPE (διανομή) σε συνδρομητές με βάση Sales & Operation forecast.

Διευθυντής Προμηθειών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας (GreeceGermany)

 • 09/2000-04/2006
 • HELLENIC SMART CARD CORP/ NOVACARD GROUP, Κατασκευή έξυπνων καρτών (ηλεκτρονικών-τραπεζικών-πρόσβασης)
 • Δημιουργία διαδικασιών προμηθειών –εφοδιασμού & αποθήκευσης
  • α΄υλών εκτύπωσης και παραγωγής ολοκληρωμένων έξυπνων καρτών για παραγωγή εργοστασίων του Ομίλου.
  • ηλεκτρονικών στοιχείων για παραγωγή ολοκληρωμένων αναγνωστών (readers) τραπεζικών POS.
 • Υλοποίηση & Παρακολούθηση εφαρμογής παραγγελιοληψίας α΄υλών, ανά εργοστάσιο και αποθήκευση ανάλογα με είδος, χρόνο ζωής, σχέδιο παραγωγής (διαχείριση υλικών)
 • LEAN Supply Chain, ανάλυση διαδικασιών προμηθειών , δημιουργία προτύπων ποιοτικού/ποσοτικού ελέγχου παραλαβών
 • Αξιολόγηση προμηθευτών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με εφαρμογή SCOR μεθοδολογίας. Εμπορικές Διαπραγματεύσεις με Στρατηγικούς Προμηθευτές
 • Δημιουργία μεθοδολογίας  3μηνιαίαου ελέγχου Logistics Lean με στόχο την μείωση κόστους αποθεμάτων, διαχείριση ροής α’ υλών και ετοίμων προϊόντων ( δρομολόγηση).Σχεδιασμός εφοδιαστικής αλυσίδας.( in/out band) μέσω SAP/R3 MM,MRPI&II
 • Δημιουργία ετήσιου προϋπολογισμού Ομίλου και παρακολούθηση εκτέλεσης πλάνου εφοδιαστικής αλυσίδας  ανά εργοστάσιο

Υπεύθυνος Τμήματος Διοίκησης, Λειτουργίας και Έργων

 • 09/2009-
 • ICTS HELLAS S.A.  – Greece & Balkan countries, Διεθνείς Σύμβουλοι Ασφάλειας Εγκαταστάσεων και Υποδομών,
 • Συντονισμός και Διοίκηση Εταιρικής Λειτουργίας και έργων Πληροφορικής (κατασκευές) .
 • Συντονισμός και διαχείριση Έργων Πληροφορικής για κρίσιμες εγκαταστάσεις (λιμάνια-αεροδρόμια-πετρελαϊκές εγκαταστάσεις).
 • Κοστολόγηση έργων, διενέργεια έρευνας αγοράς προμηθευτών μέσω e-procurement σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Διοίκηση συμβάσεων σύμφωνα με πλάνο εγκαταστάσεων
 • Δημιουργία ΒΟΜ υλικών και συνολική διαπραγμάτευση προμήθειας και αποθήκευσης υλικών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΕΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

 • 01/1996-08/2000
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΞΥΝΗ
 • Ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών  πληροφορικής ΙΤ υποδομών μεταξύ Κεντρικού & Παραρτημάτων.H/W –S/W Development IT Project upon SC/ PRO.platform ..
 • Διδασκαλία MS Office σε Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δικτύων/Προγραμματισμού σε Τμήματα Πληροφορικής
 • Ευθύνη λειτουργίας ΙΕΚ Γλυφάδας (καθηγητές/ειδικότητα-προγραμματισμός εξαμήνου-εκπροσώπηση σε ΟΕΕΚ).Ωρολόγιο πρόγραμμα εξαμήνων, ενδοσχολικές δραστηριότητες (σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων σπουδαστών)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2009-2011

Future Business School

 • Εισηγητής σε ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια Στελεχών Επιχειρήσεων
 • Τομείς: Logistics Management-Supply Chain Management (LEAN)-Warehouse Operations (LEAN)

Forum Training & Consulting

 • Εισηγητής Ενδοεπιχειρησιακών Σεμιναρίων Στελεχών Επιχειρήσεων
 • Τομέας: LEAN Supply Chain Management (βιομηχανικές Εφαρμογές)

Εκπαιδευτής Ενταγμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΛΑΕΚ

image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US