VOUCHER για Πτυχιούχους Θετικής, Τεχνολογικής, Οικονομικής Kατεύθυνσης

VOUCHER 2019 χαλκίδα (Επιταγή Κατάρτισης) για Ανέργους Πτυχιούχους Θετικής, Τεχνολογικής & Οικονομικής Κατεύθυνσης, με επιδότηση 2.800 €

Ενδιαφέρομαι

Ενδιαφέρομαι για Σεμινάριο

VOUCHER για Πτυχιούχους Θετικής, Τεχνολογικής, Οικονομικής Kατεύθυνσης

Πόλη

Χαλκίδα

Έναρξη

2020

Διάρκεια

600 ώρες

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Πρόγραμμα VOUCHER στη Χαλκίδα (Επιταγή Κατάρτισης) για Ανέργους Πτυχιούχους Θετικής, Τεχνολογικής & Οικονομικής Κατεύθυνσης, με επιδότηση 2.800 €

 

Είστε ΑΝΕΡΓΟΣ και έχετε υποβάλει Αίτηση για το πρόγραμμα; Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και τον αριθμό ΚΑΥΑΣ: Μόλις ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, θα σας ενημερώσουμε άμεσα αν έχετε επιλεχθεί και ένας εξειδικευμένος εκπαιδευτικός Σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας για να επιλέξετε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.

 

Είστε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ που αναζητά προσωπικό; Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για την διερεύνηση και κάλυψη των αναγκών σας σε εξειδικευμένο προσωπικό.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ όλες τις ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, τις ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ και τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ του ΚΕΔΙΒΙΜ 2 PRAXIS ανά Ειδικότητα και Τομέα

 

ΧΑΛΚΙΔΑ: 22210-74005 (Λεωφόρος Χαϊνά 95 - Δίπλα στη Νομαρχία)

 

 

Επικοινωνήστε ΤΩΡΑ με το πιο Ποιοτικό Εκπαιδευτήριο και εξασφαλίστε:

 • Ατομικό σύμβουλο για την υποβολή της Αίτησης και την επιλογή αντικειμένου κατάρτισης, την αποτελεσματική προώθηση στην πρακτική και στην απασχόληση, διαρκή υποστήριξη και παρακολούθηση.
 • Αναβαθμισμένη εκπαίδευση στους καλύτερους εκπαιδευτικούς χώρους, με την πιο δυνατή ομάδα εκπαιδευτών
 • Πρόσβαση σε εκατοντάδες επιχειρήσεις όλων των κλάδων για πρακτική άσκηση και προώθηση στην απασχόληση
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων της εκπαίδευσης μέσω αναγνωρισμένων και αξιόπιστων φορέων

 

Το πρόγραμμα VOUCHER (Επιταγή Κατάρτισης) για Ανέργους Πτυχιούχους Θετικής, Τεχνολογικής & Οικονομικής Κατεύθυνσης, περιλαμβάνει:

 

 • Θεωρητική κατάρτιση (400 ωρών)
 • Καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring
 • Πρακτική άσκηση - απόκτηση Εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις (200 ωρών).
 • Πιστοποίηση Γώσεων και Δεξιοτήτων Πληροφορικής
 • Επαγγελματική συμβουλευτική καθοδήγηση  
 • Δυνατότητα εύρεσης εργασίας μέσα από τις δράσεις του προγράμματος.

 

Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο υποπρογράμματα, ανάλογα με την ηλικία των ωφελουμένων, με τις αντίστοιχες Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

 

«Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»:

 

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ήΚατάρτισης.
 • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 μέχρι και 30.09.1994
 • Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής),
 • Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας,
 • Κατά την έναρξη της παρέμβασης, δηλ. την πρώτη ημέρα θεωρητικής κατάρτισης, ο ωφελούμενος θα πρέπει να είναι από 25 ετών και πάνω και κάτω των 30ετών.
 • Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4144/18.04.2013 (ΦΕΚ 88) άρθρο 30, παρ.1, οι «κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ».

 

«Προώθηση στην Απασχόληση ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

 

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ήΚατάρτισης.
 • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1974 μέχρι και 31.12.1989
 • Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής),
 • Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας,
 • Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4144/18.04.2013 (ΦΕΚ 88) άρθρο 30, παρ.1, οι «κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ».

