Σεμινάριο ΕΦΕΤ- Υγιεινή Και Ασφάλεια Τροφίμων

Ενδιαφέρομαι

Ενδιαφέρομαι για Σεμινάριο

Σεμινάριο ΕΦΕΤ- Υγιεινή Και Ασφάλεια Τροφίμων

Πόλη

Αθήνα

Έναρξη

Διαρκείς ενάρξεις

Διάρκεια

10 ώρες

Ωράριο

απογευματινό ή πρωϊνό

Συχνότητα

2 εκπαιδευτικές συναντήσεις των 5 διδακτικών ωρών

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Σεμινάριο ΕΦΕΤ- Υγιεινή Και Ασφαλεία Τροφίμων από το ΙΕΚ PRAXIS. Εγγραφές έως 20/01/19.

 • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
 • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
 • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
 • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
 • Το Εργασιακό Περιβάλλον
 • Πρακτικές καθαρισμού
 • Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
 • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤ

 • Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.
 • Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με το εγκεκριμένο περιεχόμενο του ΕΦΕΤ και μετά από  έγκριση του ΕΦΕΤ.
 • Διδάσκουν εκπαιδευτές εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΦΕΤ

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σύμφωνα με την ΥΑ 14708, ΦΕΚ1616, τ.Β΄17/8/2007: Οι επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν ΟΛΟ το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων.

 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού είναι ο υπεύθυνος της επιχείρησης.

 

ΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Από την παραπάνω εκπαίδευση μπορεί να εξαιρείται μόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

 • Αφορά στην κατάρτιση σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων των απλών χειριστών τροφίμων, δηλαδή κάθε ατόμου μιας επιχείρησης τροφίμων που έρχεται με οποιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τα τρόφιμα.
 • Το πρόγραμμα αυτό, με μέριμνα και υποχρέωση των επιχειρήσεων, είναι υποχρεωμένοι να το παρακολουθήσουν όλοι οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής.
 • Οι εργαζόμενοι αφού παρακολουθήσουν αυτό το εγκεκριμένο από τον ΕΦΕΤ σεμινάριο, θα πρέπει στην συνέχεια να δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης στον ΕΦΕΤ.
 • Οι ημερομηνίες και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών ανακοινώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον ίδιο τον ΕΦΕΤ

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διάρκεια της κάθε εκπαιδευτικής ώρας είναι 45'  

Πιστοποίηση

Πρόγραμμα Εγκεκριμένο από τον Εθνικό Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) - Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 PRAXIS (ΚΕΔΙΒΙΜ 2 PRAXIS): Αριθμός Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ 11101832.

Καλωσόρισμα

Καλωσήρθατε στο ΙΕΚ PRAXIS, το πιο Ποιοτικό Εκπαιδευτήριο. Το ΙΕΚ PRAXIS διαθέτει Υπερσύγχρονες Εγκαταστάσεις, την πιο Δυνατή Ομάδα Εκπαιδευτών και σημαντικές Εταιρικές Συνεργασίες για την εξασφάλιση της πρακτικής άσκησης και την αποτελεσματική επαγγελματική προώθηση των αποφοίτων του.

Διαβάστε την γνώμη των επιτυχημένων Αποφοίτων μας, αποφασίστε με την βοήθεια των εξειδικευμένων Συμβούλων μας για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει, επιλέξτε μία από τις 50 Δυναμικές Ειδικότητες του ΙΕΚ PRAXIS ή κάποιο από τα δεκάδες Εξειδικευμένα μας Σεμινάρια και κάντε ΣΗΜΕΡΑ την Πρώτη Πράξη της Επαγγελματικής σας Επιτυχίας!

Επικοινωνία