VOUCHER για ΑΝΕΡΓΟΥΣ 30-49 ετών

voucher-ανέργων-30-49-ετών-αθήνα-χαλκίδα-κεκ-praxis

Ενδιαφέρομαι

Ενδιαφέρομαι για Σεμινάριο

VOUCHER για ΑΝΕΡΓΟΥΣ 30-49 ετών

Πόλη

Αθήνα - Χαλκίδα

Διάρκεια

580 ώρες

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Πρόγραμμα VOUCHER για ΑΝΕΡΓΟΥΣ 30-49 ετών (τουλάχιστον Απόφοιτους Γυμνασίου) με επιδότηση 2.520 €

 

Είστε ΑΝΕΡΓΟΣ και θέλετε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα?

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα ενδιαφέροντος αριστερά και ένας Εξειδικευμένος Εκπαιδευτικός Σύμβουλος θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας, για να επιλέξετε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.

 

Άν έχετε ΗΔΗ υποβάλλει αίτηση για το VOUCHER και σας έχει δοθεί ΚΑΥΑΣ, συμπληρώστε στην φόρμα αριστερά τα στοιχεία σας - μαζί με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) - για να κρατήσετε θέση στα τμήματα του ΚΕΚ PRAXIS

 

Είστε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ που αναζητά προσωπικό?

Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για την διερεύνηση και κάλυψη των αναγκών σας σε εξειδικευμένο προσωπικό.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ όλες τις ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, τις ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ και τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ του ΚΕΚ PRAXIS ανά Ειδικότητα και Τομέα

 

ΑΘΗΝΑ (1): 210-8230090 (Σαριπόλου 5 - Δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο)

 

ΑΘΗΝΑ (2): 210-8311700 (Αγίου Μελετίου 166 - Μετρό Αττική)

 

ΧΑΛΚΙΔΑ: 22210-74005 (Λεωφόρος Χαϊνά 95 - Δίπλα στη Νομαρχία)

 

 

Επικοινωνήστε ΤΩΡΑ με το πιο Ποιοτικό Εκπαιδευτήριο και εξασφαλίστε:

 

 • Ατομικό σύμβουλο για την υποβολή της Αίτησης και την επιλογή αντικειμένου κατάρτισης, την αποτελεσματική προώθηση στην πρακτική και στην απασχόληση, διαρκή υποστήριξη και παρακολούθηση.
 • Αναβαθμισμένη εκπαίδευση στους καλύτερους εκπαιδευτικούς χώρους, με την πιο δυνατή ομάδα εκπαιδευτών
 • Πρόσβαση σε εκατοντάδες επιχειρήσεις όλων των κλάδων για πρακτική άσκηση και προώθηση στην απασχόληση
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων της εκπαίδευσης μέσω αναγνωρισμένων και αξιόπιστων φορέων

 

Το πρόγραμμα VOUCHER (Επιταγή Κατάρτισης) για Ανέργους 30-49 ετών με τίτλο "Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε Τεχνικές Δεξιότητες κλάδων αιχμής", περιλαμβάνει:

 

1) Θεωρητική Κατάρτιση 200 ωρών σε τεχνικές ειδικότητες του Τουρισμού, της Βιομηχανίας και της Κοινωνικής Φροντίδας

 

2) Συμβουλευτική Υποστήριξη :

 • επιλογή προγράμματος σε συνεργασία με τον καταρτιζόμενο
 • κατάλληλη σύζευξη εκπαίδευσης – πρακτικής – εργασίας με το προφίλ και τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου
 • προετοιμασία των συμμετεχόντων για την μετάβαση στους χώρους πρακτικής και εργασίας
 • παρακολούθηση και υποστήριξη κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης
 • υποστήριξη για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε εργασία

 

3) Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων με ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή σε Εξετάσεις ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

4) Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα συνολικής διάρκειας 380 ωρών

 

Αναλυτικές Πληροφορίες Παρέχονται και απο την Επίσημη Ιστοσελίδα του Υπουργείο Εργασίας για το Πρόγραμμα www.voucher.gov.gr

 

Άνεργοι 30-49 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Κατάρτισης.
 • Να έχουν γεννηθεί από 1.10.1971 μέχρι και 31.12.1990.
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Εκπαιδευτικό Επίδομα 2.520€

 

(1.000 € για την Θεωρητική Κατάρτιση και 1.520 € για την Πρακτική Άσκηση)

 

 • Τουρισμός - Επισιτισμός
 • Κοινωνική Φροντίδα
 • Βιομηχανία και Κατασκευές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ:

 

 • Εστιατορική – Service - Barista
 • Receptionist
 • Τουριστικό Γραφείο
 • Ξένες Γλώσσες

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ:

 

 • Οροφοκομία
 • Καθαριότητα
 • Φροντίδα ηλικιωμένων

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ:

 

 • Τεχνικός αυτοματισμού
 • Μονώσεις
 • Οικοδομικές Εργασίες
 • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Βεβαίωση ανεργίας
 • Αντίγραφο απολυτηρίου Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδώ
 • Επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης (μόνο σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή)
 • Εκκαθαριστικό της εφορίας του φορολογικού έτους 2019
 • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι:

 

i. Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και βρίσκομαι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης
ii.Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής

 

Τα κριτήρια επιλογής ωφελούμενων είναι τα ακόλουθα:

 

 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ η οποία αποδεικνύεται  βάσει δικαιολογητικών.
 • Εισόδημα ατομικό  /οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019).

