Σεμινάριο ΕΦΕΤ- Υγιεινή Και Ασφάλεια Τροφίμων

Ενδιαφέρομαι

Ενδιαφέρομαι για Σεμινάριο

Σεμινάριο ΕΦΕΤ- Υγιεινή Και Ασφάλεια Τροφίμων

Πόλη

Αθήνα - Χαλκίδα

Έναρξη

Διαρκείς ενάρξεις

Διάρκεια

10 ώρες

Ωράριο

απογευματινό ή πρωϊνό

Συχνότητα

2 εκπαιδευτικές συναντήσεις των 5 διδακτικών ωρών

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Σεμινάριο ΕΦΕΤ- Υγιεινή Και Ασφαλεία Τροφίμων από το ΙΕΚ PRAXIS. Εγγραφές έως 20/01/19.

 • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
 • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
 • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
 • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
 • Το Εργασιακό Περιβάλλον
 • Πρακτικές καθαρισμού
 • Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
 • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤ

 • Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.
 • Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με το εγκεκριμένο περιεχόμενο του ΕΦΕΤ και μετά από  έγκριση του ΕΦΕΤ.
 • Διδάσκουν εκπαιδευτές εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΦΕΤ

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σύμφωνα με την ΥΑ 14708, ΦΕΚ1616, τ.Β΄17/8/2007: Οι επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν ΟΛΟ το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων.

 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού είναι ο υπεύθυνος της επιχείρησης.

 

ΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Από την παραπάνω εκπαίδευση μπορεί να εξαιρείται μόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

 • Αφορά στην κατάρτιση σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων των απλών χειριστών τροφίμων, δηλαδή κάθε ατόμου μιας επιχείρησης τροφίμων που έρχεται με οποιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τα τρόφιμα.
 • Το πρόγραμμα αυτό, με μέριμνα και υποχρέωση των επιχειρήσεων, είναι υποχρεωμένοι να το παρακολουθήσουν όλοι οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής.
 • Οι εργαζόμενοι αφού παρακολουθήσουν αυτό το εγκεκριμένο από τον ΕΦΕΤ σεμινάριο, θα πρέπει στην συνέχεια να δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης στον ΕΦΕΤ.
 • Οι ημερομηνίες και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών ανακοινώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον ίδιο τον ΕΦΕΤ

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διάρκεια της κάθε εκπαιδευτικής ώρας είναι 45'  

Πιστοποίηση

Πρόγραμμα Εγκεκριμένο από τον Εθνικό Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) - Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 PRAXIS (ΚΕΔΙΒΙΜ 2 PRAXIS): Αριθμός Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ 11101832.

Διεύθυνση

ΑΘΗΝΑ: Σαριπόλου 5 (δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο), ΧΑΛΚΙΔΑ: Λεωφ. Χαϊνά 95 (δίπλα στην Περιφέρεια)

Καλωσόρισμα

Καλωσήρθατε στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό PRAXIS.

Ο Οργανισμός διαθέτει Υπερσύγχρονες Εγκαταστάσεις σε 3 κτήρια και μια Δυνατή Ομάδα 300 Εκπαιδευτών.

Με Σημαντικές Εταιρικές Συνεργασίες η Επαγγελματική Αποκατάσταση των Αποφοίτων του φτάνει στο 90%.

Επιλέξτε μία από τις 73 Δυναμικές Ειδικότητες  ή Κάποιο από τα Εξειδικευμένα μας Σεμινάρια και κάντε Σήμερα την Πρώτη Πράξη της Επαγγελματικής σας Επιτυχίας!

Επικοινωνία