 

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Εκπαιδευτικό Επίδομα 2.800 € με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

 

 • Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

 

 

 • Κάρτα ανεργίας
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Τίτλοι Σπουδών
 • Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό της Εφορείας (Έτος 2017)
 • 1η σελίδα ατομικού βιβλιάριου τραπέζης
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αποδεικτικό εγγραφής στο Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

 

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων.

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων είναι κοινά και είναι τα ακόλουθα:

 

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

2. Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2017).

 • Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το αναγραφόμενο στη στήλη του υπόχρεου δηλωθέν εισόδημα σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος).
 • Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το δηλωθέν εισόδηματου/της υπόχρεου, του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του.
 • Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται τα άτομα που ορίζονται στο άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
 • Το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα είναι το ποσό που προκύπτει από την πρόσθεση των επιμέρους ποσών «συνολικό δηλωθέν εισόδημα» του/της υπόχρεου το «συνολικό δηλωθέν εισόδημα» του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών.
 • Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως εξαρτώμενα μέλη) δηλώνουν το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα.

3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα).

 

H μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 110 μόρια.

 

 • Συμπληρώστε ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ την διπλανή φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα στοιχεία σας
 • Τα εξειδικευμένα στελέχη του ΚΕΔΙΒΙΜ 2 PRAXIS θα επικοινωνήσουν μαζί σας για να συζητήσετε τις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησής σας.
 • Θα επιλέξετε μαζί ειδικότητες, προσόντα και προφίλ εργαζομένων που θα κάνουν πρακτική άσκηση στην επιχείρησή σας
 • Θα ενημερωθείτε για τα ωφέλη που θα έχει η επιχείρησή σας από την απασχόληση καταρτισμένων ανθρώπων και τις δυνατότητες επιδότησης της μετέπειτα πρόσληψής τους
 • Γιατί είναι το πιο ποιοτικό εκπαιδευτήριο που ενδιαφέρεται πρώτα απ' όλα για τους καταρτιζόμενούς του, την αποτελεσματική εκπαίδευσή τους και την άμεση επαγγελματική τους αποκατάσταση
 • Γιατί διαθέτει εξαιρετικές εγκαταστάσεις και εργαστήρια, για θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στις πιο δυναμικές ειδικότητες
 • Γιατί έχει την πιο δυνατή ομάδα εκπαιδευτών, οι οποίοι αξιολογούνται διαρκώς και εφαρμόζουν τις πιο σύγρχονες ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Γιατί ενσωματώνει στα προγράμματά του ΚΑΙ την εκπαίδευση σε Οριζόντιες ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, πέρα από τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσουν από κάθε πρόγραμμα κατάρτισης.
 • Γιατί συνεργάζεται με εκατοντάδες επιχειρήσεις όλων των κλάδων και εξασφαλίζει υψηλά ποσοστά προώθησης στην απασχόληση
 • Γιατί εξασφαλίζει Πιστοποίηση των Γνώσεων και των Δεξιοτήτων, με εξετάσεις από αξιόπιστους και Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης
 • Γιατί ενδιαφέρεται τόσο για τους ανέργους όσο και για τις επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό με υψηλού επιπέδου κατάρτιση

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΔΙΒΙΜ 2 PRAXIS για να λύσετε κάθε απορία σας και να υποβάλλετε την αίτησή σας με την βοήθεια του Ατομικού σας Συμβούλου

 

ΧΑΛΚΙΔΑ 22210-74005 και στο info@iekpraxis.gr

 

 

Διεύθυνση

ΧΑΛΚΙΔΑ: Λεωφ. Χαϊνά 95 (δίπλα στην Περιφέρεια)

Καλωσόρισμα

Καλωσήρθατε στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό PRAXIS.

Ο Οργανισμός διαθέτει Υπερσύγχρονες Εγκαταστάσεις σε 3 κτήρια και μια Δυνατή Ομάδα 300 Εκπαιδευτών.

Με Σημαντικές Εταιρικές Συνεργασίες η Επαγγελματική Αποκατάσταση των Αποφοίτων του φτάνει στο 90%.

Επιλέξτε μία από τις 73 Δυναμικές Ειδικότητες  ή Κάποιο από τα Εξειδικευμένα μας Σεμινάρια και κάντε Σήμερα την Πρώτη Πράξη της Επαγγελματικής σας Επιτυχίας!

Επικοινωνία