#ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

#VOUCHER Κοινωφελής Εργασία


 • Τύπος ΣεμιναρίουΜε φυσική παρουσία
 • ΠόληΑθήνα - Χαλκίδα - Αλιβέρι
 • Διάρκεια50-200 ώρες (3 μήνες)
 • Επιδότηση250 έως 1.000€ (5 €/ώρα μικτά)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 50-200ωρών για τους ωφελούμενους που συμμετέχουν στην Δράση:

Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε Αθήνα, Χαλκίδα και Αλιβέρι.

 

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 50-200ωρών, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
 • Η κατάρτιση είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τους ωφελούμενους της Δράσης της Κοινωφελούς Εργασίας που έχουν ηλικία ΕΩΣ 54 ετών
 • Για τους άνω των 54 ετών, η κατάρτιση είναι προαιρετική
 • Ωφελούμενοι θα είναι όσοι επιλεγούν με κριτήρια αξιολόγησης που θα περιλαμβάνονται σε Δημόσια Πρόσκληση που θα ανακοινώσει ο ΟΑΕΔ
 • Η επιλογή των ωφελουμένων  θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης σε Δημόσια Πρόσκληση που θα ανακοινώσει ο ΟΑΕΔ, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν (όπως ανεργία, εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κ.λπ.) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερομένων θέσεων.
 • Σημείωση: Κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα

 

Θεματικά αντικείμενα

 1. Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (1ο  επίπεδο)
 2. Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (2ο  επίπεδο)
 3. Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (3ο  επίπεδο)
 4. Γραμματειακή υποστήριξη
 5. Οργάνωση και λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων
 6. Ψηφιακές δεξιότητες κοινωνικής δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)
 7. Περιβαλλοντολογική προστασία και ανακύκλωση προϊόντων
 8. Υπηρεσίες διαμόρφωσης / Συντήρησης πρασίνου
 9. Συστήματα Ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce)
 10. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)
 11. Υπηρεσίες καθαριότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων

 

ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ στους ωφελούμενους που συμμετέχουν στην Δράση:

Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 50-200ωρών, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
 • Η κατάρτιση είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τους ωφελούμενους της Δράσης της Κοινωφελούς Εργασίας που έχουν ηλικία ΕΩΣ 54 ετών
 • Για τους άνω των 54 ετών, η κατάρτιση είναι προαιρετική
 • Ωφελούμενοι θα είναι όσοι επιλεγούν με κριτήρια αξιολόγησης που θα περιλαμβάνονται σε Δημόσια Πρόσκληση που θα ανακοινώσει ο ΟΑΕΔ
 • Η επιλογή των ωφελουμένων  θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης σε Δημόσια Πρόσκληση που θα ανακοινώσει ο ΟΑΕΔ, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν (όπως ανεργία, εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κ.λπ.) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερομένων θέσεων.
 • Σημείωση: Κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα
 • Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε σύγχρονα αντικείμενα για την ενδυνάμωση του βιογραφικού των καταρτιζομένων και την αύξηση της απασχολισιμότητάς τους.
 • Αξιοποιούνται σύγχρονες συμμετοχικές μέθοδοι εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται από 250 έως και τα 1.000€  (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά)
 • Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης

Gallery Σεμιναρίου

praxis logo

Παρακολουθήστε το video του Σεμιναρίου

praxis logo

Το εργαστήριο του Σεμιναρίου

praxis logo

image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US