Η επιλογή των ανέργων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση - όχι από το ΚΕΚ, αλλά από την Αναθέτουσα Αρχή του Προγράμματος - με βάση τον παρακάτω τρόπο μοριοδότησης:

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

 

 

1

Διάρκεια συνεχόμενης

Ανεργίας

(Μέγιστος βαθμός: 50 μόρια)

Σημ. Για την μοριοδότηση της Ανεργίας θα υπολογισθεί Καταληκτική ημερομηνία διαστήματος ανεργίας η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

 

 

Συνεχόμενη Ανεργία

 

 

 

1 μόριο ανά πλήρη μήνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ατομικό/Οικογενειακό

Εισόδημα φορολογικού έτους

2019

 

(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)

α) Ατομικό 0-3.500,00 ευρώ

β) Οικογενειακό 0-7.000,00 ευρώ

 

30 μόρια

α) Ατομικό 3.501,00-5.000,00

β) Οικογενειακό 7.001,00-10.000,00 ευρώ

 

20 μόρια

α) Ατομικό 5.001,00–8.000,00 ευρώ

β) Οικογενειακό 10.001,00-16.000,00 ευρώ

 

15 μόρια

α) Ατομικό 8.001,00 ευρώ

-12.000,00 ευρώ

β) Οικογενειακό 16.001,00 ευρώ-

26.000,00 ευρώ

 

 

10 μόρια

α) Ατομικό από 12.001,00 ευρώ και άνω

β) Οικογενειακό από 26.001,00 ευρώ και άνω

 

 

0 μόρια

 

3

Επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

 

10 μόρια

 

 

 • Συμπληρώστε ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ την διπλανή φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα στοιχεία σας
 • Τα εξειδικευμένα στελέχη του ΚΕΚ PRAXIS θα επικοινωνήσουν μαζί σας για να συζητήσετε τις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησής σας.
 • Θα επιλέξετε μαζί ειδικότητες, προσόντα και προφίλ εργαζομένων που θα κάνουν πρακτική άσκηση στην επιχείρησή σας
 • Θα ενημερωθείτε για τα ωφέλη που θα έχει η επιχείρησή σας από την απασχόληση καταρτισμένων ανθρώπων και τις δυνατότητες επιδότησης της μετέπειτα πρόσληψής τους
 • Γιατί είναι το πιο ποιοτικό εκπαιδευτήριο που ενδιαφέρεται πρώτα απ' όλα για τους καταρτιζόμενούς του, την αποτελεσματική εκπαίδευσή τους και την άμεση επαγγελματική τους αποκατάσταση
 • Γιατί διαθέτει εξαιρετικές εγκαταστάσεις και εργαστήρια, για θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στις πιο δυναμικές ειδικότητες
 • Γιατί έχει την πιο δυνατή ομάδα εκπαιδευτών, οι οποίοι αξιολογούνται διαρκώς και εφαρμόζουν τις πιο σύγρχονες ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Γιατί ενσωματώνει στα προγράμματά του ΚΑΙ την εκπαίδευση σε Οριζόντιες ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, πέρα από τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσουν από κάθε πρόγραμμα κατάρτισης.
 • Γιατί συνεργάζεται με εκατοντάδες επιχειρήσεις όλων των κλάδων και εξασφαλίζει υψηλά ποσοστά προώθησης στην απασχόληση
 • Γιατί εξασφαλίζει Πιστοποίηση των Γνώσεων και των Δεξιοτήτων, με εξετάσεις από αξιόπιστους και Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης
 • Γιατί ενδιαφέρεται τόσο για τους ανέργους όσο και για τις επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό με υψηλού επιπέδου κατάρτιση

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΚ PRAXIS για να λύσετε κάθε απορία σας και να υποβάλλετε την αίτησή σας με την βοήθεια του Ατομικού σας Συμβούλου

 

 

 

Διεύθυνση

ΑΘΗΝΑ: Σαριπόλου 5 (δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο), ΧΑΛΚΙΔΑ: Λεωφ. Χαϊνά 95 (δίπλα στην Περιφέρεια)

Καλωσόρισμα

Καλωσήρθατε στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό PRAXIS.

Ο Οργανισμός διαθέτει Υπερσύγχρονες Εγκαταστάσεις σε 4 κτήρια και μια Δυνατή Ομάδα 300 Εκπαιδευτών.

Με Σημαντικές Εταιρικές Συνεργασίες η Επαγγελματική Αποκατάσταση των Αποφοίτων του φτάνει στο 90%.

Επιλέξτε μία από τις 73 Δυναμικές Ειδικότητες  ή Κάποιο από τα Εξειδικευμένα μας Σεμινάρια και κάντε Σήμερα την Πρώτη Πράξη της Επαγγελματικής σας Επιτυχίας!

Επικοινωνία